44 anos do Día das Letras
Rosalía
de Castro
(1837-1885)
1963
Alfonso
R. Castelao
(1886-1950)
1964
Eduardo
Pondal
(1835-1917)
1965
Francisco
Añón
(1812-1878)
1966
Curros
Enríquez
(1851-1908)
1967
Florentino
Cuevillas
(1886-1958)
1968
Noriega
Varela
(1869-1947)
1969
Marcial
Valladares
(1821-1903)
1970
López
Abente
(1878-1963)
1971
Lamas
Carvajal
(1849-1906)
1972
Arcebispo
Lago
(1865-1925)
1973
Vicente
Viqueira
(1886-1924)
1974
Xoán M.
Pintos
(1811-1876)
1975
Ramón
Cabanillas
(1876-1959)
1976
Antón
Vilar Ponte
(1881-1936)
1977
López
Ferreiro
(1837-1910)
1978INICIO