Manuel Lourenzo


 

Novidades
Obras
Autobiografía
 
vb1mlourenzo.html

MANUEL LOURENZO

     Nace en Ferreira do Valadouro (Lugo), 15.04.1943.
     Autor, director e actor teatral, profesor e conferenciante.
     Profesor de E. X. B.
     Licenciado en Interpretación polo Institut del Teatre de Barcelona.
     Idiomas: galego, español, portugués, francés, alemán.
     Colaborador na prensa diaria e en revistas especializadas de teatro: PRIMER ACTO, YORICK, ANTZERTI, ESCENA, CASAHAMLET etc.
     Relator en numerosos concursos teatrais.
     Ten recibido numerosos premios de teatro como autor e director, así como literarios en xeral.
     Iniciador e propulsor, nos anos sesenta, do Teatro Independente Galego.
     Tradutor dos clásicos gregos, así como de autores do noso tempo: Brecht, Fassbinder, M. Yourcenar, Genet, H. Müller etc.
     Imparte cursos de teatro en diversas cidades.
     Fundador de: G. T. O Facho, Teatro Circo, Escola Dramática Galega, Compañía Luís Seoane, Clube Teatral Elsinor e Casahamlet.

1960

     Lecturas:

-Lectura pública da obriña teatral O MOUCHO, de M. L. (A Coruña. Asociación Cultural Iberoamericana, 01.04).


1965

     Funda o Grupo Teatral O Facho, chamado inicialmente Grupo Independente de Teatro (G.I.T.)

     Espectáculos:

-Primeiro espectáculo: POEMAS, de Luís Pimentel. Dirección: Manuel Lourenzo, Francisco Pillado; COUSAS, de Castelao. Dirección: Manuel Lourenzo, Francisco Pillado, e a farsa O CABALO DO CABALEIRO, de Carlos Muñiz. Tradución e dirección: Manuel Lourenzo. (G.T. O Facho. A Coruña, Casa da Cultura, Sala de Exposicións, 20.08).

     Traducións:

-TERROR E MISERIAS DO III REICH, de Bertold Brecht. Tradución: M. L. (Para G. T. O Facho).


1966

     Espectáculos:

-A FEIRA DOS CRIADOS, escena de "O SEÑOR PUNTILA...", de Bertolt Brecht. Tradución e dirección: M. L. (G.T. O Facho. Oza dos Ríos, Salón de baile).

-PROGRAMA CASTELAO-CARLOS MUÑIZ. Dirección: M. L. (G.T. O Facho. A Coruña, Sociedade C. e R. A Gaiteira).

-A LAS SEIS, EN LA ESQUINA DEL BULEVAR, de E. Jardiel Poncela. Dirección: M. L. (G.T. Maxisterio. A Coruña, Escola de Maxisterio).

-O SEÑOR BONHOME E OS INCENDIARIOS, de Max Frisch. Tradución Henrique Harguindey Banet e M. L. Dirección: M. L. II CERTAMEN DE TEATRO NUEVO, do Concello da Coruña. (G.T. O Facho. A Coruña, Auditorio de "Festivales de España", sito na Praza de María Pita, 23.08).

-LA CANTANTE CALVA, de Eugene Ionesco. Dirección: Manuel Lourenzo. (Agrupación Teatral Tespis. A Coruña, Casa da Cultura, 10.10).

-LA ÚLTIMA CINTA, de Samuel Beckett. Dirección: Manuel Lourenzo, Roberto Romero. (Agrupación Teatral Tespis. A Coruña, Casa da Cultura, 10.10).

-SONATA DE ESPECTROS, de August Strindberg. Dirección: M. L. (A.T. Tespis. A Coruña, Teatro Juan Canalejo).

     Lecturas:

-Lectura pública: ESCOLMA de textos de Castelao. (G.T. O Facho. A Coruña, Casa da Cultura, Sala de Exposicións, 07.01).

     Programas radiofónicos:

-CASTELAO (R.N.E.).

-CONTOS DE CASTELAO (Radio Coruña).

-O SANTO GRIAL, de Nina Epton, tradución de Ramón Lugrís. (Radio Coruña).


1967

     Funda Teatro Circo, o primeiro grupo teatral independente galego.

     Espectáculos:

-HISTORIAS PARA SER CONTADAS, de Osvaldo Dragún; HISTORIA DEL HOMBRE QUE SE CONVIRTIÓ EN PERRO; HISTORIA DE COMO NUESTRO AMIGO PANCHITO GONZÁLEZ SE SINTIÓ RESPONSABLE DE LA EPIDEMIA DE PESTE BUBÓNICA DE AFRICA DEL SUR; HISTORIA DE UN FLEMÓN, UNA MUJER Y DOS HOMBRES. Dirección: M. L. (Teatro Circo. A Coruña, Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos, 26.06).


1968

     Espectáculos:

-CHAPERON, de M. L. Dirección: M. L. (Teatro Circo. A Coruña, Academia Atlas, abril 1968).

-ORACIÓN, de Fernando Arrabal. Dirección: M. L. (Teatro Circo. A Coruña, Sala Ronda de Nelle).

-PROMETEO, de Esquilo-T. Circo. Tradución, dramaturxia e dirección: M. L. (Teatro Circo. A Coruña, Colexio Dominicos, 04.08).

-LONGA NOITE DE PEDRA, de Celso E. Ferreiro. Dirección: M. L. (Teatro Circo. A Coruña, Club Don Bosco).


1969

     Espectáculos:

-Xosé Folgar dirixe O MANDARÍN BIEN-FU, de M. L. (Teatro Circo. As Cruces-Sobrado, Escola Unitaria, 29.06).

-TRES IRMÁS PARVAS, de M. L. Dirección: M. L. (Teatro Circo. As Cruces-Sobrado, Escola Unitaria, 29.06).

-ROMARÍA ÁS COVAS DO DEMO, de M. L. Dirección: M. L. (Teatro Circo. A Coruña, R.R. e I. de Artesanos).


1970

     Espectáculos:

-TERRA EN LUME, poemas e cartas de Rosalía de Castro. Dramaturxia e dirección: M. L. Espectáculo prohibido pola censura. (Teatro Circo. A Coruña, Casa da Cultura, Sala de Exposicións, 18.09).


1971

     Espectáculos:

-CRÓNICA DO SOL DE INVERNO, de M. L. Dirección: M. L. (Teatro Circo. Gijón, Instituto Femenino Doña Jimena, 15.05).

     Publicacións:

-CRÓNICA DEL SOL DE INVIERNO, de M. L., tradución do autor. (Primer Acto, núm. 137. Madrid).

     Premios:

-ESTRELAS E CAMPÁS EN ADELÁN. 1º Premio no IV Concurso Breogán de contos en língua galega, do Centro Galego de Barakaldo. (Publicado no Programa de Festas).


1972

     Espectáculos:

-ERROS E FERROS DE PEDRO MADRUGA, de M. L. Dirección: M. L. Prohibido pola censura. (Teatro Circo. O Castrodouro-Alfoz, Patio de Armas do castelo, 05.08).

     Publicacións:

-TRES HERMANAS TONTAS, de M. L., tradución do autor. (Yorick, Revista de Teatro, II Época - núm. 53. Barcelona).

     Premios:

-CAÍN E ABEL VOLVEN Á CASA VELLA, 1º Premio no V Concurso Breogán de contos en lingua galega do Centro Galego de Barakaldo. (Publicado no Programa de Festas).


1973

     Espectáculos:

-IPÓLITO, de Eurípides-Teatro Circo. Tradución e dirección: M. L. (Teatro Circo. A Coruña, R. R. e I. de Artesáns, 26.04).

-ENTREMÉS FAMOSO SOBRE A PESCA DO RÍO MIÑO, de Gabriel Feixoo de Araúxo. Dramaturxia e dirección: Manuel Lourenzo, José Estruch. (Teatro Circo. Estrea: Marín, Instituto Bacharelato, 22.12).

     Premios:

-O RETORNO DE CABO DE VELA. 3º Premio de Contos. IV Jogos Florais Minho-Galaicos. Convívio de Guimarães.

-QUEN TE GOVERNA, LAURÉNCIO? 3º Premio no VI Concurso de contos en lingua galega do Centro Galego de Barakaldo. (Publicado no Programa de Festas).


1974

     Espectáculos:

-ZARDIGOT, de Euloxio R. Ruibal, versión censurada. Dramaturxia e dirección: M. L. (Teatro Circo. Lugo, Círculo das Artes, 04.05).

Premios:

-CANDO VOLVA ROS. Mención de Honra, II Concurso Abrente. Ribadavia.


1975

     Espectáculos:

-MACBETH, de Shakespeare. Tradución, dramaturxia e dirección: M. L. (Teatro Circo. III Mostra de Teatro Abrente. Ribadavia, Igrexa da Madalena, 18.05).

-ROMANCE, de M. L. Dirección: M. L. (Teatro Circo. Vilaúde- Alfoz, Bar o Frenazo).

-O G. T. Valle Inclán pon en escena TRES IRMÁS PARVAS, de M. L. (III Mostra de Teatro Abrente. Ribadavia, 22.05).

     Publicacións:

-TACHOLAS. (Ediciós do Castro. O Castro de Samoedo-Sada).

-ROMERÍA ÁS COVAS DO DEMO (Teatro Galego. Pico Sacro. Santiago de Compostela).

     Premios:

-VIAXE AO PAÍS DE NINGURES. Premio de Teatro Infantil O Facho. A Coruña.

-CORRESPONDENCIA ÍNTIMA. 1º Premio no VIII Concurso Breogán de Contos en lingua galega do Centro Galego de Barakaldo. (Publicado no Programa de Festas).


1976

     Espectáculos:

-A LONGA VIAXE DO CAPITÁN ZELTA, de Xaquín Marín e M. L. Dramaturxia e dirección: M. L. (Teatro Circo. O Burgo-Culleredo, Universidade Laboral, 12.06).

-O G. T. Círculo Cultural de Perlío pon en escena ROMERÍA ÁS COVAS DO DEMO, de M. L. (Ribadavia, IV Mostra de Teatro Abrente, 27.05).

-Rosario Belda dirixe VIAXE AO PAÍS DE NINGURES, de M. L. (G. T. Semente. A Coruña, Colexio Compañía de María).

     Premios:

-O MESTRE, de M. L. Mención de Honra no IV Concurso de Textos Teatrais Abrente. Ribadavia.


1977

     Espectáculos:

-MONTAXE TEATRO CIRCO, de varios autores. Dirección: M. L. (Teatro Circo. Ribadavia, A.C. Abrente, 18.05).

-OS VELLOS NON DEBEN DE NAMORARSE, de Castelao. Dramaturxia e dirección: M. L. (Teatro Circo. Sargadelos-Cervo, Auditorio, 03.09).

     Publicacións:

-VIAXE AO PAÍS DE NINGURES . (Edit. Galaxia. Vigo).

     Vídeo:

-QUELQUES FLEURS DE SAINTETÉ, de Jean-Pierre Jeanneson, para o Canal 1 da Televisión francesa. (Etnoloxía). Dirección de actrices: Manuel Lourenzo.

     Premios:

-OS VELLOS NON DEBEN DE NAMORARSE, de Castelao. Premio Aula de Teatro da Universidade de Compostela ao mellor espectáculo galego do ano.


1978

     Fundación da Sociedade Cooperativa ESCOLA DRAMÁTICA GALEGA.

     Espectáculos:

-A BENFADADA HISTORIA DE COITADO BAMBOLINAS, de Xulio González Lorenzo. Dramaturxia e dirección: M. L. (Escola Dramática Galega. A Coruña, EDG, 17.02).

-Malveira pon en escena O MESTRE, de M. L. (G.T. Malveira, de Cariño. Ribadavia, I. B., 24.06).

-MULLER DE MULLERES, textos de R. Otero Pedrayo e Á. Cunqueiro. Dramaturxia e dirección: M. L. (Escola Dramática Galega. A Coruña, EDG, 19.12).

     Publicacións:

-O TEATRO INFANTIL GALEGO (Cadernos da Escola Dramática Galega, núm. 1. A Coruña).

-O TESTIGO, conto (Mensaje de Bergantiños, Boletín Interparroquial, Año IV, núm. 47. Carballo, julio-agosto 1978).

     Premios:

-TRAXICOMEDIA DO VENTO DE TEBAS NAMORADO DUNHA FORCA. Premio Abrente, de Ribadavia.

-O TESTIGO, conto. Premio III Certame Literario de Bergantiños, Carballo.


1979

     Espectáculos:

-O INCERTO SEÑOR DON HAMLET, PRÍNCIPE DE DINAMARCA, de Álvaro Cunqueiro. Dramaturxia e dirección: M. L. (Escola Dramática Galega. A Coruña, Sala Ronda de Nelle, 07.06).

