Cantigas de amor

Páxina Anterior

Parte nº 8

Páxina Seguinte

amor8.html


NUNO RODRIGUES DE CANDAREI [B 180]

Ben deviades, mia senhor,
de min cousimento prender;
e pois vo-lo Deus faz haver,
e quantas outras cousas son,
en que tëedes por razón
de me leixar morrer d'amor
e me non queredes valer?

E d'al estou eu de vós peior
que mi non queredes creer;
e veedes meu sén perder
por vós; e ha mui gran sazón,
mia senhor fremosa, que non
houvi de min nen d'al sabor,
quando vos non pudi veer.

E pois me vos Deus quis mostrar
aquí, direi-vos üa ren:
se mi vós non fazedes ben,
por quanto mal por vós levei,
ja eu viver non poderei;
que me querrá cedo matar
a coita que mí por vós ven.

Mais venho-vos por Deus rogar
que vos prenda doo por én
de mí, que fac'este mal sén,
onde me nunca partirei.
Pero d'al vos preguntarei:
como podedes desamar
quen s'assí por voss'home ten?OSOIRO ANES [B 37]

Min pres forzadament'Amor
e fez-mi amar quen nunc'amou,
e fez-mi tort'e desamor
quen mi a tal senhor tornou.
E vejo que mal baratei
que mi a tal senhor tornei,
que non sabe que é amar
e sabe a homen penas dar.

Que forçad'hoje e sen sabor
eno mundo vivendo vou
ca nunca pudi haver sabor
de min nen d'al, des que foi sou,
senón dela. E que farei?
Por que pregunto? Ca eu sei:
viver hei, se de min pensar,
ou morrer, se min non amar.

Quen-quer x'esto pode veer,
e máis quen mego vid'houver,
que non hei ja sén nen poder
de m'emparar düa molher,
a máis mansa que nunca vi
nen máis sen sanha, pois nací.
Veed'ora se estou mal
que m'emparar non sei de tal!

Ca sõo tan en seu poder
que se end'al facer quiser
non o poderei eu facer
se m'ende Deus poder non der
contra ela, que eu serví,
qual dou a ela sobre mí.
Que nunca én soub'amar al
ergo ela, que mi faz mal.OSOIRO ANES [B (39bis)]

Cuidei eu de meu coraçón
que me non podesse forçar
(pois me sacara de prisón)
de ir comego i tornar.
E forçou-m'ora nov'amor
e forçou-me nova senhor;
e cuido ca me quer matar.

E pois me assí desemparar
üa senhor foi, des entón
eu cuidei ben per ren que non
podesse máis outra cobrar.
Mais forçaron-mi os olhos meus
e o bon parecer dos seus,
e o seu preç', e un cantar

que lh'oí, u a vi estar
en cabelos, dizend'un son.
Mal día non morrí entón,
ante que tal coita levar,
qual levo, que non vi maior
nunca, ond'estou a pavor
de morte, ou de lho mostrar.OSOIRO ANES [B 40]

E por que me desamades,
ai, melhor das que eu sei?
Cuid'eu, ren i non gãades
eno mal que por vós hei!
Pola ira en que mi andades,
tan graves días levei:
               Dereit'hei
que da ren que máis amei,
daquela me segurades:

de vós! E, certas, sabiades
ver amor non desejei;
e se vós end'al cuidades,
ben leu tort'én prenderei!
E por Deus, nono façades,
ca por vós me perderei!
               Conort'hei,
en que pouco durarei,
se máis de min non pensades!

De muitos son preguntado
de que hei este pensar?
E a min pesa aficado
de quen me vai demandar.
Hei log'a buscar, sen grado,
razón por me lhe salvar.
               E a guardar
m'hei deles, e rancurar,
e andar i come nembrado.

Alí me ven gran cuidado,
depois que me vou deitar;
pero sõo máis folgado
que lhi non hei de falar.
Jasco deles alongado
que me non ouçan queixar.
               Tal amar
podedes mui ben jurar
que nunca foi d'homen nado.

Üa ren vos juraría,
e devede-lo creer,
que ja máis non amaría,
se desta posso viver,
quando vós, que ben quería,
tan sen razón fui perder.
               Que prazer
avedes de me tolher
meu corpo, que vos servia?

Ca me non recebería
aquel que me fez nacer.
Nen eu non vos podería
a tal coita padecer,
ca per ren non podería
pois me deit', adormecer.
               A valer,
..................................
................ me devería.PAI GÒMEZ CHARINHO [A 249]

—Dizen, senhor, ca dissestes por mí
que foi ja temp'e que foi ja sazón
que vos prazía d'oírdes entón
en mí falar, e que non é ja'ssi.
—Dizen verdad', amigo, porque non
entendía o que pois entendí.

—E, senhor, dizen, pero vos tal ben
quero, que moiro, que ren non me val,
ca vos dizedes dest'amor atal
que nunca vos ende, senón mal, ven.
—Dizen verdad', amigo, e pois é mal,
non i faledes, ca prol non vos ten.

—Pero cuid'eu, fremosa mia senhor,
des que vos vi, que sempre me guardei
de vos fazer pesar; mais, que farei
ca por vós moir'e non hei d'al sabor?
—Non vos ha prol, amigo, ca ja sei
o por que era todo voss'amor.PAI GÒMEZ CHARINHO [A 251]

Quantos hoj'andan eno mar aquí
cuidan que coita no mundo non ha
senón do mar, nen han outro mal ja.
Mais doutra guisa acontece hoje a mí:
     coita d'amor me faz escaecer
     a mui gran coita do mar, e tëer

pola maior coita de quantas son
coita d'amor a quen a Deus quer dar.
E é gran coita de mort'a do mar,
mais non é tal, e por esta razón
     coita d'amor me faz escaecer
     a mui gran coita de mar, e tëer

pola maior coita, per bõa fe,
de quantas foron, nen son, nen serán.
E estes outros que amor non han
dizen que non; mais eu direi qual é:
     coita d'amor me faz escaecer
     a mui gran coita do mar, e tëer

por maior coita a que faz perder
coita do mar, que muitos faz morrer.PAI GÒMEZ CHARINHO [A 254]

Senhor fremosa, por Nostro Senhor
e por mesura e porque non ha
en min se non mort' (e cedo será)
e porque sõo vosso servidor
     e polo ben que vos quer'outrossí,
     ai, meu lume, doede-vos de min!

Por mercee que vos venho pedir
e porque sõo vosso e porque non
cato por al (nen sería razón)
e porque sempre vos hei a servir
     e polo ben que vos quer'outrossí,
     ai, meu lume, doede-vos de min!

Porque vos nunca podedes perder
en haver doo de min e por qual
vos fezo Nostro Senhor e por al
porque soub'eu qual sodes, conhocer
     e polo ben que vos quer'outrossí,
     ai, meu lume, doede-vos de min!

Por quan mansa e por quan de bon prez
e por quan aposto vos fez falar
Nostro Senhor e porque vos catar
fez máis fremoso de quantas el fez
     e polo ben que vos quer'outrossí,
     ai, meu lume, doede-vos de min!PAI GÒMEZ CHARINHO [B 809 / V 393]

Muitos dizen con gran coita d'amor
que querrían morrer, e que assí
perderían coitas; mais eu de mí
quero dizer verdad'a mia senhor:
     quería-me lh-eu mui gran ben querer,
     mais non quería por ela morrer,

como outros morreron; e, que prol ten?
Ca des que morrer non a veerei
nen bõo serviço nunca lhi farei.
Por end', a senhor que eu quero ben
     quería-melh'eu mui gran ben querer,
     mais non quería por ela morrer,

com'outros morreron no mundo ja,
que depois nunca poderon servir
as por que morreron, nen lhis pedir
ren. Por end', esta que m'estas coitas dá
     quería-me-lh'eu mui gran ben querer,
     mais non quería por ela morrer,

ca nunca lhi tan ben posso fazer
serviço morto, como se viver.PAI GÒMEZ CHARINHO [B 810 / V 394]

Üa dona que eu quero gran ben
por mal de mí, par Deus, que non por al,
pero que sempre mi fez e faz mal
e fará, direi-vo-lo que m'avén:
     mar nen terra, nen prazer nen pesar,
     nen ben nen mal, non ma poden quitar

de coraçón, e que será de min?
Morto son, se cedo non morrer.
Ela nunca ben mi ha de fazer,
mais sempre mal, e pero ést'é assí,
     mar nen terra, nen prazer nen pesar,
     nen ben nen mal, non ma poden quitar

do coraçón. Ora mi vai peior
ca mi ven dela, por vos non mentir,
mal se a vej'e mal se a non vir,
que de coitas máis cuid'eu a maior,
     mar nen terra, nen prazer nen pesar,
     nen ben nen mal, non ma poden quitar.PAI GÒMEZ CHARINHO [B 813 / V 397]

Ora me venh'eu, senhor, espedir
de vós, a que muit'ha que aguardei
e ora me quero de vós partir
sen galardón de camanho temp'hei
que vos serví, e quero-m'ir viver
en atal terra, u nunca prazer
veja, nen cante, nen possa riir.

Ca sõo certo, des que non vos vir,
que outro prazer nunca veerei
e mal que haja non hei de sentir
se non o voss', e assí andarei
triste cuidando no vosso parecer
e chorando muitas vezes dizer:
«Senhor, ja nunca vos posso servir».

E do meu corpo, que será, senhor
quando el d'alá o vosso desejar?
E que fará quen vos ha tal amor
e vos non vir nen vos poder falar?
Ca vejo vós e por vós morr'aquí,
pois, que farei ou que será de min
quand'en terra u vós fordes non for?

Ora con graça de vós, a melhor
dona do mundo, ca muit'hei d'andar
e vós ficades de min pecador,
ca vos serví muit'e galardoar
non mi o quisestes, e vou-m'eu d'aquí,
d'u eu tanto lazerei e serví,
buscar u viva pouqu'e sen sabor.

E mia senhor, tod'est'eu merecí
a Deus, mais vós, de como vos serví
mui sen vergonha irei per u for,
ora con graça de vós, mia senhor.PAI SOÁREZ DE TAVEIRÓS [A 32 / B 147]

A ren do mundo, que melhor quería,
nunca m'én ben quis dar Santa María;
mais quant'end'eu no coraçón temía
          hei! hei! hei!
     Senhor, senhor, agora vi
     de vós quant'eu sempre temí!

A ren do mundo, que eu máis amava
e máis servía nen máis desejava,
Nostro Senhor, quant'end'eu receava
          hei! hei! hei!
     Senhor, senhor, agora vi
     de vós quant'eu sempre temí!

E que farei eu, cativ'e cuitado?
Que eu assí fiquei desamparado
de vós, por que cuita grand'e coidado
          hei! hei! hei!
     Senhor, senhor, agora vi
     de vós quant'eu sempre temí!PAI SOÁREZ DE TAVEIRÓS [A 33 / B 148]

Quantos aquí d'Espanha son,
todos perderon o dormir
con gran sabor que han de s'ir;
mais eu nunca sono perdí,
des quando d'Espanha saí;
ca mi o perdera ja entón.

E eles, si Deus me perdón,
desejan sas terras assí
que non dormiron muit'aí.
Mais pois i foren, dormirán,
ca non desejan al, nen han
outra coita se esta non.

E estou end'eu mui peor,
que coid'i a perder o sén,
desejando sempr'aquel ben
do mundo máis grave d'haver,
como desejar ben fazer
da mui fremosa mia senhor.

E, de pran, est'ést'o maior
ben que hoj'eu posso saber;
e Deus que mi a fez ben querer,
se m'este ben quisesse dar,
non me cuidaría cambiar
por rei nen por emperador!PAI SOÁREZ DE TAVEIRÓS [A 35 / B 150]

Como morreu quen nunca ben
houve da ren que máis amou,
e quen viu quanto receou
dela, e foi morto por én:
     ai mia senhor, assí moir'eu!

Como morreu quen foi amar
quen lhe nunca quis ben fazer,
e de quen lhe fez Deus veer
de que foi morto con pesar:
     ai mia senhor, assí moir'eu!

Com'home que ensandeceu,
senhor, con gran pesar que viu,
e non foi ledo nen dormiu
depois, mia senhor, e morreu:
     ai mia senhor, assí moir'eu!

Como morreu quen amou tal
dona que lhe nunca fez ben,
e quen a viu levar a quen
a non valía, nen a val:
     ai mia senhor, assí moir'eu!PAI SOÁREZ DE TAVEIRÓS [A 37]

Eu sõo tan muit'amador
do meu linhagen, que non sei
al no mundo querer melhor
düa mia parenta que hei.
E quen sa linhagen quer ben,
tenh'eu que faz dereit'e sén;
e eu sempr'o meu amarei.

E sempre servic'e amor
eu a meu linhagen farei,
en tanto com'eu vivo for:
esta parenta servirei,
que quero melhor doutra ren,
e muito servic'en mí ten,
se eu poder (e poderei).

Pero nunca vistes molher
nunca chus pouco algo fazer
a seu linhagen, ca non quer
en meu preito mentes meter:
e podería-me prestar,
par Deus, muit', e non lhe custar
a ela ren de seu haver!

E veede, se mi ha mester
d'atal parenta ben querer:
que m'hei a queixar, se quiser
lhe pedir alg'ou a veer!
Pero se me quisesse dar
algo, faría-me preçar
atal parenta e valer.PAI SOÁREZ DE TAVEIRÓS [A 38]

No mundo non me sei parelha,
mentre me for como me vai,
ca ja moiro por vós e ai!
mia senhor branca e vermelha,
queredes que vós retraia
quando vos eu vi en saia.
Mao día me levantei,
que vos entón non vi fea!

E, mia senhor, des aquelha
me foi a mí mui mal di'ai!,
E vós, filha de don Paai
Moniz, e ben vos semelha
d'haver eu por vós guarvaia,
pois eu, mia senhor, d'alfaia
nunca de vós houve nen hei
valía düa correa.PEDRO AMIGO DE SEVILHA [B 1095 / V 686]

Coitado vivo máis de quantos son
no mund', amigos, e perç'o meu sén
por üa dona que quero gran ben;
mais pero sei eno meu coraçón
     que non havería coita d'amor,
     se esta dona fosse mia senhor.

Mais esta dona nunca quis que seu
fosse, mais dizen aquestes que han
senhores, que logo xi morrerán
por elas, mais de min ja ben sei eu
     que non havería coita d'amor,
     se esta dona fosse mia senhor.

Mais non o éste, pois quis Deus assí
que por seu nunca me quis receber,
se, meus amigos, podess'eu põer
que fosse seu, sei ja mui ben per min
     que non havería coita d'amor,
     se esta dona fosse mia senhor.PEDRO DE PORTUGAL, D., CONDE DE BARCELOS [B 609 / V 211]

Non quer'a Deus por mia morte rogar,
nen por mia vida, ca non mi ha mester;
e pois aquel que o rogar quiser
por si o rogu'e leix'a min passar
assí meu tempo, ca, mentr'eu durar,
     nunca me pode ben nen mal fazer,
     nen ond'eu haja pesar nen prazer.

E ja m'el tanto mal fez que non sei
ren u me possa cobrar d'iss', e non
sei nen sab'outren, nen sab'el razón
por que me faça máis mal de quant'hei.
E, pois eu ja per tod'esto passei,
     nunca me pode ben nen mal fazer,
     nen ond'eu haja pesar nen prazer.

E ben nen mal nunca m'el ja fará,
pois m'el pesar con tan gran coita deu
que nunca prazer no coraçón meu
me pode dar, ca ja non poderá,
e, pois por min tod'esto passou ja,
     nunca me pode ben nen mal fazer
     nen ond'eu haja pesar nen prazer.PEDRO EANES SOLAZ [A 281]

Eu sei la dona velida
que a torto foi ferida,
     ca non ama.

Eu sei la dona loada
que a torto foi malhada,
     ca non ama.

Ca se hoj'amig'amasse,
mal haja quen a malhasse,
     ca non ama!

Se se d'amigo sentisse,
mal haja quen a ferisse,
     ca non ama!

Que a torto foi ferida,
nunca én seja guarida,
     ca non ama!

Que a torto foi malhada,
nunca én seja vingada,
     ca non ama!PEDRO EANES SOLAZ [A 282]

Non ést'a de Nogueira
a freira que m'en poder ten;
mais é-x'outr'a fremosa
a que me quer'eu maior ben.
     E moiro-m'eu pola freira,
     mais non pola de Nogueira.

Non ést'a de Nogueira
a freira ond'eu hei amor;
mais é-x'outra fremosa
a que me quer'eu mui melhor.
     E moiro-m'eu pola freira,
     mais non pola de Nogueira.

Se eu a freira visse
o día que eu quisesse,
non ha coita no mundo
nen mingua que houvesse.
     E moiro-m'eu pola freira,
     mais non pola de Nogueira.

Se m'ela min amasse
mui gran dereito faría,
ca lhe quer'eu mui gran ben
e punh'i máis cada día.
     E moiro-m'eu pola freira,
     mais non pola de Nogueira.PEDRO EANES SOLAZ [A 284]

Vou-m'eu, fremosa, pera'l-rei:
por vós, u for, penad'irei
     d'amor, d'amor, d'amor, d'amor;
     por vós, senhor, d'amor, d'amor.

Vou-m'eu a la corte morar:
por vós, u for, hei a penar
     d'amor, d'amor, d'amor, d'amor;
     por vós, senhor, d'amor, d'amor.

E se vos non vir, que farei?
Cuidand'en vós, morrer-vos-ei
     d'amor, d'amor, d'amor, d'amor;
     por vós, senhor, d'amor, d'amor.PERO DA PONTE [A 289 / B 980 / V 567]

Se eu podesse desamar
a quen me sempre desamou,
e podess'algún mal buscar
a quen me sempre mal buscou!
Assí me vingaría eu,
     se eu podesse coita dar,
     a quen me sempre coita deu.

Mais sol non posso eu enganar
meu coraçón que m'enganou,
por quanto me fez desejar
a quen me nunca desejou.
E per esto non dormio eu,
     porque non poss'eu coita dar,
     a quen me sempre coita deu.

Mais rog'a Deus que desampar
a quen m'assí desamparou,
vel que podess'eu destorvar
a quen me sempre destorvou.
E logo dormiría eu,
     se eu podesse coita dar,
     a quen me sempre coita deu.

Vel que ousass'eu preguntar
a quen me nunca preguntou,
por que me fez en si cuidar,
pois ela nunca en min cuidou.
E por esto lazeiro eu,
     porque non poss'eu coita dar,
     a quen me sempre coita deu.

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

Páxina Seguinte


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega