Xan Carballa
A NOSA TERRA,     Nº 318-19   / Xuño de 1987 /
      - O poeta é un guieiro dos sentimentos - 

INICIO    ATRÁS