Estudo sobre o autor'Dicionario Ramón' Piñeiro 

[ Xoán Pastor Rodríguez Santamaría ]

Este volume ofrécenos un completo estudo, con todos os datos e a análise minuciosa da súa obra, sobre o escritor ao que se lle dedica o Día das Letras Galegas 2009. Conta ademais con cadros sinópticos, recursos e actividades para traballar co alumnado na aula, selección de textos e sección de imaxes. O limiar foi realizado polo académico Andrés Torres Queiruga.

Editorial. TresCtres Editores.

Ano. 2009.

I.S.B.N. 978-84-936262-9-7.

 

© 2009 Biblioteca Virtual Galega