Cantigas de amor

Páxina Anterior

Índice de primeiros versos

 

m1trobadoresamor013.html

ÍNDICE DE PRIMEIROS VERSOS

A Bonaval quer'eu, mia senhor, ir (Bernal de Bonaval)
A dona que eu am'e tenho por senhor (Bernal de Bonaval)
A gran dereito lazerei (Afonso Eanes do Cotón)
A Lobatón quero eu ir (Pero Viviáez)
A máis fremosa de quantas vejo (Anónimo [Trobador de Santarén?])
A mi dizen quantos amigos hei (Joán Fernández de Ardeleiro)
A por que perço o dormir (Joán Airas)
A ren do mundo, que melhor quería (Pai Soárez de Taveirós)
A ren que mi a mí máis valer (Airas Engeitado)
A vossa mesura, senhor (Gómez García)
A vós fez Deus, fremosa mia senhor (Pero da Ponte)
Agora me part'eu mui sen meu grado (Pero da Ponte)
Agora viv'eu como querría (Roi Queimado)
Ai Deus, que grave coita de sofrer! (Pero García Burgalés)
Ai eu de min, e que será? (Nuno Fernández [Torneol?])
Ai mia senhor, lume dos olhos meus! (Fernán Fernández Cogominho)
Ai mia senhor, quer'eu provar (Afonso Páez de Braga)
Ai mia senhor, sempre'eu esto temí (Fernán Figueira de Lemos)
Ai mia senhor, todo ben mi a mí fal (Juião Bolseiro)
Ai, mia senhor, veen-me conselhar (Pero Mafaldo)
Ai, senhor fremosa, por Deus (Don Dinís)
Amigos, non poss'eu negar (Joán García de Guilhade)
Amigos, quero-vos dizer (Joán García de Guilhade)
Amor, a ti me venh'ora queixar (Fernando Esquío)
Amor, de vós ben me posso loar (Martín Moxa)
Amor faz a min amar tal senhor (Airas Núnez)
Amor, non qued'eu amando (Martín Moxa)
As graves coitas, a quen as Deus dar (Joán Soárez Coelho)
Assí me traj'ora coitad'Amor (Nuno Fernández [Torneol?])
Assí me trax coitado (Don Dinís)
Atal vej'eu aquí ama chamada (Joán Soárez Coelho)
Ben deviades, mia senhor (Nuno Rodrigues de Candarei)
Boa senhor, o que me foi miscrar (Pero Eanes Marinho)
Cativo, mal conselhado (Martín Moxa)
Coitado vivo máis de quantos son (Pedro Amigo de Sevilha)
Como morreu quen nunca ben (Pai Soárez de Taveirós)
Con coitas d'amor, se Deus mi perdón (Joán Airas)
Cuidei eu de meu coraçón (Osoiro Anes)
De gran coita faz gran lezer (Roi Fernández de Santiago)
Des que eu vi (Roi Fernández de Santiago)
Desej'eu ben haver de mia senhor (Joán Airas)
Desej'eu muit'a veer mia senhor (Airas Carpancho)
Desmentido m'ha'qui un trobador (Joán Soárez Coelho)
Deu-lo sab'hoje, mia senhor (Vasco Fernández Praga de Sandín)
Deus, e que cuidei a fazer (Martín Padrozelos)
Deus que mi hoj'aguisou de vos veer (Joán Soárez Coelho)
Deus! Que pouco que sabía (Diego Moniz de Asme)
Direi-vos que mi-avëo, mia senhor (Roi Queimado)
Disseron-vos, fremosa mia senhor (Roi Martinz de Ulveira)
Dizen-mi ora que nulha ren non sei (Galisteu Fernándiz)
Dizen pela terra, senhor, ca vos amei (Airas Páez)
Dizen que digo que vos quero ben (Joán Soárez Coelho)
—Dizen, senhor, ca dissestes por mí (Pai Gómez Charinho)
Do que ben serve sempr'oí dizer (Estevan da Guarda)
E por que me desamades (Osoiro Anes)
Eia, senhor, aque-vos min aquí! (Joán Méndiz de Briteiros)
En grave día me fez Deus nacer (Pero da Ponte)
En grave día, senhor, que vos oí (Don Dinís)
En Lixboa, sobre lo mar (Joán Zorro)
En tal poder, fremosa mia senhor (Martín Soárez)
Esso mui pouco que hoj'eu falei (Joán García de Guilhade)
Estes meus olhos nunca perderán (Joán García de Guilhade)
Estes que m'ora tolhen mia senhor (Afonso Sánchez)
Estes que ora dizen, mia senhor (Joán Vásquiz de Talaveira)
Estranho mal e estranho pesar (Joán Méndiz de Briteiros)
Eu, mui coitado, non acho razón (Lopo)
Eu sei la dona velida (Pedro Eanes Solaz)
Eu sõo tan muit'amador (Pai Soárez de Taveirós)
Faz-m'agora por si morrer (Vidal, judeu de Elvas)
Gran coita sofr'e vou-a negando (Fernán Gonçálvez de Seavra)
Gran mal me faz agora'l-rei (Fernán Páez de Tamalancos)
Grave día naceu, senhor (Pero García de Ambroa)
Hom'a que Deus coita quis dar (Rodrigo Eanes Redondo)
Home que gran ben quer molher (Vasco Fernández Praga de Sandín)
Ja m'eu quisera leixar de trobar (Fernán Rodríguez de Calheiros)
Joana, dix'eu, Sancha e María (Pero García Burgalés)
Mentre non soube por min mia senhor (Pero García Burgalés)
Mesura sería, senhor (Don Dinís)
Meus amigos, pois me Deus foi mostrar (Joán de Gaia)
Mia senhor fremosa, direi-vos üa ren (Nuno Eanes Cérzeo)
Mia senhor fremosa por Deus (Pero de Veer)
Mia senhor, quantos eno mundo son (Vasco Pérez Pardal)
Min pres forzadament'Amor (Osoiro Anes)
Moir'e faço dereito (Vidal, judeu de Elvas)
Muit'atendí eu ben da mia senhor (Sancho Sánchez)
Muito ben mi podía Amor fazer (Vasco Pérez Pardal)
Muito per dev'a gradecer (Joán Soáirez Somesso)
Muito punhei de vos negar (Vasco Gil)
Muitos a que Deus quis dar mui bon sén (Pero Gotérrez)
Muitos dizen con gran coita d'amor (Pai Gómez Charinho)
Muitos me preguntan, per boa fe (Fernán Gonçálvez de Seavra)
Muitos me vëen preguntar (Martín Soárez)
Muitos que mi oen loar mia senhor (Joán Lobeira)
Muitos vej'eu que se fazen de mí (Joán Pérez de Avoín)
No mundo non me sei parelha (Pai Soárez de Taveirós)
Non ést'a de Nogueira (Pedro Eanes Solaz)
Non me soub'eu dos meus olhos melhor (Joán Soárez Coelho)
Non perc'eu coita do meu coraçón (Vasco Rodrigues de Calvelo)
Non quer'a Deus por mia morte rogar (D. Pedro de Portugal, Conde de Barcelos)
Non sei como me salv'a mia senhor (Don Dinís)
Nostro Senhor, e ora que será (Pero de Ornelas)
Nostro Senhor, e ora que será (Roi Queimado)
Nostro Senhor, en que vos merecí (Nuno Porco)
Nostro Senhor, hajades bon grado (Don Dinís)
Nostro Senhor, que non fui guardado (Joán López de Ulhoa)
Nunca coitas de tantas guisas vi (Joán Soárez Coelho)
Nunca tan coitad'home por molher (Roi Gómez de Briteiros)
O meu Senhor Deus me guisou (Afonso López de Baián)
O que vos diz, senhor, que outra ren desejo (Rodrigo Eanes Redondo)
Oimais non sei eu, mia senhor (Rui Gómez, o Freire)
Oimais quer'eu ja leixá-lo trobar (Don Dinís)
Oimais quer'eu punhar de me partir (Afonso Méndez de Besteiros)
Ora começa o meu mal (Roi Fernández de Santiago)
Ora me venh'eu, senhor, espedir (Pai Gómez Charinho)
Ora, mia senhor, mui leda ficade (Roi Martinz do Casal)
Ora non moiro, nen vivo, nen sei (Bonifaci Calvo [Bonifaz de Génova])
Ora non poss'eu ja creer (Joán Soáirez Somesso)
Ora vej'eu que fiz mui gran folía (Pero García Burgalés)
Os que non aman nen saben d'amor (Joán Baveca)
Ouc'eu dizer üu verv'aguisado (Estevan Fernándiz de Elvas)
Ouço dizer dos que non han (Joán Airas)
Par Deus, ai dona Leonor (Roi Páez de Ribela)
Par Deus, senhor (Alfonso X)
Par Deus, senhor, ora tenh'eu guisado (Fernán Rodríguez de Calheiros)
Par Deus, senhor, quero-m'eu ir (Pero Méndiz de Fonseca)
Per bõa fe, meu coraçón (Vasco Fernández Praga de Sandín)
Pero eu vejo aquí trobadores (Anónimo [Trobador de Santarén?]
Pero que mia senhor non quer (Fernán Rodríguez de Calheiros)
Pero tal coita hei d'amor (Joán Airas)
Pois me fazedes, mia senhor (Nuno Fernández de Mirapeixe)
Pois m'en tal coita ten Amor (Estevan Travanca)
Pois mi non val d'eu muit'amar (Airas Moniz de Asme)
Pois mia ventura tal é ja (Don Dinís)
Pois minha senhor me manda (Roi Queimado)
Pois nací nunca vi Amor (Nuno Fernández [Torneol?])
Pois que vos Deus fez, mia senhor (Don Dinís)
Preguntei üa dona en como vos direi (Rodrigo Eanes de Vasconcelos)
Preguntou Joán García (Roi Queimado)
Proençaes soen mui ben trobar (Don Dinís)
Punhei eu muit'en me quitar (Fernán García Esgaravunha)
Qual dona Deus fez melhor parecer (Pero García Burgalés)
Quan muit'eu am'üa molher (Fernán García Esgaravunha)
Quand'eu ben meto femença (Don Dinís)
Quand'eu podía mia senhor (Joán López de Ulhoa)
Quand'eu, mia senhor, convosco falei (Pero Gómez Barroso)
Quand'eu vejo las ondas (Roi Fernández de Santiago)
Quand'hoj'eu vi per u podía ir (Joán López de Ulhoa)
Quand'ora for a mia senhor veer (Pero Velho de Taveirós)
Quant'eu de vós, mia senhor, receei (Fernán Velho)
Quant'ha, senhor, que m'eu quitei (Men Rodríguiz Tenoiro)
Quantos aquí d'Espanha son (Pai Soárez de Taveirós)
Quantos han gran coita d'amor (Joán García de Guilhade)
Quantos hoj'andan eno mar aquí (Pai Gómez Charinho)
Quantos hoj'eu con amor sandeus sei (Pero García Burgalés)
Que alongad'eu ando d'u iría (Pero García Burgalés)
Que de ben mi ora podía fazer (Joán Airas)
Que grave coita que me é dizer (Martín Moxa)
Que grave coita, senhor, é (Don Dinís)
Que mal matei os meus olhos e min (Fernán Rodríguez de Calheiros)
Que muito m'eu pago deste verão (Airas Núnez)
Que prol vos ha vós, mia senhor (Nuno Fernández [Torneol?])
Que sen mesura Deus é contra mí! (Vasco Gil)
Queixei-m'eu destes olhos meus (Joán García de Guilhade)
Quer'eu en maneira de proençal (Don Dinís)
Quer-mi a mí üa dona mal (Gil Pérez Conde)
Quero-vos eu ora rogar (Joán Soáirez Somesso)
Quix ben, amigos, e quer'e querrei (Don Dinís)
Rogaría eu mia senhor (Joán Núnez Camanez)
Se eu ousass'a Maior Gil dizer (Vasco Rodrigues de Calvelo)
Se eu podesse desamar (Pero da Ponte)
Se hei coita, muito a nego ben (Fernán Gonçálvez de Seavra)
Se m'ora Deus gran ben fazer quisesse (Joán García de Guilhade)
Se vos prouguess', Amor, ben me devía (Fernán Padrón)
Se vos prouguesse, mia senhor (Vasco Fernández Praga de Sandín)
Sempr'eu, mia senhor, desejei (Don Dinís)
Sempr'eu, senhor, roguei a Deus por mí (Joán López de Ulhoa)
Senhor, dizen-vos por meu mal (Don Dinís)
Senhor do corpo delgado (Pero da Ponte)
Senhor, en tan grave día (Don Dinís)
Senhor fremosa, creede per mí (Men Rodríguiz Tenoiro)
Senhor fremosa, des aquel día (Pero da Ponte)
Senhor fremosa, des quando vos vi (Afonso Fernández Cebolhilha)
Senhor fremosa, oí eu dizer (Lourenço)
Senhor fremosa, pois me non queredes (Martín Soárez)
—Senhor fremosa, pois me vej'aquí (Afonso Eanes do Cotón)
Senhor fremosa, por meu mal (Airas Veaz)
Senhor fremosa, por Nostro Senhor (Pai Gómez Charinho)
Senhor fremosa, quero-vos rogar (Vasco Gil)
—Senhor fremosa, si veja prazer (Martín Pérez Alvín)
Senhor, non poss'eu ja per nulha ren (Martín Pérez Alvín)
Senhor, por que eu tant'afán levei (Fernando Esquío)
Senhor que coitado hoj'eu no mundo vivo (Nuno Eanes Cérzeo)
Senhor, que de grad'hoj'eu querría (Don Dinís)
Senhor, se o outro mundo passar (Estevan Pérez Froián)
—Senhor, veedes-me morrer (Joán García de Guilhade)
Tal hom'é cuitado d'amor (Martín Soárez)
Tan muito mal me ven d'amar (Vasco Pérez Pardal)
Toda-las gentes mi a mí estranhas son (Nuno Eanes Cérzeo)
Tu, que ora vees de Monte-maior (Gil Sánchez)
Üa dona que eu quero gran ben (Pai Gómez Charinho)
Üa donzela quig'eu mui gran ben (Joán Soáirez Somesso)
Un día que vi mia senhor (Roi Páez de Ribela)
Un día vi mia senhor (Joán Servando)
Vedes, senhor, pero me mal fazedes (Fernán Páez de Tamalancos)
—Vedes, senhor, quero-vos eu tal ben (Estevan Faián)
Veeron-me meus amigos dizer (Men Rodríguez de Briteiros)
Veeron-m'ora preguntar (Fernán Fernández Cogominho)
Vi hoj'eu donas mui ben parecer (Joán García de Guilhade)
Vistes tal cousa, senhor, que mi avén (Joán Méndiz de Briteiros)
Vou-m'eu, fremosa, pera'l-rei (Pedro Eanes Solaz)

 

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

 


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega