Manuel Lugrís Freire, en poucas palabras
                       IES As Lagoas de Ourense
    Lugrís iníciase na poesía no xornal A Gaita Gallega
                       Xosé Neira Vilas [Galicia Hoxe 21-3-2006]

INICIO    ATRÁS
De dispores dunha imaxe, vídeo ou audio á volta da figura de Lugrís Freire que 
quixeres que reproduzamos, podes comunicalo escribindo a edixital@udc.es.
Inclúe, por favor, un enderezo electrónico ou teléfono de contacto
LIGAZÓNS