Artigos e prosas soltas

—"A crus", en A Nosa Terra, 14-11-1916 (asinado co pseudónimo Asieumedre).

—"A espada do fidalgo", A Nosa Terra, 15-12-1916.

—"A fala gallega", A Gaita Gallega, 13-9-1885.

—"A festa de Tacón", en A Gaita Gallega, 2-8-1885.  [ Texto ]

—"A illa milagreira!", en A Nosa Terra nº 8, 26-9-1907.

—"A labor do poeta", A Nosa Terra, 21-3-1908.

—"A nogueira", en El Eco de Puente Caldelas, 3-8-1913 // El Noroeste, 1918.

—"Aos estudiantes portugueses (I)", en Revista Gallega nº 360, 1901. [ Hemeroteca RAG ]

—"Ao Sr. D. Galo Salinas", en Revista Gallega nº 157, 1898. [ Hemeroteca RAG ]

—"Asorey", en A Nosa Terra, 31-8-1922 (asinado co pseudónimo Asieumedre).

—"Boa perda", A Nosa Terra, 15-12-1916 (asinado co pseudónimo Asieumedre).

—"Boa proteición (o raposo e mail-as galiñas)", en El Noroeste, 1918.

—"Bótelle terra", A Nosa Terra, 5-1-1917 (asinado co pseudónimo Asieumedre).

—"Con polaina e media", A Nosa Terra, 24-11-1916 (asinado co pseudónimo Asieumedre).

—"Críticas. Fungueirazos", en Revista Gallega nº 119, 13-6-1897 (asinado co pseudónimo Roque das Mariñas). [ Hemeroteca RAG ]

—"Críticas. Fungueirazos", en Revista Gallega nº 120, 20-6-1897 (asinado co pseudónimo Roque das Mariñas). [ Hemeroteca RAG ]

—"Crónica semanal. Palique", en Revista Gallega nº 487, 1904 (asinado co pseudónimo Manecho). [ Hemeroteca RAG ]

—"Crónica semanal. Palique", en Revista Gallega nº 488, 1904 (asinado co pseudónimo Manecho). [ Hemeroteca RAG ]

—"Crónica semanal. Palique", en Revista Gallega nº 492, 1904 (asinado co pseudónimo Manecho). [ Hemeroteca RAG ]

—"Crónica semanal. Palique", en Revista Gallega nº 493, 1904 (asinado co pseudónimo Manecho). [ Hemeroteca RAG ]

—"Crónica semanal. Palique", en Revista Gallega nº 494, 1904  (asinado co pseudónimo Manecho). [ Hemeroteca RAG ]

—"Crónica semanal. Palique", en Revista Gallega nº 495, 1904 (asinado co pseudónimo Manecho). [ Hemeroteca RAG ]

—"Crónica semanal. Palique", en Revista Gallega nº 496, 1904 (asinado co pseudónimo Manecho). [ Hemeroteca RAG ]

—"Crónica semanal. Palique", en Revista Gallega nº 497, 1904 (asinado co pseudónimo Manecho). [ Hemeroteca RAG ]

—"Crónica semanal. Palique", en Revista Gallega nº 505, 1904 (asinado co pseudónimo Manecho). [ Hemeroteca RAG ]

—"Crónica semanal. Palique", en Revista Gallega nº 506, 1904 (asinado co pseudónimo Manecho). [ Hemeroteca RAG ]

—"Curros Enríquez", en A Nosa Terra, 1-3-1924 (asinado co pseudónimo Asieumedre).  [ Texto ]

—"Discurso de ingreso no Seminario de Estudos Galegos o 20 de novembro de 1923" // Recollido como epílogo en Queixumes dos pinos y poesías inéditas de Eduardo Pondal, A Coruña, 1935 // Publicados dous fragmentos n'A Nosa Terra 1205, 2006.

—"Encol do centenario de Camoes", en A Nosa Terra, 1-1-1925 (asinado co pseudónimo Asieumedre).  [ Texto ]

—"Enxebres!", en A Nosa Terra nº 37, 6-5-1908.

—"Galicia aldraxada por un doudo", en A Nosa Terra, 1-7-1925.

—"¡Gallego!", en Revista Gallega nº 625, 10-3-1907 (asinado co pseudónimo Roque das Mariñas). [ Hemeroteca RAG ]

—"Guerra Junqueiro", en A Nosa Terra, 15-8-1923 (asinado co pseudónimo Asieumedre).

—"Homero", en El Noroeste, 1918.

—"¡Lamáchegas!", en A Nosa Terra, 23-4-1908.

—"Lenda de Brigo", en A Nosa Terra, 1-7-1924.

—"Non máis emigración", A Gaita Gallega, 11-10-1885.

—"O día máis glorioso", en A Nosa Terra, 25-7-1925.

—"O gaiteiro do batallón de Zamora", en Revista Gallega nº 133, 1898. [ Hemeroteca RAG ]

—"O gran día de Galicia", A Nosa Terra, 25-7-1922.

—"O momento de Galicia", en A Nosa Terra, 1-11-1931.

—"O parecer", A Nosa Terra, 30-4-1908 (asinado co pseudónimo Asieumedre).

—"Opinións dun mariñán", en A Nosa Terra, 25-7-1923 (asinado co pseudónimo Asieumedre).

—"O primeiro cacique", A Nosa Terra, 15-2-1920 (asinado co pseudónimo Asieumedre).

—"Os dous abogados (conto xurídico-retranqueiro)", en A Gaita Gallega, 2-8-1885.

—"Os dous abogados", en A Nosa Terra, 5-12-1916 (asinado co pseudónimo Asieumedre).

—"Os mártires de Carral", en Revista Gallega nº 163, 1898. [ Hemeroteca RAG ]

—"Os primeiros versos", en O Galiciano, 15-5-1886.

—"O segredo", en A Nosa Terra nº 28, 26-2-1908.

—"O vimbio e mail-o pino", en Revista Gallega nº 124, 23-7-1987. [ Hemeroteca RAG ]

—"Perden o tempo", en A Nosa Terra, 15-1-1923 (asinado co pseudónimo Asieumedre).

—"¡Picoulles!", en A Nosa Terra, 30-4-1908.

—"Pol-a patria. Episodio da Guerra de Independencia en Galicia", en Revista Gallega nº 164, 1-5-1898 (asinado co pseudónimo Roque das Mariñas). [ Hemeroteca RAG ]

—"¡Que cinismo!", en Revista Gallega nº 160, 1898. [ Hemeroteca RAG ]

—"Regramento da sociedade. Liga gallega na Cruña" (xunto con Uxío Carré e Salvador Golpe), en Revista Gallega nº 141, 1898. [ Hemeroteca RAG ]

—"Rousalía Castro", A Gaita Gallega, 16-8-1885.

—"Solidaridade", en A Nosa Terra, 25-7-1928.

—"Unha cantiga de Chané", en A Nosa Terra nº 3, 18-8-1907.

—"Unha luz", en A Nosa Terra, 25-7-1926.

—"Zanzarradas", en Revista Gallega nº 118, 6-6-1897 (asinado como L.U.Gris). [ Hemeroteca RAG ]© 2006 Biblioteca Virtual Galega