Regras do lematizador para o galego


Regras de redución de plurais
Sufixo Tamaño min. Rempl. Exemplo Listaxe de excepcións
"ns" 1 "n" bons -> bon luns, furatapóns, furatapons
"ós" 3 "ón" xamós -> xamón
"ões" 3 "ón" balões -> balón
"ães" 1 "ão" capitães -> capitão mães, Magalhães
"ais" 2 "al" normais -> normal cais, tais, mais, pais, ademais
"áis" 2 "al" amais cáis, táis, máis, páis, ademáis
"éis" 2 "el" papéis -> papel
"eis" 2 "el" posíbeis -> posíbel
"óis" 2 "ol" espanhóis -> espanhol escornabóis
"ois" 2 "ol" caracois -> caracol escornabois
"ís" 2 "il" cadrís -> cadril país
"is" 2 "il" cadris -> cadril Menfis, pais, Kinguis
"les" 2 "l" males -> mal ingles, marselles, montreales, senegales, manizales, Móstoles, Nápoles
"res" 3 "r" mares -> mar Petres, Henares, Cáceres, Baleares, Linares, Londres, Mieres, Miraflores, mércores, venres, pires
"ces" 2 "z" luces -> luz
"zes" 2 "z" luzes -> luz
"ises" 3 "i" leises -> lei
"ás" 1 "al" animás -> animal Más
"ses" 2 "s" gases -> gas
"s" 2 casas -> casa barbadés, barcelonés, cantonés, gabonés, llanés, medinés, escocés, escocês, francês, barcelonês, cantonês, macramés, reves, barcelones, cantones, gabones, Llanes, Magallanes, medines, escoces, frances, xoves, martes, aliás, pires, lápis, cais, mais, mas, menos, férias, pêsames, crúcis, país, cangas, Atenas, Asturias, Canarias, Filipinas, Honduras, Molucas, Caldas, Mascareñas, Micenas, Covarrubias, psoas, óculos, nupcias, xoves, martes, Llanes
 
Regras de unificación
Sufixo Tamaño min. Rempl. Exemplo Listaxe de excepcións
"íssimo" 5 ísimo cansadísimo -> cansadísimo
"íssima" 5 ísima cansadísima -> cansadísima
"aço" 4 azo homaço -> homazo
"aça" 4 aza mulheraça -> mulheraza
"uça" 4 uza xentuça -> xentuza
"lhar" 2 llar manilhar -> manillar
"lher" 2 ller colher -> coller
"lhor" 2 llor melhor -> mellor
"lho" 1 llo alho -> allo
"lha" 1 lla abelha -> abella
"nhar" 2 ñar linhar -> liñar
"nhor" 2 ñor penhor -> peñor
"nho" 1 ño anho -> año
"nha" 1 ña cunha -> cuña
"ário" 3 ario hospitalário -> hospitalario
"ária" 3 aria bibliotecária -> bibliotecaria
"able" 2 ábel agradable -> agradábel
"ável" 2 ábel agradávele -> agradábel
"ible" 2 íbel imposible -> imposíbel
"ível" 2 íbel imposível -> imposíbel
"çom" 2 ción imposiçom -> imposición
"agem" 2 axe garagem -> garaxe
"age" 2 axe garage -> garaxe
"ão" 1 ón impressão -> impressón
"ao" 1 án irmao -> irmán
"au" 1 án irmau -> irmán
"om" 3 ón garrafom -> garrafón
"m" 2 n cantem -> canten
 
Regras de redución de adverbios
Sufixo Tamaño min. Rempl. Exemplo Listaxe de excepcións
"mente" 4 felizmente -> feliz experimente, vehemente, sedimente
 
Regras de redución de sufixos apreciativos
Sufixo Tamaño min. Rempl. Exemplo Listaxe de excepcións
"dísimo" 5 cansadísimo -> cansad
"dísima" 5 cansadísima -> cansad
"bilísimo" 5 amabilísimo -> ama
"bilísima" 5 amabilísima -> ama
"ísimo" 3 fortísimo -> fort
"ísima" 3 fortísima -> fort
"ésimo" 3 centésimo -> cent
"ésima" 3 centésima -> cent
"érrimo" 4 paupérrimo -> paup
"érrima" 4 paupérrima -> paup
"ana" 2 charlatana -> charlat argana, banana, choupana, espadana, faciana, iguana, lantana, macana, membrana, mesana, nirvana, obsidiana, palangana, pavana, persiana, pestana, porcelana, pseudomembrana, roldana, sábana, salangana, saragana, ventana
"án" 3 charlatán -> charlat ademán, bardán, barregán, corricán, curricán, faisán, furacán, fustán, gabán, gabián, galán, gañán, lavacán, mazán, mourán, rabadán, serán, serrán, tabán, titán, tobogán, verán, volcán, volován
"azo" 3 homazo -> hom abrazo, espazo, andazo, bagazo, balazo, bandazo, cachazo, carazo, denazo, engazo, famazo, lampreazo, pantocazo, pedazo, preñazo, regazo, ribazo, sobrazo, terrazo, trompazo
"aza" 3 mulleraza -> muller alcarraza, ameaza, baraza, broucaza, burgaza, cabaza, cachaza, calaza, carpaza, carraza, coiraza, colmaza, fogaza, famaza, labaza, liñaza, melaza, mordaza, paraza, pinaza, rabaza, rapaza, trancaza
"allo" 4 cascallo -> casc traballo
"alla" 4 xentalla -> xent
"arra" 3 bocarra -> boc cigarra, cinzarra
"astro" 3 medicastro -> medic balastro, bimbastro, canastro, retropilastro
"astra" 3 poetastra -> poet banastra, canastra, contrapilastra, piastra, pilastra   
"ázio" 3 corpázio -> corp topázio
"elo" 4 soutelo -> sout bacelo, barrelo, bicarelo, biquelo, boquelo, botelo, bouquelo, cacarelo, cachelo, cadrelo, campelo, candelo, cantelo, carabelo, carambelo, caramelo, cercelo, cerebelo, chocarelo, coitelo, conchelo, corbelo, cotobelo, couselo, destelo, desvelo, esfácelo, fandelo, fardelo, farelo, farnelo, flabelo, ganchelo, garfelo, involucelo, mantelo, montelo, outerelo, padicelo, pesadelo, pinguelo, piquelo, rampelo, rastrelo, restelo, tornecelo, trabelo, restrelo, portelo, ourelo, zarapelo
"eta" 3 avioneta -> avion arqueta, atleta, avoceta, baioneta, baldeta, banqueta, barraganeta, barreta, borleta, buceta, caceta, calceta, caldeta, cambeta, canaleta, caneta, carreta, cerceta, chaparreta, chapeta, chareta, chincheta, colcheta, cometa, corbeta, corveta, cuneta, desteta, espeta, espoleta, estafeta, esteta, faceta, falanxeta, frasqueta, gaceta, gabeta, galleta, garabeta, gaveta, glorieta, lagareta, lambeta, lanceta, libreta, maceta, macheta, maleta, malleta, mareta, marreta, meseta, mofeta, muleta, peseta, planeta, raqueta, regreta, saqueta, vendeta, viñeta
"ete" 3 guapete -> guap alfinete, ariete, bacinete, banquete, barallete, barrete, billete, binguelete, birrete, bonete, bosquete, bufete, burlete, cabalete, cacahuete, cavinete, capacete, carrete, casarete, casete, chupete, clarinete, colchete, colete, capete, curupete, disquete, estilete, falsete, ferrete, filete, gallardete, gobelete, inglete, machete, miquelete, molete, mosquete, piquete, ribete, rodete, rolete, roquete, sorvete, vedete, veleta, vendete
"ica" 3 práctica -> práct andarica, botánica, botica, dialéctica, dinámica, física, formica, gráfica, marica, túnica
"ico" 3 práctico -> práct cónico, acetifico, acidifico
"exo" 3 trapexo -> trap arpexo, arquexo, asexo, axexo, azulexo, badexo, bafexo, bocexo, bosquexo, boubexo, cacarexo, carrexo, cascarexo, castrexo, convexo, cotexo, desexo, despexo, forcexo, gabexo, gargarexo, gorgolexo, inconexo, manexo, merexo, narnexo, padexo, patexo, sopexo, varexo
"exa" 3 airexa, bandexa, carrexa, cervexa, envexa, igrexa, larexa, patexa, presexa, sobexa
"idão" 3 multidão -> mult
"iño" 3 o pequeniño -> pequeno camiño, cariño, comiño, golfiño, padriño, sobriño, viciño, veciño
"iña" 3 a pequeniña -> pequena camariña, campiña, entreliña, espiña, fariña, moriña, valiña
"ito" 3 grandito -> grand
"ita" 3 grandita -> grand
"oide" 3 anomaloide -> animal anaroide, aneroide, asteroide, axoide, cardioide, celuloide, coronoide, discoide, espermatozoide, espiroide, esquizoide, esteroide, glenoide, linfoide, hemorroide, melaloide, sacaroide, tetraploide, varioloide
"ola" 3 cazola -> caz aixola, ampola, argola, arola, arteríolo, bandola, bítola, bractéola, cachola, carambola, carapola, carola, carrandiola, catrapola, cebola, centola, champola, chatola, cirola, cítola, consola, corola, empola, escarola, esmola, estola, fitola, florícola, garañola, gárgola, garxola, glicocola, góndola, mariola, marola, michola, pirola, rebola, rupícola, saxícola, sémola, tachola, tómbola
"olo" 3 pedrolo -> pedr arrolo, babiolo, cacharolo, caixarolo, carolo, carramolo, cascarolo, cirolo, codrolo, correolo, cotrolo, desconsolo, rebolo, repolo, subsolo, tixolo, tómbolo, torolo, trémolo, vacúolo, xermolo, zócolo
"ote" 3 vellote -> vell aigote, alcaiote, barbarote, balote, billote, cachote, camarote, capote, cebote, chichote, citote, cocorote, escote, gañote, garrote, gavote, lamote, lapote, larapote, lingote, lítote, magore, marrote, matalote, pandote, paparote, rebote, tagarote, zarrote
"ota" 3 mozota -> moz asíntota, caiota, cambota, chacota, compota, creosota, curota, derrota, díspota, gamota, maniota, pelota, picota, pillota, pixota, queirota, remota
"ocho" 3 gordocho -> gord abrocho, arrocho, carocho, falucho, bombacho, borracho, mostacho
"cha" 3 gordecha -> gord borracha, carracha, estacha, garnacha, limacha, remolacha, abrocha
"uco" 4 baratuco -> barat caduco, estuco, fachuco, malluco, saluco, trabuco
"uzo" 3 borrachuzo -> borrach carriñouzo, fachuzo, mañuzo, mestruzo, tapuzo
"uza" 3 xentuza -> xent barruza, chamuza, chapuza, charamuza, conduza, deduza, desluza, entreluza, induza, recoñeza, reluza, seduza, traduza, trasluza
"uxa" 3 babuxa -> bab caramuxa, carrabouxa, cartuxa, coruxa, curuxa, gaturuxa, maruxa, meruxa, miruxa, moruxa, muruxa, papuxa, rabuxa, trouxa
"uxo" 3 caramuxo, carouxo, carrabouxo, curuxo, debuxo, ganduxo, influxo, negouxo, pertuxo, refluxo
"ello" 3 grupello -> grup alborello, artello, botello, cachafello, calello, casarello, cazabello, cercello, cocerello, concello, consello, desparello, escaravello, espello, fedello, fervello, gagafello, gorrobello, nortello, pendello, troupello, trebello
"ella" 3 pontella -> pont alborella, bertorella, bocatella, botella, calella, cercella, gadella, grosella, lentella, movella, nocella, noitevella, parella, pelella, percebella, segorella, sabella
 
Regras de redución de nocionais
Sufixo Tamaño min. Rempl. Exemplo Listaxe de excepcións
"dade" 3 lealdade -> leal acridade, calidade
"ificar" 2 clarificar -> clar
"eiro" 3 brasileiro->brasil agoireiro, bardalleiro, braseiro, barreiro, canteiro, capoeiro, carneiro, carteiro, cinceiro, faroleiro, mareiro, preguiceiro, quinteiro, raposeiro, retranqueiro, regueiro, sineiro, troleiro, ventureiro
"eira" 3 marisqueira -> marisqu cabeleira, canteira, cocheira, folleira, milleira
"ario" 3 hospitalario -> hospital armario, calcario, lionario, salario
"aria" 3 bibliotecaria -> bibliotec cetaria, coronaria, fumaria, linaria, lunaria, parietaria, saponaria, serpentaria
"ístico" 3 humorístico -> humor balístico, ensaístico 
"ista" 3 castrista -> castr batista, ciclista, fadista, operista, tenista, verista
ado 2 lavado -> lav agrado, grado
"ato" 2 decanato -> decan agnato
"ido" 2 xemido -> xem cándido, cândido, consolido, decidido, duvido, marido, rápido
"ida" 3 mantida -> mant bastida, dúbida, dubida, duvida, ermida, éxida, guarida, lapicida, medida, morida
"ída" 3
"ído" 3 mantído -> mant
"udo" 3 orelludo -> orell estudo, escuso
"uda" 3 orelluda -> orell
"ada" 2 abada, alhada, allada, pitada
"dela" 3 comedela -> come cambadela, cavadela, forcadela, erisipidela, mortadela, espadela, fondedela, picadela, arandela, candela, cordela, escudela, pardela
"ela" 3 fontela -> font canela, capela, cotela, cubela, curupela, escarapela, esparrela, estela, fardela, flanela, fornela, franela, gabela, gamela, gavela, glumela, granicela, lamela, lapela, malvela, manela, manganela, mexarela, micela, mistela, novela, ourela, panela, parcela, pasarela, patamela, patela, paxarela, pipela, pitela, postela, pubela, restela, sabela, salmonela, secuela, sentinela, soldanela, subela, temoncela, tesela, tixela, tramela, trapela, varela, vitela, xanela, xestela
"ábel" 2 agradábel -> agrad afábel, fiábel
"íbel" 2 combustíbel -> combust críbel, imposíbel, posíbel, fisíbel, falíbel
"nte" 3 fabricante -> frabrica alimente, adiante, acrescente, elefante, frequente, freqüente, gigante, instante, oriente, permanente, posante, possante, restaurante
"ncia" 3 ignorancia -> ignora
"nza" 3 temperanza -> tempera
"acia" 3 acracia, audacia, falacia, faramacia
"icia" 3 inmundicia -> inmund caricia, delicia, ledicia, malicia, noticia, pericia, presbicia, primicia, regalicia, sevicia, tiricia
"iza" 3 xustiza -> xust alvariza, baliza, cachiza, caniza, cañiza, carbaliza, carriza, chamariza, chapiza, fraguiza, latiza, longaniza, mañiza, nabiza, peliza, preguiza, rabiza
"exar" 3 clarexar -> clar palmexar
"ación"  3 administración -> administr aeración
"ición" 3 expedición -> exped condición, gornición, monición, nutrición, petición, posición, sedición, volición
"ción" 3 t excepción -> except
"sión" 3 s comprensión -> comprens abrasión, alusión
"azón" 2 doazón -> do armazón
"ón" 3 garrafón -> garraf abalón, acordeón, alción, aldrabón, alerón, aliñón, ambón, bombón, calzón, campón, canalón, cantón, capitón, cañón, centón, ciclón, collón, colofón, copón, cotón, cupón, petón, tirón, tourón, turón, unción, versión, zubón, zurrón
"ona" 3 lambona -> lamb abandona, acetona, aleurona, amazona, anémona, bombona, cambona, carona, chacona, charamona, cincona, condona, cortisona, cretona, cretona, detona, estona, fitohormona, fregona, gerona, hidroquinona, hormona, lesiona, madona, maratona, matrona, metadona, monótona, neurona, pamplona, peptona, poltrona, proxesterona, quinona, quinona, silicona, sulfona
"oa" 3 bretoa -> bretón abandoa, madroa, barbacoa, estoa, airoa, eiroa, amalloa, ámboa, améndoa, anchoa, antinéboa, avéntoa, avoa, bágoa, balboa, bisavoa, boroa, canoa, caroa, comadroa, coroa, éngoa, espácoa, filloa, fírgoa, grañoa, lagoa, lanzoa, magoa, mámoa, morzoa, noiteboa, noraboa, parañoa, persoa, queiroa, rañoa, táboa, tataravoa, teiroa
"aco" 3 demoníaco -> demoní
"aca" 3 demoníaca -> demoní alpaca, barraca, bullaca, buraca, carraca, casaca, cavaca, cloaca, entresaca, ervellaca, espinaca, estaca, farraca, millaca, pastinaca, pataca, resaca, urraca, purraca
"al" 4 carballal -> carball afinal, animal, estatal, bisexual, bissexual, desleal, fiscal, formal, pessoal, persoal, liberal, postal, virtual, visual, pontual, puntual, homosexual, heterosexual
"dor" 2 nadador -> nada abaixador
"tor" 2 benfeitor -> benfei autor, motor, pastor, pintor
"or" 3 produtor -> produt asesor, assessor, favor, mellor, melhor, redor, rigor, sensor, tambor, tumor
"ora" 3 profesora -> profes albacora, anáfora, áncora, apisoadora, ardora, ascospora, aurora, avéspora, bitácora, canéfora, cantimplora, catáfora, cepilladora, demora, descalcificadora, diáspora, empacadora, epífora, ecavadora, escora, eslora, espora, fotocompoñedora, fotocopiadora, grampadora, isícora, lavadora, lixadora, macrospora, madrépora, madrágora, masora, mellora, metáfora, microspora, milépora, milpéndora, nécora, oospora, padeadora, pasiflora, pécora, píldora, pólvora, ratinadora, rémora, retroescavadora, sófora, torradora, trémbora, uredospora, víbora, víncora, zoospora
"aría" 3 zapataría -> zapat libraría
"axe" 3 etiquetaxe -> etiquet aluaxe, amaraxe, amperaxe, bagaxe, balaxe, barcaxe, borraxe, bescaxe, cabotaxe, carraxe, cartilaxe, chantaxe, colaxe, coraxe, carruaxe, dragaxe, embalaxe, ensilaxe, epistaxe, fagundaxe, fichaxe, fogaxe, forraxe, fretaxe, friaxe, garaxe, homenaxe, leitaxe, liñaxe, listaxe, maraxe, marcaxe, maridaxe, masaxe, miraxe, montaxe, pasaxe, peaxe, portaxe, ramaxe, rebelaxe, rodaxe, romaxe, sintaxe, sondaxe, tiraxe, vantaxe, vendaxe, viraxe
"axe" 3 etiquetaxe -> etiquet aluaxe, amaraxe, amperaxe, bagaxe, balaxe, barcaxe, borraxe, bescaxe, cabotaxe, carraxe, cartilaxe, chantaxe, colaxe, coraxe, carruaxe, dragaxe, embalaxe, ensilaxe, epistaxe, fagundaxe, fichaxe, fogaxe, forraxe, fretaxe, friaxe, garaxe, homenaxe, leitaxe, liñaxe, listaxe, maraxe, marcaxe, maridaxe, masaxe, miraxe, montaxe, pasaxe, peaxe, portaxe, ramaxe, rebelaxe, rodaxe, romaxe, sintaxe, sondaxe, tiraxe, vantaxe, vendaxe, viraxe
"dizo" 3 movedizo -> move
"eza" 3 limpeza -> limp alteza, beleza, fereza, fineza, vasteza, vileza
"ez" 3 rixidez -> rix acidez, adultez, adustez, avidez, candidez, mudez, nenez, nudez, pomez
"engo" 3 mullerengo -> muller
"ego" 3 chairego -> chair corego, derrego, entrego, lamego, sarego, sartego
"oso" 3 cariñoso -> cariñ afanoso, algoso, caldoso, caloso, cocoso, ditoso, favoso, fogoso, lamoso, mecoso, mocoso, precioso, rixoso, venoso, viroso, xesoso
"osa" 3 cariñosa -> cariñ mucosa, glicosa, baldosa, celulosa, isoglosa, nitrocelulosa, levulosa, ortosa, pectosa, preciosa, sacarosa, serosa, ventosa
"ume" 3 negrume -> negr agrume, albume, alcume, batume, cacume, cerrume, chorume, churume, costume, curtume, estrume, gafume, legume, perfume, queixume, zarrume
"ura" 3 altura -> alt albura, armadura, imatura, costura
"iñar" 3 cuspiñar -> cusp
"il" 3 febril -> febr abril, alfil, anil, atril, badil, baril, barril, brasil, cadril, candil, cantil, carril, chamil, chancil, civil, cubil, dátil, difícil, dócil, edil, estéril, fácil, fráxil, funil, fusil, grácil, gradil, hábil, hostil, marfil
"esco" 4 principesco -> princip
"isco" 4 mourisco -> mour
"ivo" 3 esportivo -> esport pasivo, positivo, passivo, possessivo, posesivo, pexotarivo, relativo
"iva" 3 pasiva -> pas choiva, conxuntiva, cooperativa, dáciva, defensiva, deriva, diapositiva, dioiva, disxuntiva, enxiva, evasiva, espectativa, iniciativa, invectiva, inventiva, lavativa, leiva, misiva, ofensiva, oliva, perspectiva, prospectiva, recidivia, rogativa, saliva, tentativa
"és" 3 chinés -> chin burgués


Regras de redución de desinencias verbais
Sufixo Tamaño min. Rempl. Exemplo Listaxe de excepcións
"aba" 2 amaba-> am
"abade" 2 andabade-> and
"ábade" 2 andábade-> and
"abamo" 2 chorabamo-> chor
"ábamo" 2 chorábamo-> chor
"aban" 2 moraban-> morab
"ache" 2 andache-> and
"ade" 2 andade-> and
"an" 2 varran-> and
"ando" 2 cantando-> cant
"ar" 2 cantar-> cant azar, bazar, patamar
"arade" 2 lembrarade->lembra
"aran" 2 cantaran-> cant
"árade" 2 convidárade->convid
"aría" 2 convidaría->convid
"ariade" 2 cantariade-> cant
"aríade" 2 cantaríade-> cant
"arian" 2 cantarian-> cant
"ariamo" 2 cantariamo -> cant
"aron" 2 pescaron-> pesc
"ase" 2 cantase -> cant
"asede" 2 cantasede-> cant
"ásede" 2 cantásede-> cant
"asemo" 2 cantasemo -> cant
"ásemo" 2 cantásemo -> cant
"asen" 2 cantasen-> cant
"avan" 2 loitavan-> loitav
"aríamo" 2 cantaríamo -> cant
"assen" 2 cantassen -> cant
"ássemo" 2 cantássemo -> cant
"eríamo" 1 beberíamo -> beb
"êssemo" 1 bebêssemo -> beb
"iríamo" 3 partiríamo -> part
"íssemo" 3 partíssemo ->part
"áramo" 2 cantáramo-> cant
"árei" 2 cantárei-> cant
"aren" 2 cantaren-> cant
"aremo" 2 cantaremo -> cant
"aríei" 2 cantaríei-> cant
"assei" 2
"ávamo" 2 cantávamo-> cant
"êramo" 1 bebêramo-> beb
"eremo" 1 beberemo-> beb
"eríei" 1 beberíei-> beb
"êssei" 1 bebêssei-> beb
"íramo" 3 partiríamo-> part
"iremo" 3 partiremo-> part
"iríei" 3 partiríei-> part
"íssei" 3 partíssei-> part
"issen" 3 partissen-> part
"endo" 1 bebendo-> beb
"indo" 3 partindo-> part
"ondo" 3 propondo-> prop
"arde" 2 cantarde -> cant
"arei" 2 cantarei-> cant
"aria" 2 cantaria-> cant
"armo" 2 cantarmo-> cant
"asse" 2 cantasse -> cant
"aste" 2
"ávei" 2 cantávei-> cant
"erão" 1 perderão->perd eu
"erde" 1 beberde-> beb
"erei" 1 beberei-> beb
"êrei" 1 bebêrei-> beb
"eren" 1 beberem-> beb
"eria" 1 beberia-> beb
"ermo" 1 bebermo-> beb
"este" 1 bebeste-> beb faroeste, agreste
"íamo" 1 bebíamo-> beb
"ian" 1 fuxian-> fux
"irde" 2 partirde-> part
"irei" 3 partírei-> part admirei
"iren" 3 partiren-> part adquiren
"iria" 3 partiria-> part
"irmo" 3 partirmo-> part
"isse" 3 partisse-> part
"iste" 4 partiste-> part
"iava" 1 ampliava presenciava
"amo" 2 cantamo-> cant
"iona" 3 funciona->func eu
"ara" 2 cantara->cant
"ará" 2 enviará->envi
"are" 2 cantare-> cant prepare
"ava" 2 cantava-> cant agrava
"emo" 2 cantemo-> cant
"era" 1 bebera-> beb acelera, espera
"erá" 1 beberá-> beb
"ere" 1 bebere-> beb espere
"íei" 1 bebíei-> beb
"in" 1 metim-> met
"imo" 3 partimo-> part reprimo, intimo, íntimo, nimo, queimo, ximo
"ira" 3 partira-> part fronteira, sátira
"ído" 3
"irá" 3 partirá-> part
"tizar" 4 alfabetizar
"izar" 3 concretizar->concret organizar
"itar" 5 saltitar->salt eu acreditar, explicitar, estreitar
"ire" 3 partire-> part adquire
"omo" 3 compomo-> comp
"ai" 2
"ear" 4 barbear->barb alardear, nuclear
"uei" 3 cheguei -> cheg
"uía" 5 "u"
"ei" 3 cantei-> cant
"er" 1 beber-> beb éter, pier
"eu" 1 bebeu-> beb chapeu
"ia" 1 bebia-> beb estória, fatia, acia, praia, elogia, mania, lábia, aprecia, polícia, arredia, cheia, ásia
"ir" 3 partir-> part freir
"iu" 3 partiu-> part
"eou" 5 fraqueou->fraqu
"ou" 3 chegou-> cheg
"i" 1 bebi-> beb
"ede" 1 varrede-> varr rede, bípede, céspede, parede, palmípede, vostede, hóspede, adrede
"ei" 2 cantei-> cant
"en" 2 anden-> and
"erade" 1 descerade->desc
"érade" 1 vivérade->viv
"eran" 1 beberan-> beb
"eramo" 1 colleramo->coller
"éramo" 1 bebéramo-> beb
"erán" 1 perderán->perd
"ería" 1 varrería-> varr
"eriade" 1 beberiade-> beb
"eríade" 1 beberíade-> beb
"eriamo" 1 beberiamo -> beb
"erian" 1 beberian-> beb
"erían" 1 beberían-> beb
"eron" 1 perderon-> perd
"ese" 1 bebese-> beb
"esedes" 1 bebesede-> beb
"ésedes" 1 bebésede-> beb
"esemo" 1 bebesemo -> beb
"ésemo" 1 bebésemo -> beb
"esen" 1 bebesen-> beb
"êssede" 1 bebêssede-> beb
"ía" 1 chovía-> chov
"iade" 1 faciade-> fac
"íade" 1 facíade-> fac
"iamo" 1 perdiamo-> perd
"ían" 1 fuxían-> fux
"iche" 1 corriche-> corr
"ide" 1 partide-> part
"irade" 3 escribirade->escrib
"írade" 3 parírade->par
"iramo" 3 partiramo->ment
"irán" 3 fugirán->fug
"iría" 3 viviría-> viv
"iriade" 3 partiriade-> part
"iríade" 3 partiríade-> part
"iriamo" 3 partiriamo -> part
"irian" 3 partirian-> part
"irían" 3 partirían-> part
"iron" 3 reflectiron-> reflect
"ise" 3 partise-> part
"isede" 3 partisede-> part
"ísede" 3 partísede-> part
"isemo" 3 partisemo ->part
"ísemo" 3 partísemo ->part
"isen" 3 partisen-> part
"íssede" 3 partíssede-> part
 
Regras de redución final
Sufixo Tamaño min. Rempl. Exemplo Listaxe de excepcións
"gue" 2 "g" segue->seg azougue, dengue, merengue, nurague, merengue, rengue
"que" 2 "c" alambique, albaricoque, abaroque, alcrique, almadraque, almanaque, arenque, arinque, baduloque, ballestrinque, betoque, bivaque, bloque, bodaque, bosque, breque, buque, cacique, cheque, claque, contradique, coque, croque, dique, duque, enroque, espeque, estoque, estoraque, estraloque, estrinque, milicroque, monicreque, orinque, arinque, palenque, parque, penique, picabeque, pique, psique, raque, remolque, xeque, repenique, roque, sotobosque, tabique, tanque, toque, traque, truque, vivaque, xaque
"a" 3 amasadela, cerva
"e" 3 marte
"o" 3 barro, fado, cabo, libro, cervo
â 3
ã 2 amanhã, arapuã, fã, divã, manhã
ê 3
ô 3
á 3
é 3
ó 3
i 3 munxi -> munx
Podes descargar o algoritmo en Java premendo aquí.

logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega