Obra ensaística

 

A lingoaxe e as língoas (Discurso de ingreso na RAG en 1967), Vigo: Galaxia, 1967 [edición facsimilar, Consello da Cultura Galega, 1994] [ Real Academia Galega ]

 

Olladas no futuro, Vigo: Galaxia, 1974.

                              Vigo: Galaxia, 2008. [Máis]

 

Lembrando a Castelao, Santiago de Compostela: SEPT, 1975.

 

Filosofía da saudade, Vigo: Galaxia, 1984.
                                  
Vigo: Galaxia, 2009. [Máis]

 

Da miña acordanza, Vigo: Galaxia, 2002. [Máis]
                                                                        
Galicia, Vigo: Galaxia, 1999.
              
Vigo: Galaxia, 2009. [Máis]

 

A linguaxe e as linguas, Vigo: Galaxia, 2009. [Máis]


O espertar da conciencia galega, Vigo: Galaxia, 2009. [Máis]
 

 

 

Obra epistolar

 

Un epistolario de Ramón Piñeiro, Vigo: Galaxia, 2000.

Do sentimento á conciencia de Galicia. Correspondencia 1961-1984, Vigo: Galaxia, 2009. [Máis]© 2009 Biblioteca Virtual Galega