Antoloxía en que figura a obra poética do autorOs ríos pasan cheos de Deus

[ Victorino Pérez Prieto ]

Escolma de poesía relixiosa a través de diversos e recoñecidos escritores en lingua galega que abranguen dende a época medieval até os nosos días, pasando por clásicos de séculos pasados como Eduardo Pondal, Rosalía de Castro, Antonio Noriega Varela, Ramón Cabanillas, Luís Pimentel ou Álvaro Cunqueiro entre outros moitos máis.

Editorial. Editorial Toxosoutos.

Ano. 2007.

I.S.B.N.
978-84-96673-20-5.

© 2008 Biblioteca Virtual Galega