Arredores

 

[Escolma]

 

Arredores               EU

Eu son un home triste,
eu son un neno canso
e teño unha voz murcha,
como unha mau de néboa
rubindo cara ó sol;
unha mau a buscar
a Túa mau infinita.

Eu son un home triste
que ando a pensar en min
i a cavilar en Ti.

Eu son un home
que te busca na terra
e non te ve nas rosas.
Que cando pensa acharte
nuns ollos translucentes,
decátase de que iles
son ollos de door,
ollos de cas que sufren
e bois baixo aguilladas,
ollos con moitas bágoas.

Entón, Señor, ti fuxes,
i estas maus que son terra
somentes terra apreixan.

Eu son un home triste.


               HOXE

O camiñar cotián, iste cabouco
podrecido de chuvias e saudades,
vai feríndome sempre
nas esquinas dos hoxes sin remate.
Vaime levando
como o afogado o mar polos seus canles
noitébregos ó fondo da tristura
que medra cos meus pasos e me abrangue.

Ás veces penso naquil neno
medrando cara ó mundo pra apreixare,
no peito ilusionado
longo hourizonte de romaxes.
¿Onde seu corazón erguéndose nos ollos
alcendidos de xílgaros e labres?

Nada quedou tras si. Nada do pulo
xeneroso i ergueito, nada, a chave
das arelas máis fondas vai perdida
na podremia dos hoxes, abafantes.
Tristes rúas fedentas, tristes homes
embazados de chuvias, i unha imaxe
perdida no fondal de aquiles ollos,
mergullada nos ontes do meu sangue...

¿Que podremia foi ista?, ¿por que veu?,
¿que fixen eu pra que me aldraxen,
pra que me firan naquil mozo
inxenuo que aínda son ? ¿Que trabe
me foi pechando?

I eu que pensei de neno tan xigantes
eirexas e montañas,
i orelas a acenarme,
agora vou chantado nun cincento luscofusco
esborrallándome
no corazón dos hoxes
por casas, rúas, mortos, por enxames
de moitedumes, monifate
atoutiñando,
de laxe en laxe,
sempre na misma rúa apodrecida,
sempre no mismo cárcere.

¿Que fixemos, Señor, pra tante morte?,
¿que fixen eu pra tanta aldraxe?


               EIQUÍ

Non teño outras certezas máis seguras
que a certeza mortal das criaturas.
Onde elas me agarimo e me demoro,
i en longa despedida canto e choro.
Abóndame que a vida faga acenos
dende o mar pequeniño duns centeos.
Dádeme o sol da terra, o sol do mar,
e que me queime a vida hasta o final.
Dádeme o sol, e que me queime os días,
que me queime o pensar i as agonías.
Teño medo das longas aventuras
que adivina o conceito antre as negruras.
Que non teño certezas máis seguras
que a certeza mortal das criaturas.
A certeza de telas ó meu xeito,
pedra prás maus e non conceito.
Son o que son, deixaime niste ser,
deixaime no solciño froitecer.

 

 

 


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega