¿Quen somos?

     De momento somos un grupo de traballo interdisciplinar de especialistas en Filoloxía Galego-Portuguesa e Informática (Laboratorio de Bases de Datos) da Universidade da Coruña, que contamos coa colaboración das persoas e institucións que a seguir nomeamos. No futuro, esperamos que o teu nome se sume a eles.

Equipo Filolóxico Equipo Informático

Directora: María Pilar García Negro


Coordinadora: Carme Fernández Pérez-Sanjulián

Filoloxía
Laura Mariño Taibo
Diego Pardo Amado
Carlos C. Vizcaíno Fernández
María Isabel Vidal Seixas
Rubén Anido Regueiro

Documentación
Beatriz Mato Márquez
Rocío Padín Tuimil

Directora: Nieves R. Brisaboa


Coordinadora: Ángeles Saavedra Places

Equipo Informático
Antonio Fariña Martínez
Juan Ramón López Rodríguez
Enrique Ocaña González
José Ramón Paramá Gabía
Cristina París Brandariz
José Ramón Ríos Viqueira
Miguel Ángel Rodríguez Luaces
Francisco Javier Rodríguez Martínez
Miguel Rodríguez Penabad
Raquel Trillo Lado
Eloy Vázquez Fontenla
   O noso agradecemento a todos e a todas as que colaboraron connosco prestando desinteresadamente a súa obra, a súa voz, a súa imaxe e/ou a súa música para que este proxecto chegase a bo porto, así como aos profesores e profesoras da Área de Galego-Portugués, á Facultade de Filoloxía, á Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, á Biblioteca de Filoloxía, á Biblioteca do Patín, a todas as editoras galegas, ao IGAEM, á AS-PG e a Intergraph.

Colaboradores
Voces

Xosé Mª Álvarez Cáccamo
Marica Campo
Fina Casalderrey
Marta Dacosta
Miguel Anxo Fernán-Vello
Manuel Forcadela
Verónica Hermida
Aurora López
Manuel María
Pilar Pallarés
Mª Xosé Queizán
Xavier Rodríguez Baixeras
Ana Romaní
Francisco Salinas
Cesáreo Sánchez
Xohana Torres
Gonzalo Uriarte
Marga do Val
Carlos Vizcaíno


Música

Teresa Luján
Fernando Rodríguez


Outros

Francisco José R. Brisaboa
Carlos Callón Torres
María Cana Villar
Miguel Castro ("Ollo de Vidro", A.C. Alexandre Bóveda)
Rodrigo Costas Comesaña
Manuel Ferreiro
Xosé Ramón Freixeiro Mato
Cilha Lourenço Módia
Xosé Manuel Sánchez Rei
Goretti Sanmartín Rei
Xurxo Tato Álvarez
Obxectivos


     A Biblioteca Virtual Galega foi un fermoso soño acariñado por nós durante moito tempo, e este soño comezou a tomar corpo cando conseguimos o apoio do Vicerrectorado de Innovación Tecnolóxica da Universidade da Coruña. Primeiro proxectamos unha pequena xanela coa que poderiamos mostrar ao mundo un retallo da nosa produción literaria, e con esa intención comezamos a traballar.

     Mais as nosas intencións ficaron cativas ante o entusiasmo e a xenerosidade con que fomos recibidos polos escritores e escritoras. Cumpría reconsiderarmos o proxecto inicial e transformarmos a nosa modesta fiestra nun enorme peirao que permitise á dorna da nosa literatura navegar por mares virtuais. E aquí estamos.

     Porén, somos conscientes de que para que a nosa dorna chegue a bo porto, non podemos navegar sós. A nosa historia demostrou moitas veces que unicamente sumando esforzos se logrou alancar na normalización da cultura galega. Aprendemos a lección, e por iso agardamos contar coa vosa colaboración.

     Tanto ten que sexas escritor ou non, que sexas muller ou home, que sexas novo/a ou vello/a... Tampouco nos importa que non sexas unha persoa, que sexas unha Institución. ¡Benvindos sexades! O único importante é que teñamos os mesmos obxectivos:

  • Difundirmos a Literatura Galega.
  • Ofrecermos a escritores e escritoras unha nova canle de publicación.
  • Facilitarmos a comunicación entre o público lector e os escritores e escritoras.
  • Posibilitarmos que novos valores se dean a coñecer a través da Biblioteca Virtual Galega.
  • Apoiarmos calquera forma de manifestación artística galega.
  • Contribuírmos á normalización da nosa lingua e da nosa cultura.

     Coa túa colaboración a Biblioteca Virtual Galega chegará a ser o grande Portal Web da literatura e a cultura galegas.


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega