Listaxe de obras de teatro dispoñíbeis para lectura

Época Autor(a)/Obra Dispoñíbel en: Texto, Audio, Vídeo, Imaxe

Medieval

Bernárdez Vilar, Xoán:

 

 

 

· O valedor do reino (Peza histórica en catro actos)

S. Escuros

Feixó de Araúxo, Gabriel:

 

 

 

· A Contenda dos labradores de Caldelas

S. XIX

Armada Teixeiro, Ramón:

 

 

 

· ¡Non mais emigración! (Apropóseto líreco-dramáteco)

S. XIX

Fandiño, Antonio Bieito:

 

 

 

· A casamenteira

S. XIX

Iglesia, Francisco María de la:

 

 

 

· A fonte do xuramento

 

 

· Os ártabros: escena orfeónica

S. XIX

Rodríguez López, Xesús:

 

 

 

· O chufón

S. XIX

Rosalía de Castro:

 

 

 

· Romana

S. XIX

Salinas, Galo:

 

 

 

· ¡Filla...!

 

 

· A torre de Peito Burdelo

 

 

· Entre dous mundos

S. XX

Agrelo Hermo, Xosé:

 

 

 

· Candea 70 (tres pezas de teatro)

S. XX

Carré Alvarellos, Leandro:

 

 

 

· O Pago, drama en tres actos

S. XX

Casas, Álvaro das:

 

 

 

· A morte de lord Staüler: Drama poético en tres esceas

S. XX

Cotarelo Valledor, Armando:

 

 

 

· Mourenza

S. XX

Ferreira, Isaac:

 

 

 

· Ritual

S. XX

Gômez, Joel R.:

 

 

 

· Um serviço policial (Trascendência num acto)

S. XX

Guisan Seixas, João:

 

 

 

· A Tábua Ocre de Núbia (ou o Significado da Vida)

S. XX

Lama, Xavier:

 

 

 

· O peregrino errante que cansou ó demo

 

 

· O serodio remordemento do amor

S. XX

Lourenzo, Manuel:

 

 

 

· O perfil do crepúsculo

S. XX

Lourenzo González, Manuel:

 

 

 

· Auto do Entroido

S. XX

Marinhas del Valle, Jenaro:

 

 

 

· O assento

S. XX

Otero Pedrayo, Ramón:

 

 

 

· O fidalgo e a noite

S. XX

Pernas Cora, Gustavo:

 

 

 

· ¡Ai, que sería de nós sen os obreiros!

S. XX

Picouto, Millán:

 

 

 

· Un tolo en outono

S. XX

Prado "Lameiro", Xavier:

 

 

 

· Marzadas

S. XX

Quintanilla, Xaime:

 

 

 

· Donosiña, drama en tres autos

S. XX

Salinas, Galo:

 

 

 

· Bodas de Ouro

 

 

· Sabela, comedia nun acto

S. XX

San Luís Romero, Xesús:

 

 

 

· O Fidalgo

S. XX

Taxes, Francisco:

 

 

 

· Casta i Albito

 

 

· O Velorio

S. XX

Valenzuela, Ramón de:

 

 

 

· As bágoas do demo

S. XX

Varela Buxán, Daniel:

 

 

 

· "O cego de Fornelos" e outras comedias curtas, diálogos e monólogos

 

 

· A xustiza dun muiñeiro. Se o sei... non volvo a casa

 

 

· O Ferreiro de Santán. Taberna sin dono

S. XX

Vázquez Pintor, Xosé:

 

 

 

· A sombra da memoria

S. XX

Vilar Ponte, Antón:

 

 

 

· Entre dous abismos

 

 

· Nouturnio de medo e morte, bárbara anécdota realista en dous tempos (sin literatura) que puido andar nos romances dos cegos

S. XXI

Dans, Raúl:

 

 

 

· Mantis (A misión)

S. XXI

Díaz Pardo, Isaac:

 

 

 

· Teatro en Israel

S. XXI

Fernández Naval, Francisco X.:

 

 

 

· Non se che faga tarde (Monólogo para inventar o amor)

S. XXI

Ferreira, Isaac:

 

 

 

· A fonte do bidueiro

 

 

· Dique de abrigo

 

 

· In Extremis

 

 

· Sagrada familia

S. XXI

Frías Conde, Xavier:

 

 

 

· Axarquía (aššarqiya)

 

 

· Canto de Nedara

 

 

· Terra á vista; El burato de Andrés el cempés

S. XXI

Garrido Couceiro, Xoán Carlos:

 

 

 

· Falando con balas

S. XXI

Gômez, Joel R.:

 

 

 

· Quase toda a verdade sobre os Outeiros do Inferno

S. XXI

Lama, Xavier:

 

 

 

· Lección de teatro case sen pernas (Comedia tal vez macabra)

 

 

· Sete veos (Teatro breve visual)

S. XXI

Lourenzo, Manuel:

 

 

 

· Insomnes

 

 

· O reino de atrás

S. XXI

Martínez Pereiro, Xosé Luís:

 

 

 

· Aproximación á muller nociva

S. XXI

Momán, Alberte:

 

 

 

· Lapatiancorum

S. XXI

Pernas Cora, Gustavo:

 

 

 

· A vella sensación do prohibido. Peza pintoresca e Pinteriana.

 

 

· Branco e negro

S. XXI

Picallo, Xavier:

 

 

 

· Gatos ionquis de Fornells. Teatro insular

S. XXI

Pillado Mayor, Francisco:

 

 

 

· Fígaro ou a inútil precaución

S. XXI

Rivadulla Corcón, X. H.:

 

 

 

· ¡Furga garabela!

 

 

· Salitre

S. XXI

Ruibal, Euloxio R.:

 

 

 

· Noitebra

S. XXI

Salgueiro, Roberto:

 

 

 

· Apnea. Poema dramático con cinco acotacións

 

 

· Historia de María atrapada. Pequeno tratado de amor precipitado

 

 

· Matanza

S. XXI

Taibo, Nacho:

 

 

 

· Vertixe v.4.2


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega