Obras de referencia sobre a autoraLiteratura galega. Século XX

[ VV. AA. ]

Nesta monografía, Carlos L. Bernárdez, Emilio Xosé Insua, Xosé M. Millán Otero, Manuel Rei Romeu e Laura Tato Fontaíña, levan a cabo unha análise exhaustiva da literatura galega desde o segundo renacemento (Xeración das Irmandades da Fala) e até as tendencias actuais da nosa literatura.

Editorial. Promocións culturais galegas. A Nosa Terra

Ano. 2001.

I.S.B.N. 84-95350-33-5

© 2007 Biblioteca Virtual Galega