Obras de carácter didáctico
 
 

Agrelo Hermo, X.  e Costa, A.:

Cantiga da costureira poeta. María Mariño, Toxosoutos e Xunta de Galiza, 2007 [ En lg3 ]

 

Alonso, Fran:

A vida secreta de María Mariño, Vigo, Xerais, 2007 [ Máis ]

 

Hermida Gulías, Carme:

María Mariño. Unha serea en terra, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2007 

 

Mariño Davila, E.:

Dicionario María Mariño, Ames, 3C3 Editores, 2007

 

Riveiro Coello, Antón:

A voz do lago, Vigo, Editorial Galaxia, 2007 [ Máis ] 

 

 

    © 2007 Biblioteca Virtual Galega