Estudo sobre o autorXosé María Álvarez Blázquez: claro mencer do tempo...

[ María Pilar García Negro ]

Esta obra ten como obxectivo facer chegar ao alumnado de institutos e mocidade en xeral o exemplo do polígrafo, a quen este ano a Academia lle dedica o Día das Letras Galegas.

Editorial. Deputación Provincial da Coruña.

Ano. 2008.

I.S.B.N. 978-84-9812-087-5.

 

© 2008 Biblioteca Virtual Galega