GALERÍA MULTIMEDIA

INICIO
De dispores dunha imaxe á volta da figura de Xosé María Álvarez Blázquez que 
quixeres que reproduzamos, podes comunicalo escribindo a edixital@udc.es.
Inclúe, por favor, un enderezo electrónico ou teléfono de contacto

GALERÍA MULTIMEDIA
GRAVACIÓNS SONORAS
IMAXES