Obras de referencia sobre a autoraLiteratura galega da muller

[ Carmen Blanco ]

Conxunto de estudos sobre distintos aspectos da produción literaria feminina galega precedido dunha homenaxe a Virginia Woolf. Aínda que a autora máis estudada sexa Rosalía de Castro, aparecen tamén traballos sobre outras contribucións femininas á poesía, ao ensaio, á narrativa, ao teatro ou á literatura infantil e xuvenil.

Editorial. Edicións Xerais de Galicia.

Ano. 1991.

I.S.B.N. 84-7507-560-0.

© 2007 Biblioteca Virtual Galega