Unha liña no ceo (58 narradores galegos 1979-1996)

Xavier Alcalá, Marilar Aleixandre, Fran Alonso, Alfonso Álvarez Cáccamo, Anxo Angueira, Xoán Bernárdez Vilar, Darío Xohán Cabana, Xosé Carlos Caneiro, Ramón Caride Ogando, Carlos Casares, Alfredo Conde, Xosé de Cora, Xabier P. Docampo, Francisco X. Fernández Naval, Agustín Fernández Paz, Manuel Forcadela, Víctor F. Freixanes, Camilo Gonsar, Bernardino Graña, Bieito Iglesias, Santiago Jaureguizar, Margarita Ledo, Manuel Lourenzo González, Paco Martín, Xosé Manuel Martínez Oca, Carlos Mella, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Miranda, Gonzalo Navaza, Xosé Neira Vilas, Xavier Queipo, María Xosé Queizán, Carlos G. Reigosa, Manuel Rivas, Manoel Riveiro Loureiro, Xavier Rodríguez Baixeras, Claudio Rodríguez Fer, Euloxio R. Ruibal, Miguel Suárez Abel, Suso de Toro

A obra non está dispoñíbel en ningún formato

Datos
Comentarios
 

Comentarios dos nosos lectores:

Polo de agora non temos ningún comentario


¿Queres comentar esta obra? 

 

logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega