Estudo sobre o autorDe Pondal a Novoneyra

[ Xosé Luís Méndez Ferrín ]

Estudo de X. L. Méndez Ferrín que ofrece un ordenamento rigoroso e sistemático da poesía galega dende a guerra civil á promoción de autores e autoras que publican os seus principais libros na década dos 60: a chamada Xeración do 36, a Promoción de enlace e a Xeración das Festas Minervais.

Editorial. Edicións Xerais de Galicia.

Ano. 1984.

I.S.B.N.
978-84-7507-460-3.

© 2008 Biblioteca Virtual Galega