Conversas con autores en formato Audio

     A Biblioteca Virtual Galega, dentro do convenio de colaboración co portal  lg3,  oferece —desde a lapela de «Novidades» dos autores Catálogo Xeral de Autores— vínculos coas tertulias gravadas na Sección de Literatura do Consello da Cultura Galega e dispoñíbeis en formato Mp3 e Windows Media.

Relación de conversas

Título Participantes Data
«Suso de Toro e a proxección exterior da literatura» Suso de Toro, Dolores Vilavedra, Gonzalo Navaza, Víctor F. Freixanes. 5-II-2004
«A batalla de Montevideo» Xesús Alonso Montero, Víctor F. Freixanes, Gonzalo Navaza, Dolores Vilavedra, Isaac Díaz Pardo, Luís G. Tosar. 4-III-2004
«Novas narradoras» Anxos Sumai, Inma López Silva, Rosa Aneiros e Ana Romaní. 1-IV-2004
«O significado do Día das Letras Galegas» Miguel Anxo Fernán Vello, Carlos Negro, Xosé Antón Pedreira, Pilar Sampedro. 6-V-2004
«O libro en galego: unha cuestión estratéxica» Tucho Calvo (moderador), Víctor Freixanes, Xesús Couceiro, Dolores Vilavedra, Luís González Tosar, Miguel Anxo Fernán-Vello, Carlos Pajares, Xaime C. Corral, Inma López Silva. 3-VI-2004
«A prosa de ficção portuguesa contemporánea» Urbano Tavares Rodrigues, Isabel Morán 14-X-2004
«Para um destinatário ignorado» Lídia Jorge; coa participación de José Carlos Quiroga como moderador 11-XI-2004
«Animación á lectura» Pilar Sampedro, Cristina Novoa e Magdalena de Rojas. 17-XII-2004
«A tradución» Xosé Mª Gómez Clemente, Xosé Antonio López Silva e Leandro García Bugaría. 20-I-2005
«A ciberliteratura» Gonzalo Navaza, Santiago Jaureguizar, Xabier Cid, Víctor F. Freixanes e Dolores Vilavedra. 24-II-2005
«Literatura e compromiso» Suso de Toro, Euloxio R. Ruibal e Xavier Cordal. 31-III-2005
«Literatura e exilio» Tucho Calvo, Marga do Val, Carlos López Bernárdez, Gregorio Ferreiro Fente e Antón Lopo. 27-IV-2005
«A crítica literaria nos medios de comunicación» Moisés Barcia, Xosé Ramón Pena e Manuel Rodríguez García 26-V-2005
«Os tempos de Álvaro Cunqueiro» Xosé Luís Franco Grande, Henrique Monteagudo, Víctor F. Freixanes 27-X-2005
«Escribir para o audiovisual» Ángel de la Cruz, Roque Cameselle, Gustavo Pernas. 24-XI-2005
«Os premios literarios» Camilo Franco, Teresa Moure, Belén Fortes e Manuel Bragado. 21-XII-2005
«Xornalismo literario» Helena Villar, Alfredo Conde e Xosé Manuel Pereiro 26-I-2006
«Ensinar literatura» Xosé Antonio Ponte Far, Xosé Manuel García Trigo e María Xesús Fernández 23-II-2006
«A cara do libro» Xosé Díaz Arias de Castro, Manuel Janeiro Casal e Uqui Permuy 30-III-2006
«Tomándolle a medida ás letras miúdas» Xavier P. Docampo e Silvia Gaspar 27-IV-2006

logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega