Artigos 

     Agrafoxo Pérez, Xerardo:
 

—"María Mariño, unha noiesa esquencida", en Casa da Gramática nº 10, 2000.  

 


     Armesto, Victoria:

—"Maruja", en La Voz de Galicia,  outubro de 1970.  [ Consello da Cultura Galega ]

 

     Avilés de Taramancos, Antón:

—"O veleiro María Mariño naufraga nos montes do Caurel", en Barbanza nº 11, 1988, p. 8.  

 


     Blanco, Carmen:

—"A figura literaria de María Mariño Carou", Boletín Galego de Literatura nº 2, 1989, pp. 41-57.  

 

 

     Fole, Anxel:
 

—"Grave silencio henchido" en La Hoja del Lunes, 30-12-1963.  [ Texto ] [ Consello da Cultura Galega ]

—"Grata visita" en La Hoja del Lunes, 4-10-1965.  

 


     García Domínguez "Borobó", Raimundo:

—"María Mariño. Invención de Novoneyra" en La Noche, 16-3-1961.  

 

     González Garcés, Miguel:
 

"La poesía de María Mariño" en La Voz de Galicia, 16-8-1970.  

 


     Manuel María:

—"Palabra no tempo" en El Progreso, 21-12-1963.  [ Texto ]

 

 

     Méndez Ferrín, Xosé Luís:
 

—"A poesía de María Mariño. Un idioma novo" en La Noche, 25-2-1965.  [ Texto ] [ Consello da Cultura Galega ]

—"A poesía de María Mariño. Un camiño novo" en La Noche, 2-3-1965.  [ Texto ] [ Consello da Cultura Galega ]

 


     López-Casanova, Arcadio:

—"A palabra alcendida de María Mariño", en Grial nº 3, 1964.

 

 

     Novoneyra, Uxío:
 

—"María Mariño ha muerto" en La Voz de Galicia, 11-6-1967.  

—"María Mariño, noiesa do Courel, dinamiteira da fala" en A Nosa Terra, nº 189-190, 1982.  [ Páxina dixitalizada ]

—"Apoloxía de María Mariño" en Dorna. Separata nº 3, 1982.  

—"Inéditos de María Mariño" en A trabe de ouro, nº 2, 1990, pp. 295-302.  

 


     Trabazo, Luís:

"María Mariño: Voz de la nueva poesía gallega" en La Voz de Galicia, 24-1-1964.  

 

 

     Trapero Pardo, J.:    

"Palabra no tempo" en El Progreso, 2-2-1964.

 

 

     Villar, Miro:

—"María Mariño, noiesa do Caurel. Dinamiteira da fala", en A Nosa Terra, nº 448, 11-10-1990. [ Texto ]

—"María Mariño, a gran descoñecida" en  A Nosa Terra, nº 189-190, 1982.

    

   © 2007 Biblioteca Virtual Galega