Listaxe de obras de ensaio dispoñíbeis para lectura

Época Autor(a)/Obra Dispoñíbel en: Texto, Audio, Vídeo, Imaxe

Medieval

Bernárdez Vilar, Xoán:

 

 

 

· Consideracións acerca de Baiona e do Rei Afonso

 

 

· De péndulos e de templarios

 

 

· Isidoro de Sevilla

 

 

· O descobridor que chegou do frio. A viagem de Cristóvao Colombo a Thule

 

 

· Os olhos da História. A Cartografia, dos seus inícios às decisivas contribuiçôes do português Planisferio Cantino (1502)

 

 

· A Batalla de Rande

 

 

· A cuestión da celtidade de Galicia

 

 

· Egipto, a viagem perdida de Egéria

 

 

· Nada novo baixo o sol: A legitimaçom do poder a travês da arte na Roma de Augusto

 

 

· O incógnito monte Zephiro da "Ora Maritima"

S. XIX

Armada Teixeiro, Ramón:

 

 

 

· Casos e cousas

S. XIX

Lugrís Freire, Manuel:

 

 

 

· Non máis emigración (artigo en A gaita gallega)

S. XIX

Saco Arce, Xoán Antonio:

 

 

 

· Gramática gallega

S. XIX

Valladares, Marcial:

 

 

 

· Diccionario gallego-castellano

S. XX

Alonso Montero, Xesús:

 

 

 

· Ensaios breves de literatura e política

S. XX

Álvarez Blázquez, Xosé María:

 

 

 

· Escolma da Poesía Medieval

S. XX

Barros, Tomás:

 

 

 

· Confeso que pintei

S. XX

Bernárdez Vilar, Xoán:

 

 

 

· A expediçom luso-dinamarquesa ao noroeste atlântico: alcançárom América os Portugueses antes do que Colom?

S. XX

Blanco Torres, Roberto:

 

 

 

· Xornalismo Irmandiño

S. XX

Carballo, Francisco:

 

 

 

· Castelao no seu tempo

 

 

· Historia de Galicia

 

 

· Historia de Galicia

S. XX

Carvalho Calero, Ricardo:

 

 

 

· A ideia da Galiza em Otero Pedrayo

 

 

· A posiçom dos clíticos em galego-português

 

 

· Comemoraçom do Estatuto Galego de 1936

 

 

· Discurso político e discurso poético na literatura galega moderna

 

 

· Ensaios sobre narrativa galega de após-guerra

 

 

· O problema ortográfico

 

 

· Otero Pedraio na história do romance galego

 

 

· Para a história da ordenaçom jurídica da autonomia galega

 

 

· Política lingüística

 

 

· Silêncio! Umha nova leitura de um texto rosaliano

 

 

· Situaçom presente e orientaçom futura dos problemas gerais da nossa língua

S. XX

Castro, Xavier:

 

 

 

· Alimentación e Historia: Chocolate de ricos e pobres

 

 

· O galeguismo na encrucillada republicana (Vol. I)

 

 

· O galeguismo na encrucillada republicana (Vol. II)

 

 

· Vida cotián e mentalidades na historia da alimentación galega: banquetes fúnebres, ánimas e velorios

S. XX

Chao Rego, Xosé:

 

 

 

· Eu Renazo Galego: ensaio sobre identidade galega

S. XX

Cuba, Xoán R.:

 

 

 

· Diccionario dos seres míticos galegos

S. XX

Diéguez, Lois:

 

 

 

· Apresentación

S. XX

Dieste, Rafael:

 

 

 

· O teatro galego i-o teatro portugués

S. XX

Fernández del Riego, Francisco:

 

 

 

· O río do tempo. Unha historia vivida

S. XX

Ferreiro, Manuel:

 

 

 

· Gramática Histórica Galega. Volume II. Lexicoloxía

S. XX

Filgueira Valverde, Xosé:

 

 

 

· Adral

S. XX

Freixeiro Mato, Xosé Ramón:

 

 

 

· Lingua galega: normalidade e conflito

S. XX

González, Xoán Xesús:

 

 

 

· De cara á democracia galega

S. XX

González-Millán, Xoán:

 

 

 

· Do nacionalismo literario a unha literatura nacional

 

 

· O Diccionario Enciclopédico de Eladio Rodríguez

S. XX

Liñares Giraut, X. Amancio:

 

 

 

· Negreira na guerra do 36

S. XX

Losada Diéguez, Antón:

 

 

 

· Adiante

 

 

· Os camiños d'o agrarismo galego

 

 

· Valentín Lamas Carvajal

S. XX

Lugrís Freire, Manuel:

 

 

 

· Gramática do Idioma Galego

S. XX

Luna Sanmartín, Xosé:

 

 

 

· A estrada románica

S. XX

Maceiras, Lourdes:

 

 

 

· Unha doenza de natureza social

S. XX

Mariño Paz, Ramón:

 

 

 

· As liñas en galego do "Theatro Moral e Político de la Noble Academia Compostelana" (1731) de Pablo Mendoza de los Ríos

S. XX

Martínez-Risco, Sebastián:

 

 

 

· Función da Academia no futuro da Lingoa

 

 

· O mar e a saudade

 

 

· Presencia da Lingua Galega

S. XX

Mato Fondo, Miguel A.:

 

 

 

· A melancolia na poesia de Eduardo Pondal

S. XX

Méndez Ferrín, Xosé Luís:

 

 

 

· Resposta ao discurso lido polo Ilustrísimo Señor don Manuel María Fernández Teixeiro no acto da súa recepción da RAG

S. XX

Meyer, Franck:

 

 

 

· O papel das traduccións no caso Galicia-Alemaña na actualidade

 

 

· Un poeta alemán en lingua galega. Apuntamentos sobre unha antoloxía de Rolf Dieter Brinkmann

S. XX

Miranda, Xosé:

 

 

 

· Diccionario dos seres míticos galegos

S. XX

Moreno, María Victoria:

 

 

 

· Verso e prosa

S. XX

Moure, Teresa:

 

 

 

· Aspectos da sintaxe do galego desde a perspectiva tipolóxica

S. XX

Paz-Andrade, Valentín:

 

 

 

· Castelao na luz e na sombra

S. XX

Pérez Prieto, Victorino:

 

 

 

· Galegos e cristiáns. "Deus fratresque Gallaeciae"

S. XX

Piñeiro, Ramón:

 

 

 

· "A filosofía i o home"

S. XX

Pita, Emilio:

 

 

 

· Verbas á mocedade galega

S. XX

Pousa Antelo, Avelino:

 

 

 

· A escola agrícola da granxa Barreiros

S. XX

Reigosa, Antonio:

 

 

 

· Diccionario dos seres míticos galegos

S. XX

Reigosa, Carlos G.:

 

 

 

· O doutor Livingstone, supoño

S. XX

Ríos, Xulio:

 

 

 

· China, a próxima superpotencia

S. XX

Rivas Troitiño, Xosé Manuel:

 

 

 

· O gaiteiro de Soutelo. Unha espresión da cultura popular

S. XX

Rozados "Rochi", Francisco:

 

 

 

· Forcarei. No berce do Umia e do Lérez

 

 

· Salvador Antonio Rodríguez Fraiz, o crego que foi cronista

 

 

· Terra de Montes. Guía Cultural e Turística

S. XX

Salinas Portugal, Francisco:

 

 

 

· Para umha leitura de Folhas Novas

S. XX

Tobío, Lois:

 

 

 

· Catro ensaios sobre o conde de Gondomar

S. XX

Velasco, Carlos:

 

 

 

· Castelao no contexto histórico e político da II República

S. XX

Vidal Bolaño, Roberto:

 

 

 

· Perspectivas do teatro galego actual

S. XX

Vilar Ponte, Ramón:

 

 

 

· Breviario da autonomía

S. XX

Villalta, Luísa:

 

 

 

· A língua dos sons

S. XX

Xocas:

 

 

 

· Enredos

S. XXI

Alonso, Fran:

 

 

 

· O secuestro dos elefantes

S. XXI

Álvarez Cáccamo, Celso:

 

 

 

· O "galego" frente ao "português", ou a lógica social da diferença

S. XXI

Bernárdez Vilar, Xoán:

 

 

 

· A "Carta de París", considerada como de Cristóbal Colón

S. XXI

Borrazás, Xurxo:

 

 

 

· Arte e ensaio

S. XXI

Caneiro, Xosé Carlos:

 

 

 

· E o mundo será mellor

 

 

· O destino da Literatura e a Literatura como destino

S. XXI

Carballo, Francisco:

 

 

 

· Nova Igrexa Galega

S. XXI

Carvalho Calero, Ricardo:

 

 

 

· Escritos sobre teatro

S. XXI

Casas, Arturo:

 

 

 

· A descrición na obra narrativa de Carvalho Calero

 

 

· Ultimidades poéticas

S. XXI

Castro, Francisco:

 

 

 

· Borobó, despedido

 

 

· Eu fun un best seller da Literatura Galega

 

 

· Normais nun país anormal

 

 

· Os séculos escuros aínda son estes

 

 

· Receitas para Thermomix

 

 

· Supervivencia ou suicidio

S. XXI

Castro, Xavier:

 

 

 

· Cuestións arredor da historia cultural do viño

S. XXI

Costa, Xosé María:

 

 

 

· A Solaina

 

 

· Presenzas de Castelao en Barcelona. Dous momentos artístico-literarios

S. XXI

Dacosta, Marta:

 

 

 

· A rota dos baleeiros

 

 

· Da voz e da man das mulleres

S. XXI

Dans, Raúl:

 

 

 

· Algunhas preguntas sobre o teatro en Galicia hoxe

S. XXI

Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán:

 

 

 

· Alexandre Bóveda, ou a loita constante polo Estatuto de Autonomia

S. XXI

Diz Ramos, Manuel:

 

 

 

· Rancores do pasado

S. XXI

Fernández del Riego, Francisco:

 

 

 

· Palabras a eito

S. XXI

Ferreiro, Manuel:

 

 

 

· Pondal e os Queixumes

S. XXI

Figueroa, Adela:

 

 

 

· A unha heorica resistente de Muxía

 

 

· Acerca do rio Miño: tres anos de traballo galaico-minhoto para alén das fronteiras políticas

 

 

· Monte Cubeiro: O grito da terra

 

 

· O afundimento do buque Prestige e as suas consecuéncias para Galicia

 

 

· O Prestige, Adega e o voluntariado

 

 

· Unha revolución social chamada Prestige: "Nunca Máis"

S. XXI

Forcadela, Manuel:

 

 

 

· A literatura na era cibernética: unha reflexión socio-cultural

 

 

· A narrativa de Carvalho Calero na encrucillada dos anos cincuenta

 

 

· A narrativa galega contemporánea: 1800-1975. Unha perspectiva

 

 

· A poesía de Xosé Luís Méndez Ferrín

 

 

· O poeta na Galiza de hoxe

S. XXI

Freixeiro Mato, Xosé Ramón:

 

 

 

· O galego e as linguas europeas

 

 

· O galego, unha lingua extensa e útil

 

 

· Reflexións sobre o galego a propósito da reforma normativa

S. XXI

Frías Conde, Xavier:

 

 

 

· A literatura eonaviega contemporánea (notas sobre literatura galega de Asturias)

 

 

· Resumo de gramática eonaviega

S. XXI

García Negro, María Pilar:

 

 

 

· Arredor de Castelao

S. XXI

Garrido Couceiro, Xoán Carlos:

 

 

 

· A voltas co concepto de compromiso. Alexandre Bóveda

 

 

· As causas da crueldade

 

 

· Criadores superviventes baixo o franquismo: O caso de Ken Keirades

 

 

· Días de Losada na Estrada

 

 

· J. P. Sartre: Un centenario discreto para un intelectual indiscreto

 

 

· Manuel García Barros

 

 

· O anti-nacionalismo: Principios e fins

 

 

· O solpor do intelectual crítico

 

 

· O título [Sempre en Galiza]

S. XXI

Gómez, Lupe:

 

 

 

· O mar era azul

S. XXI

Gómez Fernández, María del Mar:

 

 

 

· Os irmanamentos en Galicia: a ruta local do internacional

S. XXI

González Gómez, Xesús:

 

 

 

· O surrealismo. Unha achega documental

 

 

· Presenzas de Castelao en Barcelona. Dous momentos artístico-literarios

S. XXI

Loureiro Rodríguez, Carlos:

 

 

 

· Callobre C.F. Dos alicerces a 2002

S. XXI

Manuel María:

 

 

 

· A Terra Chá: Poesía e Paisaxe

S. XXI

Martínez Pereiro, Carlos Paulo:

 

 

 

· Do carácter transitivo da literatura e da plástica... (...E mais da cor nunha narrativa de Lois Pereiro)

S. XXI

Meyer, Franck:

 

 

 

· A carraxe de Brinkmann

 

 

· A saudade de Raoul Schrott

 

 

· Crónica desde Alemaña. O crebacabezas de Berlín

 

 

· Das unendliche Parfum - A narrativa alemana hoxe

 

 

· Elfriede Jelinek - Unha voz discrepante

 

 

· Europa tamén é dos galegos

 

 

· Heimat - A saga da terra

 

 

· O Don Juan de Peter Handke

 

 

· O trauma da reforma

 

 

· Siddhartha en galego

 

 

· Unha rexión fronteiriza na Europa do século XXI. O estado federado do Sarre entre identidade e internacionalización

 

 

· Uwe Timm pregúntase polo seu irmán

S. XXI

Moreda, Eva:

 

 

 

· A música dos actuarios

S. XXI

Negro, Carlos:

 

 

 

· Decálogo temático para a poesía finisecular galega (1990-2000)

 

 

· Flas Zapping Vers

S. XXI

Pardo de Neyra, Xulio:

 

 

 

· Lugo: cultura a república. As manifestacións intelectuais dunha cidade galega entre 1931-1936

 

 

· O labor lírico do ilustrado cura de Fruíme. Textos galegos de Zernadas y Castro

S. XXI

Penas, Ánxeles:

 

 

 

· Humorismo e humanismo na obra de Castelao

S. XXI

Pérez Prieto, Victorino:

 

 

 

· Contra a síndrome NNA (Non hai Ningunha Alternativa). Unha aposta pola esperanza

 

 

· Prisciliano na cultura galega. Un símbolo necesario

S. XXI

Pillado Mayor, Francisco:

 

 

 

· A Galicia Moderna. Teatro (1916-1936)

S. XXI

Queipo, Xavier:

 

 

 

· O tabú nas relacións

S. XXI

Queixas Zas, Mercedes:

 

 

 

· Breve historia da literatura galega

S. XXI

Queizán, María Xosé:

 

 

 

· O Ensino Público e o legado da Ilustración

S. XXI

Rei Ballesteros, Anxo A.:

 

 

 

· A flor da boca

S. XXI

Ríos, Xulio:

 

 

 

· Outra Galicia, outro Mundo, outro Tempo

 

 

· Sempre no Mundo

S. XXI

Ripalda, Xosé Lois:

 

 

 

· A cultura tradicional do pan

 

 

· Erbedeiro, vida e esmorecer dunha freguesía

S. XXI

Rozados "Rochi", Francisco:

 

 

 

· Chano Piñeiro, tecedor de soños

 

 

· Chano Piñeiro. Biografía.

 

 

· Cruceiros, cruces, petos e monumentos funerarios no concello de Forcarei

 

 

· Ler ou non ler, esa é a cuestión

S. XXI

Taibo, Carlos:

 

 

 

· A Constituição da União Europeia: um comentário impertinente

 

 

· A guerra santa, e petroleira, de Bush filho

S. XXI

Tarrío, Anxo:

 

 

 

· A baloira

S. XXI

Tato Fontaíña, Laura:

 

 

 

· A narrativa galega contemporánea

S. XXI

Vázquez Pintor, Xosé:

 

 

 

· Columnas de papel. A lingua e outras vidas

S. XXI

Vila Pernas, Miguel:

 

 

 

· ¿Como demo se frite un ovo frito?

 

 

· Artigos gastronómicos

 

 

· Caldeirada para dous (mortos)

 

 

· O crime de Santa Cruz do Valadouro

 

 

· Xantares gozosos da literatura galega

S. XXI

Vilavedra, Dolores:

 

 

 

· Autores e literatura en Galicia

S. XXI

Villalta, Luísa:

 

 

 

· A Música e Nós

 

 

· Poética "Sobre un certo estado de conciencia"


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega