Obras de referencia sobre a autoraSexo e lugar

[ Carmen Blanco ]

Conxunto de ensaios sobre o poder, cultura, arte e literatura, a favor da vivencia libre do sexo e do lugar. Esta obra revive, a través da liberdade dos praceres plurais do sexo e do lugar, creacións artísticas tan diversas e esenciais como as cantigas medievais ou as obras de Rosalía, Pondal, Leiras, Otero, Castelao, Fole, María Mariño, Pura Vázquez, Luz Pozo Garza, Valente, Xohana Torres, Luísa Castro, Olga Novo, Granell ou Díaz Pardo.

Editorial. Edicións Xerais de Galicia.

Ano. 2006.

I.S.B.N. 84-9782-398-2

© 2007 Biblioteca Virtual Galega