Listaxe de obras de outros xéneros dispoñíbeis para lectura

Época Autor(a)/Obra Dispoñíbel en: Texto, Audio, Vídeo, Imaxe

Medieval

Bernárdez Vilar, Xoán:

 

 

 

· Premio 2003 de relato, poesía e tradución da Universidade de Vigo.

S. XIX

Iglesia, Francisco María de la:

 

 

 

· Apólogos

S. XIX

Lugrís Freire, Manuel:

 

 

 

· A festa de Tacón

S. XIX

Valladares, Marcial:

 

 

 

· Cantigueiro popular

S. XX

Álvarez Blázquez, Xosé María:

 

 

 

· Alexandro Bóveda. Apunte biográfico

 

 

· Berro en lembranza dos herois de Carral

S. XX

Castelao, Afonso Daniel Rodríguez:

 

 

 

· Álbumes de guerra

 

 

· Cousas da vida

S. XX

Diz Ramos, Manuel:

 

 

 

· Phoenix Hispánica

S. XX

Estévez, Neves:

 

 

 

· Os bombeiros de Ourense (Guía informativa)

 

 

· Os bombeiros de Ourense (Unidade didáctica)

S. XX

Mella, Carlos:

 

 

 

· Coa palleta distraída

S. XX

Monterroso Devesa, José-Maria:

 

 

 

· Morreu Rogelia, viva Matilde!

S. XX

Novoneyra, Uxío:

 

 

 

· Arrodeos e desvíos do Camiño de Santiago e outras rotas

S. XX

Pousa Antelo, Avelino:

 

 

 

· Galegos, gallegos e galleguiños

S. XX

Salgueiro, Roberto:

 

 

 

· Teatro Nacional e nacionalismo - Váter (comedia claustrofóbica)

S. XX

Tovar, Antón:

 

 

 

· Diario íntimo dun vello revoltado

S. XX

Vázquez, Dora:

 

 

 

· Mulleres amadas por grandes homes

S. XX

Viqueira, Johán Vicente:

 

 

 

· Ensaios e poesías

 

 

· Escolma de traballos

S. XXI

Aleixandre, Marilar:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Alonso Montero, Xesús:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Álvarez Torneiro, Manuel:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Angueira, Anxo:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Babarro, Xoán:

 

 

 

· Enquisa

 

 

· Évos un amaicer guapo. Aproximación á poesía en lingua galega do Principado de Asturias

S. XXI

Blanco, Carmen:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Borrazás, Xurxo:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Braxe, Lino:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

S. XXI

Cabada Vázquez, Xosé Manuel:

 

 

 

· Obra completa. Poemas e outros escritos

S. XXI

Cabana, Darío Xohán:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Campo, Marica:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Caneiro, Xosé Carlos:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Caride Ogando, Ramón:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Casas, Arturo:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Castaño, Yolanda:

 

 

 

· Pel con pel

S. XXI

Castro, Francisco:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

 

 

· Os comedores de patacas (con grelos)

 

 

· Pel con pel

 

 

· Por min que remastericen o que lles pete

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Chao Rego, Xosé:

 

 

 

· Testamento (Un futuro para a lingua)

S. XXI

Cordal, Xabier:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

S. XXI

Cortizas Amado, Antón:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

S. XXI

Dacosta, Marta:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

 

 

· Pel con pel

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Díaz Pardo, Isaac:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Diéguez, Lois:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

S. XXI

Diz Ramos, Manuel:

 

 

 

· Un neno da aldea

S. XXI

Dobao, X. Antón L.:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Domínguez Romero, Francisco:

 

 

 

· Carlos Casares: unha obra de amor a Galicia

 

 

· O Estado de Guerra

S. XXI

Eiré, Afonso:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

S. XXI

Espinosa, Estíbaliz:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Estévez, Eduardo:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

 

 

· Pel con pel

S. XXI

Fernández Naval, Francisco X.:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Franco Alonso, Xavier:

 

 

 

· Caderno de viaxe

S. XXI

García-Bodaño, Salvador:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Gômez, Joel R.:

 

 

 

· Discurso de presentación de Fazer(-se) un nome. Eça de Queirós-Guerra da Cal: um duplo processo de canonicidade literária na segunda metade do século XX

S. XXI

Iglesias, Bieito:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Jaureguizar, Santiago:

 

 

 

· O golpe

S. XXI

López-Casanova, Arcadio:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Lourenzo, Manuel:

 

 

 

· Cultura e liberdade

S. XXI

Maceiras, Lourdes:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

S. XXI

María do Cebreiro:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Martín, Paco:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Meyer, Franck:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Millán Otero, Xosé M.:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Momán, Alberte:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

S. XXI

Neira Vilas, Xosé:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Novo, Isidro:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Novo, Olga:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Pallarés, Pilar:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Pato, Chus:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Pedreira, Emma:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Penas, Ánxeles:

 

 

 

· Autopoética

S. XXI

Queixas Zas, Mercedes:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

S. XXI

Quintiá, Xerardo:

 

 

 

· Diccio_eu

S. XXI

Reimóndez, María:

 

 

 

· Crónicas desde a India

S. XXI

Riveiro Coello, Antón:

 

 

 

· Couto Mixto, a voz da terra

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Riveiro Loureiro, Manoel:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Riveiro Tobío, Elvira:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Rodríguez Fer, Claudio:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Rodríguez Rodríguez, Alfonso:

 

 

 

· Rimaforde

S. XXI

Rozados "Rochi", Francisco:

 

 

 

· Baíste, o outro Forcarei

S. XXI

Sánchez, Cesáreo:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

S. XXI

Seoane, Xavier:

 

 

 

· O presente continuo (a luz de outro horizonte)

S. XXI

Toro, Suso de:

 

 

 

· Conversa de Suso de Toro con Antonio Pedrós (fragmento)

S. XXI

Valcárcel, Xulio L.:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Vázquez, Dora:

 

 

 

· Cadros (reais, de amor, vida, agro e teatro)

S. XXI

Vázquez Pintor, Xosé:

 

 

 

· En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

S. XXI

Veiga, Eva:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Veiga, Manuel:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo

S. XXI

Vila-Coia, Xabier:

 

 

 

· O socialismo non é unha utopía

S. XXI

Villar, Miro:

 

 

 

· Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega