Listaxe de obras editadas por eDixital dispoñíbeis para lectura

Época Autor(a)/Obra Dispoñíbel en: Texto, Audio, Vídeo, Imaxe

Medieval

Bernárdez Vilar, Xoán:

 

 

 

· Consideracións acerca de Baiona e do Rei Afonso

 

 

· De péndulos e de templarios

 

 

· Isidoro de Sevilla

 

 

· O descobridor que chegou do frio. A viagem de Cristóvao Colombo a Thule

 

 

· O valedor do reino (Peza histórica en catro actos)

 

 

· Os olhos da História. A Cartografia, dos seus inícios às decisivas contribuiçôes do português Planisferio Cantino (1502)

Medieval

Joan de Cangas:

 

 

 

· Cantigas de amigo

Medieval

Martin Codax:

 

 

 

· Cantigas de amigo

Medieval

Meendinho:

 

 

 

· Cantiga de amigo

Medieval

Trobadores:

 

 

 

· Cantigas de amigo

 

 

· Cantigas de amor

 

 

· Cantigas de escarnho e maldizer

S. Escuros

Bernárdez Vilar, Xoán:

 

 

 

· A Batalla de Rande

 

 

· A cuestión da celtidade de Galicia

 

 

· Egipto, a viagem perdida de Egéria

 

 

· Nada novo baixo o sol: A legitimaçom do poder a travês da arte na Roma de Augusto

 

 

· O día de despois do sexto día

 

 

· O incógnito monte Zephiro da "Ora Maritima"

S. Escuros

Cornide, Xosé:

 

 

 

· Composicións galegas

S. Escuros

Cura de Fruíme:

 

 

 

· Composicións galegas

S. Escuros

Feixó de Araúxo, Gabriel:

 

 

 

· A Contenda dos labradores de Caldelas

S. Escuros

Padre Sarmiento:

 

 

 

· Coloquio de 24 gallegos rústicos

S. XIX

Añón, Francisco:

 

 

 

· A leiteira

S. XIX

Armada Teixeiro, Ramón:

 

 

 

· Casos e cousas

S. XIX

Curros Enríquez, Manuel:

 

 

 

· A poesía galega de Manuel Curros Enríquez

 

 

· Aires d'a miña terra

S. XIX

Díaz, Nicomedes Pastor:

 

 

 

· Á alborada

S. XIX

Iglesia, Francisco María de la:

 

 

 

· ¡Fuge miña rula fuge!

 

 

· A Galicia

 

 

· Apólogos

 

 

· Ó meu bon amigo e boo patricio gallego o Excmo. Sr. D. Vicente Calderon, Conde de San Joan

S. XIX

Lugrís Freire, Manuel:

 

 

 

· A festa de Tacón

 

 

· Non máis emigración (artigo en A gaita gallega)

S. XIX

Pintos, Xoán Manuel:

 

 

 

· A Galicia

 

 

· A' Galicia

S. XIX

Pondal, Eduardo:

 

 

 

· Queixumes dos pinos

S. XIX

Rosalía de Castro:

 

 

 

· Follas novas

 

 

· Romana

S. XIX

Salinas, Galo:

 

 

 

· Entre dous mundos

S. XIX

Valladares, Avelina:

 

 

 

· Diálogo entre un peregrino que se dirige a Compostela y un labriego

S. XIX

Valladares, Marcial:

 

 

 

· A.***

 

 

· Majina, ou a filla espúrea. Conto gallego-castellano de miña abó

S. XX

Alcalá, Xavier:

 

 

 

· Nos pagos de Huinca Loo

S. XX

Aleixandre, Marilar:

 

 

 

· Catálogo de Velenos

S. XX

Alonso Montero, Xesús:

 

 

 

· Ensaios breves de literatura e política

S. XX

Álvarez Blázquez, Xosé María:

 

 

 

· A pega rabilonga e outras historias de tesouros

 

 

· Alexandro Bóveda. Apunte biográfico

 

 

· Berro en lembranza dos herois de Carral

 

 

· Cancioeiro de Monfero

 

 

· Canle segredo (1951-1953)

 

 

· Escolma da Poesía Medieval

 

 

· Na vila hai caras novas

 

 

· Os ruíns

 

 

· Poemas de ti e de min

 

 

· Romance do pescador peleriño

 

 

· Roseira do teu mencer

S. XX

Álvarez Cáccamo, Alfonso:

 

 

 

· A meritoria cortesía de Edón de Cigalia

 

 

· O Bandeira

S. XX

Álvarez Torneiro, Manuel:

 

 

 

· Habitante único

 

 

· Poemas

S. XX

Amado Carballo, Luís:

 

 

 

· O Galo

S. XX

Avilés de Taramancos, Antón:

 

 

 

· Última fuxida a Harar

S. XX

Babarro, Xoán:

 

 

 

· 8 contos

 

 

· O día en que se acatarrou a cheminea das Pontes

 

 

· O nome do Rei que ha de volver

 

 

· O Reino da Palabra

 

 

· O trasniño e as LL. GG.

S. XX

Barros, Tomás:

 

 

 

· Confeso que pintei

 

 

· Vieiro de Señardade

S. XX

Bernárdez Vilar, Xoán:

 

 

 

· A expediçom luso-dinamarquesa ao noroeste atlântico: alcançárom América os Portugueses antes do que Colom?

S. XX

Blanco, Concha:

 

 

 

· 8 contos

S. XX

Bouza Brey, Fermín:

 

 

 

· Nao senlleira

S. XX

Braxe, Lino:

 

 

 

· A sombra dun canto

S. XX

Cabana, Darío Xohán:

 

 

 

· Cerco de ferro

S. XX

Cabanillas, Ramón:

 

 

 

· Da Terra asoballada

S. XX

Canosa, María:

 

 

 

· Doentes malferidos

 

 

· O derradeiro adeus

 

 

· Poema

 

 

· Remexendo

S. XX

Carballeira, Johán:

 

 

 

· Lusco e Fusco

S. XX

Carballo, Francisco:

 

 

 

· Castelao no seu tempo

 

 

· Historia de Galicia

S. XX

Carballude, Pepe:

 

 

 

· 8 contos

S. XX

Carré Alvarellos, Leandro:

 

 

 

· O Pago, drama en tres actos

S. XX

Carro, Xavier:

 

 

 

· Deus é un incendio

S. XX

Carvalho Calero, Ricardo:

 

 

 

· A ideia da Galiza em Otero Pedrayo

 

 

· A posiçom dos clíticos em galego-português

 

 

· Comemoraçom do Estatuto Galego de 1936

 

 

· Discurso político e discurso poético na literatura galega moderna

 

 

· Ensaios sobre narrativa galega de após-guerra

 

 

· O problema ortográfico

 

 

· Otero Pedraio na história do romance galego

 

 

· Para a história da ordenaçom jurídica da autonomia galega

 

 

· Política lingüística

 

 

· Silêncio! Umha nova leitura de um texto rosaliano

 

 

· Situaçom presente e orientaçom futura dos problemas gerais da nossa língua

S. XX

Casal, Uxía:

 

 

 

· O pequeno Mario

S. XX

Castro, Xavier:

 

 

 

· Alimentación e Historia: Chocolate de ricos e pobres

 

 

· O galeguismo na encrucillada republicana (Vol. I)

 

 

· O galeguismo na encrucillada republicana (Vol. II)

 

 

· Vida cotián e mentalidades na historia da alimentación galega: banquetes fúnebres, ánimas e velorios

S. XX

Caveiro, Laura:

 

 

 

· A parábola do samaritano

S. XX

Celso Emilio:

 

 

 

· Viaxe ao país dos ananos

S. XX

Chao Rego, Xosé:

 

 

 

· Eu Renazo Galego: ensaio sobre identidade galega

S. XX

Corral Iglesias, José Alberte:

 

 

 

· Acarom da Brêtema

 

 

· Palavra e Memória

S. XX

Cunqueiro, Álvaro:

 

 

 

· Herba aquí ou acolá

S. XX

Diéguez, Lois:

 

 

 

· Apresentación

 

 

· As sete chagas

 

 

· Como homes

 

 

· Século XXI

 

 

· Sete poemas e un maio

S. XX

Dieste, Rafael:

 

 

 

· O teatro galego i-o teatro portugués

S. XX

Diz Ramos, Manuel:

 

 

 

· Phoenix Hispánica

S. XX

Docampo, Xabier P.:

 

 

 

· ¡Estampado!

 

 

· A chave das noces

 

 

· A viaxe de Purpurina ou a historia dunha pinga de auga

 

 

· Cun ollo aberto e outro sen cerrar

 

 

· O misterio das badaladas

S. XX

Eiré, Afonso:

 

 

 

· A sombra dun canto

S. XX

Espinosa, Estíbaliz:

 

 

 

· mecánica zeleste 1996-1998

 

 

· textos carboníferos [poemas anteriores a 1997]

S. XX

Fernández del Riego, Francisco:

 

 

 

· O cego de Pumardedón

S. XX

Ferreira, Isaac:

 

 

 

· Ritual

S. XX

Ferreiro, Manuel:

 

 

 

· Gramática Histórica Galega. Volume II. Lexicoloxía

S. XX

Freixeiro Mato, Xosé Ramón:

 

 

 

· Lingua galega: normalidade e conflito

S. XX

Gômez, Joel R.:

 

 

 

· O feche indefinido

 

 

· Um serviço policial (Trascendência num acto)

S. XX

Gonsar, Camilo:

 

 

 

· Cara a Times Square

 

 

· Como calquera outro día

 

 

· Desfeita

S. XX

González, Xoán Xesús:

 

 

 

· De cara á democracia galega

S. XX

González-Millán, Xoán:

 

 

 

· Do nacionalismo literario a unha literatura nacional

S. XX

Gracián, Ánxela:

 

 

 

· As noites en que o vento asubía o teu nome

S. XX

Graña, Bernardino:

 

 

 

· Planeta dos ratos tolos

S. XX

Guerra da Cal, Ernesto:

 

 

 

· Pátria

S. XX

Guisan Seixas, João:

 

 

 

· A Tábua Ocre de Núbia (ou o Significado da Vida)

S. XX

Lado, María:

 

 

 

· A primeira visión

S. XX

Ledo, Margarita:

 

 

 

· Linguas Mortas, serial radiofónico

S. XX

López Abente, Gonzalo Francisco:

 

 

 

· Alento de raza

 

 

· Centileos nas ondas

 

 

· Decrúa

 

 

· Escumas da ribeira

 

 

· Nemancos

S. XX

Losada Diéguez, Antón:

 

 

 

· Adiante

 

 

· Os camiños d'o agrarismo galego

 

 

· Valentín Lamas Carvajal

S. XX

Lourenzo, Manuel:

 

 

 

· O perfil do crepúsculo

S. XX

Lourenzo González, Manuel:

 

 

 

· "A noite mil dúas" (relato)

 

 

· "Illas" (relato)

S. XX

Luna Sanmartín, Xosé:

 

 

 

· A estrada románica

S. XX

Maceiras, Lourdes:

 

 

 

· A cabraloura

 

 

· Foi nas vacacións

 

 

· Unha doenza de natureza social

S. XX

Manuel Antonio:

 

 

 

· De catro a catro. Follas d'un diario d'abordo

S. XX

Manuel María:

 

 

 

· Antoloxía poética (1997)

 

 

· Entre a arxila e a luz

 

 

· Poemas da ausencia

S. XX

Marinhas del Valle, Jenaro:

 

 

 

· O assento

S. XX

Mariño Paz, Ramón:

 

 

 

· As liñas en galego do "Theatro Moral e Político de la Noble Academia Compostelana" (1731) de Pablo Mendoza de los Ríos

S. XX

Martín, Paco:

 

 

 

· 8 contos

 

 

· Un reguiño na Terra Cha

S. XX

Martínez Oca, Xosé Manuel:

 

 

 

· Os lóstregos e a carballeira

S. XX

Martínez-Risco, Sebastián:

 

 

 

· Función da Academia no futuro da Lingoa

 

 

· O mar e a saudade

S. XX

Mato Fondo, Miguel A.:

 

 

 

· A melancolia na poesia de Eduardo Pondal

S. XX

Méndez Ferrín, Xosé Luís:

 

 

 

· Resposta ao discurso lido polo Ilustrísimo Señor don Manuel María Fernández Teixeiro no acto da súa recepción da RAG

S. XX

Meyer, Franck:

 

 

 

· Fillos da fronteira - ¡transgredamos!

 

 

· O papel das traduccións no caso Galicia-Alemaña na actualidade

 

 

· Un poeta alemán en lingua galega. Apuntamentos sobre unha antoloxía de Rolf Dieter Brinkmann

S. XX

Miranda, Anisia:

 

 

 

· Contos (Cantarolas)

 

 

· De paseo (Cantarolas)

S. XX

Monterroso Devesa, José-Maria:

 

 

 

· Morreu Rogelia, viva Matilde!

 

 

· O retorno

S. XX

Moreno, María Victoria:

 

 

 

· 8 contos

S. XX

Moure, Teresa:

 

 

 

· Aspectos da sintaxe do galego desde a perspectiva tipolóxica

S. XX

Mouriño, Miguel Anxo:

 

 

 

· Camariña: sete cruces e unha esperanza

S. XX

Neira Vilas, Xosé:

 

 

 

· O ciclón

 

 

· Querido Tomás

S. XX

Nerium, Alexandre:

 

 

 

· Cabaleiro do mar

S. XX

Novo, Isidro:

 

 

 

· Catro poemas soltos (Escorzo de sombras e ausencias)

S. XX

Novoneyra, Uxío:

 

 

 

· Arrodeos e desvíos do Camiño de Santiago e outras rotas

 

 

· Do Courel a Compostela: 1956-86

 

 

· Muller pra lonxe: 1955-1985

 

 

· Os Eidos

 

 

· Os Eidos 2. Letanía de Galicia e outros poemas

 

 

· Poemas da doada certeza i este brillo premido entre as pálpebras

 

 

· Tempo de elexía

S. XX

Otero Pedrayo, Ramón:

 

 

 

· O fidalgo e a noite

S. XX

Pérez, Nacho:

 

 

 

· Xente de fusil, xente de libros

S. XX

Pérez Prieto, Victorino:

 

 

 

· Galegos e cristiáns. "Deus fratresque Gallaeciae"

S. XX

Pernas Cora, Gustavo:

 

 

 

· ¡Ai, que sería de nós sen os obreiros!

S. XX

Picouto, Millán:

 

 

 

· Un tolo en outono

S. XX

Pimentel, Luís:

 

 

 

· Sombra do aire na herba

 

 

· Triscos

S. XX

Pita, Emilio:

 

 

 

· Verbas á mocedade galega

S. XX

Pousa Antelo, Avelino:

 

 

 

· Galegos, gallegos e galleguiños

S. XX

Pozo Garza, Luz:

 

 

 

· Códice calixtino

 

 

· Prometo a flor de loto

S. XX

Quintanilla, Xaime:

 

 

 

· Donosiña, drama en tres autos

S. XX

Rábade Paredes, Xesús:

 

 

 

· Os dedos dos loureiros

S. XX

Reigosa, Carlos G.:

 

 

 

· As pucharcas da lembranza

 

 

· Crime en Compostela

 

 

· O doutor Livingstone, supoño

 

 

· Os outros disparos de Billy

S. XX

Risco, Vicente Martínez:

 

 

 

· D'o caso que ll'aconteceu ô doutor Alveiros

S. XX

Rivas, Manuel:

 

 

 

· Mohicania

S. XX

Rodrigues Fernandes, José Ramom:

 

 

 

· Contos do Outono

 

 

· Seguindo o caminho do vento

S. XX

Rodríguez López, Manuel:

 

 

 

· Onte e hoxe vivencial

S. XX

Rodríguez Rodríguez, Alfonso:

 

 

 

· As cinsas de deus

 

 

· Din de min que sempre estou en ti

 

 

· E tocáronme de novo

 

 

· Quero tomar unha ducha de bágoas

 

 

· Rostros con filosofías de madeira

 

 

· Teño un ponto no fígado

S. XX

Rozados "Rochi", Francisco:

 

 

 

· Forcarei. No berce do Umia e do Lérez

 

 

· Salvador Antonio Rodríguez Fraiz, o crego que foi cronista

 

 

· Terra de Montes. Guía Cultural e Turística

S. XX

Salgueiro, Roberto:

 

 

 

· Teatro Nacional e nacionalismo - Váter (comedia claustrofóbica)

S. XX

Salinas, Galo:

 

 

 

· Sabela, comedia nun acto

S. XX

Salinas Portugal, Francisco:

 

 

 

· Para umha leitura de Folhas Novas

S. XX

Sánchez, Cesáreo:

 

 

 

· A escrita do silencio-Antoloxía persoal

S. XX

Sánchez, Gloria:

 

 

 

· A galiña peregrina

S. XX

Seoane, Xavier:

 

 

 

· Regreso e advenimento

S. XX

Taibo, Victoriano:

 

 

 

· ¡Ríte!

 

 

· Moza gallega

S. XX

Toro, Suso de:

 

 

 

· Círculo: da materia dos soños

S. XX

Tovar, Antón:

 

 

 

· A nada destemida

 

 

· Cadáver adiado

S. XX

Valcárcel, Xulio L.:

 

 

 

· Memoria de agosto

S. XX

Valladares, Avelina:

 

 

 

· A pobre orfiña

 

 

· A Ulla

 

 

· Miña joya

 

 

· Ôs qu' emigran

S. XX

Valle-Inclán, Xaquín del:

 

 

 

· As clases de maxia

S. XX

Vaqueiro, Vítor:

 

 

 

· A cámara de névoa

 

 

· A fraga prateada

 

 

· Informe da gavilla

 

 

· Lideiras entre a paisaxe

 

 

· O soño dirixido

 

 

· Os xenerais de África

S. XX

Varela, Montse:

 

 

 

· Cantos contos nun tris-tras

S. XX

Vázquez, Pura:

 

 

 

· Man que escribiu no mar

S. XX

Vázquez Pintor, Xosé:

 

 

 

· A sombra da memoria

S. XX

Velasco, Carlos:

 

 

 

· Castelao no contexto histórico e político da II República

S. XX

Vidal, Francisco A.:

 

 

 

· A auga da vida

 

 

· O Anano do híper

S. XX

Vidal, Rosa:

 

 

 

· A curvatura das chemineas

S. XX

Vidal Bolaño, Roberto:

 

 

 

· Perspectivas do teatro galego actual

S. XX

Vilar Ponte, Antón:

 

 

 

· Entre dous abismos

 

 

· Nouturnio de medo e morte, bárbara anécdota realista en dous tempos (sin literatura) que puido andar nos romances dos cegos

S. XX

Vilar Ponte, Ramón:

 

 

 

· Breviario da autonomía

S. XX

Villalta, Luísa:

 

 

 

· A língua dos sons

S. XX

Villar, Miro:

 

 

 

· Mar de rostros. Gameleiros

S. XX

Villar Janeiro, Helena:

 

 

 

· 8 contos

 

 

· Amadas polos deuses

 

 

· Festa do corpo

 

 

· Nas hedras da clepsidra

S. XXI

Abeleira, Xoán:

 

 

 

· Poemas

S. XXI

Agrelo Hermo, Xosé:

 

 

 

· O cartafol de Ruperto

S. XXI

Alcalá, Xavier:

 

 

 

· Xela da Chirina

S. XXI

Aleixandre, Marilar:

 

 

 

· A constelación da xuvenca

 

 

· Abecedario de árbores

 

 

· Arrebolado

 

 

· As debandadoras de seda

 

 

· Fala carrapuchiña

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Alonso, Fran:

 

 

 

· Distancias curtas

 

 

· Eclipse doméstica

 

 

· O secuestro dos elefantes

S. XXI

Alonso Montero, Xesús:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Álvarez Cáccamo, Celso:

 

 

 

· "Naquela manhã de Março mamã quis conjurar a morte com frascos de perfume"

 

 

· O "galego" frente ao "português", ou a lógica social da diferença

S. XXI

Álvarez Cáccamo, Xosé María:

 

 

 

· Escolma

S. XXI

Álvarez Núñez, Sabela:

 

 

 

· Violeta Ela

S. XXI

Álvarez Torneiro, Manuel:

 

 

 

· Epicentro

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Ameixeiras, Diego:

 

 

 

· A cabeza do señor conselleiro

S. XXI

Angueira, Anxo:

 

 

 

· A Curros

 

 

· Lagoeira

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Araguas, Vicente:

 

 

 

· Viladonelle

S. XXI

Arias Correa, Azucena:

 

 

 

· A moediña de ouro

 

 

· As preguntas inquedan... Dunhas saen outras

 

 

· Bernaldiña e o restaurante

 

 

· Na Escuridade Do Cuarto

S. XXI

Babarro, Xoán:

 

 

 

· Contos de barcos, paxaros, infancias e pesadelos

 

 

· Enquisa

 

 

· Era... era... Valdoviño

 

 

· No país de Arangarranga

 

 

· O Castelo de Irás e non Volverás

 

 

· Reino Verde

 

 

· Roldán e as tres princesas de Libredón

 

 

· Sonsonetiño

S. XXI

Bernárdez Vilar, Xoán:

 

 

 

· A "Carta de París", considerada como de Cristóbal Colón

S. XXI

Blanco, Carmen:

 

 

 

· Estraña estranxeira

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Blanco, Concha:

 

 

 

· Bianca

 

 

· Contos de barcos, paxaros, infancias e pesadelos

 

 

· Sentimentos

S. XXI

Borrazás, Xurxo:

 

 

 

· Arte e ensaio

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Braxe, Lino:

 

 

 

· Borgiana

 

 

· Escolma

S. XXI

Cabana, Darío Xohán:

 

 

 

· Cabalgada na brétema

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Calvo, Tucho:

 

 

 

· Corazón

 

 

· Flores de pobreza

 

 

· Guerra

S. XXI

Campo, Marica:

 

 

 

· A das tres caras

 

 

· Algúns poemas soltos

 

 

· Arco da vella

 

 

· Catro lúas e a da morte

 

 

· Loor de tolemia e desprezo de cordura

 

 

· Mulleres

 

 

· Sombra do meu asombro

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Caneiro, Xosé Carlos:

 

 

 

· E o mundo será mellor

 

 

· O destino da Literatura e a Literatura como destino

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Carballo, Francisco:

 

 

 

· Nova Igrexa Galega

S. XXI

Carballude, Pepe:

 

 

 

· Todo ten o seu valor

S. XXI

Caride Ogando, Ramón:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Carro, Xavier:

 

 

 

· Contornos

S. XXI

Carvalho Calero, Ricardo:

 

 

 

· Escritos sobre teatro

S. XXI

Casalderrey, Fina:

 

 

 

· Querido aviador

S. XXI

Casas, Arturo:

 

 

 

· A descrición na obra narrativa de Carvalho Calero

 

 

· Dereito Natural

 

 

· Ultimidades poéticas

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Castaño, Yolanda:

 

 

 

· (Re)ser(vado) (Polifonías)

 

 

· A consumida dunha pirámide sonámbula

 

 

· Dende a opaca pátina do balcón pechado

 

 

· Sei perfectamente que todo está aquí

S. XXI

Castiñeira, Francisco:

 

 

 

· Coitelas

 

 

· O cuspe dos poliquetos

S. XXI

Castro, Francisco:

 

 

 

· A dureza dos soños

 

 

· Borobó, despedido

 

 

· Canción para Ánxel Casal, fusilado polos fascistas en 1936

 

 

· Escoito aos Beatles oito días á semana

 

 

· Esta lingua non quere vivir na favela

 

 

· Eu fun un best seller da Literatura Galega

 

 

· Fe

 

 

· Hai un mar

 

 

· Leonor á maneira do amor cortés (Cantiga de Amigo)

 

 

· Literatura folgazana. Notas críticas arredor de Xoán Xosé Veiga, o Mellor Escritor Galego de Todos os Tempos

 

 

· Na mañá dos teus beizos

 

 

· Normais nun país anormal

 

 

· Nosoutros

 

 

· O home grande de gran chaqueta

 

 

· O valse da voda

 

 

· Os comedores de patacas (con grelos)

 

 

· Os séculos escuros aínda son estes

 

 

· Por min que remastericen o que lles pete

 

 

· Por que Papá Noel odia internet (Conto estraño de nadal)

 

 

· Receitas para Thermomix

 

 

· Supervivencia ou suicidio

 

 

· Terra

 

 

· Terramán, bicolama, heliofroita e bibliofiestra (Historia algo traxicómica para un poeta algo patéticotriste)

 

 

· Un funcionario exemplar

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Castro, Xavier:

 

 

 

· Cuestións arredor da historia cultural do viño

S. XXI

Catoira, Manuel:

 

 

 

· Hóspede do Rif

S. XXI

Chao Rego, Xosé:

 

 

 

· Testamento (Un futuro para a lingua)

S. XXI

Conde, Alfredo:

 

 

 

· Lukumí

S. XXI

Cora, Xosé de:

 

 

 

· Memoria de Lerroux no fielato

S. XXI

Corral Iglesias, José Alberte:

 

 

 

· Do lusco-fusco

S. XXI

Cortizas Amado, Antón:

 

 

 

· Matriamente

 

 

· Nos páramos da Lúa

S. XXI

Costa, Xosé María:

 

 

 

· A Solaina

 

 

· Presenzas de Castelao en Barcelona. Dous momentos artístico-literarios

S. XXI

Costa Clavell, Xavier:

 

 

 

· Fillo do vento

S. XXI

Couceiro, Emma:

 

 

 

· A actriz

 

 

· Ballet da nena (Lugo/1957)

 

 

· E cal será a cor do lixo na miña pel

 

 

· Entrechán dereita

 

 

· Sen remite

S. XXI

Cunqueiro González-Seco, César:

 

 

 

· No labirinto

S. XXI

Dacosta, Beatriz:

 

 

 

· Colchón de auga

 

 

· Entre cascallos

 

 

· Fragmentos

 

 

· Viaxe a Costa Rica

S. XXI

Dacosta, Marta:

 

 

 

· A princesa na torre

 

 

· A rota dos baleeiros

 

 

· Balada das costureiras esquecidas

 

 

· Coiraza

 

 

· Da voz e da man das mulleres

 

 

· Dor do tempo

 

 

· Volta dos nove

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Dans, Raúl:

 

 

 

· Algunhas preguntas sobre o teatro en Galicia hoxe

 

 

· Mantis (A misión)

S. XXI

Díaz Pardo, Isaac:

 

 

 

· Teatro en Israel

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Diéguez, Lois:

 

 

 

· Ventos libres zoan

S. XXI

Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán:

 

 

 

· Alexandre Bóveda, ou a loita constante polo Estatuto de Autonomia

S. XXI

Diz Ramos, Manuel:

 

 

 

· Fragmentos de lendas e contos de aldea

 

 

· Isaías, o emigrante soñador

 

 

· O mundo de Thaynara

 

 

· Os Andaregos de Patópolis

 

 

· Poemas na emigración

 

 

· Rancores do pasado

 

 

· Un neno da aldea

S. XXI

Dobao, X. Antón L.:

 

 

 

· Contraantoloxía de Textos Exiliados

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Docampo, Xabier P.:

 

 

 

· A máscara (Contos de máscaras, rúas, perdicións e caníbales)

S. XXI

Domínguez Romero, Francisco:

 

 

 

· 24 poemas

 

 

· Carlos Casares: unha obra de amor a Galicia

 

 

· O Estado de Guerra

S. XXI

Eiré, Afonso:

 

 

 

· A troita loba de Portavía

S. XXI

Espinosa, Estíbaliz:

 

 

 

· textos biónicos para autómatas e ilusionistas 2004-2007

 

 

· textos para as divas ávidas 2000-2001

 

 

· textos para kosmos en expansión 2001-2002

 

 

· textos que fixen por encarga

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

 

 

· zoooom [prosa 2001-2007]

S. XXI

Fernán-Vello, Miguel Anxo:

 

 

 

· Antoloxía de poemas

S. XXI

Fernández del Riego, Francisco:

 

 

 

· Palabras a eito

S. XXI

Fernández Mallo, Marcelino:

 

 

 

· Anáfora dun avó que foi á guerra

 

 

· Cabilia

 

 

· O mendigo instruído

S. XXI

Fernández Naval, Francisco X.:

 

 

 

· A soidade era o frío

 

 

· Non se che faga tarde (Monólogo para inventar o amor)

 

 

· Oira

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Fernández Paz, Agustín:

 

 

 

· Corredores de sombra

 

 

· O enigma do menhir

 

 

· Relatos mínimos

S. XXI

Ferreira, Isaac:

 

 

 

· Dique de abrigo

 

 

· In Extremis

 

 

· Sagrada familia

S. XXI

Ferreiro, Manuel:

 

 

 

· Pondal e os Queixumes

S. XXI

Figueroa, Adela:

 

 

 

· A unha heorica resistente de Muxía

 

 

· Acerca do rio Miño: tres anos de traballo galaico-minhoto para alén das fronteiras políticas

 

 

· Monte Cubeiro: O grito da terra

 

 

· O afundimento do buque Prestige e as suas consecuéncias para Galicia

 

 

· O Prestige, Adega e o voluntariado

 

 

· Unha revolución social chamada Prestige: "Nunca Máis"

S. XXI

Forcadela, Manuel:

 

 

 

· A literatura na era cibernética: unha reflexión socio-cultural

 

 

· A narrativa de Carvalho Calero na encrucillada dos anos cincuenta

 

 

· A narrativa galega contemporánea: 1800-1975. Unha perspectiva

 

 

· A poesía de Xosé Luís Méndez Ferrín

 

 

· O poeta na Galiza de hoxe

S. XXI

Fortes Torres, Antom:

 

 

 

· Ansia (Balbúceos)

 

 

· Cristais rotos

 

 

· Gris cinza

S. XXI

Fraga, Modesto:

 

 

 

· Amor á dignidade

 

 

· Todos os veráns...

S. XXI

Fraga, Xesús:

 

 

 

· A morte dun museo

 

 

· Domingo de promesas

S. XXI

Franco Alonso, Xavier:

 

 

 

· Caderno de viaxe

 

 

· Tres microrrelatos

S. XXI

Franco Grande, Xosé Luis:

 

 

 

· Máis cemento, aínda máis

 

 

· O frinxo

 

 

· Proclama

S. XXI

Freixeiro Mato, Xosé Ramón:

 

 

 

· O galego e as linguas europeas

 

 

· O galego, unha lingua extensa e útil

 

 

· Reflexións sobre o galego a propósito da reforma normativa

S. XXI

Frías Conde, Xavier:

 

 

 

· 36 háikus

 

 

· A literatura eonaviega contemporánea (notas sobre literatura galega de Asturias)

 

 

· A Odisea de Pere Xil

 

 

· Axarquía (aššarqiya)

 

 

· Estuário

 

 

· Onde sempre estevo

 

 

· Terra á vista; El burato de Andrés el cempés

S. XXI

García-Bodaño, Salvador:

 

 

 

· Amencida de alucinación

 

 

· Cidade virtual

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Garrido Couceiro, Xoán Carlos:

 

 

 

· A voltas co concepto de compromiso. Alexandre Bóveda

 

 

· As causas da crueldade

 

 

· Días de Losada na Estrada

 

 

· Falando con balas

 

 

· J. P. Sartre: Un centenario discreto para un intelectual indiscreto

 

 

· Manuel García Barros

 

 

· O anti-nacionalismo: Principios e fins

 

 

· O solpor do intelectual crítico

 

 

· O título [Sempre en Galiza]

S. XXI

Gómez, Lupe:

 

 

 

· O mar era azul

S. XXI

Gômez, Joel R.:

 

 

 

· Discurso de presentación de Fazer(-se) un nome. Eça de Queirós-Guerra da Cal: um duplo processo de canonicidade literária na segunda metade do século XX

 

 

· Quase toda a verdade sobre os Outeiros do Inferno

S. XXI

González Gómez, Xesús:

 

 

 

· O surrealismo. Unha achega documental

 

 

· Presenzas de Castelao en Barcelona. Dous momentos artístico-literarios

S. XXI

González Tosar, Luís:

 

 

 

· Volver a Compostela

S. XXI

Graña, Bernardino:

 

 

 

· Sen sombra e sen amor

S. XXI

Grande, Antón:

 

 

 

· Melodía

S. XXI

Iglesias, Bieito:

 

 

 

· Alborada antiga

 

 

· Amor e música lixeira

 

 

· Aperta de Brunilda

 

 

· Estrañeza numérica

 

 

· Moscovo lilas serodias

 

 

· Un baile de máscaras

 

 

· Verbum caro

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Iglesias, Serxio:

 

 

 

· Rostro

S. XXI

Ínsua, Emílio Xosé:

 

 

 

· Adeus ao Manuel María

 

 

· Liñas de urxencia na morte de Lois Tobío

 

 

· Poemas

S. XXI

Jaureguizar, Santiago:

 

 

 

· O golpe

 

 

· O inesperado atraco dos siameses

S. XXI

Kruckenberg, Mª do Carme:

 

 

 

· Dous poemas

 

 

· Lembranzas da beleza triste

S. XXI

Lado, María:

 

 

 

· Genoveva

 

 

· Para chegar a Palmira

 

 

· Poemas da serie "casa atlántica, casa cabaret"

S. XXI

Lama, Xavier:

 

 

 

· Lección de teatro case sen pernas (Comedia tal vez macabra)

 

 

· O fotógrafo Helmut Newton ten unha visión da eternidade

 

 

· Sete veos (Teatro breve visual)

S. XXI

López Rodríguez, Xavier:

 

 

 

· Adoezo cando lles convén

S. XXI

López-Casanova, Arcadio:

 

 

 

· Pastoral de Galicia

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Loureiro, Ramón:

 

 

 

· Tronos de Agosto

S. XXI

Lourenzo, Manuel:

 

 

 

· Cultura e liberdade

 

 

· Insomnes

 

 

· O reino de atrás

S. XXI

Lourenzo González, Manuel:

 

 

 

· "Función distractiva" (relato)

S. XXI

Luaces Pardo, Narciso:

 

 

 

· Romaxe a Santo André de Teixido

S. XXI

Maceiras, Lourdes:

 

 

 

· A chamada

 

 

· Anaina dos soños

 

 

· Arco da vella

 

 

· Diferencias

 

 

· Futuro

 

 

· Mariña

 

 

· Na fraguiza

 

 

· Rabibranca

 

 

· Unha poesía para unha celebración de defuntos

S. XXI

Manuel María:

 

 

 

· A Terra Chá: Poesía e Paisaxe

 

 

· Camiños de luz e sombra

S. XXI

María do Cebreiro:

 

 

 

· Anaina dos soños

 

 

· Pérfida Erín (sete visións en terra)

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Martín, Paco:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Martínez Oca, Xosé Manuel:

 

 

 

· Laboratorio de sombras

 

 

· O tempo en ningunha parte

 

 

· Outono na illa

 

 

· Zona de Servicios

S. XXI

Martínez Pereiro, Carlos Paulo:

 

 

 

· Do carácter transitivo da literatura e da plástica... (...E mais da cor nunha narrativa de Lois Pereiro)

S. XXI

Martínez Pereiro, Xosé Luís:

 

 

 

· Aproximación á muller nociva

S. XXI

Méndez Ferrín, Xosé Luís:

 

 

 

· Quén é esa que sobe a encosta de Cortiña Grande...

S. XXI

Meyer, Franck:

 

 

 

· A carraxe de Brinkmann

 

 

· A saudade de Raoul Schrott

 

 

· Crónica desde Alemaña. O crebacabezas de Berlín

 

 

· Das unendliche Parfum - A narrativa alemana hoxe

 

 

· Elfriede Jelinek - Unha voz discrepante

 

 

· Europa tamén é dos galegos

 

 

· Heimat - A saga da terra

 

 

· O Don Juan de Peter Handke

 

 

· O trauma da reforma

 

 

· Siddhartha en galego

 

 

· Unha rexión fronteiriza na Europa do século XXI. O estado federado do Sarre entre identidade e internacionalización

 

 

· Uwe Timm pregúntase polo seu irmán

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Millán Otero, Xosé M.:

 

 

 

· Escolma poética

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Miranda, Anisia:

 

 

 

· Conto de fadas

S. XXI

Momán, Alberte:

 

 

 

· As mil horas

 

 

· Cidade é tamén nome de muller

 

 

· Lapatiancorum

 

 

· Milhomes

 

 

· Prémeme o combate

 

 

· Sen título

S. XXI

Monteagudo, Xosé:

 

 

 

· Noite de velorio

S. XXI

Moreda, Eva:

 

 

 

· A música dos actuarios

 

 

· Astolat

 

 

· Nove haikus

S. XXI

Mosteiro, Carlos:

 

 

 

· Cinco casos para Alex Lupanamán

S. XXI

Mouriño, Miguel Anxo:

 

 

 

· Esconxuro

 

 

· Xove

S. XXI

Murado, Miguel-Anxo:

 

 

 

· Os outros

S. XXI

Navaza, Gonzalo:

 

 

 

· Cartografía básica

 

 

· Causa común

 

 

· La tour frappée par la foudre

 

 

· Lobo e pedra

 

 

· Manuscrito atopado nun espello retrovisor

S. XXI

Negro, Carlos:

 

 

 

· Cantos da perda

 

 

· Decálogo temático para a poesía finisecular galega (1990-2000)

 

 

· Flas Zapping Vers

 

 

· Necrose

S. XXI

Neira Vilas, Xosé:

 

 

 

· Elexía para un poeta

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Novas, Lucía:

 

 

 

· "Para ti gacela lixeira..."

 

 

· "Son a selvática serpe lamacenta, recuberta..."

 

 

· Poemas

S. XXI

Novo, Isidro:

 

 

 

· A mar ferida

 

 

· Historias tabernícolas (Catro contos curtos de vocación radiofónica)

 

 

· Información light (Baixa en alcatrán)

 

 

· Un relato un algo negro (Vostede siga ben, señor fiscal)

 

 

· Verbo novo para o vento

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Novo, Olga:

 

 

 

· Éter

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Núñez Singala, Manuel C.:

 

 

 

· Solidariedade occidental

S. XXI

Pallarés, Pilar:

 

 

 

· Hai estratos distintos de vazio

 

 

· Non coñezo, non sinto, non comprendo

 

 

· Para que te serve essa cruel boca de fome?

 

 

· Persisto

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Pardo de Neyra, Xulio:

 

 

 

· O labor lírico do ilustrado cura de Fruíme. Textos galegos de Zernadas y Castro

S. XXI

Pato, Chus:

 

 

 

· Prometea Multitúdina

 

 

· Unha pequena escolma

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Paz, Xabier:

 

 

 

· Cantos milesios

S. XXI

Pedreira, Emma:

 

 

 

· Memoria dos dixitais

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Penas, Ánxeles:

 

 

 

· Antoloxía poética

 

 

· Autopoética

 

 

· Humorismo e humanismo na obra de Castelao

 

 

· Territorio

S. XXI

Pereira Valcárcel, Manuel:

 

 

 

· Escolma poética

S. XXI

Pereiro, Paulino:

 

 

 

· O tempo sumerxiuse na Natureza

S. XXI

Pernas Cora, Gustavo:

 

 

 

· A vella sensación do prohibido. Peza pintoresca e Pinteriana.

 

 

· Branco e negro

S. XXI

Picallo, Xavier:

 

 

 

· Gatos ionquis de Fornells. Teatro insular

S. XXI

Pillado Mayor, Francisco:

 

 

 

· A Galicia Moderna. Teatro (1916-1936)

S. XXI

Pousa Antelo, Avelino:

 

 

 

· Agoiro

S. XXI

Pozo Garza, Luz:

 

 

 

· As arpas de Iwerddon

S. XXI

Queipo, Xavier:

 

 

 

· A historia do mamut de Vilalba e a súa estirpe de animalias

 

 

· As mil e unha noites

 

 

· Boas noites Camilo

 

 

· Cuba: a illa dos tres bloqueos

 

 

· Mundos Paralelos

 

 

· O apareamento dos escornabois

 

 

· O tabú nas relacións

 

 

· Os golfiños intelixentes das latitudes boreais

 

 

· Secretos do mar prendidos tras dos ollos

 

 

· Soño laranxa (Relato dun soño acamado en cinco estratos diferentes)

S. XXI

Queizán, María Xosé:

 

 

 

· O Ensino Público e o legado da Ilustración

 

 

· Porca Miseria

S. XXI

Quintiá, Xerardo:

 

 

 

· Diccio_eu

 

 

· Os pantrigos de Rosario

 

 

· Tres tristes fiestras

S. XXI

Quiroga, Xabier:

 

 

 

· Atuado na braña

 

 

· Autopoética

S. XXI

Rabuñal, Henrique:

 

 

 

· O cristal da sede

 

 

· Susana Mourelle Troitín

S. XXI

Regueiro, Conchi:

 

 

 

· Dez arcos de vella

 

 

· Un burato no aire

S. XXI

Rei Ballesteros, Anxo A.:

 

 

 

· A flor da boca

S. XXI

Rei Núñez, Luís:

 

 

 

· Escolma de poemas

 

 

· Escolma narrativa

S. XXI

Reimóndez, María:

 

 

 

· Crónicas desde a India

S. XXI

Ríos, Xulio:

 

 

 

· Outra Galicia, outro Mundo, outro Tempo

S. XXI

Ripalda, Xosé Lois:

 

 

 

· A carón da roda (Vida dun afiador)

 

 

· A cultura tradicional do pan

 

 

· Erbedeiro, vida e esmorecer dunha freguesía

 

 

· Memorias dun esquelete de aldea

S. XXI

Riveiro Coello, Antón:

 

 

 

· A Habana múltiple

 

 

· A máquina e a arte

 

 

· Couto Mixto, a voz da terra

 

 

· Dareicho todo

 

 

· O arcebispo de Antioquía

 

 

· Primeira cita

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Riveiro Loureiro, Manoel:

 

 

 

· O pasamento

 

 

· Os cadros

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

 

 

· Xullo-Agosto

S. XXI

Riveiro Tobío, Elvira:

 

 

 

· Arroz á cantonesa

 

 

· Balteira

 

 

· Interno

 

 

· Poemas

 

 

· Présa

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Rodrigues Fernandes, José Ramom:

 

 

 

· Ao Daniel de Ferreiro, meu amigo...

 

 

· Eu vi queimar Sarajevo

 

 

· Histórias do pretérito. Sonho ou pesadelo?

 

 

· O Senhor Argis

 

 

· Quem voltasse àqueles tempos de garoto

 

 

· Um velho escritor

S. XXI

Rodríguez Baixeras, Xavier:

 

 

 

· As pedras

 

 

· O estranxeiro

S. XXI

Rodríguez Fer, Claudio:

 

 

 

· Terra extrema de radiación amorosa

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Rodríguez Gómez, Fernando:

 

 

 

· A mala idea

S. XXI

Rodríguez Rodríguez, Alfonso:

 

 

 

· Ansío o despedazamento do medo

 

 

· Cactus era un cencerro de deserto...

 

 

· Chapa o pote

 

 

· És de fresa

 

 

· Hai un ventanuco entre o adobe e a madeira...

 

 

· Poemas

 

 

· Rimaforde

 

 

· Sobre a raiba e outros prolegómenos

 

 

· Xenreira que se forma nas tripas

S. XXI

Romaní, Ana:

 

 

 

· Do diario da princesa

 

 

· Love me tender

S. XXI

Romero, Medos:

 

 

 

· Aquel maldito ollo

 

 

· Así foi como Duvices foi Duvices

 

 

· Nove poemas

S. XXI

Rousia, Concha:

 

 

 

· As Sete Fontes

 

 

· Mortos Vivos

 

 

· Verde (Reagir)

S. XXI

Rozados "Rochi", Francisco:

 

 

 

· Baíste, o outro Forcarei

 

 

· Chano Piñeiro, tecedor de soños

 

 

· Chano Piñeiro. Biografía.

 

 

· Cruceiros, cruces, petos e monumentos funerarios no concello de Forcarei

 

 

· Ler ou non ler, esa é a cuestión

 

 

· Memoria de Trasdomonte

 

 

· Unha Campa na Congostra de Rebordechao

S. XXI

Ruibal, Euloxio R.:

 

 

 

· Noitebra

S. XXI

Salgueiro, Roberto:

 

 

 

· Apnea. Poema dramático con cinco acotacións

 

 

· Historia de María atrapada. Pequeno tratado de amor precipitado

 

 

· Matanza

S. XXI

Salinas Portugal, Francisco:

 

 

 

· Boca da Cobra

 

 

· Percorro o mapa...

 

 

· Poema do adeus & cobra

S. XXI

Sande, Miguel:

 

 

 

· O berro (arte o poema comigo dentro)

 

 

· O efecto do desxelo

S. XXI

Santos Cabanas, Xosé Luís:

 

 

 

· O Souto do Pardiñeiro de Amarelle

 

 

· Poemas de amor

 

 

· Sombras de inverno

S. XXI

Seoane, Xavier:

 

 

 

· A canción do milenio

 

 

· Na póla branca

 

 

· O presente continuo (a luz de outro horizonte)

 

 

· Vagar de sombra

S. XXI

Taibo, Carlos:

 

 

 

· A Constituição da União Europeia: um comentário impertinente

 

 

· A guerra santa, e petroleira, de Bush filho

S. XXI

Taibo, Nacho:

 

 

 

· A Odisea segundo Nacho

 

 

· Os dous Cunqueiros de Sempre

 

 

· Vertixe v.4.2

 

 

· Viaxe atrás no tempo

S. XXI

Tarrío, Anxo:

 

 

 

· A baloira

S. XXI

Tato Fontaíña, Laura:

 

 

 

· A narrativa galega contemporánea

S. XXI

Toro, Suso de:

 

 

 

· Conversa de Suso de Toro con Antonio Pedrós (fragmento)

S. XXI

Toro, Xelís de:

 

 

 

· A silla de papá

S. XXI

Torres, Xohana:

 

 

 

· Homenaxe a Carvalho Calero

S. XXI

Tovar, Antón:

 

 

 

· Calados esconxuros

S. XXI

Uhía, Manuel:

 

 

 

· O loro adiviño

S. XXI

Val, Marga do:

 

 

 

· Sarabia

S. XXI

Valcárcel, Xulio L.:

 

 

 

· Cincuenta poemas

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Valle-Inclán, Xaquín del:

 

 

 

· Os camiños do máis acá

S. XXI

Vaqueiro, Vítor:

 

 

 

· A fenda no horizonte

 

 

· Os nomes da morte

 

 

· Teoría do coñecemento

 

 

· Tratado do efémero

S. XXI

Vázquez, Dora:

 

 

 

· A pombiña de Deus

S. XXI

Vázquez, Pura:

 

 

 

· A Música dos Tempos

 

 

· O frade era galego e outros relatos

 

 

· Un niño para xílgaros cantores

S. XXI

Vázquez Pintor, Xosé:

 

 

 

· Antoloxía poética

 

 

· Aquí nas estivadas...

 

 

· Columnas de papel. A lingua e outras vidas

 

 

· Rosa en Iria

 

 

· Uxío

S. XXI

Vázquez Pita, Enrique:

 

 

 

· Non te aflixas, Harazt

S. XXI

Vázquez Vázquez, Paulino:

 

 

 

· (V. W., 1941)

S. XXI

Veiga, Eva:

 

 

 

· A luz e as súas cicatrices

 

 

· Poemas

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Veiga, Manuel:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Vidal:

 

 

 

· Nudistas nada cavilosos

S. XXI

Vidal, Francisco A.:

 

 

 

· O camiño da ilusión

S. XXI

Vidal, Rosa:

 

 

 

· Camelle Man

 

 

· O inglés do iate

S. XXI

Vila Pernas, Miguel:

 

 

 

· ¿Como demo se frite un ovo frito?

 

 

· Artigos gastronómicos

 

 

· Caldeirada para dous (mortos)

 

 

· Xantares gozosos da literatura galega

S. XXI

Vila-Coia, Xabier:

 

 

 

· À Paris

 

 

· Dous poemas galegos

 

 

· mar Allíc Sírp

S. XXI

Vilavedra, Dolores:

 

 

 

· Autores e literatura en Galicia

S. XXI

Villalta, Luísa:

 

 

 

· A Música e Nós

 

 

· Apresados sen presa

 

 

· Desperta do teu sono

 

 

· Estudo das sombras

 

 

· Modulación de Orfeu

 

 

· Poética "Sobre un certo estado de conciencia"

S. XXI

Villar, Miro:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Villar Janeiro, Helena:

 

 

 

· Anaina dos soños

 

 

· Arco da vella

 

 

· Cariocas

 

 

· Milagres de Santiago


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega