Cantigas de amigo

Páxina Anterior

Índice de primeiros versos

 

m1trobadoresamigo013.html

ÍNDICE DE PRIMEIROS VERSOS


A do mui bon parecer (Martín de Ginzo)
A meu amigo, que eu sempr'amei (Joán García)
A San Servando foi meu amigo (Joán Servando)
A San Servand', u ora van todas orar (Joán Servando)
A Santiago en romaría ven (Airas Núnez)
—A voss'amig', amiga, que prol ten (Estevan da Guarda)
Agora vëo o meu amigo (Fernán Rodríguez de Calheiros)
—Ai amiga, hoje falou comigo (Joán Baveca)
Ai amiga, per boa fe (Men Vásquez de Folhete)
Ai amiga, sempr'havedes sabor (Pero Mafaldo)
Ai amiga, tenh'eu por de bon sén (Rodrigo Eanes de Álvares)
Ai cervos do monte, vin-vos preguntar (Pero Meogo)
Ai, Deus a vó-lo digo (Joán Soárez Coelho)
Ai Deus, que doo que eu de mí hei (Pero de Veer)
Ai Deus, se sab'ora meu amigo (Martín Codax)
Ai eu coitada, como vivo en gran cuidado (Alfonso X)
Ai, fals'amigu'e sen lealdade (Don Dinís)
—Ai, filha, o que vos ben quería (Nuno Pérez Sandeu)
—Ai flores, ai flores do verde pino (Don Dinís)
—Ai, fremosinha, se ben hajades (Bernal de Bonaval)
—Ai, madre, que queixum'hei (Roi Fernández de Santiago)
Ai meu amigo, pero vós andades (Pero de Ambroa)
—Ai mia filha, de vós saber quer'eu (Joán Airas)
Ai ondas que eu vin veer (Martín Codax)
Ai Santiago, padrón sabido (Pai Gómez Charinho)
Ai vertudes de Santa Cecilia (Martín de Ginzo)
Alguén vos diss', amigu', e sei-o eu (Joán Airas)
Amad'e meu amigo (Don Dinís)
Amei-vos sempr', amigo (Joán Airas)
Amiga, ben cuid'eu do meu amigo (Vasco Pérez Pardal)
Amiga, do meu amigo (Sancho Sánchez)
—Amiga, faço-me maravilhada (Don Dinís)
Amiga, grand'engan'houv'a prender (Pero de Armea)
Amiga, muit'ha gran sazón (Don Dinís)
Amiga, muit'ha que non sei (Fernán Fernández Cogominho)
Amiga, o voss'amigo (Pae de Cana)
Amiga, por Deus vos venh'ora rogar (Gonçalo Eanes do Vinhal)
Amiga, quero-vos eu ja dizer (Pero Gómez Barroso)
Amigas, eu oí dizer (Gonçalo Eanes do Vinhal)
Amigas, por Nostro Senhor (Joán Soárez Coelho)
Amigas, quando se quitou (Estevan Travanca)
Amig'houv'eu a que quería ben (Joán Pérez de Avoín)
Amigo, pois me leixades (Joán Pérez de Avoín)
Amigo, pois vos non vi (Don Dinís)
Amigo, quando me levou (Joán Airas)
Amigo, queixum'havedes (Joán Soárez Coelho)
Amigo, se ben hajades (Estevan Reimondo)
Amigo, se mi gran ben queredes (Joán de Cangas)
Amigo, sei que ha mui gran razón (Joán Baveca)
Aquestas coitas que de sofrer hei (Rodrigo Eanes de Vasconcelos)
Aquestas noites tan longas (Juião Bolseiro)
Aquí vej'eu, filha, o voss'amigo (Nuno Fernández [Torneol?])
As frores do meu amigo (Pai Gómez Charinho)
—Bailad'hoj', ai filha, que prazer vejades (Airas Núnez)
Bailemos agora, por Deus, ai velidas (Joán Zorro)
Bailemos nós ja todas tres, ai amigas (Airas Núnez)
—Cabelos, los meus cabelos (Joán Zorro)
Cada que ven o meu amig'aquí (Joán García de Guilhade)
Chus mi tarda, mias donas, meu amigo (Joán García de Guilhade)
Como vivo coitada, madre, por meu amigo (Martín de Ginzo)
Conselhou-mi üa mia amiga (Joán Vásquiz de Talaveira)
Da noite d'eire poderan fazer (Juião Bolseiro)
De-lo día, ai amiga, que nos nós de vós partimos (Rodrigo Eanes Redondo)
—De que morredes, filha, a do corpo velido? (Don Dinís)
Deus, que leda que m'esta noite vi (Joán Mendiz de Briteiros)
—Digades, filha, mia filha velida (Pero Meogo)
D'ir a Santa María do Lagu'hei gran sabor (Fernán do Lago)
Diss'a fremosa en Bonaval assí (Bernal de Bonaval)
Diss', ai amigas, don Jan García (Joán García de Guilhade)
Disseron-m'agora do meu namorado (Lopo)
Disseron-m'hoj', ai amiga, que non (Pai Gómez Charinho)
Disseron-mi üas novas de que m'é mui gran ben (Afonso López de Baián)
Diz meu amigo que lhi faça ben (Fernán Figueira de Lemos)
Diz meu amigo que me serve ben (Gómez García)
Diz meu amigo tanto ben de mí (Joán Airas)
—Dizede, madre, por que me metestes (Pedro Amigo de Sevilha)
—Dizede-m'ora, filha, por santa María (Nuno Fernández [Torneol?])
Dizen, amigo, que outra senhor (Joán Airas)
Dize-mi ora que non verrá (Roi Queimado)
Dizía la ben talhada (Pedro Eanes Solaz)
Dizía la fremosinha (Afonso Sánchez)
Dos que ora son na hoste (Don Dinís)
El-Rei de Portugale (Joán Zorro)
En outro día, en San Salvador (Sancho Sánchez)
Enas verdes hervas (Pero Meogo)
Eno sagrado, en Vigo (Martín Codax)
Estava meu amig'atendend'e chegou (Fernán Rodríguez de Calheiros)
Eu fiz mal sén, qual nunca fez molher (Joán López de Ulhoa)
Eu nunca dormio nada (Joán López de Ulhoa)
Eu, velida, non dormía (Pedro Eanes Solaz)
Falou-m'hoj'o meu amigo (Don Dinís)
Fals'amigo, per boa fe (Afonso Méndez de Besteiros)
—Farei eu, filha, que vos non veja (Estevan Fernándiz de Elvas)
Fex üa cantiga d'amor (Juião Bolseiro)
Fez meu amigo gran pesar a mí (Joán García de Guilhade)
—Filha, de grado quería saber (Joán Baveca)
—Filha, direi-vos üa ren (Joán Soárez Coelho)
—Filha, se gradoedes (Lopo)
Foi eu, madr', en romaría (Joán de Requeixo)
Foi-se o meu perjurado (Pae Calvo)
Foi-s'o meu amigo d'aquí (Pero da Ponte)
Foi-s'o meu amigo d'aquí noutro día (Joán Soárez Coelho)
—Foi-s'ora d'aquí sanhudo (Joán García de Guilhade)
Fostes, filha, eno bailar (Pero Meogo)
Fostes-vos vós, meu amigo, d'aquí (Reimón Gonçálvez)
Fui eu, fremosa, fazer oraçón (Afonso López de Baián)
Fui eu, madre, lavar meus cabelos (Joán Soárez Coelho)
Havedes vós, amiga, guisado (Pero de Ornelas)
Hoje quer'eu meu amigo veer (Joán Soárez Coelho)
Id'hoj', ai meu amigo, led'a San Salvador (Martín Padrozelos)
Irei a lo mar veé-lo meu amigo (Nuno Porco)
Irmãa, o meu amigo (Vasco Gil)
Jurava-mi o meu amigo (Pero de Berdía)
Jus'a lo mar é o río (Joán Zorro)
Levad', amigo, que dormides as manhanas frías (Nuno Fernández [Torneol?])
Levantou-s'a velida (Don Dinís)
Levou-s'a fremosa, levou-s'a velida (Pero Meogo)
Ma madre velida (Don Dinís)
Madr', enviou-vo-lo meu amigo (Martín Padrozelos)
Madre, passou per aquí un cavaleiro (Fernán Rodríguez de Calheiros)
Madre, pois vós desamor havedes (Airas Carpancho)
—Madre, quer'hoj'eu ir veer (Roi Fernández de Santiago)
Madre, se meu amigo veesse (García Soárez)
Madre velida, meu amigo vi (Airas Carpancho)
Mal fac'eu, velida, que ora non vou (Golparro)
Mal me tragedes, ai filha (Juião Bolseiro)
Mandad'hei comigo (Martín Codax)
Mete el-Rei barcas no río forte (Joán Zorro)
Meu amigo, pois vós tan gran pesar (Vasco Fernández Praga de Sandín)
—Meu amigo, quero-vos preguntar (Joán Airas)
Mia irmana fremosa, treides comigo (Martín Codax)
Mia madre, pois atal é vosso sén (Joán Airas)
Mias amigas, quero-m'eu des aquí (Pero de Armea)
Moir', amiga, desejando (Pedro Amigo de Sevilha)
Nas barcas novas foi-s'o meu amigo d'aquí (Juião Bolseiro)
Non chegou, madr', o meu amigo (Don Dinís)
Non mi digades, madre, mal, se irei (Martín de Ginzo)
Non vos nembra, meu amigo (Pero García Burgalés)
Non vou eu a San Clemenço orar e faço gran razón (Nuno Treez)
O anel do meu amigo (Pero Gonçálvez de Portocarreiro)
O meu amig', amiga, non quer'eu (Don Dinís)
O meu amig', amiga, que me gran ben fazía (Pero Mafaldo)
O meu amig', amiga, vej'andar (Martín Campina)
O meu amig', a que preito talhei (Pero Meogo)
O meu amigo novas sabe ja (Joán Airas)
O meu amigo, que eu sempr'amei (Joán Vásquiz de Talaveira)
O meu amigo que mi dizía (Pai Soárez de Taveirós)
O meu amigo, que por min o sén (Estevan Fernándiz de Elvas)
O que soía, mia filha, morrer (Joán Airas)
O voss'amig', ai amiga (Don Dinís)
O voss'amigo, assí Deus m'empar (Fernando Esquío)
Oí ora dizer que ven (Joán López de Ulhoa)
Ondas do mar de Vigo (Martín Codax)
Ora van a San Servando donas fazer romaría (Joán Servando)
Ora vej'eu que non ha verdade (Joán Méndiz de Briteiros)
—Os meus olhos e o meu coraçón (Joán Zorro)
—Par Deus, amiga, podedes saber (Pedro Amigo de Sevilha)
Par Deus, amigo, non sei eu que é (Joán Airas)
Par Deus, coitada vivo (Pero Gonçálvez de Portocarreiro)
Pela ribeira do río (Joán Zorro)
Pela ribeira do río salido (Joán Zorro)
Per boa fe, meu amigo (Joán García de Guilhade)
Per ribeira do río (Joán Zorro)
Pera veer meu amigo (Don Dinís)
Perdud'hei, madre, cuid'eu, meu amigo (Fernán Rodríguez de Calheiros)
Pero que eu meu amigo roguei (Fernán Gonçálvez de Seavra)
Pois nossas madres van a San Simón (Pero Viviáez)
Polo meu mal filhou agora el-Rei (Lopo)
—Por Deus, amiga, que pode seer (Galisteu Fernándiz)
Por Deus, amigo, quen cuidaría (Don Dinís)
Por Deus que vos non pes (Martín Padrozelos)
Por fazer romaría pug'en meu coraçón (Airas Carpancho)
Por mui fremosa sanhuda estou (Pero Meogo)
Preguntar-vos quer'eu madre (Pero Meogo)
Quand'eu sobí nas torres sobe-lo mar (Gonçalo Eanes do Vinhal)
Quantas sabedes amar amigo (Martín Codax)
—Que adubastes, amigo, alá en Lug'u andastes (Fernando Esquío)
Que coita tamanha hei a sofrer (Nuno Fernández [Torneol?])
Que mui de grad'eu faría (Joán Airas)
Que trist'anda meu amigo (Fernán Froiaz)
Que trist'hoj'é meu amigo (Don Dinís)
Queixos'andades, amigo, d'amor (Joán Airas)
Quen visse andar fremosinha (Joán Zorro)
Quer'eu, amigas, o mundo loar (Joán García de Guilhade)
Quer'ir a Santa María de Reça (Airas Páez)
Quisera vosco falar de grado (Don Dinís)
Quiso-m'hoj'un cavaleiro dizer (Men Rodríguiz Tenoiro)
Rogo-te, ai Amor, que queiras migo morar (Roi Martinz do Casal)
Roguei-vos eu, madre, ha i gran sazón (Vasco Rodrigues de Calvelo)
—Se eu, mia filha, for (Joán Núnez Camanez)
Se gradoedes, amigo (Afonso Eanes do Cotón)
Se hoj'o meu amigo (Estevan Coelho)
Se veess'o meu amigo (Bernal de Bonaval)
Sedía la fremosa seu sirgo torcendo (Estevan Coelho)
Sedia-m'eu na ermida de San Simión (Mendinho)
Sei eu, donas, que deitad'é d'aquí (Gonçalo Eanes do Vinhal)
Sen meu amigo manh'eu senlheira (Juião Bolseiro)
—Tal vai o meu amigo, con amor que lh'eu dei (Pero Meogo)
Tanto sei eu de mí parte (Airas Carpancho)
Toda-las cousas eu vejo partir (Joán Airas)
Treides, ai mia madr', en romaría (Martín de Ginzo)
Treides todas, ai amigas, comigo (Joán García de Guilhade)
Tres moças cantavan d'amor (Lourenço)
Üa moça namorada (Lourenço)
Un cantar novo d'amigo (Pedro Amigo de Sevilha)
—Un ha que diz que morrerá d'amor (Roi Martinz de Ulveira)
Vaiamos, irmana, vaiamos dormir (Fernando Esquío)
Vedes, amigo, o que hoj'oí (Fernán Rodríguez de Calheiros)
Vedes qual preit'eu querría trager (Martín de Caldas)
Veestes-me, amigas, rogar (Joán García de Guilhade)
—Vej'eu, mia filha, quant'é meu cuidar (Juião Bolseiro)
—Vejo-vos, filha, tan de coraçón (Pero de Veer)
Vi eu, mia madr', andar (Nuno Fernández [Torneol?])
Vistes, filha, noutro día (Joán Núnez Camanez)
—Vistes, madr', o escudeiro (Pero da Ponte)
Vistes, madr', o que dizía (Pero da Ponte)
Vistes, madre, quando meu amigo (Joán Pérez de Avoín))
Vistes, mias donas, quando noutro día (Joán García de Guilhade)
Voss'amigo quer-vos sas dõas dar (Joán Airas)

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

 


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega