BIBLIOTECA DE TEXTOS SOBRE O AUTOR
 
    Epílogo de familia
                                          Emilio Álvarez Blázquez
    Presentación
                                          Xosé María Álvarez Cáccamo
    Canle segredo
                                          Ricardo Carvalho Calero
    No pasamento de Xosé María Álvarez Blázquez
                                          Salvador Lorenzana
    Con Xosé María
    Os poetas da xeración de 1936
                                          X. L. Méndez Ferrín
    "Vemos fuxir"
                                          Luz Pozo Garza
    Xosé María Álvarez Blázquez na súa canle secreta
                                          Henrique Rabuñal
De quereres colaborar neste apartado, envía o teu traballo a edixital@udc.es.

INICIO