Listaxe de obras de poesía

Época Autor(a)/Obra Dispoñíbel en: Texto, Audio, Vídeo, Imaxe

Medieval

Joan de Cangas:

 

 

 

· Cantigas de amigo

Medieval

Martin Codax:

 

 

 

· Cantigas de amigo

Medieval

Meendinho:

 

 

 

· Cantiga de amigo

Medieval

Trobadores:

 

 

 

· Cantigas de amigo

 

 

· Cantigas de amor

 

 

· Cantigas de escarnho e maldizer

S. Escuros

Cornide, Xosé:

 

 

 

· Composicións galegas

S. Escuros

Cura de Fruíme:

 

 

 

· Composicións galegas

S. Escuros

Padre Sarmiento:

 

 

 

· Coloquio de 24 gallegos rústicos

S. XIX

Añón, Francisco:

 

 

 

· A leiteira

 

 

· Poesías varias

S. XIX

Armada Teixeiro, Ramón:

 

 

 

· Aturuxos

 

 

· Caldo de grelos

Non dispoñíbel

S. XIX

Curros Enríquez, Manuel:

 

 

 

· A poesía galega de Manuel Curros Enríquez

 

 

· Aires d'a miña terra

 

 

· O divino sainete

S. XIX

Dato Muruais, Filomena:

 

 

 

· Follatos

S. XIX

Díaz, Nicomedes Pastor:

 

 

 

· Á alborada

 

 

· Poesías

Non dispoñíbel

 

 

· Poesías galegas. Égloga de Belmiro e Benigno. A Alborada.

S. XIX

Fandiño, Antonio Bieito:

 

 

 

· Ay que me lleva el demonio por esto, aquello y lo otro, que en bien sentidas palabras y muy fundadas quejas dedica desde la raya de Francia a las niñas de su tierra D. Juan Soldado

Non dispoñíbel

 

 

· Nueva relación y curioso romance en que se refiere, trata y apunta lo que verá el curioso lector. Compuesto por el poeta de ciegos Juan Perico Cantaclaro

Non dispoñíbel

S. XIX

Iglesia, Francisco María de la:

 

 

 

· ¡Fuge miña rula fuge!

 

 

· ¡Viva Galicia!

Non dispoñíbel

 

 

· A Galicia

 

 

· A la juventud española. Canción guerrera

Non dispoñíbel

 

 

· A los niños del Hospicio provincial con motivo de la venida de SS.MM. y AA.

Non dispoñíbel

 

 

· A S.M. la Reina D.ª Isabel II al pisar el suelo de la I. y M.L.C. de La Coruña

Non dispoñíbel

 

 

· A sua Maxestade a Reina nosa siñora D.ª Sabela II, que Dios garde, para ben dos orfiños da Arquiña

Non dispoñíbel

 

 

· Al ilustre pueblo coruñés

Non dispoñíbel

 

 

· Brille la ciencia

Non dispoñíbel

 

 

· Canción epigramática para el entierro de la sardina, dedicada al Recreo Artístico e Instructivo de Artesanos de La Coruña

Non dispoñíbel

 

 

· Cantigas da espera de SS.MM. e AA. no porto da Cruña

Non dispoñíbel

 

 

· D'o mar e d'a terra

 

 

· Himno al apóstol Santiago

Non dispoñíbel

 

 

· Himno, en la inauguración de la Exposición local de La Coruña. Al trabajo

Non dispoñíbel

 

 

· Loor y gratitud a los protectores de la popular instrucción

Non dispoñíbel

 

 

· Ó meu bon amigo e boo patricio gallego o Excmo. Sr. D. Vicente Calderon, Conde de San Joan

 

 

· Un aloumiño

Non dispoñíbel

S. XIX

Lamas Carvajal, Valentín:

 

 

 

· A musa das aldeas

Non dispoñíbel

 

 

· Dez cartas ós gallegos

Non dispoñíbel

 

 

· Espiñas, follas e frores. Colección de versiños gallegos (Ramiño primeiro)

 

 

· Espiñas, follas e frores. Colección de versiños gallegos (Ramiño segundo)

Non dispoñíbel

 

 

· Saudades gallegas

S. XIX

Lugrís Freire, Manuel:

 

 

 

· Soidades

Non dispoñíbel

S. XIX

Montenegro, Amador:

 

 

 

· Fábulas i epigramas

 

 

· Muxenas

S. XIX

Pereira, Aureliano:

 

 

 

· Cousas d'a aldea

S. XIX

Pintos, Xoán Manuel:

 

 

 

· A Gaita Gallega tocada pol-o Gaiteiro, ou sea Carta de Cristus para ir deprendendo a ler, escribir e falar ben a lengua gallega e ainda mais

 

 

· A Galicia

 

 

· A' Galicia

S. XIX

Pondal, Eduardo:

 

 

 

· Os Eoas: unha aproximación

Non dispoñíbel

 

 

· Queixumes dos pinos

 

 

· Versos iñorados ou esquecidos de Eduardo Pondal

Non dispoñíbel

S. XIX

Rodríguez, Eladio:

 

 

 

· Folerpas

Non dispoñíbel

S. XIX

Rodríguez López, Xesús:

 

 

 

· Costumbres gallegas. A malla

 

 

· Cousas d' as mulleres e outras poesías

 

 

· Pasaxeiras

S. XIX

Rosalía de Castro:

 

 

 

· A mi madre

Non dispoñíbel

 

 

· Cantares Gallegos

 

 

· En las orillas del Sar

Non dispoñíbel

 

 

· Follas novas

 

 

· La flor

Non dispoñíbel

S. XIX

Saco Arce, Xoán Antonio:

 

 

 

· Poesías

Non dispoñíbel

S. XIX

Salinas, Galo:

 

 

 

· ¡Galicia!

Non dispoñíbel

 

 

· ¡Lenda de horrore! A mitra de ferro ardente

S. XIX

Valladares, Avelina:

 

 

 

· Diálogo entre un peregrino que se dirige a Compostela y un labriego

S. XIX

Valladares, Marcial:

 

 

 

· A.***

 

 

· Poesía

Non dispoñíbel

S. XX

Abeleira, Xoán:

 

 

 

· Magnalia

Non dispoñíbel

S. XX

Aleixandre, Marilar:

 

 

 

· Catálogo de Velenos

S. XX

Alonso, Fran:

 

 

 

· Persianas, pedramol e outros nervios

Non dispoñíbel

 

 

· Tortillas para os obreiros

Non dispoñíbel

 

 

· XV Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Alonso Montero, Xesús:

 

 

 

· Os cen mellores poemas da lingua galega

Non dispoñíbel

S. XX

Álvarez Blázquez, Xosé María:

 

 

 

· Cancioeiro de Monfero

 

 

· Canle segredo (1951-1953)

 

 

· Poemas de ti e de min

 

 

· Romance do pescador peleriño

 

 

· Roseira do teu mencer

 

 

· Sal e pementa. Escolma de epigramas

Non dispoñíbel

S. XX

Álvarez Cáccamo, Alfonso:

 

 

 

· Escolma de familia. Cen anos de poesía

Non dispoñíbel

 

 

· Na flor do vento

Non dispoñíbel

S. XX

Álvarez Cáccamo, Celso:

 

 

 

· Escolma de familia. Cen anos de poesía

Non dispoñíbel

 

 

· Os distantes

Non dispoñíbel

S. XX

Álvarez Cáccamo, Xosé María:

 

 

 

· 50 anos de poesía galega

Non dispoñíbel

 

 

· A escrita das aves de marzo

Non dispoñíbel

 

 

· Acordar contigo en alba

Non dispoñíbel

 

 

· Arquitecturas de cinza

Non dispoñíbel

 

 

· Calendario perpetuo

Non dispoñíbel

 

 

· Cimo das idades tristes

Non dispoñíbel

 

 

· Colección de espellos

Non dispoñíbel

 

 

· De mañá que medo

Non dispoñíbel

 

 

· Escolma de familia. Cen anos de poesía

Non dispoñíbel

 

 

· Fragmentos de mar

Non dispoñíbel

 

 

· Luminoso lugar de abatimento

Non dispoñíbel

 

 

· O lume branco

Non dispoñíbel

 

 

· Obra poética. Antoloxía. Antón Avilés de Taramancos

Non dispoñíbel

 

 

· Os cadernos da ira

Non dispoñíbel

 

 

· Os documentos da sombra

Non dispoñíbel

 

 

· Praia das furnas

Non dispoñíbel

 

 

· Prego de cargos

Non dispoñíbel

 

 

· Vocabulario das orixes

S. XX

Álvarez Torneiro, Manuel:

 

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· As doazóns do incendio

Non dispoñíbel

 

 

· As voces consagradas

Non dispoñíbel

 

 

· Campo segado

Non dispoñíbel

 

 

· Fértil corpo do soño

Non dispoñíbel

 

 

· Habitante único

 

 

· Luz de facer memoria

Non dispoñíbel

 

 

· Memoria dun silencio

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas

 

 

· Restauración dos días

Non dispoñíbel

 

 

· Rigorosamente humano

Non dispoñíbel

S. XX

Amado Carballo, Luís:

 

 

 

· O Galo

 

 

· Poesía galega completa

Non dispoñíbel

 

 

· Proel

S. XX

Angueira, Anxo:

 

 

 

· Libro da Vertixe

Non dispoñíbel

 

 

· O valo de Manselle

Non dispoñíbel

 

 

· Val de Ramirás

Non dispoñíbel

S. XX

Añón, Francisco:

 

 

 

· Francisco Añón Paz: Poesías galegas

Non dispoñíbel

 

 

· Poesías galegas

Non dispoñíbel

S. XX

Araguas, Vicente:

 

 

 

· Ás veces en domingo abonda coa tenrura

Non dispoñíbel

 

 

· Billarda

Non dispoñíbel

 

 

· Caleidoscopio

Non dispoñíbel

 

 

· Campo santo

Non dispoñíbel

 

 

· O gato branco

Non dispoñíbel

 

 

· Oficio de ollar

Non dispoñíbel

 

 

· Paisaxe de Glasgow

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas pra Ana Andrea

Non dispoñíbel

 

 

· Río Matinal

Non dispoñíbel

 

 

· Xuvia

Non dispoñíbel

S. XX

Arias, Xela:

 

 

 

· Daquelas que cantan. Rosalía na palabra de once escritoras galegas

Non dispoñíbel

 

 

· Darío a diario

 

 

· Denuncia do equilibrio

Non dispoñíbel

 

 

· Tigres coma cabalos

Non dispoñíbel

S. XX

Armada Teixeiro, Ramón:

 

 

 

· Da Terriña. Versos gallegos

Non dispoñíbel

S. XX

Avilés de Taramancos, Antón:

 

 

 

· A frauta y-o garamelo

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· As moradías do vento

 

 

· As torres no ar

 

 

· Cantos caucanos

 

 

· O tempo no espello

 

 

· Obra poética completa

Non dispoñíbel

 

 

· Obra poética. Antoloxía. Antón Avilés de Taramancos

Non dispoñíbel

 

 

· Última fuxida a Harar

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Babarro, Xoán:

 

 

 

· O nome do Rei que ha de volver

S. XX

Barros, Tomás:

 

 

 

· Abraio

Non dispoñíbel

 

 

· Berro diante da morte

Non dispoñíbel

 

 

· Gárgolas

Non dispoñíbel

 

 

· O primeiro Tomás Barros: selección de textos poéticos (1940-1945)

Non dispoñíbel

 

 

· Tres pezas de teatro

Non dispoñíbel

 

 

· Vieiro de Señardade

S. XX

Blanco Amor, Eduardo:

 

 

 

· Cancioneiro

Non dispoñíbel

 

 

· Poema en catro tempos

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas galegos

Non dispoñíbel

 

 

· Romances Galegos

Non dispoñíbel

S. XX

Blanco Torres, Roberto:

 

 

 

· Orballo da media noite

S. XX

Bouza Brey, Fermín:

 

 

 

· Nao senlleira

 

 

· Seitura

S. XX

Braxe, Lino:

 

 

 

· A caricia da serpe

Non dispoñíbel

 

 

· A sombra dun canto

 

 

· Ardora

 

 

· Banquete

 

 

· De amor e desamor

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor II

Non dispoñíbel

 

 

· Entre ruinas

 

 

· Igor de Albatros en Selena

Non dispoñíbel

 

 

· O sangue dos árabes

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas obxecto e visuais

Non dispoñíbel

 

 

· XI Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Cabada Vázquez, Xosé Manuel:

 

 

 

· Vagalumes

S. XX

Cabana, Darío Xohán:

 

 

 

· A fraga amurallada

Non dispoñíbel

 

 

· Ábrelle a porta ó día

Non dispoñíbel

 

 

· Amor e tempo liso

Non dispoñíbel

 

 

· Antoloxía poética

Non dispoñíbel

 

 

· Canta de cerca a morte

Non dispoñíbel

 

 

· Cantigas de amor vilao

Non dispoñíbel

 

 

· Chirlo merlo na figueira

Non dispoñíbel

 

 

· Cinco lendas

Non dispoñíbel

 

 

· Elexía nunha escuridade mortal

Non dispoñíbel

 

 

· Home e terra

Non dispoñíbel

 

 

· I Festival de Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· II Festival da Poesía do Condado

Non dispoñíbel

 

 

· III Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· Mortos por que Galicia viva

Non dispoñíbel

 

 

· O Mundo de Fiz: Escolma da poesía de Fiz Vergara Vilariño

Non dispoñíbel

 

 

· Patria do mar

Non dispoñíbel

 

 

· Recolleita

Non dispoñíbel

 

 

· Romanceiro da Terra Cha

Non dispoñíbel

 

 

· Verbas a un irmao

Non dispoñíbel

 

 

· VI Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VIII Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· VIII fragmentos

Non dispoñíbel

 

 

· X Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· XI Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Cabanillas, Ramón:

 

 

 

· A rosa de cen follas

Non dispoñíbel

 

 

· Antífona da cantiga

Non dispoñíbel

 

 

· Camiños no tempo

 

 

· Da miña zanfona

Non dispoñíbel

 

 

· Da Terra asoballada

 

 

· Estoria do bendito San Amaro que foi chamado no mundo o Cabaleiro de Arentéi

Non dispoñíbel

 

 

· Na noite estrelecida

 

 

· No desterro

 

 

· O cabaleiro do Sant Grial

Non dispoñíbel

 

 

· Obra completa

 

 

· Samos

 

 

· Vento mareiro

S. XX

Campo, Marica:

 

 

 

· Pedinche luz prestada

Non dispoñíbel

 

 

· Tras as portas do rostro

Non dispoñíbel

S. XX

Caneiro, Xosé Carlos:

 

 

 

· A valga do triste amor

Non dispoñíbel

 

 

· Aínda soñas con piratas?

Non dispoñíbel

 

 

· Da túa ausencia

Non dispoñíbel

 

 

· Estación sur

Non dispoñíbel

 

 

· O esculpido sorriso dos teus beizos

Non dispoñíbel

S. XX

Canosa, María:

 

 

 

· Doentes malferidos

 

 

· Poema

S. XX

Carballeira, Johán:

 

 

 

· Cartafol de Poesía

Non dispoñíbel

 

 

· Lusco e Fusco

S. XX

Caride Ogando, Ramón:

 

 

 

· Cerne das labaredas

 

 

· Flor no deserto

Non dispoñíbel

 

 

· Paisaxe de Verde Chuvia

Non dispoñíbel

 

 

· Xeografías do sal

Non dispoñíbel

S. XX

Carvalho Calero, Ricardo:

 

 

 

· Anxo de terra

Non dispoñíbel

 

 

· Cantigas de amigo e outros poemas (1980-1985)

 

 

· Fillo de Eva (88 poemas de Ricardo Carvalho Calero)

Non dispoñíbel

 

 

· Futuro condicional (1961-1980)

 

 

· O silenzo axionllado

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas pendurados de un cabelo

Non dispoñíbel

 

 

· Pretérito imperfeito (1927-1961)

Non dispoñíbel

 

 

· Reticências... (1986-1989)

 

 

· Salterio de Fingoy

Non dispoñíbel

 

 

· Vieiros

Non dispoñíbel

S. XX

Casas, Álvaro das:

 

 

 

· Escolma de cantigas

Non dispoñíbel

 

 

· Sulco e Vento

Non dispoñíbel

S. XX

Casas, Arturo:

 

 

 

· Momentum. Circungrafía

Non dispoñíbel

 

 

· Pedra de Nadir

Non dispoñíbel

 

 

· Sombra de unidade. Elexía e canon

Non dispoñíbel

S. XX

Castaño, Yolanda:

 

 

 

· Daquelas que cantan. Rosalía na palabra de once escritoras galegas

Non dispoñíbel

 

 

· Delicia

Non dispoñíbel

 

 

· Edénica

Non dispoñíbel

 

 

· Elevar as pálpebras

Non dispoñíbel

 

 

· Vivimos no ciclo das erofanías

Non dispoñíbel

S. XX

Catoira, Manuel:

 

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· Ópera Aperta

Non dispoñíbel

S. XX

Celso Emilio:

 

 

 

· Antología

Non dispoñíbel

 

 

· Autoescolla poética

Non dispoñíbel

 

 

· Cantigas de escarnio e maldecir

 

 

· Cimenterio privado

 

 

· Libro dos homenaxes

Non dispoñíbel

 

 

· Longa noite de pedra

 

 

· O soño sulagado

 

 

· Obras Completas I e II

 

 

· Onde o mundo se chama Celanova

 

 

· Os autentes

Non dispoñíbel

 

 

· Paco Pixiñas

Non dispoñíbel

 

 

· Terra de ningures

Non dispoñíbel

 

 

· Viaxe ao país dos ananos

S. XX

Conde, Alfredo:

 

 

 

· Mencer de Luas

Non dispoñíbel

S. XX

Cordal, Xabier:

 

 

 

· Afásia

Non dispoñíbel

 

 

· Arianrod

Non dispoñíbel

 

 

· Fruto do teixo

Non dispoñíbel

 

 

· XIV Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Corral Iglesias, José Alberte:

 

 

 

· Acarom da Brêtema

 

 

· Palavra e Memória

S. XX

Cortizas Amado, Antón:

 

 

 

· Historias, e algún percance, todas ditas en romance

Non dispoñíbel

S. XX

Costa, Xosé María:

 

 

 

· A alba e o crepúsculo

Non dispoñíbel

 

 

· Cas redes cheas

 

 

· Non todo na auga é silencio

Non dispoñíbel

 

 

· O tempo é un camiñante solitario

Non dispoñíbel

S. XX

Costa Clavell, Xavier:

 

 

 

· Os anos do vougo e outros poemas

Non dispoñíbel

S. XX

Couceiro, Emma:

 

 

 

· As entrañas horas

Non dispoñíbel

 

 

· Humidosas

Non dispoñíbel

S. XX

Crecente Vega, Xosé Ramón:

 

 

 

· Codeseira

Non dispoñíbel

S. XX

Cunqueiro, Álvaro:

 

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Cantiga nova que se chama riveira

 

 

· Dona do corpo delgado

 

 

· Herba aquí ou acolá

 

 

· Mar ao norde

 

 

· Poemas do si e non

S. XX

Cunqueiro González-Seco, César:

 

 

 

· Beatum corpus

Non dispoñíbel

S. XX

Dacosta, Marta:

 

 

 

· 8 e médio

Non dispoñíbel

 

 

· Crear o mar en Compostela

Non dispoñíbel

 

 

· En atalaia alerta

Non dispoñíbel

 

 

· IX Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· Pel de ameixa

 

 

· Setembro

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VIII Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· X Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· XII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIV Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XV Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Delgado Gurriarán, Florencio:

 

 

 

· Cantarenas

 

 

· Galicia infinda

Non dispoñíbel

 

 

· O Soño do Guieiro

Non dispoñíbel

S. XX

Díaz Castro, Xosé María:

 

 

 

· Nimbos

S. XX

Diéguez, Lois:

 

 

 

· Albre de espranza

Non dispoñíbel

 

 

· Cancións pra un agromar branco e azul

Non dispoñíbel

 

 

· O ferro dos dias

Non dispoñíbel

 

 

· Sete poemas e un maio

S. XX

Diz Ramos, Manuel:

 

 

 

· Poesias: lembranças, saudades, amores

Non dispoñíbel

S. XX

Dobao, X. Antón L.:

 

 

 

· Caderno dos Dereitos e das Horas

Non dispoñíbel

 

 

· Desde o Teito da Noite

Non dispoñíbel

 

 

· O Libelo

Non dispoñíbel

 

 

· O Tempo Entre Murallas

Non dispoñíbel

 

 

· XII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Domínguez Romero, Francisco:

 

 

 

· Herrumbe de los sueños

Non dispoñíbel

 

 

· Señales del camino

Non dispoñíbel

S. XX

Eiré, Afonso:

 

 

 

· A sombra dun canto

S. XX

Espinosa, Estíbaliz:

 

 

 

· mecánica zeleste 1996-1998

 

 

· Pan (Libro de ler e de desler)

 

 

· textos carboníferos [poemas anteriores a 1997]

S. XX

Estévez, Eduardo:

 

 

 

· Lúa gris

 

 

· Os veos da paisaxe

 

 

· Só paxaros saíron desta boca

S. XX

Fernán-Vello, Miguel Anxo:

 

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· As certezas do clima

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor II

Non dispoñíbel

 

 

· Do desexo en corpo e sombra

Non dispoñíbel

 

 

· Entre água e fogo (Cantos da terra posuída)

Non dispoñíbel

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· Livro das paisaxes vivas

Non dispoñíbel

 

 

· Memorial de brancura

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas da lenta nudez

Non dispoñíbel

 

 

· Seivas de amor e tránsito

Non dispoñíbel

 

 

· Trópico de lúas

Non dispoñíbel

 

 

· V Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· X Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· XI Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Fernández Naval, Francisco X.:

 

 

 

· A Fonte Abagañada

Non dispoñíbel

 

 

· Ara Solis

Non dispoñíbel

 

 

· Días de Cera

Non dispoñíbel

 

 

· Pabellón Habitado

Non dispoñíbel

S. XX

Ferreiro, Manuel:

 

 

 

· Eduardo Pondal: Poesía galega completa I. Queixumes dos pinos

Non dispoñíbel

 

 

· Eduardo Pondal: Poesía galega completa IV. Os Eoas

Non dispoñíbel

S. XX

Fole, Ánxel:

 

 

 

· Presencias

Non dispoñíbel

S. XX

Forcadela, Manuel:

 

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Ferida acústica de río

Non dispoñíbel

 

 

· II Festival da Poesía do Condado

Non dispoñíbel

 

 

· III Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· Morte do fadista

Non dispoñíbel

 

 

· Nausícaa

Non dispoñíbel

 

 

· O regreso das ninfas

Non dispoñíbel

 

 

· O varredor en outono

Non dispoñíbel

 

 

· Profecía

Non dispoñíbel

 

 

· V Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VIII Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· XI Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Fortes Torres, Antom:

 

 

 

· Figuras masculinas de meio-corpo

S. XX

Fraga, Modesto:

 

 

 

· De mar e vento. Cinco poetas de Fisterra

Non dispoñíbel

 

 

· Do amor salgado

Non dispoñíbel

 

 

· Ese estraño silencio

S. XX

Franco Grande, Xosé Luis:

 

 

 

· Entre o si e o non

Non dispoñíbel

 

 

· Herdo de memoria e tempo

Non dispoñíbel

S. XX

Frías Conde, Xavier:

 

 

 

· Azul e terra

Non dispoñíbel

 

 

· Onte foi cabalo de cinza

S. XX

García-Bodaño, Salvador:

 

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Ao pé de cada hora

Non dispoñíbel

 

 

· Compostela

Non dispoñíbel

 

 

· Obra poética

Non dispoñíbel

 

 

· Pegadas no alcatrán

Non dispoñíbel

 

 

· Tempo de Compostela

Non dispoñíbel

S. XX

Gómez, Lupe:

 

 

 

· Os teus dedos na miña braga con regra

Non dispoñíbel

 

 

· Poesía fea

Non dispoñíbel

 

 

· Pornografía

Non dispoñíbel

S. XX

González, Xoán Xesús:

 

 

 

· Agarimos. Versos da y-alma

Non dispoñíbel

S. XX

González Tosar, Luís:

 

 

 

· A Caneiro Cheo

Non dispoñíbel

 

 

· Coa forza da palabra

Non dispoñíbel

 

 

· Madeira do meu canto / Madera de mi canto (Poesía 1986-1997)

Non dispoñíbel

 

 

· Remol das Travesías

Non dispoñíbel

S. XX

Graña, Bernardino:

 

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Ardentía: obra poética completa

 

 

· Cantigas de Santa María

Non dispoñíbel

 

 

· Himno verde

Non dispoñíbel

 

 

· I Festival de Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· II Festival da Poesía do Condado

Non dispoñíbel

 

 

· III Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IX Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· Luz de novembro

 

 

· Non vexo Vigo nin Cangas

Non dispoñíbel

 

 

· Poema do home que quixo vivir

Non dispoñíbel

 

 

· Profecía do mar

Non dispoñíbel

 

 

· Se o noso amor e os peixes...

Non dispoñíbel

 

 

· Sima-Cima do voar tolo

Non dispoñíbel

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VIII Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· X Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· XI Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Guerra da Cal, Ernesto:

 

 

 

· Deus, Tempo, Morte, Amor e outras bagatelas

Non dispoñíbel

 

 

· Futuro imemorial (Manual de Velhice para Principiantes)

Non dispoñíbel

 

 

· Lúa de além-mar. Rio de sonho e tempo

Non dispoñíbel

 

 

· Pátria

S. XX

Herrera Garrido, Francisca:

 

 

 

· Almas de muller ...¡volallas na luz!

 

 

· Antoloxía da obra galega

Non dispoñíbel

 

 

· Frores do noso paxareco

 

 

· Sorrisas e bágoas

S. XX

Iglesia Alvariño, Aquilino:

 

 

 

· Cómaros verdes

 

 

· Corazón ao vento

 

 

· De día a día, poesías

 

 

· Lanza de soledá

 

 

· Leva o seu cantare

Non dispoñíbel

 

 

· Nenias

 

 

· Polo correo do vento

Non dispoñíbel

 

 

· Señardá

S. XX

Ínsua, Emílio Xosé:

 

 

 

· Devalar das esperas

Non dispoñíbel

S. XX

Kruckenberg, Mª do Carme:

 

 

 

· A sombra ergueita

Non dispoñíbel

 

 

· Alegoría do ensoño ferido

 

 

· Canabal de Ouro

Non dispoñíbel

 

 

· Cantigas de amigo a Ramón G. Sierra do "Pampillón"

Non dispoñíbel

 

 

· Cantigas do Vento

Non dispoñíbel

 

 

· Cantigas para un tempo esquencido

Non dispoñíbel

 

 

· Daquelas que cantan. Rosalía na palabra de once escritoras galegas

Non dispoñíbel

 

 

· I Festival de Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IX Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· Jazz espido

Non dispoñíbel

 

 

· Meditacións á beira da noite: verán de 1927

Non dispoñíbel

 

 

· Obra poética case completa: 1953-1999

 

 

· Poemas inevitables

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas sen resposta

Non dispoñíbel

 

 

· VI Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VIII Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· Vivir, aventura irrepetible

Non dispoñíbel

 

 

· XIII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIV Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XXI Poemas nun grido de luz

Non dispoñíbel

S. XX

Lado, María:

 

 

 

· A primeira visión

S. XX

Lago, Arcebispo:

 

 

 

· Escolma de poesías

S. XX

Lamas Carvajal, Valentín:

 

 

 

· Poesía galega

Non dispoñíbel

S. XX

Ledo, Margarita:

 

 

 

· II Festival da Poesía do Condado

Non dispoñíbel

 

 

· III Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IX Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· Linguas Mortas, serial radiofónico

 

 

· O Corvo érguese cedo

Non dispoñíbel

 

 

· Parolar cun eu, cun intre, cun inseuto

Non dispoñíbel

 

 

· V Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VI Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VIII Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· X Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· XI Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIV Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XV Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Leiras Pulpeiro, Manuel:

 

 

 

· Cantares Gallegos

S. XX

López Abente, Gonzalo Francisco:

 

 

 

· Alento de raza

 

 

· Centileos nas ondas

 

 

· D'Outono

Non dispoñíbel

 

 

· Decrúa

 

 

· Escumas da ribeira

 

 

· Monza de frores bravas para Nosa Señora da Barca

Non dispoñíbel

 

 

· Nemancos

S. XX

López-Casanova, Arcadio:

 

 

 

· Antología personal. Obra poética gallega y castellana (1967-1987)

Non dispoñíbel

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Asedio de sombra

Non dispoñíbel

 

 

· Liturxia do corpo

Non dispoñíbel

 

 

· Memoria dunha edá (1969-1975)

Non dispoñíbel

 

 

· Mesteres

Non dispoñíbel

 

 

· Noite do degaro

Non dispoñíbel

 

 

· Palabra de honor

Non dispoñíbel

 

 

· Sonetos da espranza presentida

Non dispoñíbel

S. XX

Lorenzo Baleirón, Eusebio:

 

 

 

· A morte presentida

 

 

· Antología Poética

Non dispoñíbel

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Gramática do silencio. Obra poética

 

 

· O corpo e as sombras

 

 

· Os días olvidados

Non dispoñíbel

S. XX

Lourenzo, Manuel:

 

 

 

· Santuario

Non dispoñíbel

S. XX

Lugrís Freire, Manuel:

 

 

 

· Ardencias

Non dispoñíbel

 

 

· As Mariñas de Sada

Non dispoñíbel

 

 

· Noitebras

Non dispoñíbel

 

 

· Versos de loita

Non dispoñíbel

S. XX

Luna Sanmartín, Xosé:

 

 

 

· A Marcial Valladares - 100 Anos

Non dispoñíbel

 

 

· Cancioneiro Popular (de Marcial Valladares Núñez)

Non dispoñíbel

S. XX

Manuel Antonio:

 

 

 

· De catro a catro. Follas d'un diario d'abordo

 

 

· Foulas (1922-1925)

Non dispoñíbel

 

 

· I Poesías

Non dispoñíbel

 

 

· Poesía galega completa

Non dispoñíbel

S. XX

Manuel María:

 

 

 

· 99 poemas de Manuel María

Non dispoñíbel

 

 

· A luz ressuscitada

Non dispoñíbel

 

 

· A Primavera de Venus

Non dispoñíbel

 

 

· Advento

Non dispoñíbel

 

 

· Aldraxe contra a xistra

Non dispoñíbel

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Antoloxía poética (1993)

Non dispoñíbel

 

 

· Antoloxía poética (1997)

 

 

· As lúcidas lúas de outono

Non dispoñíbel

 

 

· As rúas do vento ceibe

Non dispoñíbel

 

 

· Cancioneiro de Monforte de Lemos

Non dispoñíbel

 

 

· Canciós do lusco ó fusco

 

 

· Cantigas e cantos de Pantón

Non dispoñíbel

 

 

· Cantigueiro de Orcellón

Non dispoñíbel

 

 

· Cantos rodados pra alleados e colonizados

Non dispoñíbel

 

 

· Cataventos de neutrós domesticados

Non dispoñíbel

 

 

· Compendio de orballos e incertezas

Non dispoñíbel

 

 

· Documentos personaes

Non dispoñíbel

 

 

· Entre a arxila e a luz

 

 

· Hinos pra celebrar ao século futuro

Non dispoñíbel

 

 

· Homenaxe ao regato do Cepelo

Non dispoñíbel

 

 

· II Festival da Poesía do Condado

Non dispoñíbel

 

 

· III Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· Informe pra axudar a alcender unha cerilla

Non dispoñíbel

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IX Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· Laio e cramor pola Bretaña

Non dispoñíbel

 

 

· Libro de cantigas

Non dispoñíbel

 

 

· Libro de pregos

Non dispoñíbel

 

 

· Mar Maior

Non dispoñíbel

 

 

· MiniEscolma

 

 

· Morrendo a cada intre

Non dispoñíbel

 

 

· Muiñeiro de brétemas

Non dispoñíbel

 

 

· O camiño é unha nostalxia

Non dispoñíbel

 

 

· O libro das baladas

Non dispoñíbel

 

 

· O Miño canle de luz e néboa

Non dispoñíbel

 

 

· Odes dum tempo de paz e de alegria

Non dispoñíbel

 

 

· Oráculos para cavalinhos-do-demo

Non dispoñíbel

 

 

· Os soños na gaiola

Non dispoñíbel

 

 

· Panxoliñas

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas a Compostela

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas da ausencia

 

 

· Poemas da labarada estremecida

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas ó Outono

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas para dicirlle a dúas Lagoas

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas pra construír unha Patria

Non dispoñíbel

 

 

· Proba documental

Non dispoñíbel

 

 

· Remol

 

 

· Ritual pra unha tribu capital de concello

Non dispoñíbel

 

 

· Saturno

Non dispoñíbel

 

 

· Seis pétalos de rosa en xeito de retrato

Non dispoñíbel

 

 

· Sonetos á Casa de Hortas

Non dispoñíbel

 

 

· Sonetos ao Val de Quiroga

Non dispoñíbel

 

 

· Terra Cha

Non dispoñíbel

 

 

· Val de Lemos. Colección de Poesía Galega

Non dispoñíbel

 

 

· Versos do lume e o vaga-lume

Non dispoñíbel

 

 

· Versos frolecidos en louvanza de Foz

Non dispoñíbel

 

 

· Versos pra cantar en feiras e romaxes

Non dispoñíbel

 

 

· Versos pra un país de minifundios

Non dispoñíbel

 

 

· VI Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VIII Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· X Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· XI Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

María do Cebreiro:

 

 

 

· O estadio do espello

Non dispoñíbel

S. XX

Marinhas del Valle, Jenaro:

 

 

 

· Lembrando a Manuel Antonio

Non dispoñíbel

S. XX

Mariño, María:

 

 

 

· Palabra no tempo

 

 

· Verba que comenza

S. XX

Martínez-Conde, Ricardo:

 

 

 

· Debullar

 

 

· Lento esvaece o tempo

 

 

· O silencio das árbores

 

 

· Orballo nas camelias

S. XX

Martínez-Risco, Sebastián:

 

 

 

· 14 Nadaliñas: 1958 - 1973

 

 

· Do recuncho amado

Non dispoñíbel

S. XX

Mato Fondo, Miguel A.:

 

 

 

· De amor e desamor

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor II

Non dispoñíbel

S. XX

Méndez Ferrín, Xosé Luís:

 

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Con pólvora e magnolias

 

 

· Estirpe

 

 

· I Festival de Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· II Festival da Poesía do Condado

Non dispoñíbel

 

 

· III Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IX Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· O fin dun canto

Non dispoñíbel

 

 

· Poesía enteira de Heriberto Bens

 

 

· VI Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VIII Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· Voce na néboa

Non dispoñíbel

 

 

· XI Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Meyer, Franck:

 

 

 

· Pêle-mêle fel

S. XX

Millán Otero, Xosé M.:

 

 

 

· As palabras no espello

Non dispoñíbel

 

 

· Este é o tempo do sal

Non dispoñíbel

S. XX

Miranda, Anisia:

 

 

 

· Contos (Cantarolas)

 

 

· De paseo (Cantarolas)

S. XX

Miranda, Xosé:

 

 

 

· Amantes e viaxeiros

Non dispoñíbel

 

 

· Carozo azul

Non dispoñíbel

 

 

· Permiso para o corso

Non dispoñíbel

 

 

· Sonetosfera

Non dispoñíbel

S. XX

Montenegro, Amador:

 

 

 

· Fábulas Galaico-Castellanas

 

 

· Fábulas galegas e outros poemas

Non dispoñíbel

S. XX

Monterroso Devesa, José-Maria:

 

 

 

· Aquela luz

Non dispoñíbel

 

 

· Berro (letras pra cantigas)

Non dispoñíbel

 

 

· Cara ó lonxe, noite adiante / Lejos, noche adelante

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor II

Non dispoñíbel

 

 

· Nau enfeitizada

Non dispoñíbel

S. XX

Mouriño, Miguel Anxo:

 

 

 

· Camariña: sete cruces e unha esperanza

 

 

· E segues a tirarme das entrañas

Non dispoñíbel

S. XX

Murado, Miguel-Anxo:

 

 

 

· Bestiario dos Descontentos

Non dispoñíbel

 

 

· Lapidario dos heterodoxos

Non dispoñíbel

S. XX

Navaza, Gonzalo:

 

 

 

· A torre da derrotA

Non dispoñíbel

 

 

· Fábrica íntima

Non dispoñíbel

 

 

· Libra

Non dispoñíbel

S. XX

Negro, Carlos:

 

 

 

· as laranxas de alí babá

Non dispoñíbel

S. XX

Neira, Xoán:

 

 

 

· Memoria e soño

Non dispoñíbel

 

 

· Nas varandas do abrente

Non dispoñíbel

S. XX

Neira Vilas, Xosé:

 

 

 

· II Festival da Poesía do Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· Poesía recadada

Non dispoñíbel

S. XX

Nerium, Alexandre:

 

 

 

· Cabaleiro do mar

 

 

· De mar e vento. Cinco poetas de Fisterra

Non dispoñíbel

S. XX

Noriega Varela, Antonio:

 

 

 

· A Virxen y-a paisanaxe (100 cantigas populares)

Non dispoñíbel

 

 

· D'o Ermo

 

 

· Montañesas

S. XX

Novo, Isidro:

 

 

 

· Catro poemas soltos (Escorzo de sombras e ausencias)

 

 

· Dende unha nada núa

Non dispoñíbel

S. XX

Novo, Olga:

 

 

 

· A teta sobre o sol

Non dispoñíbel

 

 

· Magnalia

Non dispoñíbel

 

 

· Nós nus

Non dispoñíbel

S. XX

Novoneyra, Uxío:

 

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Antoloxía poética

Non dispoñíbel

 

 

· Bazterrak-Os eidos

Non dispoñíbel

 

 

· Do Courel a Compostela: 1956-86

 

 

· III Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· Muller pra lonxe: 1955-1985

 

 

· Os Eidos

 

 

· Os Eidos 2. Letanía de Galicia e outros poemas

 

 

· Os Eidos: terras outas e soias do Caurel, 1952-1954

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas caligráficos

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas da doada certeza i este brillo premido entre as pálpebras

 

 

· Tempo de elexía

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Otero Pedrayo, Ramón:

 

 

 

· A estadea ou o pranto polo Seminario de Estudos Galegos: poema inédito, setembro de 1936

Non dispoñíbel

 

 

· Bocarribeira. Poemas pra leer e queimar

Non dispoñíbel

S. XX

Pallarés, Pilar:

 

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Daquelas que cantan. Rosalía na palabra de once escritoras galegas

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor II

Non dispoñíbel

 

 

· Entre lusco e fusco

Non dispoñíbel

 

 

· Livro das devoracións

 

 

· Poemas

Non dispoñíbel

 

 

· Sétima soidade

Non dispoñíbel

 

 

· XIII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIV Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Pato, Chus:

 

 

 

· A ponte das poldras

Non dispoñíbel

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Daquelas que cantan. Rosalía na palabra de once escritoras galegas

Non dispoñíbel

 

 

· Fascinio

Non dispoñíbel

 

 

· Heloísa

Non dispoñíbel

 

 

· M-Talá

Non dispoñíbel

 

 

· Metáfora: monarquía

Non dispoñíbel

 

 

· Nínive

Non dispoñíbel

 

 

· Urania

Non dispoñíbel

 

 

· XII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIV Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XV Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Paz-Andrade, Valentín:

 

 

 

· Canto do pobo disperso

 

 

· Cartafol de homenaxe a Ramón Otero Pedrayo

Non dispoñíbel

 

 

· Cen chaves de sombra

 

 

· Pranto matricial

 

 

· Sementeira do vento

Non dispoñíbel

S. XX

Pedreira, Emma:

 

 

 

· Diario bautismal dunha anarquista morta

Non dispoñíbel

 

 

· Grimorio

S. XX

Penas, Ánxeles:

 

 

 

· Galicia, fondo val

Non dispoñíbel

 

 

· I Festival de Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IX Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· O santuario intocable

Non dispoñíbel

 

 

· V Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VI Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Pereira Valcárcel, Manuel:

 

 

 

· Poemas de cinza

Non dispoñíbel

 

 

· Rosa íntima

Non dispoñíbel

 

 

· Todo morte

Non dispoñíbel

S. XX

Pereiro, Lois:

 

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor II

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas 1981/1991

 

 

· Poemas para unha loia

 

 

· Poesía última de Amor e Enfermidade

S. XX

Picouto, Millán:

 

 

 

· O poema dos lustros

Non dispoñíbel

 

 

· Obra lírica completa

Non dispoñíbel

 

 

· Sonetos da lúa chea

Non dispoñíbel

S. XX

Pimentel, Luís:

 

 

 

· Sombra do aire na herba

 

 

· Triscos

S. XX

Pita, Emilio:

 

 

 

· Cantigas de nenos

Non dispoñíbel

 

 

· Jacobusland

 

 

· O ronsel verdegal

Non dispoñíbel

 

 

· Os relembros. As cantigas

Non dispoñíbel

 

 

· Polos camiños do pobo

Non dispoñíbel

 

 

· Serán

Non dispoñíbel

S. XX

Pondal, Eduardo:

 

 

 

· Eduardo Pondal: Poesía galega completa I. Queixumes dos pinos

Non dispoñíbel

 

 

· Eduardo Pondal: Poesía galega completa IV. Os Eoas

Non dispoñíbel

S. XX

Pozo Garza, Luz:

 

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Códice calixtino

 

 

· Concerto de outono

Non dispoñíbel

 

 

· Daquelas que cantan. Rosalía na palabra de once escritoras galegas

Non dispoñíbel

 

 

· I Festival de Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· O paxaro na boca

Non dispoñíbel

 

 

· Prometo a flor de loto

 

 

· Últimas palabras / Verbas derradeiras

Non dispoñíbel

 

 

· Vida secreta de Rosalía

Non dispoñíbel

S. XX

Prado "Lameiro", Xavier:

 

 

 

· A carón d'o lume

 

 

· Cóxegas e moxetes

Non dispoñíbel

 

 

· Epigramas

Non dispoñíbel

S. XX

Queizán, María Xosé:

 

 

 

· Catro poemas a Rosalía

Non dispoñíbel

 

 

· Daquelas que cantan. Rosalía na palabra de once escritoras galegas

Non dispoñíbel

 

 

· Despertar das amantes

 

 

· Fora de min

Non dispoñíbel

 

 

· IX Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· Metáfora da metáfora

Non dispoñíbel

 

 

· XIII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XV Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Quintiá, Xerardo:

 

 

 

· Ailalalalelo de auga

Non dispoñíbel

S. XX

Rábade Paredes, Xesús:

 

 

 

· Cabeleira de pedra

Non dispoñíbel

 

 

· Cravo fondo

Non dispoñíbel

 

 

· Matria de sombra

Non dispoñíbel

 

 

· No aló de nós

Non dispoñíbel

 

 

· O sangue na paisaxe

Non dispoñíbel

 

 

· Os dedos dos loureiros

 

 

· Poldros de música

Non dispoñíbel

S. XX

Rabuñal, Henrique:

 

 

 

· O tempo demorado nos marmelos

Non dispoñíbel

 

 

· Paixom e morte dum condenado

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas da luz e da loucura

Non dispoñíbel

 

 

· V Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VI Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Ramón Fernádez-Oxea, Xosé:

 

 

 

· A ducia do frade

Non dispoñíbel

 

 

· Berzas

Non dispoñíbel

S. XX

Rei Núñez, Luís:

 

 

 

· A casa na brétema

Non dispoñíbel

 

 

· A ronda invisible

Non dispoñíbel

 

 

· Arca dos faiados

Non dispoñíbel

 

 

· Para matar o tempo

Non dispoñíbel

S. XX

Rivadulla Corcón, X. H.:

 

 

 

· Igor de Albatros en Selena

Non dispoñíbel

 

 

· VIII Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

S. XX

Rivas, Manuel:

 

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Balada nas praias do oeste

Non dispoñíbel

 

 

· Costa da morte blues

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor II

Non dispoñíbel

 

 

· III Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IX Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· Libro do Entroido

Non dispoñíbel

 

 

· Mohicania

 

 

· Ningún cisne

Non dispoñíbel

 

 

· O pobo da noite

Non dispoñíbel

 

 

· V Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Rodríguez, Eladio:

 

 

 

· Oraciós Campesiñas

 

 

· Raza e Terra

Non dispoñíbel

S. XX

Rodríguez Baixeras, Xavier:

 

 

 

· Anos de viaxe (Poesía 1981-1987)

Non dispoñíbel

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Beira Norte

 

 

· Escolma de familia. Cen anos de poesía

Non dispoñíbel

 

 

· Fentos no mar

Non dispoñíbel

 

 

· III Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IX Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· Nadador

Non dispoñíbel

 

 

· V Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VIII Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· Visitantes

Non dispoñíbel

 

 

· XI Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIV Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Rodríguez Barrio, Xavier:

 

 

 

· Alba no muro

Non dispoñíbel

 

 

· Antífona da redención

Non dispoñíbel

 

 

· Antiga claridade

Non dispoñíbel

 

 

· Celebración do gozo

Non dispoñíbel

 

 

· Colección de oráculos

Non dispoñíbel

 

 

· Herdo e alucinación en Fisterra

Non dispoñíbel

 

 

· O Mundo de Fiz: Escolma da poesía de Fiz Vergara Vilariño

Non dispoñíbel

 

 

· Os aposentos silenciados

Non dispoñíbel

 

 

· Os laberintos da xerfa

Non dispoñíbel

 

 

· Pranto irmán

Non dispoñíbel

 

 

· Pranto para Castalao vivo e morto

Non dispoñíbel

 

 

· Torre para os días

Non dispoñíbel

 

 

· Verbas violentas na dor de conciencia

Non dispoñíbel

S. XX

Rodríguez Fer, Claudio:

 

 

 

· A boca violeta

Non dispoñíbel

 

 

· A muller núa

Non dispoñíbel

 

 

· A unha muller descoñecida

Non dispoñíbel

 

 

· Cebra

Non dispoñíbel

 

 

· Cinepoemas

Non dispoñíbel

 

 

· Extrema Europa

Non dispoñíbel

 

 

· Historia da lúa

Non dispoñíbel

 

 

· Lugo blues

Non dispoñíbel

 

 

· Moito máis que mil anos (Muioch'h kalz eget mil bloaz)

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas de amor sen morte

Non dispoñíbel

 

 

· Rastros de vida e poesía

Non dispoñíbel

 

 

· Tigres de ternura

Non dispoñíbel

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· Vulva

Non dispoñíbel

 

 

· XII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Rodríguez López, Manuel:

 

 

 

· Onte e hoxe vivencial

 

 

· Poemas populares galegos

 

 

· Saudade no bulleiro

 

 

· Soldada mínima

S. XX

Rodríguez Rodríguez, Alfonso:

 

 

 

· As cinsas de deus

 

 

· Din de min que sempre estou en ti

 

 

· E tocáronme de novo

 

 

· Quero tomar unha ducha de bágoas

 

 

· Rostros con filosofías de madeira

 

 

· Teño un ponto no fígado

S. XX

Romaní, Ana:

 

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Arden

 

 

· Daquelas que cantan. Rosalía na palabra de once escritoras galegas

Non dispoñíbel

 

 

· Das últimas mareas

Non dispoñíbel

 

 

· Palabra de mar

Non dispoñíbel

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIV Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Romero, Medos:

 

 

 

· Ámome en por min

Non dispoñíbel

 

 

· O peso da derrota

Non dispoñíbel

 

 

· Rendéome no tempo

Non dispoñíbel

S. XX

Ruibal, Euloxio R.:

 

 

 

· Teatro mínimo

Non dispoñíbel

S. XX

Salinas Portugal, Francisco:

 

 

 

· De amor e desamor

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor II

Non dispoñíbel

 

 

· Os habitantes da culpa

Non dispoñíbel

S. XX

San Luís Romero, Xesús:

 

 

 

· A volta do bergantiñán

Non dispoñíbel

S. XX

Sánchez, Cesáreo:

 

 

 

· A árvore das sete palavras

Non dispoñíbel

 

 

· A escrita do silencio-Antoloxía persoal

 

 

· Antonte das salamántigas

Non dispoñíbel

 

 

· Do olvido o río

Non dispoñíbel

 

 

· Evadne

Non dispoñíbel

 

 

· II Festival da Poesía do Condado

Non dispoñíbel

 

 

· III Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· Mar do fin da terra

Non dispoñíbel

 

 

· O Cántigo da Fonte

Non dispoñíbel

 

 

· O rostro da terra

Non dispoñíbel

 

 

· Ortigas da memoria

Non dispoñíbel

 

 

· Silencios e Conversas de Inverno

Non dispoñíbel

 

 

· XIII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Sande, Miguel:

 

 

 

· A palabra soterrada (Apuntes do deserto)

Non dispoñíbel

 

 

· Palabras para despois da tose

Non dispoñíbel

S. XX

Santamarina Delgado, Antón:

 

 

 

· Pra unha Terra apremida

Non dispoñíbel

S. XX

Seoane, Luís:

 

 

 

· A maior abondamento

Non dispoñíbel

 

 

· As cicatrices

Non dispoñíbel

 

 

· Fardel do eisilado

Non dispoñíbel

 

 

· Obra poética

S. XX

Seoane, Xavier:

 

 

 

· A caluga do paxaro

Non dispoñíbel

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor II

Non dispoñíbel

 

 

· Don do horizonte: obra poética (1976-1998)

Non dispoñíbel

 

 

· II Festival da Poesía do Condado

Non dispoñíbel

 

 

· Iniciación e regreso

Non dispoñíbel

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IX Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· O Canto da Terra

Non dispoñíbel

 

 

· Os bosques encendidos

Non dispoñíbel

 

 

· Presencias: a saudade do corredor de fondo

Non dispoñíbel

 

 

· Regreso e advenimento

 

 

· Umbral de vida

Non dispoñíbel

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VIII Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

S. XX

Taibo, Victoriano:

 

 

 

· ¡Ríte!

 

 

· Abrente

Non dispoñíbel

 

 

· Da vella roseira

Non dispoñíbel

 

 

· Moza gallega

S. XX

Torres, Xohana:

 

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Daquelas que cantan. Rosalía na palabra de once escritoras galegas

Non dispoñíbel

 

 

· Do sulco

Non dispoñíbel

 

 

· Estacións ao mar

Non dispoñíbel

 

 

· Tempo de ría

S. XX

Tovar, Antón:

 

 

 

· A nada destemida

 

 

· Arredores

 

 

· Berros en voz baixa

 

 

· Cadáver adiado

 

 

· Non. O vento no teu colo

 

 

· Poesía galega completa: ''Arredores'', ''Non'' i ''O vento no teu colo''

Non dispoñíbel

S. XX

Val, Marga do:

 

 

 

· Entre dunas

S. XX

Valcárcel, Xulio L.:

 

 

 

· Alba de auga sonámbula

Non dispoñíbel

 

 

· Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor

Non dispoñíbel

 

 

· De amor e desamor II

Non dispoñíbel

 

 

· En voz baixa. Quince anos de poesía (1979-1994)

Non dispoñíbel

 

 

· II Festival da Poesía do Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IX Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

 

 

· Memoria de agosto

 

 

· O sol entre os dedos

Non dispoñíbel

 

 

· Solaina de ausencia

Non dispoñíbel

 

 

· V Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· Véspera do día

Non dispoñíbel

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VIII Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética

Non dispoñíbel

S. XX

Valladares, Avelina:

 

 

 

· A pobre orfiña

 

 

· A Ulla

 

 

· Miña joya

 

 

· Ôs qu' emigran

S. XX

Valladares, Marcial:

 

 

 

· Cancioneiro Popular (de Marcial Valladares Núñez)

Non dispoñíbel

S. XX

Vaqueiro, Vítor:

 

 

 

· A cámara de névoa

 

 

· A fraga prateada

 

 

· Camiño de Antioquía

Non dispoñíbel

 

 

· II Festival da Poesía do Condado

Non dispoñíbel

 

 

· III Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· Informe da gavilla

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· Lideiras entre a paisaxe

 

 

· V Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VI Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Varela, Lorenzo:

 

 

 

· Catro poemas pra catro grabados

 

 

· Homaxes

 

 

· Lonxe

 

 

· Poesía completa I

Non dispoñíbel

S. XX

Vázquez, Dora:

 

 

 

· A xeito de Antoloxía

Non dispoñíbel

 

 

· Irmá

Non dispoñíbel

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· Madeixas debandando

Non dispoñíbel

 

 

· Oración xunto o camiño

Non dispoñíbel

 

 

· Pasatempo Ferido de Versos

Non dispoñíbel

 

 

· Un poema cada mes

Non dispoñíbel

S. XX

Vázquez, Pura:

 

 

 

· A carón de min (Nova Antoloxía Poética)

Non dispoñíbel

 

 

· A saudade e outros poemas

Non dispoñíbel

 

 

· Antoloxía

Non dispoñíbel

 

 

· Daquelas que cantan. Rosalía na palabra de once escritoras galegas

Non dispoñíbel

 

 

· Desmemoriado río

Non dispoñíbel

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· Man que escribiu no mar

 

 

· Maturidade

Non dispoñíbel

 

 

· O desacougo

Non dispoñíbel

 

 

· Orballa en tempo lento

Non dispoñíbel

 

 

· Poesía de Pura Vázquez

Non dispoñíbel

 

 

· Se digo Ourense

Non dispoñíbel

 

 

· Verbas na edra do vento

Non dispoñíbel

S. XX

Vázquez Pintor, Xosé:

 

 

 

· Banzados

Non dispoñíbel

 

 

· Gándaras

Non dispoñíbel

 

 

· II Festival da Poesía do Condado

Non dispoñíbel

 

 

· III Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· IV Festival da Poesía no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· Na vertical da noite

Non dispoñíbel

 

 

· No corazón mancado

Non dispoñíbel

 

 

· O espertar tamén é noso

Non dispoñíbel

 

 

· Ofidios de diario

Non dispoñíbel

 

 

· Rotación violeta

Non dispoñíbel

 

 

· Terra e pan

Non dispoñíbel

 

 

· V Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· VII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIII Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XIV Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

 

 

· XV Festival da Poesia no Condado

Non dispoñíbel

S. XX

Vázquez Vázquez, Paulino:

 

 

 

· A Experiencia inglesa

 

 

· Aquí podían ser os pés de arxila

Non dispoñíbel

 

 

· Perdendo o tempo que fuxe como Xoan Sebastian Bach

 

 

· Seixo de desfacer entre os dedos

Non dispoñíbel

 

 

· Un áspero tempo de caliza

Non dispoñíbel

S. XX

Veiga, Eva:

 

 

 

· Fuxidíos

Non dispoñíbel

 

 

· Paisaxes do baleiro

Non dispoñíbel

S. XX

Villalta, Luísa:

 

 

 

· Música Reservada

Non dispoñíbel

 

 

· Ruído

Non dispoñíbel

S. XX

Villar, Miro:

 

 

 

· 42 décimas de febre

Non dispoñíbel

 

 

· Abecedario da desolación

 

 

· Ausencias pretéritas

 

 

· Equinoccio de primavera

 

 

· Mar de rostros. Gameleiros

S. XX

Villar Janeiro, Helena:

 

 

 

· Alalás

Non dispoñíbel

 

 

· Album de fotos

Non dispoñíbel

 

 

· Amadas polos deuses

 

 

· Cabeleira de pedra

Non dispoñíbel

 

 

· Cravo fondo

Non dispoñíbel

 

 

· Daquelas que cantan. Rosalía na palabra de once escritoras galegas

Non dispoñíbel

 

 

· Festa do corpo

 

 

· Nas hedras da clepsidra

 

 

· No aló de nós

Non dispoñíbel

 

 

· O sangue na paisaxe

Non dispoñíbel

 

 

· Rosalía no espello

Non dispoñíbel

S. XXI

Abeleira, Xoán:

 

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· Animais Animais

 

 

· As nosas sombras no xardín de Serralves

Non dispoñíbel

 

 

· Pan de ánimas

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas

S. XXI

Aleixandre, Marilar:

 

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· A constelación da xuvenca

 

 

· Abecedario de árbores

 

 

· As debandadoras de seda

 

 

· De Cantares Hoxe

Non dispoñíbel

 

 

· dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90

Non dispoñíbel

 

 

· Desmentindo a primavera

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Mudanzas

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

 

 

· Uxío Novoneyra. A emoción da Terra

Non dispoñíbel

 

 

· Vanakkam. Benvidas

Non dispoñíbel

 

 

· Versos no Olimpo. O monte Pindo na poesía galega

Non dispoñíbel

 

 

· X. Espazo para un signo

Non dispoñíbel

S. XXI

Alonso, Fran:

 

 

 

· Balada solitaria

Non dispoñíbel

 

 

· dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90

Non dispoñíbel

 

 

· Eclipse doméstica

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Poetízate. Antoloxía da poesía galega

Non dispoñíbel

 

 

· Subversións

Non dispoñíbel

 

 

· Versos no Olimpo. O monte Pindo na poesía galega

Non dispoñíbel

 

 

· X. Espazo para un signo

Non dispoñíbel

S. XXI

Alonso Montero, Xesús:

 

 

 

· Pois era un barco pirata

Non dispoñíbel

 

 

· Versos republicanos e outros versos políticos

Non dispoñíbel

 

 

· Versos satíricos ó xeito medieval

Non dispoñíbel

S. XXI

Álvarez Blázquez, Xosé María:

 

 

 

· O que ben che quer

Non dispoñíbel

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

 

 

· Xosé Mª Álvarez Blázquez. Poesía galega completa

S. XXI

Álvarez Cáccamo, Alfonso:

 

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

S. XXI

Álvarez Cáccamo, Celso:

 

 

 

· "Naquela manhã de Março mamã quis conjurar a morte com frascos de perfume"

S. XXI

Álvarez Cáccamo, Xosé María:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· 37 poemas por man propia

Non dispoñíbel

 

 

· 6 poemas 6. Homenaxe a Federico García Lorca

Non dispoñíbel

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· Ancoradoiro. Obras completas de 1983-2003

Non dispoñíbel

 

 

· Cántico dos topónimos esdrúxulos

Non dispoñíbel

 

 

· Cartafol de soños. Homenaxe a Celso Emilio Ferreriro no seu centenario

Non dispoñíbel

 

 

· Cartafol poético para Alexandre Bóveda

Non dispoñíbel

 

 

· De Cantares Hoxe

Non dispoñíbel

 

 

· De sombras e poemas que son casas. Antoloxía poética sonora

Non dispoñíbel

 

 

· Depósito natural (1995-2001)

Non dispoñíbel

 

 

· Escolma

 

 

· Habitación del mar. Antología, 1983-2003

Non dispoñíbel

 

 

· Manuscritos do ar

Non dispoñíbel

 

 

· Maré do pobo a arder

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

 

 

· Vento de sal

Non dispoñíbel

 

 

· Versus cianuro. Poemas contra a mina de ouro de Corcoesto

Non dispoñíbel

 

 

· Vilar dos fillos

Non dispoñíbel

S. XXI

Álvarez Torneiro, Manuel:

 

 

 

· Epicentro

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Os ángulos da brasa

Non dispoñíbel

 

 

· Os reinos do fulgor. Antoloxía esencial (1982-2002)

Non dispoñíbel

 

 

· Parábola do incrédulo

Non dispoñíbel

 

 

· Setembro Stradivarius

Non dispoñíbel

S. XXI

Amado Carballo, Luís:

 

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

S. XXI

Angueira, Anxo:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· A Curros

 

 

· Fóra do sagrado

Non dispoñíbel

 

 

· Lagoeira

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Rosalía de Castro. Antoloxía

Non dispoñíbel

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

 

 

· X. Espazo para un signo

Non dispoñíbel

 

 

· Xuro que nunca volverei pasar fame: poesía escarlata

Non dispoñíbel

S. XXI

Araguas, Vicente:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· Cartafol de soños. Homenaxe a Celso Emilio Ferreriro no seu centenario

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Maneiras de querer

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas pola memoria (1936-2006)

Non dispoñíbel

 

 

· Viladonelle

S. XXI

Arias, Xela:

 

 

 

· Cartafol poético para Alexandre Bóveda

Non dispoñíbel

 

 

· Intempériome

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· X. Espazo para un signo

Non dispoñíbel

S. XXI

Arias Correa, Azucena:

 

 

 

· As preguntas inquedan... Dunhas saen outras

S. XXI

Avilés de Taramancos, Antón:

 

 

 

· Antón Avilés de Taramancos: Antoloxía

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas pola memoria (1936-2006)

Non dispoñíbel

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

S. XXI

Babarro, Xoán:

 

 

 

· 21 poemas de Antolín Santos Mediante Ferraría

Non dispoñíbel

 

 

· A Princesa de Taramundi

Non dispoñíbel

 

 

· A Princesa de Taramundi

Non dispoñíbel

 

 

· Do A ao Z con... Pondal

Non dispoñíbel

 

 

· Os meus amigos de Reino Verde

Non dispoñíbel

 

 

· Poesía completa de Antolín Santos Mediante Ferraría

Non dispoñíbel

 

 

· Reino Verde

S. XXI

Blanco, Carmen:

 

 

 

· 1975-2015 Moncho Reboiras Vive!

Non dispoñíbel

 

 

· Cartafol de soños. Homenaxe a Celso Emilio Ferreriro no seu centenario

Non dispoñíbel

 

 

· De Cantares Hoxe

Non dispoñíbel

 

 

· Do amor e da literatura

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas para lucenses

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas para Lugo

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas pola memoria (1936-2006)

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas polas vítimas do 36 en Galicia

Non dispoñíbel

S. XXI

Blanco, Concha:

 

 

 

· Versos no Olimpo. O monte Pindo na poesía galega

Non dispoñíbel

 

 

· Vivir un soño repetido. Homenaxe a Lois Pereiro

Non dispoñíbel

S. XXI

Blanco Amor, Eduardo:

 

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

S. XXI

Bouza Brey, Fermín:

 

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

S. XXI

Braxe, Lino:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· Alaridos

 

 

· Baixo o sol de Mesina

Non dispoñíbel

 

 

· Borgiana

 

 

· De Cantares Hoxe

Non dispoñíbel

 

 

· Escolma

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· O desafío das ondas

Non dispoñíbel

 

 

· O longo día acaba

Non dispoñíbel

 

 

· Uxío Novoneyra. A emoción da Terra

Non dispoñíbel

 

 

· Versus cianuro. Poemas contra a mina de ouro de Corcoesto

Non dispoñíbel

 

 

· Vivir un soño repetido. Homenaxe a Lois Pereiro

Non dispoñíbel

S. XXI

Cabana, Darío Xohán:

 

 

 

· 1975-2015 Moncho Reboiras Vive!

Non dispoñíbel

 

 

· Cabalgada na brétema

 

 

· Cartafol de soños. Homenaxe a Celso Emilio Ferreriro no seu centenario

Non dispoñíbel

 

 

· Cartafol poético para Alexandre Bóveda

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas pola memoria (1936-2006)

Non dispoñíbel

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

 

 

· Versos no Olimpo. O monte Pindo na poesía galega

Non dispoñíbel

 

 

· Vinte cadernos: Poemas 1969-2002

Non dispoñíbel

 

 

· Xuro que nunca volverei pasar fame: poesía escarlata

Non dispoñíbel

S. XXI

Cabanillas, Ramón:

 

 

 

· Poemas pola memoria (1936-2006)

Non dispoñíbel

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

S. XXI

Campo, Marica:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· 6 poemas 6. Homenaxe a Federico García Lorca

Non dispoñíbel

 

 

· Abracadabras

Non dispoñíbel

 

 

· Algúns poemas soltos

 

 

· Arco da vella

 

 

· Cartafol poético para Alexandre Bóveda

Non dispoñíbel

 

 

· Catro lúas e a da morte

 

 

· Confeso que estou tola

 

 

· Derradeira vontade

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Loor de tolemia e desprezo de cordura

 

 

· Mulleres

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

 

 

· Sextinario: trinta e seis + tres

Non dispoñíbel

 

 

· Sombra do meu asombro

S. XXI

Caneiro, Xosé Carlos:

 

 

 

· Camiños de amor e lúa

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

S. XXI

Canosa, María:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· Ronca el mar

Non dispoñíbel

 

 

· Ronca o mar

Non dispoñíbel

S. XXI

Carballeira, Paula:

 

 

 

· Contatrás

Non dispoñíbel

S. XXI

Caride Ogando, Ramón:

 

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· As máscaras de Cronos. Poesía 1994-2005

Non dispoñíbel

 

 

· Criptografías

Non dispoñíbel

 

 

· Diacrónica

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

 

 

· Uxío Novoneyra. A emoción da Terra

Non dispoñíbel

 

 

· Vivir un soño repetido. Homenaxe a Lois Pereiro

Non dispoñíbel

S. XXI

Carvalho Calero, Ricardo:

 

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

S. XXI

Casalderrey, Fina:

 

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

S. XXI

Casas, Arturo:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· De Cantares Hoxe

Non dispoñíbel

 

 

· Dereito Natural

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Vivir un soño repetido. Homenaxe a Lois Pereiro

Non dispoñíbel

S. XXI

Castaño, Yolanda:

 

 

 

· (Re)ser(vado) (Polifonías)

 

 

· 6 poemas 6. Homenaxe a Federico García Lorca

Non dispoñíbel

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· A consumida dunha pirámide sonámbula

 

 

· Cartafol poético para Alexandre Bóveda

Non dispoñíbel

 

 

· Das sonorosas cordas

Non dispoñíbel

 

 

· De Cantares Hoxe

Non dispoñíbel

 

 

· dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90

Non dispoñíbel

 

 

· Dende a opaca pátina do balcón pechado

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· O desafío das ondas

Non dispoñíbel

 

 

· O libro da egoísta

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

 

 

· Profundidade de campo

Non dispoñíbel

 

 

· Sei perfectamente que todo está aquí

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

 

 

· Vanakkam. Benvidas

Non dispoñíbel

 

 

· XVI Festival da Poesia no Condado. Outro mundo é posível

Non dispoñíbel

S. XXI

Castro, Francisco:

 

 

 

· Canción para Ánxel Casal, fusilado polos fascistas en 1936

 

 

· Esta lingua non quere vivir na favela

 

 

· Fe

 

 

· Hai un mar

 

 

· Na mañá dos teus beizos

 

 

· Nosoutros

 

 

· O home grande de gran chaqueta

 

 

· Terra

 

 

· Uxío Novoneyra. A emoción da Terra

Non dispoñíbel

 

 

· Versos no Olimpo. O monte Pindo na poesía galega

Non dispoñíbel

 

 

· Vivir un soño repetido. Homenaxe a Lois Pereiro

Non dispoñíbel

S. XXI

Catoira, Manuel:

 

 

 

· Hóspede do Rif

S. XXI

Celso Emilio:

 

 

 

· Poemas pola memoria (1936-2006)

Non dispoñíbel

 

 

· Poesía Galega Completa

Non dispoñíbel

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

S. XXI

Cordal, Xabier:

 

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· A vella peneira a noite

Non dispoñíbel

 

 

· De Cantares Hoxe

Non dispoñíbel

 

 

· dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90

Non dispoñíbel

 

 

· Unicornio de cenorias que cabalgas os sábados

Non dispoñíbel

 

 

· Versus cianuro. Poemas contra a mina de ouro de Corcoesto

Non dispoñíbel

 

 

· Xuro que nunca volverei pasar fame: poesía escarlata

Non dispoñíbel

S. XXI

Corral Iglesias, José Alberte:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· Detrás da palavra

Non dispoñíbel

 

 

· Versos no Olimpo. O monte Pindo na poesía galega

Non dispoñíbel

S. XXI

Cortizas Amado, Antón:

 

 

 

· Abrapalabra!

Non dispoñíbel

 

 

· Dominico el dragón

Non dispoñíbel

 

 

· Era unha vez na quimbamba

Non dispoñíbel

 

 

· Matriamente

 

 

· Nos páramos da Lúa

 

 

· Uxío Novoneyra. A emoción da Terra

Non dispoñíbel

 

 

· Vaia tropa!

Non dispoñíbel

S. XXI

Costa, Xosé María:

 

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

S. XXI

Couceiro, Emma:

 

 

 

· (Cito)

Non dispoñíbel

 

 

· A actriz

 

 

· Ballet da nena (Lugo/1957)

 

 

· Cartafol poético para Alexandre Bóveda

Non dispoñíbel

 

 

· Das sonorosas cordas

Non dispoñíbel

 

 

· dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90

Non dispoñíbel

 

 

· E cal será a cor do lixo na miña pel

 

 

· Entrechán dereita

 

 

· O desafío das ondas

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

 

 

· Sen remite

S. XXI

Crecente Vega, Xosé Ramón:

 

 

 

· Folla bricia. Poesía galega completa

Non dispoñíbel

S. XXI

Cunqueiro, Álvaro:

 

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

S. XXI

Dacosta, Beatriz:

 

 

 

· Fragmentos

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Toxomar é unha utopía

Non dispoñíbel

S. XXI

Dacosta, Marta:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· 1975-2015 Moncho Reboiras Vive!

Non dispoñíbel

 

 

· 37 poemas por man propia

Non dispoñíbel

 

 

· 6 poemas 6. Homenaxe a Federico García Lorca

Non dispoñíbel

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· A princesa na torre

 

 

· Acuática alma

Non dispoñíbel

 

 

· Argola

Non dispoñíbel

 

 

· As amantes de Hamlet

Non dispoñíbel

 

 

· Balada das costureiras esquecidas

 

 

· Cartafol poético para Alexandre Bóveda

Non dispoñíbel

 

 

· Coiraza

 

 

· De Cantares Hoxe

Non dispoñíbel

 

 

· dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90

Non dispoñíbel

 

 

· Dor do tempo

 

 

· dun lago escuro

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Na casa da avoa

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

 

 

· Vanakkam. Benvidas

Non dispoñíbel

 

 

· Versos no Olimpo. O monte Pindo na poesía galega

Non dispoñíbel

 

 

· Versus cianuro. Poemas contra a mina de ouro de Corcoesto

Non dispoñíbel

 

 

· Vivir un soño repetido. Homenaxe a Lois Pereiro

Non dispoñíbel

 

 

· Volta dos nove

S. XXI

Diéguez, Lois:

 

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· Cartafol de soños. Homenaxe a Celso Emilio Ferreriro no seu centenario

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Ónfalos

Non dispoñíbel

 

 

· Uxío Novoneyra. A emoción da Terra

Non dispoñíbel

 

 

· Ventos libres zoan

S. XXI

Diz Ramos, Manuel:

 

 

 

· Poemas na emigración

S. XXI

Dobao, X. Antón L.:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· 37 poemas por man propia

Non dispoñíbel

 

 

· Contraantoloxía de Textos Exiliados

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Materia

Non dispoñíbel

S. XXI

Domínguez Romero, Francisco:

 

 

 

· 24 poemas

 

 

· Xuro que nunca volverei pasar fame: poesía escarlata

Non dispoñíbel

S. XXI

Espinosa, Estíbaliz:

 

 

 

· --orama

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· 37 poemas por man propia

Non dispoñíbel

 

 

· Das sonorosas cordas

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· número e

 

 

· O desafío das ondas

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· textos biónicos para autómatas e ilusionistas 2004-2007

 

 

· textos para as divas ávidas 2000-2001

 

 

· textos para kosmos en expansión 2001-2002

 

 

· textos que fixen por encarga

 

 

· Vivir un soño repetido. Homenaxe a Lois Pereiro

Non dispoñíbel

 

 

· XVI Festival da Poesia no Condado. Outro mundo é posível

Non dispoñíbel

 

 

· Zoommm

Non dispoñíbel

S. XXI

Estévez, Eduardo:

 

 

 

· 37 poemas por man propia

Non dispoñíbel

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· Caderno apócrifo da pequena defunta

Non dispoñíbel

 

 

· Construcións

Non dispoñíbel

 

 

· De Cantares Hoxe

Non dispoñíbel

 

 

· dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90

Non dispoñíbel

 

 

· Derrotas

Non dispoñíbel

 

 

· Itinerarios

Non dispoñíbel

 

 

· itinerarios

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· rúa da cancela

Non dispoñíbel

S. XXI

Fernán-Vello, Miguel Anxo:

 

 

 

· Antoloxía de poemas

 

 

· Astro interior. Escolma poética 1984-2007

Non dispoñíbel

 

 

· Cartafol poético para Alexandre Bóveda

Non dispoñíbel

 

 

· Dicionario do estremecemento

Non dispoñíbel

 

 

· Habitación do asombro

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Linguas de vento

 

 

· O desafío das ondas

Non dispoñíbel

 

 

· Territorio da desaparición

Non dispoñíbel

 

 

· XVII Festival da Poesia. Verbas para nom esquecer...

Non dispoñíbel

S. XXI

Fernández Naval, Francisco X.:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· 6 poemas 6. Homenaxe a Federico García Lorca

Non dispoñíbel

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· Bater de sombras

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Mar de lira

Non dispoñíbel

 

 

· Miño

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Oira

 

 

· Versos no Olimpo. O monte Pindo na poesía galega

Non dispoñíbel

 

 

· Versus cianuro. Poemas contra a mina de ouro de Corcoesto

Non dispoñíbel

S. XXI

Ferreiro, Manuel:

 

 

 

· Eduardo Pondal: Poesía galega completa II. Poemas impresos

Non dispoñíbel

 

 

· Eduardo Pondal: Poesía galega completa III. Poemas Manuscritos

Non dispoñíbel

S. XXI

Figueroa, Adela:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· Vento de amor ao mar

 

 

· Xanela aberta

Non dispoñíbel

S. XXI

Forcadela, Manuel:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· De Cantares Hoxe

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Lámpada e medusa

Non dispoñíbel

 

 

· Musica de cinza

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Refutación da musa

 

 

· Refutar la musa / Refutación da musa

Non dispoñíbel

S. XXI

Fortes Torres, Antom:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· Ansia (Balbúceos)

 

 

· Cristais rotos

 

 

· Gris cinza

 

 

· Sexto Fetiche

S. XXI

Fraga, Modesto:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· 37 poemas por man propia

Non dispoñíbel

 

 

· 6 poemas 6. Homenaxe a Federico García Lorca

Non dispoñíbel

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· Amor á dignidade

 

 

· Das sonorosas cordas

Non dispoñíbel

 

 

· Derrota con raíces

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Mar de ausencias

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

 

 

· Todos os veráns...

S. XXI

Franco Grande, Xosé Luis:

 

 

 

· Poemas pola memoria (1936-2006)

Non dispoñíbel

 

 

· Proclama

S. XXI

Frías Conde, Xavier:

 

 

 

· 36 háikus

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· Estuário

 

 

· Marés na beirarrúa

S. XXI

García Negro, María Pilar:

 

 

 

· Uxío Novoneyra. A emoción da Terra

Non dispoñíbel

S. XXI

García-Bodaño, Salvador:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· 37 poemas por man propia

Non dispoñíbel

 

 

· Amencida de alucinación

 

 

· Cantos de ausencia. (Elexías 1959-2002)

Non dispoñíbel

 

 

· Cartafol poético para Alexandre Bóveda

Non dispoñíbel

 

 

· Cidade virtual

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas pola memoria (1936-2006)

Non dispoñíbel

 

 

· Vivir un soño repetido. Homenaxe a Lois Pereiro

Non dispoñíbel

S. XXI

Gómez, Lupe:

 

 

 

· Azul e estranxeira

Non dispoñíbel

 

 

· dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90

Non dispoñíbel

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

S. XXI

González Tosar, Luís:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· De Cantares Hoxe

Non dispoñíbel

 

 

· Estúrdiga materia

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Invocació d´un Temps / Invocación dun tempo (Poesía 1986-2000)

Non dispoñíbel

 

 

· Volver a Compostela

S. XXI

Gracián, Ánxela:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

S. XXI

Graña, Bernardino:

 

 

 

· Acendede as almenaras

Non dispoñíbel

 

 

· Cartafol poético para Alexandre Bóveda

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Sen sombra e sen amor

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

 

 

· Uxío Novoneyra. A emoción da Terra

Non dispoñíbel

S. XXI

Guerra da Cal, Ernesto:

 

 

 

· Poemas pola memoria (1936-2006)

Non dispoñíbel

S. XXI

Iglesia Alvariño, Aquilino:

 

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

S. XXI

Iglesias, Bieito:

 

 

 

· Aperta de Brunilda

 

 

· Moscovo lilas serodias

 

 

· Verbum caro

S. XXI

Iglesias, Serxio:

 

 

 

· Métodos para afogar un cisne

Non dispoñíbel

 

 

· Rostro

 

 

· Unicornio de cenorias que cabalgas os sábados

Non dispoñíbel

S. XXI

Ínsua, Emílio Xosé:

 

 

 

· Acontece ás veces a ternura

Non dispoñíbel

 

 

· Adeus ao Manuel María

 

 

· Poemas

 

 

· Uxío Novoneyra. A emoción da Terra

Non dispoñíbel

S. XXI

Kruckenberg, Mª do Carme:

 

 

 

· A voz da auga

Non dispoñíbel

 

 

· As complexas mareas da noite

Non dispoñíbel

 

 

· Dous poemas

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Lembranzas da beleza triste

 

 

· Luz para un novo amencer

Non dispoñíbel

 

 

· O desafío das ondas

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Os límites do arreguizo

Non dispoñíbel

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

 

 

· Vanakkam. Benvidas

Non dispoñíbel

S. XXI

Lado, María:

 

 

 

· 37 poemas por man propia

Non dispoñíbel

 

 

· 6 poemas 6. Homenaxe a Federico García Lorca

Non dispoñíbel

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· Berlín

 

 

· casa atlántica, casa cabaret

Non dispoñíbel

 

 

· Das sonorosas cordas

Non dispoñíbel

 

 

· De Cantares Hoxe

Non dispoñíbel

 

 

· dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90

Non dispoñíbel

 

 

· Genoveva

 

 

· Nove

Non dispoñíbel

 

 

· oso, mamá, si?

Non dispoñíbel

 

 

· Para chegar a Palmira

 

 

· Poemas da serie "casa atlántica, casa cabaret"

S. XXI

Lama, Xavier:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· O fotógrafo Helmut Newton ten unha visión da eternidade

 

 

· Tigres como Fausto con ollos de bruma

Non dispoñíbel

 

 

· Uxío Novoneyra. A emoción da Terra

Non dispoñíbel

S. XXI

Ledo, Margarita:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· Cartafol de soños. Homenaxe a Celso Emilio Ferreriro no seu centenario

Non dispoñíbel

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

 

 

· XVII Festival da Poesia. Verbas para nom esquecer...

Non dispoñíbel

S. XXI

Leiras Pulpeiro, Manuel:

 

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

S. XXI

López Abente, Gonzalo Francisco:

 

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

S. XXI

López-Casanova, Arcadio:

 

 

 

· As voces da máscara

Non dispoñíbel

 

 

· Caeira dos días

Non dispoñíbel

 

 

· Dicir unha razón

Non dispoñíbel

 

 

· Do tempo posuído. Poesía 1960-2000

Non dispoñíbel

 

 

· Herdo do canto

Non dispoñíbel

 

 

· Pastoral de Galicia

 

 

· Poemas pola memoria (1936-2006)

Non dispoñíbel

S. XXI

Luna Sanmartín, Xosé:

 

 

 

· Memorias do Cairo

Non dispoñíbel

S. XXI

Maceiras, Lourdes:

 

 

 

· Anaina dos soños

 

 

· Arco da vella

 

 

· Unha poesía para unha celebración de defuntos

 

 

· Uxío Novoneyra. A emoción da Terra

Non dispoñíbel

 

 

· Vivir un soño repetido. Homenaxe a Lois Pereiro

Non dispoñíbel

S. XXI

Manuel Antonio:

 

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

S. XXI

Manuel María:

 

 

 

· Camiños de luz e sombra

 

 

· Cartafol poético para Alexandre Bóveda

Non dispoñíbel

 

 

· Cecais hai unha luz

Non dispoñíbel

 

 

· Elexías á miña vida pequeniña

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Obra poética completa I (1950-1979)

Non dispoñíbel

 

 

· Obra poética completa II (1981-2000)

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas pola memoria (1936-2006)

Non dispoñíbel

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

S. XXI

María do Cebreiro:

 

 

 

· (Nós, as inadaptadas)

Non dispoñíbel

 

 

· 37 poemas por man propia

Non dispoñíbel

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· Anaina dos soños

 

 

· Cuarto de outono

Non dispoñíbel

 

 

· Das sonorosas cordas

Non dispoñíbel

 

 

· De Cantares Hoxe

Non dispoñíbel

 

 

· dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Non queres que o poema te coñeza

Non dispoñíbel

 

 

· Non son de aquí

Non dispoñíbel

 

 

· O barrio das chinesas

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Os hemisferios

Non dispoñíbel

 

 

· Pérfida Erín (sete visións en terra)

 

 

· Polifonías: voces poéticas contra a violencia de xénero

 

 

· X. Espazo para un signo

Non dispoñíbel

 

 

· XVI Festival da Poesia no Condado. Outro mundo é posível

Non dispoñíbel

S. XXI

Mariño, María:

 

 

 

· María Mariño. Obra completa

Non dispoñíbel

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

S. XXI

Martínez Pereiro, Xosé Luís:

 

 

 

· Os deuses suicidas

Non dispoñíbel

 

 

· Uxío Novoneyra. A emoción da Terra

Non dispoñíbel

 

 

· Versos no Olimpo. O monte Pindo na poesía galega

Non dispoñíbel

S. XXI

Martínez-Conde, Ricardo:

 

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· A núa lentitude

 

 

· Compostela, vella memoria

 

 

· Ecos da néboa

Non dispoñíbel

 

 

· Na terra desluada

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Occitania

S. XXI

Mato Fondo, Miguel A.:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· O desafío das ondas

Non dispoñíbel

 

 

· O whiskey na barrica

Non dispoñíbel

S. XXI

Méndez Ferrín, Xosé Luís:

 

 

 

· Contra Maquieiro

Non dispoñíbel

 

 

· Era na selva de Esm

Non dispoñíbel

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas pola memoria (1936-2006)

Non dispoñíbel

 

 

· Quén é esa que sobe a encosta de Cortiña Grande...

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

 

 

· Xuro que nunca volverei pasar fame: poesía escarlata

Non dispoñíbel

S. XXI

Meyer, Franck:

 

 

 

· Caderno a destempo

 

 

· Resumo da despedida

S. XXI

Millán Otero, Xosé M.:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· Escolma poética

S. XXI

Miranda, Xosé:

 

 

 

· As cidades mergulladas (Poesía reunida 1973-2002)

 

 

· Piratas polo Miño

Non dispoñíbel

 

 

· X. Espazo para un signo

Non dispoñíbel

S. XXI

Momán, Alberte:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· As mil horas

 

 

· Baile Átha Cliath

Non dispoñíbel

 

 

· Cidade é tamén nome de muller

 

 

· De Castro

Non dispoñíbel

 

 

· Erótica

Non dispoñíbel

 

 

· Ferrol e o que queda por chover

Non dispoñíbel

 

 

· Isto é un poema e hai xente detrás

Non dispoñíbel

 

 

· Milhomes

 

 

· Os quilómetros que percorremos dende aquela

Non dispoñíbel

 

 

· Por unha palabra tan só. Poema para @s máis nen@s

Non dispoñíbel

 

 

· Prémeme o combate

 

 

· Road Movie

Non dispoñíbel

 

 

· Sen título

 

 

· Uxío Novoneyra. A emoción da Terra

Non dispoñíbel

 

 

· Xuro que nunca volverei pasar fame: poesía escarlata

Non dispoñíbel

S. XXI

Moreda, Eva:

 

 

 

· Nove haikus

S. XXI

Moreno, María Victoria:

 

 

 

· Elexías de luz

Non dispoñíbel

S. XXI

Moure, Teresa:

 

 

 

· 1975-2015 Moncho Reboiras Vive!

Non dispoñíbel

 

 

· Eu violei o lobo feroz

Non dispoñíbel

S. XXI

Mouriño, Miguel Anxo:

 

 

 

· Esconxuro

 

 

· Gondomar de Pablo

Non dispoñíbel

 

 

· Onde tanto me teño sementado

 

 

· Versos primos

 

 

· Xove

S. XXI

Murado, Miguel-Anxo:

 

 

 

· Lapidario

Non dispoñíbel

S. XXI

Navaza, Gonzalo:

 

 

 

· Cartografía básica

 

 

· Causa común

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· La tour frappée par la foudre

 

 

· Lobo e pedra

 

 

· Manuscrito atopado nun espello retrovisor

S. XXI

Negro, Carlos:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· 37 poemas por man propia

Non dispoñíbel

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· Cantos da perda

 

 

· Cultivos transxénicos

Non dispoñíbel

 

 

· Far-West

Non dispoñíbel

 

 

· Héleris

Non dispoñíbel

 

 

· Necrose

 

 

· Vivir un soño repetido. Homenaxe a Lois Pereiro

Non dispoñíbel

 

 

· XVI Festival da Poesia no Condado. Outro mundo é posível

Non dispoñíbel

S. XXI

Neira, Xoán:

 

 

 

· As catro augas

Non dispoñíbel

 

 

· Uxío Novoneyra. A emoción da Terra

Non dispoñíbel

S. XXI

Neira Vilas, Xosé:

 

 

 

· Dende Gres

Non dispoñíbel

 

 

· Elexía para un poeta

 

 

· Poemas pola memoria (1936-2006)

Non dispoñíbel

S. XXI

Nerium, Alexandre:

 

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· 37 poemas por man propia

Non dispoñíbel

 

 

· 6 poemas 6. Homenaxe a Federico García Lorca

Non dispoñíbel

 

 

· Nocturnidade do sal

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Tamén navegar

Non dispoñíbel

 

 

· Versos no Olimpo. O monte Pindo na poesía galega

Non dispoñíbel

 

 

· Vogar de couse

S. XXI

Novas, Lucía:

 

 

 

· "Para ti gacela lixeira..."

 

 

· "Son a selvática serpe lamacenta, recuberta..."

 

 

· 150 Cantares para Rosalía de Castro

Non dispoñíbel

 

 

· 6 poemas 6. Homenaxe a Federico García Lorca

Non dispoñíbel

 

 

· Cartafol poético para Alexandre Bóveda

Non dispoñíbel

 

 

· Das sonorosas cordas

Non dispoñíbel

 

 

· Epiderme de estío

Non dispoñíbel

 

 

· Neve

Non dispoñíbel

 

 

· O trazo aberto. Poesías e debuxos

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas

 

 

· Poetas con Rosalía V

Non dispoñíbel

 

 

· Uxío Novoneyra. A emoción da Terra

Non dispoñíbel

 

 

· Versus cianuro. Poemas contra a mina de ouro de Corcoesto

Non dispoñíbel

 

 

· Vivir un soño repetido. Homenaxe a Lois Pereiro

Non dispoñíbel

 

 

· XVI Festival da Poesia no Condado. Outro mundo é posível

Non dispoñíbel

S. XXI

Novo, Isidro:

 

 

 

· 1975-2015 Moncho Reboiras Vive!

Non dispoñíbel

 

 

· A cidade na poesía galega do século XXI

Non dispoñíbel

 

 

· A mar ferida

 

 

· CO2

Non dispoñíbel

 

 

· Esteiro de noites falecidas

Non dispoñíbel

 

 

· Información light (Baixa en alcatrán)

 

 

· Uxío Novoneyra. A emoción da Terra

Non dispoñíbel

 

 

· Verbo novo para o vento

S. XXI

Novo, Olga:

 

 

 

· A cousa vermella

Non dispoñíbel

 

 

· Cráter

Non dispoñíbel

 

 

· Das sonorosas cordas

Non dispoñíbel

 

 

· dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90

Non dispoñíbel

 

 

· Do amor e da literatura

Non dispoñíbel

 

 

· Éter

 

 

· Poemas para lucenses

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas para Lugo

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas pola memoria (1936-2006)

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas polas vítimas do 36 en Galicia

Non dispoñíbel

 

 

· Poetas con Valente

Non dispoñíbel

S. XXI

Novoneyra, Uxío:

 

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Poemas pola memoria (1936-2006)

Non dispoñíbel

 

 

· Poetas con Rosalía V

Non dispoñíbel

S. XXI

Pallarés, Pilar:

 

 

 

· Cartafol poético para Alexandre Bóveda

Non dispoñíbel

 

 

· Hai estratos distintos de vazio

 

 

· Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina

Non dispoñíbel

 

 

· Leopardo son

Non dispoñíbel

 

 

· Non coñezo, non sinto, non comprendo

 

 

· O desafío das ondas

Non dispoñíbel

 

 

· Para que te serve essa cruel boca de fome?

 

 

· Persisto