Limiar
      "Aquil neno que eu fun"
      "Saudade"
      "Pesadelo"
      "Descoberta de terra"
      "Elexía a unha muller do campo"
                                                               Canle segredo
      [Pero Amigo?, Roi Paes de Ribela?]
                                                               Cancioeiro de Monfero
      "Era un airiño soave"
                                                               Roseira do teu mencer
      Texto íntegro
                                                               Romance do pescador peleriño
      "Amiga"
                                                               Poemas de ti e de min
     "O poema sen voz"
     "Diante da tumba de Cabanillas"
     "Señor don Ramón Otero Pedrayo"
     "A democracia"
     "A un de sangue azul"
                                                               Poemas dispersos e inéditos
      ""O ladroeiro"
                                                               Os ruíns
      "A gavilla"
                                                               A pega rabilonga
      "O alcalde, señor Duránd"
                                                               Na vila hai caras novas
     "Poética"
     "Arenga"
     "Outro aldraxe"
     "Proloquio"
     "Unha crónica medieval inédita" en Galicia emigrante, nº 4, 1954
     "O renacer da prosa galega" en Galician Programme, nº 76, 20-6-1955"
     "Alexandro Bóveda"
                                                               Obra ensaística, xornalística e científica

INICIO

 ESCOLMA DO AUTOR