Cantigas de amigo

Páxina Anterior

Parte nº 9

Páxina Seguinte

amigo009.html


NUNO FERNÁNDEZ [Torneol?] [B 642 / V 243]

Aquí vej'eu, filha, o voss'amigo,
o por que vós baralhades migo,
     delgada.

Aquí vejo, filha, o que amades,
o por que vós migo baralhades,
     delgada.

O por que vós baralhades migo
quero-lh'eu ben, pois é voss'amigo,
     delgada.

O por que vós migo baralhades
quero-lh'eu ben, poi-lo vós amades,
     delgada.NUNO FERNÁNDEZ [Torneol?] [B 644 / V 245]

Que coita tamanha hei a sofrer
por amar amigu'e non o veer,
     e pousarei so-lo avelanal.

Que coita tamanha hei endurar,
por amar amigu'e non lhi falar,
     e pousarei so-lo avelanal.

Por amar amigu'e non o veer,
nen lh'ousar a coita que hei dizer,
     e pousarei so-lo avelanal.

Por amar amigu'e non lhi falar,
nen lh'ousar a coita que hei mostrar,
     e pousarei so-lo avelanal.

Nen lh'ousar a coita que hei dizer
e non mi dan seus amores lezer,
     e pousarei so-lo avelanal.

Nen lh'ousar a coita que hei mostrar
e non mi dan seu amores vagar,
     e pousarei so-lo avelanal.NUNO FERNÁNDEZ [Torneol?] [B 645 / V 246]

Vi eu, mia madr', andar
as barcas eno mar,
     e moiro-me d'amor.

Foi eu, madre, veer
as barcas eno ler,
     e moiro-me d'amor.

As barcas eno mar
e foi-las aguardar,
     e moiro-me d'amor.

As barcas eno ler
e foi-las atender,
     e moiro-me d'amor.

E foi-las aguardar
e non o pud'achar,
     e moiro-me d'amor.

E foi-las atender
e non o pudi veer,
     e moiro-me d'amor.

E non o achei i,
o que por meu mal vi,
     e moiro-me d'amor.


.............................................
.............................................
..........................................NUNO FERNÁNDEZ [Torneol?] [B 648 / V 249]

—Dizede-m'ora, filha, por santa María:
qual é o voss'amigo que mi vos pedía?
     —Madr', eu amostrar-vo-lo-ei.

—Qual é o voss'amigo que mi vos pedía?
Se mi o vós mostrassedes, gracir-vo-lo-ía.
     —Madr', eu amostrar-vo-lo-ei.

—Se mi o vós amostrardes, gracir-vo-lo-ía,
e direi-vo-l'eu logo en que s'atrevía.
     —Madr', eu amostrar-vo-lo-ei.NUNO PÉREZ SANDEU [B 800 / V 384]

—Ai, filha, o que vos ben quería
aquí o jurou noutro día,
     e pero non xe vos vëo veer.
—Ai, madre, de vós se temía,
     que me soedes por el mal trager.

—O que por vós coitad'andava
ben aquí na vila estava,
     e pero non xe vos vëo veer.
—Ai, madre, de vós se catava,
     que me soedes por el mal trager.

O que por vós era coitado
aquí foi hoj'o perjurado,
     e pero non xe vos vëo veer.
—Madre, por vós non foi ousado,
     que me soedes por el mal trager.NUNO PORCO [B 1127 / V 719]

Irei a lo mar veé-lo meu amigo:
pregunta-lo-ei se querrá viver migo.
     E vou-m'eu namorada.

Irei a lo mar veé-lo meu amado:
pregunta-lo-ei se fará meu mandado.
     E vou-m'eu namorada.

Pregunta-lo-ei por que non vive migo,
e direi-lh'a coita'n que por el vivo.
     E vou-m'e namorada.

Pregunta-lo-ei por que m'ha despagado,
e si mi assanhou a tort'endõado.
     E vou-m'eu namorada.NUNO TREEZ [B 1202 / V 807]

Non vou eu a San Clemenço orar e faço gran razón,
ca el non mi tolhe a coita que trago no meu coraçón,
     nen mi aduz o meu amigo,
     pero lho rogu'e lho digo.

Non vou eu a San Clemenço nen el non se nembra de mí,
nen mi aduz o meu amigo, que sempr'amei, des que o vi,
     nen mi aduz o meu amigo,
     pero lho rogu'e lho digo.

Ca, se el me adussesse o que me faz penad'andar,
nunca tantos estadaes arderan ant'o seu altar;
     nen mi aduz o meu amigo,
     pero lho rogu'e lho digo.

Ca, se el me adussesse o por que eu moiro d'amor,
nunca tantos estadaes arderan ant'o meu senhor,
     non mi aduz o meu amigo,
     pero lho rogu'e lho digo.

Pois eu en mia voontade de o non veer son ben fis;
que porrei par caridade ant'el candeas de París?
Non mi aduz o meu amigo,
pero lho rogu'e lho digo.

En mi tolher meu amigo filhou comigo perfía,
por end'arderá, vos digo, ant'el lume de bogía,
     non mi aduz o meu amigo,
     pero lho rogu'e lho digo.PAE CALVO [B 1237 / V 842]

Foi-se o meu perjurado
e non m'envía mandado.
     Deseja-lo-ei.

Ai madr', o que ben quería
foi-s'ora d'aquí sa vía.
     Deseja-lo-ei.

E non m'enviou mandado;
de Deus lhi seja buscado.
     Deseja-lo-ei.

Pois mandado non m'envía,
busque-lho Santa María.
     Deseja-lo-ei.PAE DE CANA [B 934 / V 522]

Amiga, o voss'amigo
soub'eu que non mentiría,
pois que o jurad'havía
que veesse; mais vos digo
     que ha de vós mui gran medo,
     porque non veo máis cedo.

E rogou-m'el que vos visse
e vos dissesse mandado,
que non era perjurado;
e vedes al que mi disse:
     que ha de vós mui gran medo,
     porque non veo máis cedo.

E rogo-vos, ai amiga,
que bõa ventur'hajades,
que muito lho gradescades,
pois m'el roga que vos diga
     que ha de vós mui gran medo,
     porque non veo máis cedo.PAI GÓMEZ CHARINHO [B 817 / V 401]

As frores do meu amigo
briosas van no navío
     E van-se as frores
d'aquí ben con meus amores!
     Idas son as frores
d'aquí ben con meus amores!

As frores do meu amado
briosas van eno barco!
     E van-se as frores
d'aquí ben con meus amores!
     Idas son as frores
d'aquí ben con meus amores!

Briosas van no navío
pera chegar ao ferido.
     E van-se as frores
d'aquí ben con meus amores!
     Idas son as frores
d'aquí ben con meus amores!

Briosas van eno barco
pera chegar ao fossado.
     E van-se as frores
d'aquí ben con meus amores!
     Idas son as frores
d'aquí ben con meus amores!

Pera chegar ao ferido,
servir mí, corpo velido.
     E van-se as frores
d'aquí ben con meus amores!
     Idas son as frores
d'aquí ben con meus amores!

Pera chegar ao fossado,
servir mí, corpo loado.
     E van-se as frores
d'aquí ben con meus amores!
     Idas son as frores
d'aquí ben con meus amores!PAI GÓMEZ CHARINHO [B 838 / V 424]

Disseron-m'hoj', ai amiga, que non
é meu amig'almirante do mar,
e meu coraçón ja pode folgar
e dormir ja; e por esta razón,
     o que do mar meu amigo sacou
     saque-o Deus de coitas, ca jogou

mui ben a mí, ca ja non andarei
triste por vento que veja fazer,
nen por torment'ar non hei de perder
o sono, amiga; mais, se foi el-Rei
     o que do mar meu amigo sacou,
     saque-o Deus de coitas, ca jogou

mui ben a mí, ca ja cada que vir
algún home de fronteira chegar,
non hei medo que me diga pesar;
mais, porque m'el fez ben, sen lho pedir,
     o que do mar meu amigo sacou
     saque-o Deus de coitas, ca jogou.PAI GÓMEZ CHARINHO [B 843 / V 429]

Ai Santiago, padrón sabido,
vós mi adugades o meu amigo!
     Sobre mar ven quen frores d'amor ten:
     mirarei, madre, as torres de Geén.

Ai, Santiago, padrón provado,
vós mi adugades o meu amado!
     Sobre mar ven quen frores d'amor ten!
     mirarei, madre, as torres de Geén.PAI SOÁREZ DE TAVEIRÓS [B 638 / V 239]

O meu amigo que mi dizía
que nunca máis migo vivería,
     par Deus, donas, aquí é ja.

Que muito m'el havía jurado
que me non visse; mais, a Deus grado,
     par Deus, donas, aquí é ja.

O que jurava que me non visse,
por non seer todo quant'el disse,
     par Deus, donas, aquí é ja.

Melhor o fezo ca o non disse:
par Deus, donas, aquí é jaPEDRO AMIGO DE SEVILHA [B 1211 / V 816]

Moir', amiga, desejando
meu amigu', e vós no vosso
mi falades e non posso
estar sempr'en esto falando.
     Mais queredes falar migo?
     Falemos no meu amigo.

Queredes que toda vía
eno voss'amigo fale
vosqu'e, se non, que me cale,
e non poss'eu cada día.
     Mais queredes falar migo?
     Falemos no meu amigo.

Amiga, sempre queredes
que fale vosqu'e falades
no voss'amigu'e cuidades
que poss'eu; non o cuidedes.
     Mais queredes falar migo?
     Falemos no meu amigo.

Non havedes d'al coidado,
sol que eu vosco ben diga
do voss'amigu'e, amiga,
non poss'eu, nen é guisado.
     Mais queredes falar migo?
     Falemos no meu amigo.PEDRO AMIGO DE SEVILHA [B 1214/V 819]

Un cantar novo d'amigo
querrei agora aprender
que fez ora meu amigo
e cuido logu'entender
     no cantar que diz que fez
     por mí, se o por min fez.

Un cantar d'amig'ha feito
e, se mi o disser alguén
dereito, como el é feito,
cuid'eu entender mui ben
     no cantar que diz que fez
     por mí, se o por min fez.

O cantar éste mui dito,
pero que o eu non sei,
mais, pois mi o houveren dito,
cuid'eu que entenderei
     no cantar que diz que fez
     por mí, se o por min fez.PEDRO AMIGO DE SEVILHA [B 1216 / V 821]

—Par Deus, amiga, podedes saber
como podesse mandad'enviar
a meu amigo, que non ha poder
de falar migu'e morr'én con pesar?
E, ben vos digo, se el morr'assí,
que non viverei ja máis des alí.

Amiga, sei ben que non pod'haver
meu amig'arte de migo falar
e houv'eu art'e figi-lhe fazer
por outra dona un mui bon cantar;
e, pois por aquela dona trobou,
cada que quis, sempre migo falou.

O meu amigo non é trobador,
pero tan grand'é o ben que m'el quer
que filhará outra entendedor
e trobará, pois que lho eu disser;
mais, amiga, per quen o saberá
que lho eu mando, ou quen lho dirá?

—Eu, amiga, o farei sabedor
que, tanto que el un cantar fezer
por outra dona e pois por seu for,
que falará vosco, quando quiser;
mais ha mester de lho fazer el ben
creent'e vós non o ceardes én.

—Amiga, per ceos e quant'eu hei
de mal, máis nunca o ja cearei.

—Mester vos é, cá vo-lo entenderán
se o ceardes, e guardar-vos-an.PEDRO AMIGO DE SEVILHA [B 1218 / V 823]

—Dizede, madre, por que me metestes
en tal prisón e por que mi tolhestes
que non possa meu amigo veer?
—Porque, filha, des que o vós conhocestes
nunca punhou ergu'en mi vos tolher.

E sei, filha, que vos trag'enganada
con seus cantares, que non valen nada,
que lhi podía quen-quer desfazer.
—Non dizen, madr', esso, cada pousada,
os que trobar saben ben entender.

Sacade-me, madre, destas paredes
e veerei meu amigu'e veredes
que logo me met'en vosso poder.
.....................................................................
nen m'ar venhades tal preito mover,

ca sei eu ben qual preito vos el trage
e sodes vós, filha, de tal linhage
que devía vosso servo seer.
—Coidades vós, madre, que é tan sage
que podess'el comigu'esso põer?

Sacade-me, madre, destas prijões,
ca non havedes de que vos temer.

—Filha, ben sei eu vossos corações,
ca non queren gran pesar atender.PEDRO EANES SOLAZ [B 828 / V 414]

Dizía la ben talhada:
«Agora viss'eu, penada,
     ond'eu amor hei».

A ben talhada dizía:
«Penada, viss'eu un día
     ond'eu amor hei.

Ca, se o viss'eu, penada,
non sería tan coitada,
     ond'eu amor hei.

Penada, se o eu visse,
non ha mal que eu sentisse,
     ond'eu amor hei.

Quen lh'hoje por mí dissesse
que non tardass'e veesse
     ond'eu amor hei.

Quen lh'hoje por mí rogasse
que non tardass'e chegasse
     ond'eu amor hei».PEDRO EANES SOLAZ [B 829 / V 415]

Eu, velida, non dormía,
     lelia doura,
e meu amigo venía,
     edoi lelia doura!

Non dormía e cuidava,
     lelia doura,
e meu amigo chegava,
     edoi lelia doura!

E meu amigo venía,
     lelia doura,
e d'amor tan ben dizía
     edoi lelia doura!

E meu amigo chegava,
     lelia doura,
e d'amor tan ben cantava,
     edoi lelia doura!

Muito desejei amigo,
     lelia doura
que vos tevesse comigo,
     edoi lelia doura!

Muito desejei amado,
     lelia doura,
que vos tevesse a meu lado,
     edoi lelia doura!

Leli leli, par Deus, leli,
     lelia doura,
ben sei eu quen non diz leli,
     edoi lelia doura!

Ben sei eu quen non diz leli,
     lelia doura,
demo x'é quen non diz lelia,
     edoi lelia doura!PERO DA PONTE [B 831 / V 417]

—Vistes, madr', o escudeiro
que m'houver'a levar sigo?
Mentí-lh'e vai-mi sanhudo,
mia madre, ben vo-lo digo:
     Madre, namorada me leixou,
     madre, namorada mi ha leixada
     madre, namorada me leixou.

Madre, vós que me mandastes
que mentiss'a meu amigo,
que conselho mi daredes
ora, poi-lo non hei migo?
     Madre, namorada me leixou,
     madre, namorada mi ha leixada,
     madre, namorada me leixou.

—Filha, dou-vos por conselho
que, tanto que vos el veja,
que toda ren lhi façades,
que vosso pagado seja:
     Madre, namorada me leixou
     madre, namorada mi ha leixada,
     madre, namorada me leixou.

Pois escusar non podedes,
mia filha, seu gasalhado,
des oimais eu vos castigo
que lh'andedes a mandado:
     Madre, namorada me leixou,
     madre, namorada mi ha leixada,
     madre, namorada me leixou

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

Páxina Seguinte


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega