Estudo sobre o autorXosé Mª Álvarez Blázquez. Unha fotobiografía 

[ Alfonso Álvarez Cáccamo ]

Esta obra recolle un percorrido fotobiográfico sobre a experiencia vital e a obra de Xosé María Álvarez Blázquez. Tamén inclúe semblanzas de Xosé María Álvarez Cáccamo e Darío Xohán Cabana.
Editorial. Edicións Xerais.

.

Ano. 2008.

I.S.B.N. 978-84-9782-717-1


.
 

© 2008 Biblioteca Virtual Galega