Estudo sobre o autorXosé María Álvarez Blázquez na súa canle secreta

[ Henrique Rabuñal ]

Esta obra da autoría de Henrique Rabuñal retrata a etapa de formación de Álvarez Blázquez, o desterro e exilio interior, así como os seus proxectos editoriais. A obra de Rabuñal pon en relevo a enorme relevancia que o autor tudense tivo na Galiza do século XX, loitando sempre a prol da liberdade e utilizando como única arma a palabra.

Editorial. Editorial Laiovento.

Ano. 2008.

I.S.B.N. 978-84-8487-134-7.

 

© 2008 Biblioteca Virtual Galega