Estudo sobre o autorXosé María Álvarez Blázquez 1915-1985

[ Clodio González Pérez ]

Constitúe unha fascinante achega ao desenvolvemento da cultura galega da segunda metade do século XX, con Álvarez Blázquez como un dos seus protagonistas indiscutíbeis.

Editorial. Editorial Toxosoutos.

Ano. 2007.

I.S.B.N. 84-96673-36-6

© 2008 Biblioteca Virtual Galega