Obra ensaística, xornalística e científica

Vista a enorme e variada contribución de Xosé María Álvarez Blázquez a esta modalidade de prosa, limitamos a escolma destes seus traballos a uns cantos títulos que, pola súa diversidade, podan dar unha idea desta importante produción do autor.

 

estudos

"El Buho Gallego", de Pedro Fernández de Castro. Transcripción, prólogo y notas, Vigo: Edicións Monterrey, 1951.

O vencello espritoal dos Vencellos Atlánticos, Vigo: Grial, 1951.

Cancioneiriño da Virxe. Escolma de cantigas populares, Vigo: Edicións Monterrey, 1954.

Os tratos dos nenos na bisbarra de Tui, Porto: Colóquio de Estudos Etnográficos "Dr. Leite de Vasconcelos", 1959.

A muller na lírica medieval galego-portuguesa, Braga: Actas do Congresso Histórico de Portugal Medievo, 1963.

Cantares e romances vellos prosificados (Discurso de ingreso na RAG en 1964), A Coruña: Real Academia Galega, 2008. [ Real Academia Galega ]

O romance de "Silvaniña" en Galiza e Portugal, Porto: Revista de Etnografía, nº 3, Junta Distrital de Porto, 1964.
                                                                        
Lisboa: Actas do Congresso Internacional de Etnografía, 1965.
Cantos de Nadal, Aninovo e Reis, Vigo: Edicións Castrelos, 1967.

O libro do marisco, Vigo: Edicións Castrelos, 1968.

O libro da caza, Vigo: Edicións Castrelos, 1969.

O libro do porco, Vigo: Edicións Castrelos, 1972.

Cantares de cego, Vigo: Edicións Castrelos, 1974.

Os tesouros de Galicia (O Ciprianillo). Versión, limiar e notas, Vigo: Editorial Castrelos, 1974.

Alexandro Bóveda. Apunte biográfico, A Coruña: edición patrocinada polo Banco del Noroeste, 1982.
 

   

   © 2008 Biblioteca Virtual Galega