Cidade virtual

 

Texto íntegro

 

v2sgarciabodanocidadevirtual001.html
Portal

 
As cidades, logo, as reconstrúe cada
quen, alá nos espacios do recordo,
segundo as propias vivencias. Son o
resultado do noso estado de ánimo e da
nosa plenitude vital: as tristísimas
cidades dos aflixidos, as luminosas e
sonoras cidades dos felices, as
fotográficas cidades silentes dos xordos,
as incomprensíbeis e agresivas cidades
dos cegos, as cidades cambiantes da
vida... Por iso poden ser fermosas ou
terríbeis, e as dúas cousas á vez. Existen
ao través de nós. E todas, poden chegar
a ser unha mesma e única Cidade
imposíbel, distinta de todas as cidades,
construída por unha suma interminábel
de arquitecturas do sentimento e da
imaxinación, ámbitos de encontro do
real e do irreal, onde poden dárense
lembranzas do xamais vivido e feitos
que nunca sucederon.

          METAMORFOSE

Ves de loura tinxida á luz do neon
con lentiñas nos ollos, amarelas, 
e un pierce no narís,
da moda así marcada como escrava.

As túas mans —tatuadas— non recordan
as iradas pancartas 
das loitas xuvenís,
os berros polas prazas da revolta,
as vencidas victorias nos suburbios:
soños de rendención xa devorados
polas serpes do tempo nas túas covas.

Contra o fondo da luz, sombra da sombra,
muda, estática, soa xunto á barra,
búscaste na ledicia doutra xente
e non te atopas nese mundo alleo.


Es outra dende o escuro a posuirte.
Outra en ti.
               Ou acaso es ti mesma,
sempre outra caída nos espellos,
nas lagoas da noite,
nos drug-store anegados co bruído 
de ritmos aloucados.
Alucinados ritmos que te cegan
nun cosmos que rebenta nos teus ollos.

Muller de barricadas e de cócteles,
de berros como pedras,
de palabras de ferro
nos beizos amorosos dende a raiba,
nos beizos incesantes
¿onde aquela paixón dos nosos corpos
nas distantes derrotas victoriosas?

Meu corazón xa non te recoñece.

          MAR DA AUSENCIA

Vén o ritmo do mar contra as xanelas,
contra os vidros da néboa onde se escriben
nomes inexistentes que me calan.

Vén o mar, dende dentro das palabras,
a bater na soidade coma un soño,
un soño que se esvae no meu silencio.

Ondas dun horizonte xa imposible
a vir sobre os baleiros areais
contra o vougo de min poboando as horas.

Olgas entre recordos pola area,
por entre as dunas brancas dos teus peitos.
Olgas entre recordos e recordos...

Quero ser este tempo de ninguén,
esta ausencia tenaz fronte as rompentes,
este mar que me trae da miña morte.

Ser libre así, na última distancia,
neste ocaso onde poidas, miña amada,
dicirme na túa voz coma un cantar.

HIPÉRBOLE DO PASO DE PEÓNS

Rostros ollando rostros enfrentados
dende as beiras marelas do alcatrán.

Veñen como chegados de ningures,
como emerxendo acaso de si mesmos
nun mínimo traxecto de memoria,
nun anaco de vida fraccionado.
Transeúntes dos espacios cidadáns
xurden de par de quioscos e de andéns,
da boca das entradas soterradas,
das paradas de bus, punto dos taxis,
dos portais nas murallas contra o tempo,
dos reflexos dos vidros polas rúas,
dos recantos do aire e maila choiva,
e chegan dende lares ignorados
para pararse en fila, alí diante,
listos para un combate sen victorias
na inerme invasión de cada mañá.

Veñen e pasan, non sei cara onde.
Son os peóns, andadores de sinais,
anónimos mutantes case máquinas
sen ánimos sequera de falárense,
mudos ou medio mudos autómatas
guiados polo control informativo
e un signo que os enfrenta, inutilmente,
—ambar, vermello, verde—
nas rutas programadas das súas vidas.

Son os peóns,
               ideal máximo e total
das mentes que falsean progresistas,
os peóns de todo un mundo en fala cheli,
coa corrupción na meta dos valores
dunha aldea, iso si, universal.

          PATIO DE LUCES

Logo da amañecida, a claraboia
é un alto recadro iluminado,
un prisma de luz caendo vertical
polo interior máis íntimo dos pisos.

Ábrese á mañá e ábrese á vida,
aos ruídos que se espallan polo espacio
e ás horas habitándose de voces
e de sons día a día repetidos.

A cotiá experiencia regurxita
as notas disonantes do vivir,
as monótonas claves do barullo
na baleira oquedade do edificio:

timbres de relós e microondas,
brúo de aspiradoras e cisternas, 
portas a se bateren e pecharen
e tintíns de pratiños e pocillos,
bufo de cafeteiras, soar de radios,
berros agudos e chorar de nenos,
cun fondo de bongós á caribeña
unhas plantas abaixo, contra o quinto.

No vougo poliedro de ventás
—roupa tendida, acaso unha gaiola—
a existencia é tan só unha rutina,
un ser aquí a penas para ir indo.

O mundo debe ser marabilloso
dende a tele mirado cara ó lonxe,
máis alá desta luz de claraboia
neste pozo de vida sumerxido.

Prisma de luz caendo vertical
na baleira oquedade do edificio.

     A RISA NOS CRISTAIS

A Luís Mariño,
habitante dun tempo que case foi verdade.


Todo arredor, as rúas
e os soños,
as palabras tamén da miña infancia,
a luz de tantos soles contra as pedras
e a chuvia
nun caer pola memoria
 luír imaxes vellas e perdidas...

O cine e o teatro xusto á beira,
na hora das agardas
e os pórticos.
As tascas e os cafés e os amoríos
e o berro dos grafitti nas paredes
e os libros e a arte e maila vida.

A santa alí no alto, empreñada,
o anuncio do dereito de refuxio
e a porta de metálicos apliques
no frontis que se alza en campanario
da luz por onde o tempo se constrúe.

A festa vén e achega, coma o vento,
a risa
que rebenta nos cristais.

Son días para encher o corazón:
un gusto de ledicia
nas palabras
e acaso a convicción de ter vivido.     MAR NA ATARDECIDA

Luz de sangue caída no horizonte
do bravo mar: escura pel salgada
a estenderse en escumas polos cons,
(brancos peitos alzados en montañas)
e o roibén nas rompentes
e na area,
no noso amor tendido sobre a praia.

Síntese no solpor a maxia antiga,
a luz rubia de pronto na túa ollada
como un aire vermello sobre o mar,
     —ou, Ailux,
     a da voz enfeitizada—
ese aire a penas sol, de contra a noite,
onde se calan tódalas palabras.          ILLA ATLANTICA

Chega o mar dende o lonxe de min mesmo
ata estas miñas mans cheas de adeuses,

de nostalxias salgadas como redes
que arrastro polas praias do silencio.

Chega o mar ou tal vez son eu que chego
da máis íntima ausencia do teu nome

doce palabra nunca pronunciada
para alá da túa pel sobre do esquezo

Nas ondas do baleiro, amada miña,
sinto a túa voz de auga que me leva

nun cántico de amores e naufraxios
cara a sombra do tempo xa en ruínas.

Ponse o sol nos meus ollos e a noite
énchese de recordos como estrelas.

Cegan tódolos faros no horizonte
e son un mar perdido na túa illa

     PARADIGMAS EXISTENCIAIS

Era a primeira luz cabo do mar
cas gaivotas a chiar
                              sobre os seus peitos.

Ou, nai,
            portal aberto dende a nada
a esta fera antesala de ningures.

Muros e labirintos e esfinxes
contra os berros traídos polo vento.

Os humanos condenan aos humanos
nos recantos da fame e da miseria.

Ou, nai,
             miña nai ha tempo perdida
¿onde o teu mundo amante e xeneroso?

¿onde aquela esperanza compartida?
¿o noso agardar por un tempo novo?

As palabras engánannos na tv,
nos xornais e nas radios do poder.

Xa máis nada hai que conformidade.
Nin queda a dignidade da revolta.

Doce obediencia amarga uniformada,
único pensamento lucrativo.

Só cabe consumir e consumírmonos
na patria universal da mansedume.

Para sempre deixar de ser quen somos
neste presente light tan divertido.

   MULLER NO HALL DO HOTEL

O tempo era un local case simétrico
e ti un ritmo de jazz por entre o fume,
por entre o alcohol
pegado nas palabras.
Viñas soa,
de lonxe ou de ningures,
viñas
de non sei onde, a toda presa,
coas tebras arroupándoche os ombreiros,
leve passmina feita de soidades.

"Abre o fondo das noites ós teus soños,
abre o fondo das noites",
seica dixen,
"a esa perdida luz que te distancia".

A túa ollada
borrouche o pasado
—voz en puro silencio soterrada—
e, núa de lembranzas, te ignoraches.
O presente era a túa identidade,
intres de vida aillados
sen recordos,
tal vez este ir do hall ata ó ascensor...

Tras da porta de espellos a túa ausencia
foi un vago perfume inalcanzábel.
Nada ficou de ti entre tanta xente,
nada teu entre as horas
máis que os ollos,
aquel ollar lonxán de vidro xélido
pleno de esquecemento coma un pozo,
un pozo inmenso
                        aberto baixo a noite.

DA VIVENCIA DO IMPOSIBLE

Dende a Cidade achégome ao
alto da vila, miro con certa
melancolía a paisaxe e as
hortas de detrás das casas que
baixan cara ao gran arco do
Pazo. Nunha delas, a da casa
familiar, que a penas asoma
parcialmente e algo cambiada
por entre as outras, vexo na
brétema da memoria xogar a un
neno, alleo a que, de lonxe, se
está a ollar dende a súa vellez...


Sentín baixo o padal
un sabor a marmelo
como aquel tan ao gusto dos avós.

Dende o fondo de min
véuseme o recender da casa antiga:
lenzos, mobles, o lar...

Pasaron sesenta anos.

A xente que alí habita
xa non leva o meu sangue
nin vive os meus recordos.

Véxome no xardín,
nun tempo de outro tempo,
a xogar cando neno co destino,

                               a xogar inocente coa vida
                               que me achega ao remate do meu xogo.

 

 

 


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega