BIBLIOTECA DE TEXTOS SOBRE A AUTORA
     A influencia de Rosalía e Novoneyra
                                          Carmen Blanco
      Palabra no tempo
                                          Manuel María
    Festa da palabra: an anthology of contemporary Galician women poets
                                          Kathleen N. March
    De Pondal a Novoneyra
                                          X. L. Méndez Ferrín
    María Mariño, noiesa do Courel, dinamiteira da fala
                                          Uxío Novoneyra
    Prólogo de Palabra no tempo
                                          Ramón Otero Pedrayo
    María Mariño, noiesa do Caurel
                                          Miro Villar
De quereres colaborar neste apartado, envía o teu traballo a edixital@udc.es.

INICIO