Listaxe de obras editadas por eDixital na nosa videoteca

Época Autor(a)/Obra Dispoñíbel en: Texto, Audio, Vídeo, Imaxe

S. XX

Alcalá, Xavier:

 

 

 

· Nos pagos de Huinca Loo

S. XX

Aleixandre, Marilar:

 

 

 

· Catálogo de Velenos

S. XX

Alonso Montero, Xesús:

 

 

 

· Ensaios breves de literatura e política

S. XX

Álvarez Cáccamo, Xosé María:

 

 

 

· Vocabulario das orixes

S. XX

Álvarez Torneiro, Manuel:

 

 

 

· Habitante único

S. XX

Carballo, Francisco:

 

 

 

· Historia de Galicia

S. XX

Carvalho Calero, Ricardo:

 

 

 

· Voz e silencio (Entrevista con Ricardo Carballo Calero)

S. XX

Casalderrey, Fina:

 

 

 

· ¡Puag, que noxo!

S. XX

Castelao, Afonso Daniel Rodríguez:

 

 

 

· Alba de groria

S. XX

Chao Rego, Xosé:

 

 

 

· Eu Renazo Galego: ensaio sobre identidade galega

S. XX

Dacosta, Marta:

 

 

 

· Pel de ameixa

S. XX

Dieste, Rafael:

 

 

 

· A fiestra valdeira

S. XX

Ferreiro, Manuel:

 

 

 

· Gramática Histórica Galega. Volume II. Lexicoloxía

S. XX

Freixeiro Mato, Xosé Ramón:

 

 

 

· Lingua galega: normalidade e conflito

S. XX

Ledo, Margarita:

 

 

 

· Linguas Mortas, serial radiofónico

S. XX

Lourenzo, Manuel:

 

 

 

· O perfil do crepúsculo

S. XX

Manuel María:

 

 

 

· Antoloxía poética (1997)

S. XX

Miranda, Anisia:

 

 

 

· Contos (Cantarolas)

 

 

· De paseo (Cantarolas)

S. XX

Neira Vilas, Xosé:

 

 

 

· Querido Tomás

S. XX

Pallarés, Pilar:

 

 

 

· Livro das devoracións

S. XX

Pousa Antelo, Avelino:

 

 

 

· Galegos, gallegos e galleguiños

S. XX

Queizán, María Xosé:

 

 

 

· Despertar das amantes

S. XX

Rábade Paredes, Xesús:

 

 

 

· Os dedos dos loureiros

S. XX

Rivas, Manuel:

 

 

 

· Mohicania

S. XX

Rodríguez Baixeras, Xavier:

 

 

 

· Beira Norte

S. XX

Seoane, Xavier:

 

 

 

· Regreso e advenimento

S. XX

Toro, Suso de:

 

 

 

· Círculo: da materia dos soños

S. XX

Val, Marga do:

 

 

 

· Entre dunas

S. XX

Valcárcel, Xulio L.:

 

 

 

· Memoria de agosto

S. XX

Vidal Bolaño, Roberto:

 

 

 

· A burla do galo

S. XX

Villar Janeiro, Helena:

 

 

 

· Nas hedras da clepsidra

S. XXI

Aleixandre, Marilar:

 

 

 

· As debandadoras de seda

S. XXI

Álvarez Torneiro, Manuel:

 

 

 

· Epicentro

S. XXI

Braxe, Lino:

 

 

 

· Borgiana

 

 

· Escolma

S. XXI

Cabana, Darío Xohán:

 

 

 

· Cabalgada na brétema

S. XXI

Campo, Marica:

 

 

 

· Derradeira vontade

S. XXI

Castaño, Yolanda:

 

 

 

· (Re)ser(vado) (Polifonías)

S. XXI

Chao Rego, Xosé:

 

 

 

· Testamento (Un futuro para a lingua)

S. XXI

Conde, Alfredo:

 

 

 

· Lukumí

S. XXI

Docampo, Xabier P.:

 

 

 

· A máscara (Contos de máscaras, rúas, perdicións e caníbales)

S. XXI

Fernán-Vello, Miguel Anxo:

 

 

 

· Antoloxía de poemas

S. XXI

Fernández del Riego, Francisco:

 

 

 

· Palabras a eito

S. XXI

Fernández Paz, Agustín:

 

 

 

· Corredores de sombra

S. XXI

Forcadela, Manuel:

 

 

 

· Refutación da musa

S. XXI

García-Bodaño, Salvador:

 

 

 

· Amencida de alucinación

S. XXI

Graña, Bernardino:

 

 

 

· Sen sombra e sen amor

S. XXI

Iglesias, Bieito:

 

 

 

· Amor e música lixeira

S. XXI

Kruckenberg, Mª do Carme:

 

 

 

· Lembranzas da beleza triste

S. XXI

Lourenzo, Manuel:

 

 

 

· Insomnes

S. XXI

Martínez Oca, Xosé Manuel:

 

 

 

· O tempo en ningunha parte

S. XXI

Negro, Carlos:

 

 

 

· Necrose

S. XXI

Penas, Ánxeles:

 

 

 

· Territorio

S. XXI

Pousa Antelo, Avelino:

 

 

 

· Agoiro

S. XXI

Pozo Garza, Luz:

 

 

 

· As arpas de Iwerddon

S. XXI

Quiroga, Xabier:

 

 

 

· Autopoética

S. XXI

Rabuñal, Henrique:

 

 

 

· O cristal da sede

S. XXI

Riveiro Loureiro, Manoel:

 

 

 

· Os cadros

 

 

· Xullo-Agosto

S. XXI

Romaní, Ana:

 

 

 

· Love me tender

S. XXI

Salinas Portugal, Francisco:

 

 

 

· Percorro o mapa...

S. XXI

Sánchez, Cesáreo:

 

 

 

· O rumor do distante

S. XXI

Veiga, Eva:

 

 

 

· A luz e as súas cicatrices

S. XXI

Vila-Coia, Xabier:

 

 

 

· Vento Mareiro


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega