Estudo sobre o autor'Dicionario' Xosé Mª Álvarez Blázquez

[ Ana Acuña ]

Completo estudo, con todos os datos e a análise debullada da súa obra, sobre o escritor ao que se lle dedica o Día das Letras Galegas 2008. Conta ademais con cadros sinópticos, recursos e actividades para traballar co alumnado na aula, escolma de textos e sección de imaxes. O poético limiar é da académica Luz Pozo Garza.

Editorial. tresCtres Editores.

Ano. 2008.

I.S.B.N.
978-84-936262-5-9.

© 2008 Biblioteca Virtual Galega