-A NOITE VAI COMA UN RÍO, de Álvaro Cunqueiro. Dramaturxia e dirección: M. L. (Escola Dramática Galega. A Coruña, EDG, 24.09).

-EDÉN, de M. L. Dirección: M. L. (Escola Dramática Galega. A Coruña, EDG, 19.12).

-RECITAL ANXOS DE CABALGA, de varios autores. Dirección: M. L. (A Coruña, Auditorio Caixa Galicia).

-O G. T. Xiada pon en escena ROMERÍA ÁS COVAS DO DEMO, de M. L. (Ribadavia, VII Mostra de Teatro Abrente).

     Publicacións:

-O TEATRO GALEGO, en colaboración con Francisco Pillado Maior. ( Ediciós do Castro. O Castro de Samoedo-Sada).

-A COMPAÑÍA GALEGA MARUXA VILLANUEVA, en colaboración con Francisco Pillado Maior. (Cadernos da Escola Dramática Galega, núm 4. A Coruña).

     Premios:

-TODOS OS FILLOS DE GALAAD. Premio de Teatro Infantil O Facho. A Coruña.


1980

     Fundación da Compañía Luís Seoane.

     Espectáculos:

-SCHRECK, investigación corporal, de M. L. Dirección: M. L. (Escola Dramática Galega. A Coruña, EDG, 28.05).

-O DEMO NO TELLADO (LUX IN TENEBRIS), de Bertolt Brecht. Dirección: M. L. (Escola Municipal de Teatro. Narón, Asociación de Veciños, 03.07).

-Tino Rábade dirixe O FOLIÓN (11.07) e A MAZÁ, de M. L. (Escola Dramática Galega. A Coruña, EDG, verán).

-DANSEN, de B. Brecht, versión galega de Miguel Pernas. Dirección: M. L. (Compañía Luís Seoane. Sargadelos-Cervo, Auditorio, 04.08).

-COPLAS DE PARDO DE ANDRADE (DANZANTES). Dramaturxia e dirección: M. L. (Escola Dramática Galega. A Coruña, Sala Ronda. de Nelle, 16.10).

-AS CRIADAS, de Jean Genet. Tradución: M. Lourenzo e F. Pillado Maior. Dirección: M. L. (Compañía Luís Seoane. A Coruña, Kiosko Alfonso, 05.11).

     Publicacións:

-O FOLIÓN (La Región. Ourense, 17.05).

-DOUS PERDIDOS NUNHA NOITE SUXA, de Plínio Marcos. Tradución: Manuel Lourenzo e Ramón Rodríguez. (Compañía Luís Seoane. Caderno do Espectáculo, núm. 1. A Coruña. Estrea: Compañía Luís Seoane. A Coruña, Kiosko Alfonso).

-AS CRIADAS, de J. Genet. (Compañía Luís Seoane. Caderno do Espectáculo, núm. 2. A Coruña).

-ESQUEMA DE FARSA / CARA A UN TEATRO POPULAR GALEGO, de Luís Seoane. Tradución: M. L. (Cadernos da Escola Dramática Galega, núm. 11. A Coruña).

     Disco:

-ALÓ CANDO OS ANIMAIS FALABAN, guión e locución. (Ruada, discográfica galega. A Coruña).

     Premios:

-CORUÑÉS DEL AÑO-ESPECTÁCULOS. Español S.D.C. de Sta. Lucía.

-TESTAMENTEIROS, Mención de Honra no VIII Concurso de Obras Teatrais en Galego Abrente.

-VINTE POEMAS, Premio Cidade da Coruña de poesía.


1981

     Fundación da Sociedade Cooperativa Luís Seoane.

     Funda con Francisco Pillado Maior a colección Castrodouro-Teatro.

     Apertura da Sala Luís Seoane, 09.11.

     Espectáculos:

-A CASA DAS TRES LÚAS, textos de R. Otero Pedrayo. Dramaturxia e dirección: M. L. (Compañía Luís Seoane. A Coruña, Sala Luís Seoane, 26.08).

-BAMBOLIÑAS (II), de Xulio González Lorenzo. Dirección: M. L. (Escola Dramática Galega-Compañía Luís Seoane. A Coruña, Sala Luís Seoane, 22.12).

     Publicacións:

-TRAXICOMEDIA DO VENTO DE TEBAS NAMORADO DUNHA FORCA / TODOS OS FILLOS DE GALAAD . (Ediciós do Castro. O Castro de Samoedo-Sada).

-EDÉN E OUTROS PARAÍSOS. Contén: EDÉN / A ARMADURA / A ILUSIÓN DA ESCENA / TRES IRMÁS PARVAS / O FOLIÓN / A VIA LÁCTEA / NOVE E MEDIO / TRES / TOQUE DE GLORIA / O COSTUME / A MAZÁ / MORTE DE ABEL / O LEÓN E A TRIBO / A SOLUCIÓN / O BINÓCULO / NINGUÉN NO PAÍS DE NADA (Colección Castrodouro-Teatro. A Coruña).

-A CASA DAS TRES LÚAS, de R. Otero Pedrayo. (Compañía Luís Seoane. Caderno do Espectáculo, núm. 3. A Coruña).

-A DONCELA GUERREIRA, de Rafael Dieste, tradución M. L. (Cadernos da Escola Dramática Galega, núm. 19. A Coruña).

     Premios:

-VIVA LANZAROTE. Premio de Teatro Infantil O Facho. A Coruña.

-ALÓ CANDO OS ANIMAIS FALABAN. Premio Nacional do Disco (infantil).


1982

     Espectáculos:

-MULLER DE MULLERES (II), de Á Cunqueiro. Dramaturxia e dirección: M. L. (Compañía Luís Seoane. A Coruña. Sala Luís Seoane, 19.01).

-AS CRIADAS (II), de Jean Genet. Dirección: M. L. (Compañía Luís Seoane. A Coruña, Sala Luís Seoane, 05.03).

-A NOITE DOURADA DE MIMÍ DA CORA, de M. L. Dirección: M. L. (Compañía Luís Seoane. A Coruña, Sala Luís Seoane, 09.07).

-O ANIVERSARIO, de A. Chekov. Versión galega, dramaturxia e dirección: M. L. (Escola Dramática Galega. A Coruña, Sala Luís Seoane).

-ENTREMÉS FAMOSO SOBRE A PESCA DO RÍO MIÑO, de G. Feixoo de Araúxo. Dirección: M. L. (G.T. Semente. A Coruña, Colexio Compañía de María).

     Publicacións:

-VIVA LANZAROTE (Ediciós do Castro. O Castro de Samoedo-Sada).

-FEDRA, libreto para ópera, inspirado en Séneca. (Cadernos da Escola Dramática Galega, núm. 28. A Coruña).

-A NOITE DOURADA DE MIMÍ DA CORA (Compañía Luís Seoane. Caderno do Espectáculo, núm. 4. A Coruña).

-ANTOLOXÍA DO TEATRO GALEGO, en colaboración con F. Pillado Maior. (Ed. do Castro. Sada).

-ULISES, poema. (La Voz de Galicia. A Coruña).

     Traducións:

-ACTO CULTURAL, de J. I. Cabrujas. Tradución: M. L. (Estrea: Teatro da Mari-Gaila. Elx-Alacant).

     Premios:

-ULISES. (Poema). Premio O Facho de poesía. A Coruña.

-SANTUARIO. Premio Celso Emilio Ferreiro de poesía. Vigo.


1983

     Espectáculos:

-EDIPO REI, de Sófocles. Tradución, versión galega, dramaturxia e dirección: M. L. (Compañía Luís Seoane. Sitges, Teatre Prado, 22.10).

     Publicacións:

-O CASTELO DO CONDE DRAGÓN, teatro chinés, vers. gal. e dramaturxia M. L. (Cadernos da Escola Dramática Galega, núm. 37. A Coruña).

-SANTUARIO, poemas. (Ed. do Concello de Vigo).

     Premios:

-EDIPO REI. Premio Artur Carbonell, do XVI Festival Internacional de Teatre de Sitges.


1984

     Espectáculos:

-XULIA, de A. Strindberg. Versión galega, dramaturxia e dirección: M. L. (Compañía Luís Seoane. A Coruña, Sala Luís Seoane).

-FAUSTO, LENDA ÁUREA DOS SANTOS DA MONTAÑA, de M. L., sobre textos de Goethe e Marlowe. Tradución, dramaturxia e dirección: M. L. (Compañía Luís Seoane, en coprodución co Centro Dramático Galego. A Coruña, Sala Luís Seoane).

-ENTREMÉS FAMOSO SOBRE A PESCA DO RÍO MIÑO (II), de G. Feixoo de Araúxo. Dirección: M. L. (G. T. Titiriteiros do Norte. A Coruña, Colexio Público Labaca).

-Cacharela pon en escena A ILUSIÓN DA ESCENA, de M. L. (G.T. Cacharela. Vigo).

-Saíñas pon en escena VIVA LANZAROTE, de M. L. (G.T. Saíñas. Xove, Grupo Escolar).

     Traducións:

-WOYZECK, de G. Büchner. Tradución: M. L. (Estrea: Centro Dramático Galego. A Coruña, Teatro Rosalía Castro).

     Premios:

-MEDEA DOS FUXIDOS. Premio Sociedade Filantrópico-Dramática. Ribadeo.

-O SEGREDO DA ILLA TRONEIRA. Premio Concello de Xove.

-A LARVA FURIOSA. Bolsa de Traballo da Consellería de Educación e Cultura da Xunta de Galiza.

-EDIPO REI. Premio á mellor dirección no 1º Festival Internacional de Teatro de Ribadavia.


1985

     Espectáculos:

-O SEGREDO DA ILLA TRONEIRA, de M. L. Dirección: M. L. (G.T. Saíñas. Xove, Grupo Escolar).

-BAMBOLIÑAS (III), de X. González Lorenzo. Dirección: M. L. (G.T. Titiriteiros do Norte. A Coruña, C.P. Labaca).

-O REI ABORRECIDO, de Xesús Pisón. Dirección: M. L. (Compañía Luís Seoane. A Coruña, Sala Luís Seoane, 23.03).

-Xosé M. Rabón dirixe A LARVA FURIOSA, de M. L. (Compañía Luís Seoane, en coprodución co Centro Dramático Galego. A Coruña, Sala Luís Seoane).

-Xulio Lago dirixe XOANA, de M. L. (Compañía Dorotea Bárcena [despois Teatro do Atlántico]. Santiago de Compostela, Colexio La Salle, 31.07).

     Premios:

-DEFENSA DE HELENA. Premio Teatro de Cámara Ditea. Santiago de Compostela.


1986

     Espectáculos:

-FORZAS ELÉCTRICAS, de M. L. Dirección: M. L. (Compañía Luís Seoane. Santiago de Compostela, Aula de Cultura de Caixa Galicia).

-MOZART E SALIERI, de A. Puschkin. Versión galega, dramaturxia e dirección: M. L. (Escola Dramática Galega. Santiago de Compostela, Aula de Cultura de Caixa Galicia).

-INVASIÓN, de M. L. Dirección: M. L. (G.T. Titiriteiros do Norte. A Coruña, Colexio Público Labaca, 19.04).

     Publicacións:

-O SEGREDO DA ILLA TRONEIRA (Cadernos da Escola Dramática Galega, núm. 61. A Coruña).

-NOSFERATU (O CANTO DO VAMPIRO). (Revista Nó, da Asociación de Escritores en Língua Galega, núm. 1. Vigo, outono).

     Traducións:

-A MARAVILLOSA HISTORIA DE MARLY, A VAMPIRA DE VILA DE CRUCES, de Carlos Queiroz. Tradución: M. L. (Estrea: Teatro do Atlántico. Santiago de Compostela, Aula de Cultura de Caixa Galicia. Publicada no Programa do Espectáculo).

     Cine:

-O SEÑOR QUILMES, de Miguel Míguez. (Actor).

-ESPERANZA, de Chano Piñeiro. (Actor).

     Premios:

-COMO UN SUSURRO. Premio Obras Teatrais do I Festival de Teatro Cómico e Festivo. Cangas-Pontevedra.

-O SOÑO DAS CIDADES. Premio de Teatro Infantil O Facho. A Coruña.


1987

     Espectáculos:

-OTRO MUNDO, de M. L. Dirección: M. L. (Compañía Norberto Di Giorno. A Coruña, Sala Luís Seoane).

-AQUELA HISTORIA DE BLY, de M. L. Dirección: M. L. (Compañía Luís Seoane. Ribadavia, Praza de San Domingos).

-NOSFERATU, de M. L. Dirección: M. L. (Escola Dramática Galega. O Castro de Samoedo-Sada, Auditorio de Cerámicas do Castro).

-GRACIAS, SEÑOR VAMPIRO, de Ibán Toxeiro. Dirección: M. L. (G.T. Titiriteiros do Norte. A Coruña, C.P. Labaca).

     Publicacións:

-DEFENSA DE HELENA (Editorial Sotelo Blanco. A Biblioteca do Arlequín, núm. 4. Barcelona).

-O RETRATO, no tomo MONÓLOGOS (Ed. Sotelo Blanco. A Biblioteca do Arlequín, núm. 2. Barcelona).

-DICIONÁRIO DO TEATRO GALEGO, en colaboración con Francisco Pillado Maior. (Ed. Sotelo Blanco. Barcelona).

     Cine:

-A ESPERANZA, de Miguel Míguez.

-NOVO DE PARMUÍDE, de Roberto Vidal Bolaño.


1988

     Espectáculos:

-ESPECTROS, textos de R. Otero Pedrayo. Dramaturxia e dirección: M. L. (Centro Dramático Galego. Santiago de Compostela, Teatro Principal, 21.05).

-COMO AS CAMISAS DE LIÑO, textos de R. Otero Pedrayo. Dramaturxia e dirección: M. L. (Escola Dramática Galega).

-OS AMANTES DE VERONA, de M. L. Dirección: M. L. (G. T. Titiriteiros do Norte. A Coruña).

-O G.T. do Instituto Rosalía de Castro pon en escena O RETRATO, de M. L. (Santiago de Compostela, Instituto Rosalía de Castro).

-A Compañía Amaro, da Coruña, realiza a montaxe de FEDRA, de M. L., baixo a dirección de Manuel Bouzón.

     Publicacións:

-A PAIXOM DE BRENDA MOORE (Agália, Revista da Associaçom Galega da Língua, núm. 15, outono).

-QUARTETT, de Heiner Müller. Tradución: M. L. (Caderno-Programa do Espectáculo). (Estrea: Teatro do Atlántico. Santiago de Compostela, Teatro Principal).

     Cine:

-DEL MIÑO AL BIDASOA, de José Briz. (Actor).

     Premios:

-O BOSQUE MÁXICO DE XABARÍN. Premio de Teatro Infantil O Facho. A Coruña.


1989

     Espectáculos:

-ADEUS, MADELÓN, de M. L. Dirección: M. L. (Escola Dramática Galega. O Burgo-Culleredo, Universidade Laboral, 12.06).

     Publicacións:

-UNHA MAN DE VENTO CONTRA O MAR. (I Xornadas de Teatro na Radio. Caixa Galicia. Lugo).

     Traducións:

-LIBERDADE BREMANA, de R. W. Fassbinder. Tradución: M. L. (Estrea: Teatro do Atlántico. O Burgo-Culleredo, Universidade Laboral. Publicada no programa do espectáculo).

     Vídeo:

-HERMINIA DA PONTE, de Xosé A. Cermeño. (Actor).


1990

     Funda o Clube Teatral Elsinor.

     Espectáculos:

-A CANCIÓN DO DESERTO, de M. L. Dirección: M. L. (C. T. Elsinor. A Coruña, Sala Ronda de Nelle, 14.06).

     Publicacións:

-ULISES, poema (no libro Concurso Nacional de Poesía O Facho (1978-1989). Ediciós do Castro. Poesía).

     Vídeo:

-ROQUE DAS GOAS, de Xosé A. Cermeño. (Actor).

-MOROSOS, de R. Vidal Bolaño. (Actor).

-PAPÁ QUERIDO, de Euloxio R. Ruibal. (Actor).

     Audio:

-Participación na ESCOLMA POÉTICO-MUSICAL GALEGA, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

     Premios:

-Premio Festival de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, pola súa aportación ao teatro galego.


1991

     Espectáculos:

-A SENSACIÓN DE CAMELOT, de M. L. Dirección: M. L. (Teatro do Alvardán. A Coruña, Colexio Calvo Sotelo).

-A CASA DOS AFOGADOS, de Miguel Anxo Fernán-Vello. Dirección: M. L. (Centro Dramático Galego. Santiago de Compostela, Teatro Principal, 06.02).

-UNHA IDEIA XENIAL PARA ACABAR COA GUERRA, de M. L. Dirección: M. L. (C. T. Elsinor. A Coruña, Sala Ronda de Nelle, 27.06).

-María Barcala dirixe AGAMENÓN EN ÁULIDE, primeira parte do espectáculo OCASOS, de M. L. (Teatro do Atlántico. Pontevedra, Teatro Principal, 20.11).

     Publicacións:

-XOANA (Cadernos da Escola Dramática Galega, núm. 91. A Coruña).

-AGAMENÓN EN AULIDE, 1ª parte do espectáculo OCASOS, de Teatro do Atlántico. (Publicado no programa do espectáculo).

-FORNO DE TEATRO FANTÁSTICO. Contén: PATRICIO E A FADA / A SENSACIÓN DE CAMELOT / O ARMACÉN DOS ARTISTAS / O SOÑO DAS CIDADES / O BOSQUE MÁXICO DE XABARÍN. (Ediciós do Castro.Sada).

-O SOÑO DOS HOMES SENTADOS - POR UN LENZO DE LAXEIRO. (No libro HOMENAXE A LAXEIRO DE ESCRITORES E ARTISTAS DE GALICIA, relatos, (Ed. Galería de Arte Citania. Santiago de Compostela).

     Traducións:

-CLITEMNESTRA OU O CRIME, de Marguerite Yourcenar, 2ª parte do espectáculo OCASOS. Tradución: M. L. (Teatro do Atlántico. Pontevedra, Teatro Principal, 20.11).

-O OSO e O CANTO DO CISNE, de A. Chékhov. Espectáculo CHÉKOV, CHÉKOV. Versión galega e dramaturxia: M. L. (Escola Dramática Galega. Santa Cruz-Oleiros, Auditorio Municipal).

     Cine:

-A SORTE CÁMBIA?, de Héctor Carré. (Actor). Premio Colectivo de interpretación no Festival de Alcalá de Henares.

-O CASO DA GALIÑA AFORCADA, de Miguel Gato. (Actor).

     Premios:

-O HÓSPEDE ESCANDINAVO. Bolsa de traballo da Consellería de Cultura e Xuventude da Xunta de Galicia para obra narrativa.

-I Premio no Certame Galego de Teatro Xuventude de Lugo, por A SENSACIÓN DE CAMELOT. (Teatro do Alvardán).


1992

     Espectáculos:

-EI, FELDMUHLE!, de Xesús Pisón. Dramaturxia e dirección: M. L.. (Escola Dramática Galega. A Coruña, Teatro Rosalía Castro, 21.04).

-O IMORTAL, de Xesús Pisón. Dirección: M. L. (Teatro do Alvardán. Sargadelos-Cervo, Auditorio, agosto).

-O CAMIÑO DAS ESTRELAS, textos de M. L., Xesús Pisón, Lino Braxe e Flor Maceiras. Dirección: M. L. (C. T. Elsinor. Boiro, Casa da Cultura, 20.11).

-Xoán Cejudo dirixe TATUAXE (O BINÓCULO II), de M. L. (Pífano. Santiago de Compostela, Teatro Principal, 16.05).

     Publicacións:

-TEATRO MÍNIMO. Contén: LAURA / A PAIXOM DE BRENDA MOORE / MARIO E MANFREDO (1ª parte) / COMO UN SUSURRO (II) / A CANCIÓN DO DESERTO / O BINÓCULO (II) / AQUELA RÚA. (Elsinor-Teatro. A Coruña).

-MENSAXE DO DÍA UNIVERSAL DO TEATRO, lido en Compostela, Instituto Galego da Información.

     Cine:

-O CAFÉ DOS OLLOS VERDES, de Antonio F. Simón. (Actor).

     Audio:

-ALÓ CANDO OS ANIMAIS FALABAN. Fonoteca de El Correo Gallego.

-Colaboración na gravación CONTOS POPULARES. Fonoteca de El Correo Gallego.

     Pregóns:

-Pregón da Feira do Libro. (Foz, 20.08).

     Premios:

-Galego do Mes, de El Correo Gallego. Santiago de Compostela.

-LUX IN TENEBRIS. Premio de narrativa Pub Combo. A Coruña.


1993

     Espectáculos:

-A VELADA DE LONDRES, de M. L. Dirección: M. L. (G. T. Universitario. A Coruña, Sala Ronda de Nelle, 30.03).

-DEZDE BÓZNIA CON AMOR, de M. L. (Carlos Sante) e SPANISH PELOTÓN, de M. L. Dirección: M. L. (Os Quinquilláns. Festa do teatro antimilitarista. Santiago de Compostela, Sala NASA, 19.05).

-MORTE ACCIDENTAL DE HAMLET, de M. L. Dirección: M. L. (Teatro do Alvardán. A Coruña, Sala Ronda de Nelle, 26.05).

-TRANSFORMEIXON, teatro de rúa, de M. L. Dirección: M. L. (Os Quinquilláns. Laxe, Praza, 30.07).

-MARIO E MANFREDO (I-II) e NENGÚN AMIGO PARA O BLUES. Dirección: M. L. (C. T. Elsinor. Sargadelos-Cervo, Auditorio, 12.08. Versión final: A Coruña, Sala Ronda de Nelle, 20.10).

     Publicacións:

-A VELADA DE LONDRES (extracto). (Gaveta, revista universitaria, núm. 4. A Coruña).

-O CAMIÑO DAS ESTRELAS, de M. L. (PEREGRINOS / MULLER / CEGO / RAPAZA / NAI PRODUTORA / ACTORES), Lino Braxe, Flor Maceiras e Xesús Pisón. (Elsinor-Teatro, núm. 2. A Coruña.)

     Premios:

-O XARDÍN DOS CONTOS. Premio Xeración Nós, da Mancomunidade de Municipios da Ría de Ferrol. (Estrea: Teatro Galileo. Mugardos, Casino).

-A LEXIÓN SONAMBULA. Finalista no I Concurso de Obras Teatrais Inéditas Camiño de Santiago.


1994

     Espectáculos:

-ELECTRA, de Eurípides. Tradución, versión galega, dramaturxia e dirección: M. L. (Escola Dramática Galega-Uvegá Teatro, I.G.A.E.M. A Coruña, Estación Marítima, 01.03).

-LITURXIA DE TEBAS, de M. L. Dirección: M. L. (C. T. Elsinor. Serie Curtos. Santiago de Compostela, Sala Galán, xullo).

-NA BRÉTEMA, SEOANE, poemas de Luís Seoane. Dramaturxia e dirección: M. L. (C. T. Elsinor. Ponteceso, Instituto de Bacharelato, 13.05).

-O AVIÓN PARANOICO, de M. L. Dirección: M. L. (C. T. Elsinor-Teatro do Alvardán. Santiago de Compostela, Sala Galán, 21.12).

-Roberto Salgueiro dirixe CANDO CHEGA DECEMBRO, de M. L. (Aula de Teatro do Vicerreitorado de E. U. de Compostela. Santiago de Compostela, Teatro Principal, 03.02).

-Participación como actor, no papel de Stanislavski, no espectáculo do Centro Dramático Galego OS APRENDICES DE BRUXO.

     Publicacións:

-O XARDÍN DOS CONTOS. (Programa do Espectáculo. Impr. Sta. Rita, S.L. Jubia, Dep. Leg. C.- 126-1994). Editado tamén por Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1994.

-ELECTRA. (Cadernos da Escola Dramática Galega, núm. 103. A Coruña).

     Cine:

-EL BAILE DE LAS ÁNIMAS, de Pedro Carvajal. (Actor).

-DAME FUEGO, de Héctor Carré. (Actor).

     Premios:

-O MILAGRE VINTETRÉS, Accésit II Concurso de Obras Teatrais Inéditas Camiño de Santiago.


1995

     Funda, con Francisco Pillado Maior, a colección Cadernos de Teatro.

     Espectáculos:

-COPENHAGUE, de Xosé Cid Cabido e Andrés A. Vila, Premio A. Cunqueiro 1992. Dirección: M. L. (Uvegá Teatro. Vigo, Auditorio Cidade de Vigo, 10.03).

-TEÑO MEDO, de M. L. Dirección: M. L. (Cinco + 1. A Coruña, Colexio Calvo Sotelo, 05.05).

-VENENOS (A VÍA LÁCTEA / COMO JEKYLL E HYDE), de Xesús Pisón, Premio Rafael Dieste, 1994. Dirección: M. L. (Uvegá Teatro. A Coruña, Teatro Rosalía Castro, 13.05).

-ACTOR PROFISIONAL BASTANTE BEN RELACIONADO E CON IDIOMAS, de M. L. Dirección: M. L. (C. T. Elsinor. Santiago de Compostela, Sala Galán).

-O AUTÉNTICO OESTE, de Sam Shepard. Dirección: M. L. (Balea Branca. A Coruña, Fórum Metropolitano, 01.12).

     Publicacións:

-O PERFIL DO CREPÚSCULO. Contén: LITURXIA DE TEBAS / AGAMENÓN EN ÁULIDE / OS PERSAS (Cadernos de Teatro, núm. 1. A Coruña).

-A SENSACIÓN DE CAMELOT. (Teatro nas Aulas, núm. 1. Asociación Sócio-Pedagóxica Galega. A Coruña).

-DEZDE BÓZNIA CON AMOR. (Mosca, núm. 2, revista. A Coruña).

-A LEXIÓN SONÁMBULA. (Colección Sempre no Camiño. Hércules de Ediciones, S.A. - Consellería de Cultura. Dirección Xeral de Promoción do Camiño de Santiago. Compostela).

     Traducións:

-CASA DE BONECAS, de H. Ibsen. Tradución: M. L. (Estrea: Teatro do Atlántico. Narón, Casa da Cultura).


1996

     Espectáculos:

-Roberto Salgueiro dirixe A VELADA ESPECTRAL DE MISTER PEABODY, de M. L. (Aula de Teatro da USC. Santiago de Compostela, Teatro Principal, 30.01).

-HOSTIA, de Armando Cotarelo Valledor. O CANTO DE VILAVELLA, de Manuel Lourenzo. Dramaturxia e dirección: M. L. (Centro Dramático Galego. Ferrol, Teatro Jofre, marzo).

-GALEGUIDADE, curto de teatro, de M. L. Dirección: M. L. (C.T. Elsinor. Santiago de Compostela, Sala Galán, 06.07).

-A ESTRATEXIA DO NARCO, de M. L. Dirección: M. L. (C.T. Elsinor. Sargadelos-Cervo, Auditorio, 07.08).

-PA, de Vicente Montoto. Dirección: M. L. (Uvegá Teatro. Betanzos, Aula Municipal de Cultura, 19.10).

-O REGRESO, de M. L. Dirección: M. L. (C.T. Elsinor. Padrón, Auditorio Municipal, 17.11).

     Publicacións:

-O CANTO DE VILAVELLA. En HOSTIA, de Armando Cotarelo Valledor. Colección Centro Dramático Galego (IGAEM), núm. 11. Santiago de Compostela, 10.03.

-VELADAS INDECENTES. Edicións Laiovento Teatro, núm. 79. Santiago de Compostela.

-MAGNETISMO. Deputación Provincial. A Coruña.

     Premios:

-O AVIÓN PARANOICO. 2º premio no VII Certame Galego de Teatro Xuventude 96. Lugo.

-MAGNETISMO. Premio de teatro Rafael Dieste 1996. A Coruña.


1997

     Espectáculos:

-A NOSA RELACIÓN COA ARTE, (curto), de M. L. Dirección: M. L. (C.T. Elsinor. Santiago de Compostela, Sala Galán, 30.04).

-Xoán Carlos Mexuto dirixe A SENSACIÓN DE CAMELOT, de M. L. (C. T. Campus de Ferrol. A Coruña, abril).

-Xavier Castiñeira dirixe MARIO E MANFREDO, de M. L. (Bagoada Teatro. A Coruña, Pub Atlantis, maio).

-UNHA NOITE EN ELSINOR, de Cunqueiro-Shakespeare-H. Müller. Tradución, dramaturxia e dirección: M. L. (C. T. Elsinor. Sargadelos-Cervo, Auditorio, 07.08).

-MAGNETISMO, de M. L. Dirección: M. L. (Uvegá Teatro. Carballo, Cine Rega, 01.10).

-Xosé Arca dirixe VIAXE AO PAÍS DE NINGURES, de M. L. (G. T. Berenguela, d'A Baña. Teo, Asociación Cultural A Mámoa, novembro).

-Carlos Biscaínho dirixe NO PARQUE [CONCERTO], de M. L. (Barralivre. A Coruña, Café Marfil).

-Carlos Biscaínho dirixe CONCERTO, de M. L. (Barralivre. Boiro, Casa da Cultura).

     Publicacións:

-MARIO E MANFREDO, en MONÓLOGOS IV. Asociación de Autores de Teatro. Departamento de Publicaciones. Valencia.

-SOBRE A ORIXE E FUNCIÓN DA DIRECCIÓN ESCÉNICA E OUTROS ESQUEMAS. No libro de Manuel F. Vieites TEORÍA E TÉCNICA TEATRAL. Edicións Laiovento. Ensaio, núm. 97. Santiago de Compostela.

-O CIRCO DA MEDIANOITE. A.S.-P.G., A Nosa Terra, A Nosa Literatura, núm. 45. Vigo.

-LUX IN TENEBRIS. Premio de Narrativa Pub Combo (A Coruña, 1998). En Pablo Rodríguez, MANUEL LOURENZO. VIVIR PARA O TEATRO. Edita Uvegá Teatro. Santiago de Compostela.

     Dramaturxia:

-AS TROIANAS, de Eurípides. Dramaturxia: M. L. (Estrea: Espello Cóncavo. Narón, Casa da Cultura).

     Traducións:

-AS TROIANAS, de Eurípides. Tradución: M. L. (Estrea: Espello Cóncavo. Narón, Casa da Cultura).

     Cine:

-ISOLINA DO CAUREL, de Chema Gagino. (Actor).

-AÍNDA MÁIS DIFÍCIL, de Ángel de la Cruz. (Actor).

     Outros:

-Pablo Rodríguez publica: MANUEL LOURENZO. VIVIR PARA O TEATRO. (Uvegá Teatro. Santiago de Compostela).

     Premios:

-Premio Nacional de Literatura Dramática, por VELADAS INDECENTES. Madrid.


1998

     -Creación, con Santiago Fernández, de CASAHAMLET, ESTUDIO DE TEATRO. (A Coruña, Club Universitario, 12.03).

     Espectáculos:

-Manuel Geraz dirixe O JARDIM DOS CONTOS, de M. L., versión portuguesa de Alexandre Passos (Teatro do Noroeste, de Viana do Castelo. Viana do Castelo, Teatro Municipal Sá de Miranda, 13.02).

-ZOCOS, de Vicente Montoto e M. L. Dirección: M. L. (Uvegá Teatro. Carballo, Cine Rega, febreiro).

-CONTOS DA TERRAZA I (AMANTE PÓSTUMO), de M. L. Dirección: M. L. (C. T. Elsinor. Santiago de Compostela, Sala Galán, 10.06).

-CONTOS DA TERRAZA II (O REGRESO e AMANTE PÓSTUMO), de M. L. Dirección: M. L. (C. T. Elsinor. A Coruña, Café Marfil, 02.07).

-ODA AO XAMÓN / O BORRACHO), textos de R. Otero Pedrayo. Dirección: M. L. (Manuel Lourenzo. Bergondo, Pazo de Mariñán, 18.07).

-CONTOS DA CABANA (TRINCHEIRA / FALTA HAMLET / ACTRIZ ABANDONADA POLO SEU ESPECTADOR / VARÓN), de M. L. Dirección: M. L. (Aula de Teatro da USC. Santiago de Compostela, C.D.G.)

-Pedro Pablo Riobó dirixe O ARMACÉN DOS ARTISTAS, de M. L. (Obradoiro de Teatro do Instituto María Soliño. Cangas-Pontevedra, Colexio Eduardo Pondal).

-PLENILUNIO, O universo poético de Chus Pato. (Casahamlet. A Coruña, Auditorio Caixa Galicia, 14.12).

     Publicacións:

-FRAGMENTOS (Contén: THOMAS BERNHARD / PAISAXE / O REINO DE ATRÁS / MERCADORÍA / BABEL), en galego e español. Revista Art Teatral. Cuadernos de minipiezas ilustradas. Año X, núm. 10. Valencia.

-A CONQUISTA DA CRIPTA (fragmento). La Voz de Galicia (Culturas). A Coruña, 09.06.

-A CONQUISTA DA CRIPTA. Ediçoes Tema. Lisboa. Texto completo. Trad. Alberto Augusto Miranda.

-MAGNETISMO. (Fragmento, traducido ao español polo autor), en LA NUEVA DRAMATURGIA GALLEGA, de Manuel F. Vieites. Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España. Serie "Debate", núm. 7. Madrid.

-CONTOS DO VALADOURO, con Xesús Pisón e Isaac Ferreira. Ed. A Nosa Terra. Colección Nós os galegos. Vigo, agosto.

-RESIDENTES PRIVILEXIADOS, conto. En VV. AA., Liñas para lelas. Edita: Grándola Nova Edicións e produccións Audiovisuais, A Coruña, setembro.

     Dramaturxia:

-PETER PAN, de J. M. Barrie. Tradución para galego: Denís López. Dramaturxia: M. L. (Espello Cóncavo. A Coruña, Teatro Rosalía Castro, 21.08).

     Traducións:

-ESTACIÓN / ESTAÇAO MAHAGONNY (personaxes que falan galego ou español, tradución: M. L.), da adaptación portuguesa da obra de B. Brecht, realizada por Alexandra Moreira da Silva. (Teatro do Noroeste, de Viana do Castelo - Teatro do Noroeste, de Compostela - Centro Dramático Galego. Pontevedra. Auditorio do Palacio de Congresos e Exposicións, 25.04).

-LIGAZÓN, de Valle-Inclán. Tradución: M. L.

     Vídeo:

-Actor, na serie televisiva de Antón Reixa MAREAS VIVAS. (Vídeo Voz).

     Pregóns:

-Pregón das Festas do Oito. (Ferreira do Valadouro, 05.09). Publicado fragmento, baixo o título "Mitos e lendas do Val do Ouro [sic]", en La Voz de Galicia (A Mariña), 06.09.1998, páx. 46.

     Premios:

-MARISA SOTO (II Premios de Teatro MARÍA CASARES), da Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena. (A Coruña, Teatro Rosalía Castro, 30.03).

-VOZ DEL AÑO DE LA CULTURA. La Voz de Galicia. (Lugo, Gran Hotel, 24.04).

-LUCENSE DEL AÑO. CULTURA. El Progreso. (Lugo, Gran Hotel, 13.06).


1999

     -Presentación, con Santiago Fernández e Augusto César Lendoiro, de CASAHAMLET, REVISTA DE TEATRO. (A Coruña, Deputación Provincial, 18.06).

     Espectáculos:

-A DONCELA GUERREIRA, de Rafael Dieste. Tradución, dramaturxia e dirección: M. L. (Casahamlet. A Coruña, Teatro Colón, 03.05).

-José Boavida dirixe O REGRESSO, de M. L. Tradución: Alberto Augusto Miranda. (Comédias de Lisboa. Lisboa, Sociedade Guilherme Cossoul, 22.05).

-Alexandre Passos dirixe e interpreta AGAMMENON EM ÁULIDA, de M. L. Versión portuguesa de A. Passos. (Viana do Castelo, Antigo Paços do Concelho).

-Cilha Lourenço e Santi Fernández dirixen O SOÑO DAS CIDADES, de M. L. (Estudio Casahamlet. A Coruña, Fórum Metropolitano, 26.05).

-A VELADA DE LONDRES, de M. L. Dramaturxia e dirección: M. L. (Casahamlet. Estrea: Carballo, Cine Rega, 02.12).

     Publicacións:

-FALTA HAMLET. Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 1. A Coruña, maio, páxs. 18-19.

-AMANTE PÓSTUMO. Enclave, Revista galega de política e pensamento, núm. 5. Verán.

-VELADAS INDECENTES. Tradución para español: Carlos Penela. Argitaletxe HIRU, S. L., Hondarribia (Guipúzcoa).

     Vídeo:

Actor na serie MAREAS VIVAS.

     Pregóns:

-Pregón da IV Feira do Doce, en verso. (Allariz, 01.08).

-Pregón da VII Malla, en verso. (Alfoz, Finca Galea, 15.08).

     Premios:

-ÚLTIMAS FAÍSCAS DE SETEMBRO. Premio de Teatro Rafael Dieste, 1999. A Coruña.


2000

     Espectáculos:

-A VELADA DE LONDRES, de M. L. Dramaturxia e dirección: M. L. (Casahamlet. Lisboa, Sociedade Guilherme Cossoul, 28.01).

-Ricardo M. Fernández dirixe O SOÑO DAS CIDADES, de M. L. (A Coruña, Instituto de Elviña, 02.03).

-FILLOS DO VENTO, textos de A. Cunqueiro e A. R. Castelao. Dirección: M. L. (Casahamlet. San Cibrao-Cervo, Casa da Cultura, 25.04).

-Cilha Lourenço e Santi Fernández dirixen O XARDÍN DOS CONTOS, de M. L. (Estudio Casahamlet. A Coruña, Colexio Calvo Sotelo, 27.04).

-Margarita Cachaza dirixe FEDRA, de M. L. (Vichelocrego Teatro. Gondomar, IES Auga da Laxe, 12.05).

-PETIT RÉCITAL DE POÉSIE MÉDIÉVALE ET ROMANTIQUE GALICIENNE, de varios autores. Dirección: M. L. (Casahamlet. Alloue-Charente-Francia, Maison du Comedien Maria Casarès, 01.07).

-Xoán R. Teixeira López dirixe MAGNETISMO, de M. L. (Ribadeo, Auditorio, 18.09).

-ÚLTIMAS FAÍSCAS DE SETEMBRO, de M. L. Dirección: M. L. (Casahamlet. A Coruña, Teatro Colón, 29.11).

     Publicacións:

-ÚLTIMAS FAÍSCAS DE SETEMBRO. Deputación Provincial. A Coruña, 2000.

-LIONEL. O MALESTAR DO BENESTAR. No tomo DEZ ANOS DE TEATRO GALEGO (1990-1999), de Cilha Lourenço e Carlos Biscaínho. Abano Editores. Ourense.

-PENSAR CO CORPO. Manuais Casahamlet, Teatro, núm. 1. Deputación Provincial. A Coruña, 2000.

     Lecturas e outros:

-Actor en A ESTRELA E O VENTO. Poesía Galega dos séculos XIX e XX. Dirección: Santiago Fernández. (Casahamlet. Carral, Igrexa Parroquial, 26.02).

-Lector en DON HAMLET, de A. Cunqueiro. Dirección: Santiago Fernández. (Casahamlet. Arteixo, Centro Cívico-Cultural, 11.04).

-Dirección de A NOITE VAI COMA UN RÍO, de Álvaro Cunqueiro. (Lectura). (Casahamlet. Miño, Centro Social do Parque, 29.04).

-Dirección de LIONEL, de M. L. (Lectura). (Casahamlet. A Coruña, Fórum Metropolitano, 28.11).

     Vídeo:

-Actor na serie MAREAS VIVAS.


2001

     Espectáculos:

-José Boavida dirixe O BINÓCULO, de M. L. Versión portuguesa de Alberto A. Miranda. (Grupo Altacena. Lisboa, Sociedade Guilherme Cossoul, 15.02).

-Daniel Martínez dirixe A CANCIÓN DO DESERTO, de M. L. (Agrupación Teatral Mariñán. Curtis, IES, 29.03).

-Margarita Cachaza dirixe FEDRA, de M. L. (G. T. Vichelocrego. Mostra de Teatro. Gondomar, 10.06).

-Margarita Cachaza dirixe O BOSQUE MÁXICO DE XABARÍN, de M. L. (G. T. Vichelocrego. Gondomar, IES Auga da Laxe, 1506). 2º Premio Especial á mellor representación en galego no Certame de Teatro Xuventude, de Lugo.

-A SENSACIÓN DE CAMELOT, de M. L. Dirección: M. L. (G. T. Raiolas, de Alfoz. Semana Medieval. O Castrodouro-Alfoz, patio de armas do castelo, 28.07).

-Ramiro Neira dirixe AMANTE PÓSTUMO, de M. L. (G. T. Alexandre Bóveda. A Coruña, Teatro Rosalía Castro, 29.11).

-Manolo Otero dirixe ÚLTIMAS FAÍSCAS DE SETEMBRO, de M. L., en español. (Madrid, Casa de Galicia, 29.11).

-HAMLET E FAMILIA, textos de A. Cunqueiro, W. Shakespeare e H. Müller. Tradución e dirección: M. L. (Casahamlet. Tabeaio-Carral, Sociedade Xente Nova, 28.12).

     Publicacións:

-O CAN, en O CAN, O LIBRO E O ESPELLO. Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 3. A Coruña, maio 2001, páxs. 34-37.

-FROUSEIRA. San Lourenzo 2001. Edita: Asociación "Rente ao mar ese camiño". Foz.

     Lecturas:

-O CIRCO DA MEDIANOITE, de M. L. (Casahamlet. A Coruña, Portas Ártabras, 12.05).

-O CAN, O LIBRO E O ESPELLO. MISTERIO CHARENTÉS, de M. Lourenzo, Xesús Pisón e Miguel Anxo Fernán-Vello. (Casahamlet. A Coruña, Portas Ártabras, 15.06).

     Traducións:

-Textos para o espectáculo HAMLET E FAMILIA. (Casahamlet. Tabeaio-Carral, 28.12).

     Vídeo:

-Actor na serie MAREAS VIVAS.

     Cine:

-Actor no filme O LAPIS DO CARPINTEIRO, de Antón Reixa.

     Pregóns:

-Pregón das Festas de Cee.

-Pregón da Mostra Internacional de Teatro. (Ribadavia, 18.07).

-Pregón do III Mercado Medieval, teatralización en verso, Casahamlet. (O Castrodouro-Alfoz, 28.07).

-Pregón das Festas do San Froilán. (Lugo, 04.10).

     Premios:

-Ribadavia. XVIIª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia.

-PEDRÓN DE OURO.


2002

     Espectáculos:

-ESCURO ENIGMA EU SON. Recital-concerto. Poemas de E. Pondal e música de Brandán. Voces: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. Dirección: M. L. (Casahamlet. Laxe, Casa da Cultura, 18.05).

-ANIMAL VACÍO, de Xesús Pisón. Dramaturxia e dirección: M. L. (Casahamlet. Outes, Centro Cívico-Social, 20.10).

-Daniel López Castro dirixe e interpreta MARIO Y MANFREDO, de M. L. Tradución de Daniel López Castro e Ana Carril. (Bagoada Teatro. Madrid, Temple Bar, 13.02).

-Santi Fernández dirixe O BOSQUE MÁXICO DE XABARÍN, de M. L. (Estudio Casahamlet-Xuvenil. A Coruña, Colexio Calvo Sotelo, 06.05).

-Cilha Lourenço dirixe O AVIÓN PARANOICO, de M. L. (Estudio Casahamlet-Xuvenil. A Coruña, Colexio Calvo Sotelo, 06.05).

-Luís Avilés dirixe CONCERTO, de M. L. (É Teatro. Noia, Casino, 20.07).

-Lino Braxe dirixe NAI PRODUTORA, de M. L., no espectáculo HISTORIA DE AMORES E GUERRAS. (Memorial Ibán Toxeiro. A Coruña, Teatro Rosalía Castro, 31.10).

    Publicacións:

-A PROBA / LERIA HABITUAL DE HAMLET / ACTRIZ ABANDONADA POLO SEU ESPECTADOR. Casahamlet, Revista de Teatro, núm 4. A Coruña, maio 2002, páxs. 26-29.

-DESDE A SOMBRA DAS ESTATUAS, La Voz de Galicia (Relatos de verán, Páxinas Literarias), A Coruña, 23.08.

     Lecturas e outros:

-Natalia Menéndez dirixe a lectura dramatizada de EL GLACIAR, de M. L. Tradución do autor. (S.G.A.E. VII Muestra de Dramaturgia Española Contemporánea. Madrid, Sala Manuel de Falla, 08.04).

-Recitador no espectáculo poético-musical CANTA, SI QUERES, NA LINGUA QUE EU FALO, sobre poemas de Rosalía de Castro. (Coral Polifónica Follas Novas. A Coruña, Teatro Rosalía Castro, 21.04).

     Cine e vídeo:

-Actor no filme ENTRE BATEAS, de Jorge Coira.

-Actor na serie MAREAS VIVAS.

-Actor na serie TERRA DE MIRANDA, de Chema Gagino e Jorge Coira.


2003

     Espectáculos:

-Santi Fernández dirixe O SEGREDO DA ILLA TRONEIRA, de M. L. (Estudio Casahamlet-Xuvenil 1. A Coruña, Colexio Calvo Sotelo, 19.05).

-LITURXIA DE TEBAS, de M. L. Dramaturxia e dirección: M. L. (Casahamlet. Pre-estrea: A Coruña, Casahamlet, 16.07. Estrea: Sargadelos-Cervo, Auditorio, 21.08).

     Publicacións:

-A LARVA FURIOSA, e ADEUS, MADELÓN. Espiral Maior, Teatro, núm. 1, A Coruña.

-O GLACIAR. Editada en Internet por Alberto Augusto Miranda. Lisboa.

     Dramaturxia:

-LISÍSTRATA, de Aristófanes. Tradución, versión e dramaturxia: M. L. (Estrea: Valacar-ONCE. Dirección: Arturo López. IX Mostra de Teatro ONCE. A Coruña, Teatro Rosalía Castro, 29.03).

     Lecturas:

-Lector en MEDEA EN CORINTO, de Luz Pozo Garza. (Casahamlet. A Coruña, Museo de Belas Artes, 12.12).

     Traducións:

-LISÍSTRATA, de Aristófanes. Tradución, versión e dramaturxia: M. L. (Valacar-ONCE. IX Mostra de Teatro ONCE. A Coruña, Teatro Rosalía Castro, 29.03).

     Cine:

-Actor no filme O LAPIS DO CARPINTEIRO, de Antón Reixa (Estrea).

-Actor no filme A ROSA DE ALEXANDRÍA, de Rafael Monleón.

-Actor na serie AS LEIS DE CELAVELLA, de Gerard Gormezano (para TVG).

     Pregóns:

-Pregón da Feira Franca Medieval, teatralización Casahamlet. (Betanzos, balcón do Pazo Municipal, 04.07). Publicado en Betanzos, 2003.

     Premios:

-MÁCARA (II Edición do Premio). Como recoñecemento á súa traxectoria profesional. IV Ciclo Teatral Amateur de Palas. (Palas de Rei, 02.08).


2004

     Espectáculos:

-A DONCELA GUERREIRA, de Rafael Dieste. Tradución, adaptación e dramaturxia: M. Lourenzo. Dirección: Manuel Lourenzo e Paulo Serantes. (Escola Municipal de Teatro de Betanzos. Betanzos, Aula Municipal de Cultura, 05.06).

-PRIMEIRO FOI O MAR, poesía galega sobre o mar, de varios autores. Recital-concerto. Música de Paulo Serantes. Voces: Gloria Rico (Chus Álvarez), Santiago Fernández, Manuel Lourenzo. Dirección: Santiago Fernández. (Casahamlet. Sargadelos-Cervo, Auditorio, 12.08).

-LIONEL. O MALESTAR DO BENESTAR, de M. L. Dirección: Santiago Fernández. (Casahamlet. A Coruña, UDC, Facultade de Filoloxía, Campus da Zapateira, Sala de Xuntas, 02.12).

-Antonio Martín Travieso dirixe FALTA HAMLET, de M. L. (Repámpanos Teatro. Santiago de Compostela, Centro Socio-Cultural das Fontiñas, 09.12).

     Publicacións:

-O PASSEIO. Mealibra, Revista de Cultura, núm. 13, Viana do Castelo, Centro Cultural do Alto Minho, Inverno 2003-2004, páxs. 146-148.

-PARA TÃO GRANDE DANÇA DA MORTE E DO AMOR, prólogo ao libro de Vergílio Alberto Vieira PÁRA-ME DE REPENTE. Edit. Caminho, S. A. Lisboa, 2004.

-LITURXIA DE TEBAS. Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 6. A Coruña, maio 2004, páxs. 40-45.

-INSOMNES ( O GLACIAR / NOSFERATU / A CONQUISTA DA CRIPTA). Edición: Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, núm. 32. Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística. Universidade da Coruña. Facultade de Filoloxía. Campus da Zapateira. A Coruña, xuño 2004.

     Lecturas:

-MARÍA CASTAÑA. UNHA REVOLTA POPULAR, de Emilio Álvarez Giménez. Dirección: M. L. (Grupo de Lectura Dramática Casahamlet. Foro Teatral XVII. A Coruña, Casahamlet, 28.10).

-Margarita Reiz dirixe AMANTE PÓSTUMO, de M. L. Tradución para español do autor. Lectura dramatizada. Intérpretes: Mª Jesús Valdés, Marta Robles. (Ciclo de Lecturas Dramatizadas da SGAE. Madrid, Círculo de Bellas Artes, 05.11).

     Vídeo:

-Locución no vídeo UNHA NOVA VIDA, de Héctor Diéguez.

     Pregóns:

-Pregón do IV Festival de Verán Sons do amencer na Croa. Organiza: Asociación Cultural Arrincadeira. (Riotorto, 13.08).

     Premios:

-IV Premio de Interpretación Teatral Maruxa Villanueva, pola súa actuación no espectáculo LITURXIA DE TEBAS, da propia autoría de Manuel Lourenzo. (Concello de Padrón, 19.11).


2005

     Espectáculos:

-Chus Álvarez dirixe COMO UN SUSURRO, de M. L. (Grupo de Animación á Lectura, do Fórum Metropolitano. A Coruña, Fórum Metropolitano, Sala de Exposicións, 08.04).

-LONXE. Versos galegos de Lorenzo Varela. Recital-concerto. Música de Brandán. Dirección: M. L. (Casahamlet. Perlío-Fene, Colexio Jorge Juan, 02.05).

-POR FAVOR, ABRAN AS CORTINAS. Textos de Álvaro Cunqueiro, Sarah Kane e Thomas Bernhard. Tradución, dramaturxia e dirección: M. L. (Casahamlet. Santiago de Compostela, Sala Galán, 05.05).

-A ESTACIÓN DO VENTO, textos poéticos e dramáticos de A. Cunqueiro. Dramaturxia: M. L. Profesores: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. Coordinadores: Paco Alvarellos, Raquel Rodríguez. (Escola Municipal de Teatro de Culleredo. Estrea: Aula Aberta de Casahamlet. Miño, Centro Social da Rúa, 28.05. Representación: O Burgo-Culleredo, Edificio Servizos Múltiples, 03.06).

-O CUARTO DO PRÍNCIPE, textos de Sarah Kane, Yukio Mishima, Manuel Lourenzo e Thomas Bernhard. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Estudio Casahamlet. Pre-estrea: I Aula Aberta. A Coruña, Casahamlet, 22.12).

-CORREDOR. Improvisación colectiva / Texto: A CAÍDA DE CASA USHER, de E. Allan Poe. Dirección: M. L. (Estudio Casahamlet. A Coruña, Casahamlet, I Aula Aberta, 22.12).

     Publicacións:

-NOCTURNOS (XOANA / A LÚA PON O OVO EN VERONA / AQUELA HISTORIA DE BLY). Edicións Laiovento, Teatro, núm. 194. Ilustración capa: Ana Pillado Vega. Bertamiráns-Ames (A Coruña), marzo 2005.

-MÚSICA NOCTURNA. Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 7. A Coruña, maio 2005, páxs. 40-43.

-CAMIÑAR POLO ARAME CUNHA LATA DE CERVEXA. Cadernos Teatro, núm. 1. Edicións Laiovento. Ilustración capa: Xosé Luis de Dios. Bertamiráns-Ames (A Coruña), xuño 2005.

-CONTOS DO VALADOURO, de Manuel Lourenzo, Xesús Pisón e Isaac Ferreira. Nova edición, corrixida e aumentada (trescentos seis contos). Ediciós do Castro, narrativa. Ilustración capa: Xesús Pisón. O Castro-Sada (A Coruña), outubro 2005.

-CON LICENZA. En Catálogo de publicacións 1997-2005. A Coruña: Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, Universidade da Coruña, UDC, 21 de outubro de 2005, páxs. 7-28.

-O GLACIAR / EL GLACIAR. Tradución do autor. Edita: Primer Acto. Colección El teatro de papel, núm. 2. Madrid, diciembre 2005, páxs. 51-145.

     Dramaturxia:

-A POLCA DO SAPO, textos de R. Otero Pedrayo.

     Cine:

-Actor no filme DÍAS AZULES, de Miguel Santesmases.


2006

     Espectáculos:

-O CUARTO DO PRÍNCIPE, textos de varios autores / ZETA (textos de BELICOSARIO), de M. L. / CON LICENZA, de M. L.. Coordinación: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. Coa colaboración de Paulo Serantes e Xabier Ramilo. (Estudio Casahamlet. Estrea: XII Festival Internacional de Teatro Universitario. Santiago de Compostela, Sala Roberto Vidal Bolaño, 23.03).

-DA OUTRA BANDA DA PONTE, de Francisco Pillado Maior. Sobre a vida e obra de Manuel Lugrís Freire. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Casahamlet. Estrea: A Coruña, Casahamlet, 30.03).

-LILÍ CUARTEL, de Manuel Lourenzo e outros. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Escola Municipal de Teatro de Culleredo. Estrea: Sada, Casa da Cultura Pintor Lloréns, 04.06).

-NEVE DE PAPEL, versión galega de HANJO, de Yukio Mishima. Versión galega e dirección: M. L. (Estudio Casahamlet. Estrea: A Coruña, Portas Ártabras, 16.06).

BRUSCON, de Thomas Bernhard. Versión galega e dirección: M. L. (Estudio Casahamlet. II Aula Aberta. A Coruña, Casahamlet, 20.06).

-CONTOS TROIANOS (ILLA / AGAMENÓN EN ÁULIDE / MENELAO AFLITO), de M. L. Dramaturxia e dirección: M. L. (Casahamlet. Estrea: O Burgo-Culleredo, Edificio de Servizos Múltiples, 13.10).

-Minke Lago dirixe ELECTRA, de M. L. (Escola Municipal de Arte Dramática "Marisa Soto". Silleda, Casa da Cultura, 24.11).

-CAFÉ ÓSCAR (A FUNCIÓN / LEALDADE / ASTUCIA / INDIGNACIÓN / OS MACBETH / LERIA HABITUAL DE HAMLET), de M. L. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Estudio Casahamlet. I Aula Aberta. A Coruña, Casahamlet, 18.12).

     Lecturas:

-Mateo Feijoo dirixe a lectura dramatizada de EL GLACIAR, de M. L. Tradución do autor. (Encuentros en Magalia 2006. Magalia, Ávila, 20.07).

     Publicacións:

-GUÍA DAS OBRAS DRAMÁTICAS DE ÁLVARO CUNQUEIRO. Con Francisco Pillado Maior. Manuais Casahamlet, Teatro, núm. 6. Deputación Provincial. A Coruña, febreiro 2006.

CONTOS TROIANOS. AGAMENÓN EN ÁULIDE. Cadernos de Teatro Escolar A Pinguela, núm. 48, Ed. Fervenza, A Estrada (Pontevedra), maio 2006.

CONTOS TROIANOS. MENELAO AFLITO. Cadernos de Teatro Escolar A Pinguela, núm. 49, Ed. Fervenza, A Estrada (Pontevedra), maio 2006.

CONTOS TROIANOS. ILLA. Cadernos de Teatro Escolar A Pinguela, núm. 50, Ed. Fervenza, A Estrada (Pontevedra), maio 2006.

FROUSEIRA. Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 8. A Coruña, maio 2006, páxs. 60-61.

A NOITE DOS CABALEIROS. Edita: Asociación Cultural O Mundo de Galea, Alfoz (Lugo), xullo 2006.

ECLIPSES (A PREA / ECLIPSES / CRÓNICA FUNESTA DE ALEMPARTE). Edicións Laiovento, Teatro, núm. 208. Ilustración capa: Ana Pillado Vega. Bertamiráns-Ames (A Coruña), agosto 2006.

FUTURO. En Roberto Pascual (ed.) (2006), Palabra e acción. A obra de Manuel Lourenzo no sistema teatral galego. Edit. Tris Tram, Colección Máscaras, núm. 7, Lugo, decembro 2006, páxs. 315-318.

     Cine:

-Actor na curtametraxe ALMA ESQUECIDA, de Luís Río e Clara García Nieto.

     Pregóns:

-Pregón da Mostra Internacional de Teatro. (Ribadavia, 17.07).

-Pregón da Festa da Faba. (Vilanova de Lourenzá, 07.10).

     Premios:

-Premio de Teatro Roberto Vidal Bolaño 2006. (Gondomar, 25.03).

-Premio de Teatro da Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) 2006. (Santiago de Compostela, 06.05). Pola publicación de NOCTURNOS, editado por Laiovento en maio de 2005.

-Investido Cabaleiro do Mariscal, pola A. C. O Mundo de Galea. (Alfoz, 14.08).


2007

     Espectáculos:

-Paulo Serantes dirixe LOBOS DE MENTIRA, de M. L. (Casahamlet. Estrea: A Coruña, Casahamlet, 23.01).

-Roberto Luna dirixe VIVALDI, SEÑOR, de M. L. (Intérprete: Roberto Luna. Estrea: A Coruña, Casahamlet, 15.02).

-Chus Álvarez dirixe o espectáculo NON CORREN OS DÍAS, montaxe realizada a partir das pezas: AMANTE PÓSTUMO / O PASEO / A FUNCIÓN / A PROBA / ACTRIZ ABANDONADA POLO SEU ESPECTADOR / INDIGNACIÓN / A ESPERA, de M. L. (Escola Municipal de Teatro de Sada. Estrea: III Mostra de Teatro Aficionado Concello de Sada. Sada, Auditorio Municipal, 01.04).

-UN ANXO CHAMADO LUZ, textos de X. A. Fernández Roca, Valle-Inclán, R. Otero Pedrayo, Luis Felipe Vivanco, Manuel Lourenzo, Antonio Machado, Rosalía de Castro, Ángel González, Pilar Pallarés, Xulio L. Varcárcel, Heidi Kühn-Bode. Músico: Brandán Lourenzo. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Casahamlet. Estrea: Homenaxe ao profesor Xosé Anxo Fernández Roca. A Coruña, UDC, Facultade de Filoloxía, Campus da Zapateira, Sala de Xuntas, 25.04).

-Mónica Camaño dirixe o espectáculo MÍNIMAS ECLIPSES, escolma de textos (A ESPERA / COMO UN SUSURRO / A CANCIÓN DO DESERTO / ACTRIZ ABANDONADA POLO SEU ESPECTADOR / A FUNCIÓN) extraídos de Teatro Mínimo e Eclipses, de M. L. (Grupo Municipal de Teatro de Ames. Estrea: Ames, Casa da Cultura do Milladoiro, 01.06).

-A TERRAZA / DIARIO DUNHA NENA QUE COÑECEU A MR. HYDE / LOIRO SOBRE NEGRO / MANTIS RELIXIOSA, de Isaac Ferreira. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Estudio Casahamlet. Estrea: II Aula Aberta, primeira parte. A Coruña, Casahamlet, 06.06).

-TEATRO E SUBVERSIÓN / TEATRO E SALVACIÓN, de Xesús Pisón. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Estudio Casahamlet. Estrea: II Aula Aberta, primeira parte. A Coruña, Casahamlet, 06.06).

-XAN, O BO CONSPIRADOR, de Álvaro Cunqueiro. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Estudio Casahamlet. II Aula Aberta, segunda parte. A Coruña, Casahamlet, 07.06).

-TRANSILVANIA, de M. L. Inspirada na primeira parte de Drácula, de Bram Stoker. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Escola Municipal de Teatro de Culleredo. Estrea: O Burgo-Culleredo, Edificio de Servizos Múltiples, 08.06).

-Afonso Becerra de Becerreá dirixe A VELADA DE LONDRES, de M. L., interpretada por Laura Cuervo e Alberte Bello. (Becerreá, Casa da Cultura, 29.12).

-Afonso Becerra de Becerreá dirixe A PROBA, de M. L., interpretada por Laura Cuervo e Alberte Bello. (Becerreá, Casa da Cultura, 29.12).

     Lecturas:

-Manuel Lourenzo e Santiago Fernández dirixen a lectura dramatizada de A NAVALLA, de Isaac Ferreira. Reparto: Narrador / Autor, Manuel Lourenzo; Mozo, Santiago Fernández; Moza, Lucía Sánchez; Muller, Alejandra Dans. (Grupo de Lectura Casahamlet. Foro Teatral XLIII. A Coruña, Casahamlet, 12.12).

     Publicacións:

-NON VOS NECESITO. Galicia Hoxe (Revista das Letras, núm. 662), Santiago de Compostela, 29.03, páx. 4.

-DIÁLOGO COA MORTA NO DÍA DO SEU FUNERAL. Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 9. A Coruña, maio 2007, páxs. 56-57.

-BELICOSARIO (DEZDE BOZNIA CON AMOR / ROZA VIOLADA / ZON UNHA ARTIZTA / CONZELLO / CAZA CON VIZTAZ / FURIOZO / DÍA DE FEZTA / INZULTOZ / INFORME / MUNICIÓN). Revista Galega de Teatro, núm. 51. Caderno central, Textos / 48. Cangas (Pontevedra), verán 2007, páxs. 5-27.

-CONTOS TROIANOS, con Gloria Rico e Isaac Ferreira. Unidade didáctica. Manuais Casahamlet, Teatro, núm. 8. A Coruña, outubro 2007.

-ELÉCTRICAS (FORZAS ELÉCTRICAS / O MARATÓN SENTIMENTAL DE ELISA FORTES / A COMISIÓN). Edicións Laiovento, Teatro, núm. 224. Ilustración capa: Ana Pillado Vega. Bertamiráns-Ames (A Coruña), decembro 2007.

     Cine:

-Actor (personaxe secundaria) na serie A VIDA POR DIANTE, de Vídeo Voz (para TVG), 23.02.

-Actor na curtametraxe ALMA ESQUECIDA, de Luís Río e Clara García Nieto. (Estrea: A Coruña, CGAI, 24.02).

-Actor no documental ISAAC, de Xosé Abad. (Estrea: A Coruña, Fundación Caixa Galicia, 28.09).

-Colaboración na serie LIBRO DE FAMILIA (para TVG), novembro.

     Pregóns:

-Pregón da XXII Feira do Libro. (Foz, 17.08).

     Premios:

-Homenaxe O Escritor na súa Terra, impulsada pola Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG). XIII Edición. O Valadouro, 08.07.

-Celanova, Casa dos Poetas. Polo seu compromiso a favor do teatro galego e universal. (Celanova, 24.02). Entrega do premio: Celanova, 02.09.

-Premio á Solidariedade en Galiza 2007. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Xunta de Galicia. Pontevedra, Auditorio Municipal, 26.11.

-Premio Homenaxe XV Noite Poética "A PIPA" 07, da Asociación Cultural A PIPA. Becerreá, Casa da Cultura, 29.12.


2008

     Espectáculos:

-Paulo Serantes dirixe REMOLDIÑO VAI Á FEIRA, de M. L. Inspirado nun conto de Xoán R. Cuba. (Casahamlet. Estrea: A Coruña, Casahamlet, 17.01).

-O ESPELLO, de Miguel Anxo Fernán-Vello. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Estudio Casahamlet. Estrea: I Aula Aberta. Pontedeume, IES Breamo, 21.02).

-NOITE / ESTACIÓN VITORIA / CANDIDATO, de Harold Pinter. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Estudio Casahamlet. I Aula Aberta. Pontedeume, IES Breamo, 21.02).

-NEVE DE PAPEL (HANJO), de Iukio Mishima. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Estudio Casahamlet. I Aula Aberta. Pontedeume, IES Breamo, 21.02).

-José Boavida dirixe O BINÓCULO, de M. L., tradución para portugués de Herminio Chaves, interpretada por Vera Fontes e Carla Dias. (Teatro Mínimo. Produção de Espectáculos. Lisboa, Sociedade de Instrução Guilherme Cossoul, 07.03).

-QUEN PUDERA CONVOSCO VOAR. Recital-concerto. Poemas de M. Curros Enríquez. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Casahamlet. Estrea: A Coruña, Casahamlet, 16.04).

-MUNDO PINTER, textos de Miguel A. Fernán-Vello, Harold Pinter, Suso de Toro e M. Lourenzo. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Estudio Casahamlet. Foro Teatral XLIX. A Coruña, Portas Ártabras, 18.04).

-Santiago Fernández dirixe A FUNCIÓN, de M. L., interpretada por Cecilia Conde e Ana Espasandín. (Estudio Casahamlet. Foro Teatral XLIX. A Coruña, Portas Ártabras, 18.04).

-Antón Lamapereira dirixe BELICOSARIO, textos de M. L. (Grupo de Teatro ANPA IES A Paralaia de Moaña. Estrea: XII Mostra de Teatro do Ensino Secundario do Morrazo [Motesmo]. Moaña, Salón de Actos do IES As Barxas, 28-04).

-PINTER E MISHIMA, obras breves destes dous autores. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Estudio Casahamlet. Foro Teatral L. Moaña, IES As Barxas, 30.04.

-WALDEMAR, de A. Chékhov / MAMÁ, de Suso de Toro / BOS DÍAS, SR. DOUTOR, de J. L. Alonso de Santos / O CUARTO ESCURO, de T. Williams. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Estudio Casahamlet. II Aula Aberta. A Coruña, Casahamlet, 18.06).

-FURIOZO / ACTRIZ ABANDONADA POLO SEU ESPECTADOR / MARIO E MANFREDO, de M. L. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Estudio Casahamlet. II Aula Aberta. A Coruña, Casahamlet, 18.06).

-O ARAME. Ópera nun acto. Música: Juan Durán. Libreto: Manuel Lourenzo. Reparto: Gloria, Carmen Durán (soprano); Labarta, Javier Franco (barítono); Unha parella de bailaríns, Catarina Varela e Alexis Fernández. Director musical: Maximino Zumalave. Dirección de escena: Manuel Lourenzo. Axudante de dirección: Gloria Rico. (Estrea mundial: LVI Festival de Ópera. A Coruña, Teatro Colón-Caixa Galicia, 13.09).

     Lecturas:

-Santiago Fernández dirixe a lectura dramatizada de dúas escenas de FORZAS ELÉCTRICAS, de Manuel Lourenzo. Reparto: Narrador, Santiago Fernández; Electra, Cecilia Conde; Cris, Ana Espasandín; Existo, Simón Iglesias; Clitemnestra, Lucía Sánchez; Pílades, Miguel A. Canalejo; Orestes, Antonio López Rico. (Grupo de Lectura Casahamlet. Foro Teatral XLIV. A Coruña, Casahamlet, 31.01).

     Publicacións:

-AGAMENÓN EN ÁULIDE, de M. Lourenzo. En Fernando Doménech (ed.): Teatro español. Autores clásicos y modernos. Homenaje a Ricardo Doménech. Ed. Fundamentos. Colección Arte. Monografías RESAD. Madrid, 2008, páxs. 457-461.

-LAVANDEIRA DA NOITE. Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 10. A Coruña, maio 2008, páxs. 42-45.

-O ARAME. Ópera nun acto. Texto cantado. Edita: Amigos de la Ópera, A Coruña, 13.09.

-AS HORAS BAIXAS (AS HORAS BAIXAS / A CRISE DO DIRECTOR DE ESCENA / VIVALDI, SEÑOR). Edicións Laiovento, Teatro, núm. 237. Ilustración capa: Ana Pillado Vega. Bertamiráns-Ames (A Coruña), decembro 2008.

     Cine:

-Actor no filme OS MORTOS VAN ÁS PRÉSAS, de Ángel de la Cruz, 12.04.

-Actor no filme FLORES TRISTES, de Teo Manuel Abad. Estrea: Santiago de Compostela, Teatro Principal, 21.11.

Premios:

-Premio Honorífico XIII Mostra Internacional de Teatro Universitario (MITEU). Ourense, 26.04.

-Premio Nacional da Cultura Galega: Artes Escénicas. Xunta de Galicia. Consellaría de Cultura. Santiago de Compostela, maio 2008.


2009

     Espectáculos:

-DARWIN: ENCONTRO NA DOMUS, de M. L. Intérpretes: Santiago Fernández, Manuel Lourenzo. Dirección: M. L. (Casahamlet. Estrea: A Coruña, Domus, Salón de Actos, 12.02).

-Santiago Fernández dirixe RATIÑA LINDA, de M. L. Inspirada nun conto de Bernardino Graña. Interpretada por Chus Álvarez e Antonio López Rico. (Casahamlet. Estrea: Foro Teatral LVI. A Coruña, Casahamlet, 13.02).

-Quico Cadaval dirixe AS DUNAS, de M. L. Reparto: Paula Buján, Evaristo Calvo, Paulo Oliveira, Manolo Cortés, Susana Dans, Christian Escuredo, Juan Carlos Mosquera Mos, Iria Pinheiro, Rodrigo Roel, Davide Salvado. (Centro Dramático Galego. Estrea: Santiago de Compostela, Salón Teatro, 06.03).

-ROSALÍA, de Miguel Anxo Fernán-Vello / GUILLES DE RAIS, de Jacobo Paz. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Estudio Casahamlet. Estrea: Aula Aberta. A Coruña, Casahamlet, 07.05).

-O ARAME, de M. L. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Estudio Casahamlet. Aula Aberta. A Coruña, Casahamlet, 07.05).

-Santiago Fernández e Manuel Lourenzo dirixen O CORAZÓN DELATOR, textos de M. A. Fernán-Vello, H. Ibsen, A. Chékhov, W. Shakespeare, M. Lourenzo, E. Allan Poe, T. Bernhard, X. Pisón e Á. Cunqueiro. Intérpretes: Alejandra Dans, Beatriz Fernández, Xulio C. Varela, Nuria González, Diego Abalde, Rubén Espejo, Samantha Cortés, Alsira Iglesias. (Estudio Casahamlet. Foro Teatral LIX. A Coruña, Casahamlet, 21.05).

-NOCTURNO POE / O CUARTO DE OFELIA (Espectáculo). 1. A RUÍNA DA CASA USHER, de E. Allan Poe. 2. O CORAZÓN DELATOR, de E. Allan Poe. O CUARTO DE OFELIA, de Xesús Pisón. Dramaturxia e dirección: M. L. (Casahamlet. Estrea: Rianxo, Casa da Cultura, 19.06).

-DARWIN: ENCONTRO NO XARDÍN, de M. L. Intérpretes: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández, Cecilia Bermúdez. Dirección: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández. (Casahamlet. Estrea: A Coruña, Domus, 24.11).

-ELISA NA CHAIRA, de M. L. Dirección: M. L. Intérpretes: Patricia Castro, Beatriz Fernández, Nuria González, Roberto González. (Estudio Casahamlet. Estrea: Aula Aberta. A Coruña, Casahamlet, 21.12).

     Lecturas:

-Manuel Lourenzo e Santiago Fernández dirixen a lectura dramatizada de PÁLPITO, de Luz Pozo Garza. Reparto: Rosalía, Chus Álvarez; Pimentel, Manuel Lourenzo. (Grupo de Lectura Casahamlet. Foro Teatral XLV. A Coruña, Real Academia Galega, Salón de Actos, 29.01).

-Manuel Lourenzo e Santiago Fernández dirixen a lectura dramatizada de ESTADO ÚNICO, de Jacobo Paz. Voz: Santiago Fernández. (Grupo de Lectura Casahamlet. Foro Teatral XLV. A Coruña, Real Academia Galega, Salón de Actos, 29.01).

-Xosé Manuel García e Rubén Ruibal dirixen e interpretan a lectura dramatizada de escenas de AS HORAS BAIXAS, de M. L. Reparto: Conde, Xosé Manuel García; Harker, Rubén Ruibal. (Foro Teatral LVII. A Coruña, Casahamlet, 26.03).

-Roberto Leal dirixe a lectura dramatizada de A PREA, de M. L. Intérpretes: Carlos Ariel, César Cambeiro, Manuel Castellano, Blanca Cendán, Pepo Suevos. Axuda na dirección: Ester Carrodeguas. (SGAE-AAAG. Ciclo de Lecturas Dramatizadas. Santiago de Compostela, Arteria Noroeste, 30.03).

-Manuel Lourenzo dirixe a lectura dramatizada de AMOR MÓBIL, de Henrique Rabuñal. Reparto: El, Simón Iglesias; Ela, Beatriz Fernández. (Grupo de Lectura Casahamlet. Foro Teatral LX. A Coruña, Casahamlet, 19.11).

-Manuel Lourenzo dirixe a lectura dramatizada de CATÁSTROFE, de Henrique Rabuñal. Reparto: O Coro, Cecilia Conde; O político de aquí, O político de aló, Manuel Lourenzo; O Muiñeiro, Rubén Espejo; O Alemán, Iván García. (Grupo de Lectura Casahamlet. Foro Teatral LX. A Coruña, Casahamlet, 19.11).

-Manuel Lourenzo dirixe a lectura dramatizada de RODAXE, do propio M. L. Intérpretes: Santiago Fernández, Manuel Lourenzo, Rubén Ruibal. (Acto de presentación do libro MEDEA DOS FUXIDOS E OUTRAS PEZAS. A Coruña, Casahamlet, 17.12).

     Publicacións:

-MEDEA DOS FUXIDOS E OUTRAS PEZAS (MEDEA DOS FUXIDOS / INFORME DA CIDADE OPACA / DESPOIS DO TEMPORAL / RODAXE / ELISA NA CHAIRA / ADELINA MORREU AFOGADA). Biblos clube de lectores, Colección Mandaio, núm. 36. Mandaio-Cesuras (A Coruña), decembro 2009.

-O HÓSPEDE ESCANDINAVO. (Novela curta). Edicións Espiral Maior, Narrativa. Ilustración da cuberta: Isabel Pintado. Rutis-Culleredo (A Coruña), 14.12.2009.

-RODAXE (2ª ed.). Madrygal, Revista de Estudios Gallegos, vol. 12. Madrid, Universidad Complutense, 2009, páxs. 209-211.

     Cine:

-Actor na serie MATALOBOS (capítulos 25 e 26, que se emitirán en 2010), de Vídeo Voz (para TVG).

-Actor en O MARISCAL. LENDAS, MITO E REALIDADE, (Documental), de Damián Varela Pastrana. Imaxina Audiovisual, 2009.

     Premios:

-Premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais, pola obra FLORES DE DUNSINANE. Santiago de Compostela, 2009.


2010

     Espectáculos:

-Santiago Fernández dirixe AS FORMIGAS, de Manuel Lourenzo, inspirada no conto de Jacobo Fernández. Intérpretes: Chus Álvarez, Antonio López Rico. (Casahamlet. Estrea: A Coruña, Casahamlet, 10.02).

-MEDEA DOS FUXIDOS, de M. L. Escena Terceira. Dirección: M. L. Intérprete: Ana Hermida. (Estudio Casahamlet. Estrea: Aula Aberta. A Coruña, Casahamlet, 15.04).

-Nuria González dirixe AMANTE PÓSTUMO, de M. L. Dentro do espectáculo AMANTES E DESAMANTES. (Grupo Grávida Teatro. A Coruña, Colexio Calvo Sotelo, XIII Certamen de Teatro Escolar y Aficionado, de Candilejas Don Bosco, 22.04).

-Salvador del Río dirixe o espectáculo ECLIPSES, textos de M. L. (ACTRIZ ABANDONADA POLO SEU ESPECTADOR, A FUNCIÓN, TRINCHEIRA, A ESPERA, FALTA HAMLET, O PASEO, AMANTE PÓSTUMO). Elenco: Sara Abilleira Crespo, Sara Barcia Portela, Tamara Calvo Porrúa, Silvia Fernández García, Verónica López Rielo, Beatriz Piñeiro Serantes, Eva Rodríguez Calvar, Sandra Souto Gontad, Óscar Tosar González. (Aula de Teatro da Universidade de Vigo. Campus de Pontevedra. Estrea: A Coruña, Fórum Metropolitano, 17 Festival Internacional de Teatro Universitario da Coruña, FITEU, 04.05).

-AO RASO COAS LEBRES, poemas de Rosalía de Castro. Recital-concerto. Intérpretes: Santiago Fernández, Manuel Lourenzo. Músicos: Brandán Lourenzo, Manu Clavijo. Dirección: Manuel Lourenzo. (Casahamlet. Muros, Casa da Cultura, 05.06).

-Santiago Fernández dirixe AS TROIANAS, de Eurípides. Dramaturxia e tradución: M. L. (Escola Municipal de Teatro de Culleredo. Culleredo, Edificio de Servizos Múltiples, 11.06).

-HORARIO, de Begoña Muñoz Saá. Dramaturxia e dirección: M. L. Intérpretes: Cecilia Conde, Patricia Castro, Beatriz Fernández, Nuria González. (Estudio Casahamlet. Estrea: A Coruña, Fórum Metropolitano, Mostra de Escolas de Teatro, 16.06).

-Actor en HISTORIAS DO CONDE SANTO OSORIO GUTIÉRREZ, guión: Miguel García, Xosé Peinó. (G. T. Raiolas, de Alfoz-Lugo. Vilanova de Lourenzá, 27.08).

-Actor en O GRAN RAIOLO, de Xosé Peinó. (G. T. Raiolas, de Alfoz-Lugo. Ferreira do Valadouro, Casa da Cultura Manuel Lourenzo, 30.08).

-HORARIO, de Begoña Muñoz Saá. Dirección: Manuel Lourenzo. (GT. Grávida Teatro. Sigrás-Cambre, IES David Buján, 25.11).

-POEMAS DE LUÍS SEOANE. Voces: Santiago Fernández, Manuel Lourenzo. Dirección: Manuel Lourenzo. (Casahamlet. Betanzos, Fundación CIEC (Centro Internacional de la Estampa Contemporánea), Museo da Estampa, 26.11).

-OS CAMIÑOS DO BOSQUE, de M. L. Dirección: M. L. Trece textos: 1. Intérpretes: Mateo Franco, Susana Abellán; 2. Intérpr.: Pacu Granxa, Cristina Fuentes; 3. Intérpr.: Ana Hermida, Diego Loureiro; 4. Intérpr.: Carmen Martínez, Ruth Lesta; 5. Intérpr.: Pacu Granxa, Álvaro Cabarcos; 6. Intérpr.: Diego Loureiro, Iván García; 7. Intérpr.: Carmen Martínez, Pacu Granxa; 8. Intérpr.: Álvaro Cabarcos, Ana Hermida; 9. Intérpr.: Carmen Martínez, Rubén Espejo; 10. Intérpr.: Ruht Lesta, Ana Freire; 11. Intérpr.: Susana Abellán, Carmen Martínez; 12. Intérpr.: Celso Seco, Rubén Espejo; 13. Intérpr.: Ana Hermida. (Estudio Casahamlet. Estrea: Aula Aberta. A Coruña, Casahamlet, 22.12).

-O RETRATO DE DORIS DAY [A FUNCIÓN], de M. L. Dirección: M. Lourenzo, Santiago Fernández. Intérpretes: Pacu Granxa, Ruth Lesta. (Estudio Casahamlet. Aula Aberta. A Coruña, Casahamlet, 22.12).

     Publicacións:

-CONCERTO (A VELADA / WALDO / CONCERTO / EN POUCAS PALABRAS / RINGO E TAMARA / UNHA MAN DE NORDÉS / DARWIN: ENCONTRO NAS DOMUS / DARWIN: ENCONTRO NO XARDÍN). Edicións Laiovento, Teatro, núm. 255. Ilustración capa: Reimundo Patiño. Bertamiráns-Ames (A Coruña), febreiro 2010.

-FLORES DE DUNSINANE. Edicións Xerais de Galicia, Biblioteca Dramática Galega, núm. 13. Ilustración cuberta: Villalobo. Vigo, maio 2010.

-A MULLER DA XANELA (Dexanira). Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 12. Ilustración: Paula Alvite. A Coruña, maio 2010, páxs. 86-88.

-ARQUEOLOXÍA DO VALADOURO. PREHISTORIA, de Isaac Ferreira, Manuel Lourenzo e Xesús Pisón. Lugo: Deputación Provincial, xuño 2010.

-CRÓNICA DO SOL DE INVERNO. En Lourenço, Cilha: Teatro Circo. Tres textos. A Coruña: Deputación Provincial, Manuais Casahamlet, Teatro, núm. 11, outubro 2010, páxs. 33-91.

-ERROS E FERROS DE PEDRO MADRUGA. En Lourenço, Cilha: Teatro Circo. Tres textos. A Coruña: Deputación Provincial, Manuais Casahamlet, Teatro, núm. 11, outubro 2010, páxs. 93-172.

-HIPÓLITO. En Lourenço, Cilha: Teatro Circo. Tres textos. A Coruña: Deputación Provincial, Manuais Casahamlet, Teatro, núm. 11, outubro 2010, páxs. 173-197.

     Cine:

-Actor en PARDO DE CELA. HISTORIA E LENDA, de Xosé Peinó. Alfoz (Lugo), Feira Medieval, 17.07.

-Actor en O PRIMEIRO PACIENTE, de Pepe Peinó. Produción: Caolipe Producións. Rodaxe: verán de 2010.

-Actor en EMILIA PARDO BAZÁN. A CONDESA REBELDE, de Zaza Ceballos. Coprodución: Zenit Televisión e TVG. Rodaxe: decembro de 2010.

     Premios:

-V Premio Abrente de Textos Teatrais, pola obra AQUELAS COUSAS DO VERÁN. Ribadavia, 24.07.


2011

     Espectáculos:

-FIDALGO, textos de R. Otero Pedrayo. Intérpretes: Manuel Lourenzo, Rubén Espejo. Músico: Brandán Lourenzo. Dramaturxia e dirección: Manuel Lourenzo. (Casahamlet. Foro Teatral LXX. A Coruña, Casahamlet, 07.04).

-FANTOCHES, traballo colectivo, sen texto. Dirección: Manuel Lourenzo. Intérpretes: Celso Seco, Miguel Manzano, Agustín Abelleira, Ruth Castro, Uxío Losada, Manuel Lourenzo. (Estudio Casahamlet. Cesuras, Colexio Forte Bragade, 13.05).

-AQUELAS COUSAS DO VERÁN, de M. L. Intérpretes: Ana Hermida, Rubén Espejo, Cristina Fuentes, Carmen Martínez, Margot Reinoso, Celso Seco, Miguel Manzano. Dirección: M. L. (Estudio Casahamlet. Estrea: Foro Teatral LXXI. Cesuras, Asociación Cultural R. D. Monte Medela, 17.05).

-SE NON QUERES CASAR, O MESMO DÁ, teatro e poesía de Álvaro Cunqueiro. Intérpretes: Ana Hermida, Santiago Fernández, Manuel Lourenzo. Músicos: Brandán Lourenzo, Manu Clavijo. Dirección: Manuel Lourenzo. (Casahamlet. Rianxo, Auditorio Municipal, 29.05).

-TRAVESÍA, traballo colectivo, con textos de Manuel Lourenzo, Miguel A. Fernán-Vello, Thomas Bernhard, Raúl Dans e Bernard-Marie Koltès. Intérpretes: Alba Barrio, Teresa Blanco, Mª Carmen Botana, Yoanna Corral, Amparo Cortés, Maica Cotelo, Valentín Entrialgo, Yolanda Ferreiro, Loli González, Raquel Gutiérrez, Kenia Maduro, Mª Carmen Mallo, Pilar Martínez, Teresa Martínez, Pilar Roca, Begoña Valdés, Pilar Veiga. Dirección: Santiago Fernández, Manuel Lourenzo. (Escola Municipal de Teatro de Culleredo. Culleredo, Edificio de Servizos Múltiples, 03.06).

-Cristina Sánchez Veiga dirixe MEDIEVALIA, de M. L. Escrita expresamente para o grupo Garelia Teatro, de Betanzos, do que M. L. é Presidente de Honra. (Garelia Teatro. Lugo, Centro de Convivencia de Fingoi, Atracción Teatral V, 22.10).

     Publicacións:

-AQUELAS COUSAS DO VERÁN. Difusora de Letras, Artes e Ideas, SL. Ourense, marzo 2011.

-TRES VERSIÓNS (AS TROIANAS / O SALTO DO PUMA / TRANSILVANIA). Edicións Laiovento, Teatro, núm. 271. Ilustración capa: Ana Pillado Vega. Bertamiráns-Ames (A Coruña), abril 2011. [No libro figura 2010].

-Á SOMBRA DAS CARBAS. Casahamlet, Revista de Teatro, núm. 13. Ilustración: Emilia Salgueiro. A Coruña, maio 2011, páxs. 72-74.

-Juan Antonio Molina Fernández publica BELICOSARIO, adaptación a Banda Deseñada da obra teatral BELICOSARIO, de Manuel Lourenzo. Edita: A. C. Entre Bambalinas. Vigo, 2011.

     Cine:

-Actor en MARIÑEIROS, de Omar Rabuñal. Capítulo para TVG. Rodaxe: 18.02.

-Actor en O PRIMEIRO PACIENTE, de Pepe Peinó. Produción: Caolipe Producións. Estrea: Ferreira do Valadouro, Casa da Cultura Manuel Lourenzo, 20.08.

-Actor en EMILIA PARDO BAZÁN. A CONDESA REBELDE, de Zaza Ceballos. Coprodución: Zenit Televisión e TVG. Estrea: A Coruña, Teatro Rosalía Castro, 28.09.

-Actor en SINBAD, de Antón Dobao. Longametraxe. Baseada na novela de Álvaro Cunqueiro Si o vello Sinbad volvese ás illas. Ficción Producciones. Para a TVG. Estrea: Vigo, Museo do Mar, 25.10.

-Actor en VILAMOR, de Ignacio Vilar. Rodaxe: 2011.

     Premios:

-Premio Otero Pedrayo a Casahamlet, S. L. Directores: Manuel Lourenzo e Santiago Fernández. A Coruña, 18.02. Entrega do Premio: Pazo de Mariñán, 21.10.

-Premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) 2011, na categoría de teatro, pola obra FLORES DE DUNSINANE. Santiago de Compostela, 30.04.


2012

     Espectáculos:

-Iria Pena dirixe MARIO E MANFREDO, de M. L. ("La Tuerca 27". A Coruña, 06.01).
Elaboración do formato: Montserrat Modia
Actualización de datos: Isaac Ferreira, 12.01.2012


[Xaneiro, 2012]

¿Quéreslle mandar unha mensaxe ao autor?  

 

logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega