Estudos e artigos


 

 

     Alonso Girgado, Luís.; Cuquejo Enríquez, María; Monteagudo Cabaleiro, T.; :
 

Cadernos Ramón Piñeiro III. Bibliografía e hemerografía de Ramón Piñeiro: unha contribución, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2003.   [ Máis ]

 

     Alonso Montero, Xesús:
 

Ramón Piñeiro ou a reinvención da cultura galega, Vigo: Galaxia, 2009.   [ Máis ]

 

     Forcadela, Manuel:
 

Cadernos Ramón Piñeiro VIII. Diálogos na néboa: Álvaro Cunqueiro e Ramón Piñeiro na xénese da literatura galega de posguerra, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2005.   [ Máis ]

        

     García Turnes, Beatriz:
 

Vida e obra de Ramón Piñeiro. Escolma de textos, Vigo: Galaxia, 2009. [ Máis ]

 

     Queixas Zas, Mercedes:

Ramón Piñeiro. A expresión cultural dunha estratexia política, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 2009. [ Máis ]

     

     Rodríguez Polo, Xosé Ramón:

Ramón Piñeiro e a estratexia do galeguismo (1939-1982), Vigo: Edicións Xerais, 2009. [ Máis ]

        

     Rodríguez Santamaría, Xoán Pastor:
 

'Dicionario' Ramón Piñeiro, Santiago de Compostela: TresCtres Editores, 2009. [ Máis ]

    

     Velasco Souto, Carlos F.:
 

Piñeiro e o piñeirismo em perspectiva histórica, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 2009. [ Máis ]

    

 © 2009 Biblioteca Virtual Galega