Recursos de lingua


A Lingua do Alumnado e Profesorado nas Franxas Occidentais de Asturias, León e Zamora

Xosé Rubal Rodríguez et alii
Séc. XX


Conflicto Lingüístico e Ideoloxía na Galiza

Francisco Rodríguez
Séc. XX


Diglosia e Texto

Antón Figueroa
Séc. XX


Direitos Lingüísticos e Control Político

Maria Pilar Garcia Negro
Séc. XX


Estudios de Sociolingüística Galega sobre a Norma do Galego Culto

Henrique Monteagudo (ed.)
Séc. XX


Língua e Sociedade na Galiza

Manuel Portas
Séc. XX


Lingua Inicial e Competencia Lingüística en Galiza

Manuel Fernández Ferreiro et alii
Séc. XX


O Galego e as Leis. Aproximación Sociolingüística

Maria Pilar Garcia Negro
Séc. XX


O Galego no Ensino Público non Universitario

Xosé Rubal Rodríguez e Modesto Aníbal Rodríguez Neira
Séc. XX


Problemática das Linguas sen Normalizar. Situación do Galego e Alternativas

Lluis V. Aracil et alii
Séc. XX


Publicidade e Lingua Galega

Fernando E. Ramallo e Gabriel Rei Doval
Séc. XX


Sempre en Galego

Maria Pilar Garcia Negro
Séc. XX


Silêncio Ergueito (Apontamentos sócio-políticos sobre questões aparentemente idiomáticas)

António Gil Hernández
Séc. XX


Sócio-Didáctica Lingüística. Notas para o Ensino do Galego

Elvira Souto
Séc. XX


Usos Lingüísticos en Galicia

Real Academia Galega
Séc. XX


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega