GALERÍA MULTIMEDIA

INICIO
De dispores dunha imaxe á volta da figura de María Mariño que 
quixeres que reproduzamos, podes comunicalo escribindo a edixital@udc.es.
Inclúe, por favor, un enderezo electrónico ou teléfono de contacto

GALERÍA MULTIMEDIA
VÍDEOS
  • Anxo Angueira le un poema de María Mariño
    (Fragmento do vídeo, María Mariño: a flor das raparigas en sombra)
  • María Xosé Queizán fala de María Mariño
    (Fragmento do vídeo, María Mariño: a flor das raparigas en sombra)
IMAXES