Frores do noso paxareco

 

Escolma: "Cando eu era rica"

 

Tiven unha casa guapa

   Tiven unha casa guapa,
E loscín roupas, e eito:
E os amigos (qu'eran moitos!)
Recricábanme o sombreiro...
Camiñaba sobre rosas,
E durmía en terciopelos.
   Como o mundo xira e xira,
¡Coulleume a volta do veo!
E levo roupas turbiñas;
E m'acolle un pardiñeiro.
   Os amigos, (que son poucos...)
A costipación temendo,
van de presa, e non reparan...
Gasto zocos, e rouceo
Sobr'as charumelas muschas:
Adormezo en probe leito...
   Meus traballos non me doen;
¡Ben o sabe Dios do Ceo!
Inda mais, bendizo un dano,
Qu'aprendeume o mal alleo:
Ora dóenme os ispidos!
Ora choro c'os famentos,
Que camiñan sobre espiñas
E n'atopan un palleiro,
Onde-o corpo, arripiado,
Arrecade refuxelo.
   ¡Mal pocado, meus probiños!
¡Meus filliños...! Canto peno
Por non tér lugar pra todos
N-a estreitez do meu celeiro!
Porqu'a miña bica, moura,
Para vos non dé roleiros;
(¡Ouh, meu Cristo! quen poidera
Bendecila c'os teus dedos!)
E non presten miñas xergas,
Pra vos alfonxar, un lenzo!
   Camiñades po-los toxos...
Vos magoades sobr'os rebos...
¡Soyo son disgraciadiña,
Por non tér con qué válér-vos!   ¡Ay! se de prata tornárase
A cruz do remordemento!
¡Canto, feito, non fixera!
¡Canto fixera, non feito!

 

 

 


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega