ESTUDOS
     Lugrís Freire na cultura galega
                                          Henrique Manuel Rabuñal Corgo
      Lugrís Freire: "Umha pátria, um idioma"
                                          Manuela Rivera Cascudo
De quereres colaborar neste apartado, envía o teu traballo a edixital@udc.es.

INICIO