O poeta é un guieiro dos sentimentos
Xan Carballa, A NOSA TERRA, 1987
 Transcrición
Son un pouco da poesía secreta
Margarita Ledo Andión, A NOSA TERRA, 1980
 Transcrición
ENTREVISTAS
ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS

INICIO