Antoloxías en que figura a obra poética do autor 

              

     Alonso Montero, Xesús:
 

Os cen mellores poemas da lingua galega, Lugo: Celta, 1969.  

    

     Álvarez Cáccamo, Xosé María:
 

Cincuenta anos de poesía galega. Vol. I, A Coruña: Edicións Penta, 1994.  

    

     Fernández del Riego, Francisco:
 

Escolma de poesía galega. Vol. IV, Vigo, Galaxia, 1955.

Escolma de poesía galega. Do posmodernismo aos novos. Vol. III, Vigo, Galaxia, 1980.

     

     García Tizón, Antonio:
 

Galicia. Caminos literarios, Madrid: Publicaciones Españolas, 1961.

        

     González Alegre, Ramón:
 

Poesía gallega contemporánea, Pontevedra: Huguín, 1954.

Antología de la poesía gallega contemporánea, Madrid: Adonais, 1959.

        

     González Garcés, Miguel:
 

Poesía gallega de posguerra (1939-1975). Vol. I, A Coruña: Ediciós do Castro, 1976.

    

     Molina, César Antonio:
 

Antología de la poesía gallega contemporánea: Ediciones Júcar, 1984.  

    

     Pérez Prieto, Victorino:

Os ríos pasan cheos de Deus, Noia: Editorial Toxosoutos, 2007. [ Máis ]

   

     Varela Jácome, Benito:
 

Poetas gallegos (Las mejores poesías): Santiago de Compostela: Porto y Cía. Editores, 1953.  

    

     VV. AA. (Álvarez Giménez, Emilio; Álvarez Limeses, Xerardo; Álvarez Blázquez, Xosé María; Álvarez Blázquez, Emilio; Álvarez Cáccamo, Xosé María; Álvarez Cáccamo,

    Alfonso; Álvarez Cáccamo, Celso; Álvarez Negreira, Emilio):
 

Escolma de familia. Cen anos de poesía, Vigo: Edicións Xerais, 2000.  [ Máis ]

    

   

 © 2008 Biblioteca Virtual Galega