Quen somos?

A Biblioteca Virtual Galega (BVG) da Universidade da Coruña, inaugurada o 11 de febreiro de 2002, foi unha iniciativa pioneira desenvolvida por un grupo de traballo interdisciplinar de especialistas en Filoloxía Galego-Portuguesa, dirixido por Laura Tato Fontaíña (http://illa.udc.gal/), e de Informática, coordinado por Nieves R. Brisaboa  (Laboratorio de Bases de Datos). A partir de 2007 foi María Pilar García Negro quen pasou a dirixir o equipo filolóxico, nunha etapa caracterizada polo case nulo financiamento institucional. Sostida a BVG durante moito tempo practicamente só grazas aos fundos propios do Laboratorio de Bases de Datos e o traballo voluntario das persoas colaboradoras, o proxecto precisa agora mesmo unha necesaria actualización e posta ao día.

Ao longo destes anos foron moitas as persoas que traballaron directamente na BVG:

Equipo Filolóxico Equipo Informático

Directoras: Laura Tato Fontaíña

                   Mª Pilar García Negro


Coordinadora: Carme Fernández Pérez-Sanjulián

Equipo Filolóxico
Rubén Anido Regueiro
Uxía García Conde
Cilla Lourenzo Modia
Laura Mariño Taibo
Diego Pardo Amado
María Isabel Vidal Seixas
Carlos C. Vizcaíno Fernández

Documentación
Beatriz Mato Márquez
Rocío Padín Tuimil

Directora: Nieves R. Brisaboa

 


Coordinadora: Ángeles Saavedra Places

Equipo Informático
Antonio Fariña Martínez
Juan Ramón López Rodríguez
Enrique Ocaña González
José Ramón Paramá Gabía
Cristina París Brandariz
José Ramón Ríos Viqueira
Miguel Ángel Rodríguez Luaces
Francisco Javier Rodríguez Martínez
Miguel Rodríguez Penabad
Raquel Trillo Lado
Eloy Vázquez Fontenla
   O noso agradecemento a todos e a todas as que colaboraron connosco prestando desinteresadamente a súa obra, a súa voz, a súa imaxe e/ou a súa música para que este proxecto chegase a bo porto, así como aos profesores e profesoras da Área de Galego-Portugués, á Facultade de Filoloxía, á Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, á Biblioteca de Filoloxía, á Biblioteca do Patín, a todas as editoras galegas, ao IGAEM, á AS-PG e a Intergraph.

Colaboradores
Voces

Xosé Mª Álvarez Cáccamo
Marica Campo
Fina Casalderrey
Marta Dacosta
Miguel Anxo Fernán-Vello
Manuel Forcadela
Verónica Hermida
Aurora López
Manuel María
Pilar Pallarés
Mª Xosé Queizán
Xavier Rodríguez Baixeras
Ana Romaní
Francisco Salinas
Cesáreo Sánchez
Xohana Torres
Gonzalo Uriarte
Marga do Val
Carlos Vizcaíno


Música

Teresa Luján
Fernando Rodríguez


Outros

Francisco José R. Brisaboa
Carlos Callón Torres
María Cana Villar
Miguel Castro ("Ollo de Vidro", A.C. Alexandre Bóveda)
Rodrigo Costas Comesaña
Manuel Ferreiro
Xosé Ramón Freixeiro Mato
Cilha Lourenço Módia
Xosé Manuel Sánchez Rei
Goretti Sanmartín Rei
Xurxo Tato Álvarez