Monografías

A arte popular nos xugos de Galicis, Imprensa Portuguesa, Porto, 1935

A Casa, Editorial Galaxia, Vigo, 1982 // Editorial Galaxia, Vigo, 1995

As casas dos mortos, Junta de Investigações do Ultramar, Lisboa, 1965

A muller no cancioneiro galego, Nós, Santiago de Compostela, 1932

A Nosa Señora do Viso, Fundación Otero Pedrayo, Trasalba (Ourense), 1983

A terra, CRTVG -Editorial Galaxia, Vigo, 1982 // CRTVG -Editorial Galaxia, Vigo, 1995

Cantigueiro popular da Limia Baixa, Editorial Galaxia, Vigo, 1973

Da casa rural á casa vilega, Editorial Galaxia, Vigo, 2004

Enredos, Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, 1992 // A Nosa Terra, Vigo, 2004 [Publicado en 1958 na Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, Madrid, Tomo XIV, caderno 3, pp. 268-293].

Notas etnográficas da parroquia de Borneiro, s.I.: s.n, 19...

O carro no folclore de Galicia, Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, 2003

O Mar e os Ríos, Editorial Galaxia, Vigo, 1982

O mar terra adentro, Consello da Cultura Galega (con gravuras de Xosé Conde Corbal), Santiago de Compostela, 2004 [Publicado en 1959 na Revista de Etnografia, Porto, Volume XIII, Tomo I, fascículo 41, pp. 284-296].  [ Consello da Cultura Galega - PDF ]

Os oficios, Editorial CRTVG-Galaxia, Vigo, 1995 // La Voz de Galicia, - Biblioteca Gallega, 2002 // Editorial Galaxia, Vigo, 2003.

O Tardo: (Notas de mitología popular galega), Imprensa Portuguesa, Porto, 1934 (separata de Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, vol.VI, fasc.4) // Edicións A Nosa Terra - Promocións Culturais Galegas, Vigo, 2004. [ Máis ]

Refraneiro Galego, Colección O Moucho, Castrelos, Vigo, 1983

Vila de Calvos de Randín. Notas etnográficas e folkóricas, en colaboración con F. López Cuevillas, Seminario de Estudos Galegos, Santiago de Compostela, 1930

Xaquín Lorenzo. De varia etnográfica (Colección de artigos seleccionados e anotados por Carlos García Martínez), La Voz de Galicia, A Coruña, 2004. [ Máis ]


© 2004 Biblioteca Virtual Galega