Listaxe de obras de teatro

Época Autor(a)/Obra Dispoñíbel en: Texto, Audio, Vídeo, Imaxe

Medieval

Bernárdez Vilar, Xoán:

 

 

 

· O valedor do reino (Peza histórica en catro actos)

S. Escuros

Feixó de Araúxo, Gabriel:

 

 

 

· A Contenda dos labradores de Caldelas

S. XIX

Armada Teixeiro, Ramón:

 

 

 

· ¡Non mais emigración! (Apropóseto líreco-dramáteco)

S. XIX

Fandiño, Antonio Bieito:

 

 

 

· A casamenteira

S. XIX

Iglesia, Francisco María de la:

 

 

 

· A fonte do xuramento

 

 

· Os ártabros: escena orfeónica

S. XIX

Rodríguez López, Xesús:

 

 

 

· O chufón

S. XIX

Rosalía de Castro:

 

 

 

· Romana

S. XIX

Salinas, Galo:

 

 

 

· ¡Filla...!

 

 

· A torre de Peito Burdelo

 

 

· Entre dous mundos

S. XX

Agrelo Hermo, Xosé:

 

 

 

· Candea 70 (tres pezas de teatro)

 

 

· O xogo dramático (de, con, por, para nenos)

Non dispoñíbel

S. XX

Álvarez Cáccamo, Xosé María:

 

 

 

· Casa dormida

Non dispoñíbel

 

 

· Monólogos

Non dispoñíbel

S. XX

Avilés de Taramancos, Antón:

 

 

 

· Tres capitáns de tempos idos

Non dispoñíbel

S. XX

Babarro, Xoán:

 

 

 

· O testamento do tío Nacho

Non dispoñíbel

S. XX

Barros, Tomás:

 

 

 

· Fausto, Margarida e Aqueloutro

Non dispoñíbel

 

 

· O dragón

Non dispoñíbel

 

 

· Panteón familiar

Non dispoñíbel

S. XX

Blanco Amor, Eduardo:

 

 

 

· Farsas para títeres

Non dispoñíbel

 

 

· Proceso en Jacobusland (Fantasía xudicial en ningures)

Non dispoñíbel

 

 

· Teatro pra a xente

Non dispoñíbel

S. XX

Braxe, Lino:

 

 

 

· A promesa

Non dispoñíbel

 

 

· O camiño das estrelas

Non dispoñíbel

S. XX

Cabanillas, Ramón:

 

 

 

· A man de Santiña

Non dispoñíbel

 

 

· O Mariscal

Non dispoñíbel

S. XX

Campo, Marica:

 

 

 

· O Premexentes non pode cos paxaros rebezos ou Memorias dun Escribano

Non dispoñíbel

S. XX

Carré Alvarellos, Leandro:

 

 

 

· A venganza

Non dispoñíbel

 

 

· Almas em pena

Non dispoñíbel

 

 

· Enredos

Non dispoñíbel

 

 

· Noite de ruada

Non dispoñíbel

 

 

· O corazón d'un pedáneo

Non dispoñíbel

 

 

· O Pago, drama en tres actos

 

 

· O pecado alleo

Non dispoñíbel

 

 

· Pra vivir ben de casados

Non dispoñíbel

 

 

· Rexurdimento

Non dispoñíbel

 

 

· Tolerías

Non dispoñíbel

S. XX

Carvalho Calero, Ricardo:

 

 

 

· Catro pezas

Non dispoñíbel

 

 

· Teatro completo

Non dispoñíbel

S. XX

Casas, Álvaro das:

 

 

 

· 3 conversas

Non dispoñíbel

 

 

· A morte de lord Staüler: Drama poético en tres esceas

 

 

· Matria: Drama en dous aitos

Non dispoñíbel

 

 

· Mitin

Non dispoñíbel

 

 

· O outro: conto dramático en tres esceas

Non dispoñíbel

 

 

· Pancho de Rábade. Vía crucis en seis estaciós

Non dispoñíbel

 

 

· Rechouchío

Non dispoñíbel

 

 

· Teatro dos nenos: (monólogos)

Non dispoñíbel

S. XX

Castelao, Afonso Daniel Rodríguez:

 

 

 

· Os vellos non deben de namorarse

Non dispoñíbel

S. XX

Cortezón, Daniel:

 

 

 

· A diáspora

Non dispoñíbel

 

 

· Castelao ou A paixón de Galiza I: O animador de ilusións

Non dispoñíbel

 

 

· Castelao ou A paixón de Galiza II: O árbores e os xuncos

Non dispoñíbel

 

 

· Castelao ou A paixón de Galiza III: intermezzo bufo (traxicomedia épica)

Non dispoñíbel

 

 

· Castelao ou A paixón de Galiza IV: o pudor e a angustia

Non dispoñíbel

 

 

· Nicolás Flamel

Non dispoñíbel

 

 

· Os irmandiños

Non dispoñíbel

 

 

· Pedro Madruga

Non dispoñíbel

 

 

· Prisciliano

Non dispoñíbel

 

 

· Xelmírez ou A gloria de Compostela

Non dispoñíbel

S. XX

Cortizas Amado, Antón:

 

 

 

· O coleccionista de sombras

Non dispoñíbel

 

 

· O incríbel invento de Solfis, a pianista

Non dispoñíbel

 

 

· Romance de Bernal o francés

Non dispoñíbel

 

 

· Un dragón no camiño

Non dispoñíbel

S. XX

Cotarelo Valledor, Armando:

 

 

 

· Beiramar

Non dispoñíbel

 

 

· Hostia

Non dispoñíbel

 

 

· Lubicán

Non dispoñíbel

 

 

· Mourenza

 

 

· Sinxebra

Non dispoñíbel

 

 

· Teatro histórico e mariñeiro

Non dispoñíbel

 

 

· Trebón

Non dispoñíbel

S. XX

Cunqueiro, Álvaro:

 

 

 

· A noite vai coma un río

Non dispoñíbel

 

 

· O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca

Non dispoñíbel

 

 

· Rúa 26. Diálogo limiar

Non dispoñíbel

S. XX

Dans, Raúl:

 

 

 

· Cita co diaño. O paso

Non dispoñíbel

 

 

· Estrema. Derrota

Non dispoñíbel

 

 

· Lugar

Non dispoñíbel

 

 

· Matalobos

Non dispoñíbel

S. XX

Díaz Pardo, Isaac:

 

 

 

· Midas. O ángulo de pedra

Non dispoñíbel

S. XX

Dieste, Rafael:

 

 

 

· A fiestra valdeira

S. XX

Fernán-Vello, Miguel Anxo:

 

 

 

· A casa dos afogados

Non dispoñíbel

 

 

· A estraña señorita Lou

Non dispoñíbel

 

 

· A tertulia das máscaras

Non dispoñíbel

 

 

· Auto insólito do autor

Non dispoñíbel

 

 

· Cuarteto para unha noite de verao

Non dispoñíbel

S. XX

Ferreira, Isaac:

 

 

 

· Ritual

S. XX

Filgueira Valverde, Xosé:

 

 

 

· Agromar: farsa pra rapaces

Non dispoñíbel

S. XX

Fole, Ánxel:

 

 

 

· Pauto do demo

Non dispoñíbel

S. XX

Franco Grande, Xosé Luis:

 

 

 

· Vieiro Choído

Non dispoñíbel

S. XX

García Barros, Manuel:

 

 

 

· Carta da Habana

Non dispoñíbel

S. XX

Gômez, Joel R.:

 

 

 

· A desforra

Non dispoñíbel

 

 

· Teatro à medida e pronto para si

Non dispoñíbel

 

 

· Um serviço policial (Trascendência num acto)

S. XX

Graña, Bernardino:

 

 

 

· Os burros que comen ouro nunca cabalos serán

Non dispoñíbel

 

 

· Vinte mil pesos crime

Non dispoñíbel

S. XX

Guisan Seixas, João:

 

 

 

· A Tábua Ocre de Núbia (ou o Significado da Vida)

 

 

· Teatro para se comer

Non dispoñíbel

 

 

· Um cenário chamado Frederico

Non dispoñíbel

S. XX

Lama, Xavier:

 

 

 

· O peregrino errante que cansou ó demo

 

 

· O serodio remordemento do amor

S. XX

López Abente, Gonzalo Francisco:

 

 

 

· María Rosa, comedia en dous pasos

Non dispoñíbel

S. XX

Losada Diéguez, Antón:

 

 

 

· A domeadora

Non dispoñíbel

S. XX

Lourenzo, Manuel:

 

 

 

· A lexión sonámbula

Non dispoñíbel

 

 

· A noite dourada de Mimí da Cora

Non dispoñíbel

 

 

· A paixom de Brenda Moore

Non dispoñíbel

 

 

· A sensación de Camelot

Non dispoñíbel

 

 

· Agamenón en Áulide

Non dispoñíbel

 

 

· Antoloxía do teatro galego

Non dispoñíbel

 

 

· Defensa de Helena

Non dispoñíbel

 

 

· Dicionário do Teatro Galego (1671-1985)

Non dispoñíbel

 

 

· Edén e outros paraísos

Non dispoñíbel

 

 

· Electra

Non dispoñíbel

 

 

· Fedra

Non dispoñíbel

 

 

· Magnetismo

Non dispoñíbel

 

 

· Monólogos

Non dispoñíbel

 

 

· Nosferatu (o canto do vampiro)

Non dispoñíbel

 

 

· O camiño das estrelas

Non dispoñíbel

 

 

· O circo da medianoite. Maremia. As actas escuras

Non dispoñíbel

 

 

· O perfil do crepúsculo

 

 

· O segredo da Illa Troneira

Non dispoñíbel

 

 

· O xardín dos contos

Non dispoñíbel

 

 

· Romería ás covas do demo

Non dispoñíbel

 

 

· Teatro mínimo

Non dispoñíbel

 

 

· Traxicomedia do vento de Tebas namorado dunha forca-Todos os fillos de Galaad

Non dispoñíbel

 

 

· Últimas faíscas de setembro

Non dispoñíbel

 

 

· Unha man de vento contra o mar

Non dispoñíbel

 

 

· Veladas indecentes

Non dispoñíbel

 

 

· Viaxe ao país de ningures

Non dispoñíbel

 

 

· Viva Lanzarote

Non dispoñíbel

 

 

· Xoana

Non dispoñíbel

S. XX

Lourenzo González, Manuel:

 

 

 

· Auto do Entroido

S. XX

Lugrís Freire, Manuel:

 

 

 

· A Ponte

Non dispoñíbel

 

 

· Esclavitú

Non dispoñíbel

 

 

· Estadeíña

Non dispoñíbel

 

 

· Mareiras

Non dispoñíbel

 

 

· Minia

Non dispoñíbel

 

 

· O Pazo

Non dispoñíbel

S. XX

Luna Sanmartín, Xosé:

 

 

 

· ¿Pista ou peste?

Non dispoñíbel

 

 

· Gracias, Padre Ramón (de Manuel Daniel Varela Buxán)

Non dispoñíbel

 

 

· Ollo cos estudantes

Non dispoñíbel

S. XX

Manuel María:

 

 

 

· A lúa vai encoberta

Non dispoñíbel

 

 

· Abril de lume e ferro

Non dispoñíbel

 

 

· Auto da costureira

Non dispoñíbel

 

 

· Auto do Castromil ou a revolución dos baúles

Non dispoñíbel

 

 

· Auto do Maio esmaiolado

Non dispoñíbel

 

 

· Auto do mariñeiro

Non dispoñíbel

 

 

· Auto do taberneiro

Non dispoñíbel

 

 

· Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela

Non dispoñíbel

 

 

· Barriga verde

Non dispoñíbel

 

 

· Farsa de Bululú

Non dispoñíbel

 

 

· Unha vez foi o trebón

Non dispoñíbel

S. XX

Marinhas del Valle, Jenaro:

 

 

 

· A revolta e outras farsas

Non dispoñíbel

 

 

· Acurrados

Non dispoñíbel

 

 

· O assento

 

 

· Ramo cativo

Non dispoñíbel

S. XX

Martínez Oca, Xosé Manuel:

 

 

 

· Monólogos

Non dispoñíbel

 

 

· Monólogos

Non dispoñíbel

S. XX

Martínez Pereiro, Carlos Paulo:

 

 

 

· Un dia na vida de Vladimiro e o seu can Trotsky

Non dispoñíbel

S. XX

Martínez Pereiro, Xosé Luís:

 

 

 

· Carne de estatua

Non dispoñíbel

 

 

· Guiso de choupa

Non dispoñíbel

 

 

· Traxicomedia do Pai Ternoster e unha pastora lusitana chamada Viriata

Non dispoñíbel

 

 

· Tres crimes en busca dunhas labazadas

Non dispoñíbel

 

 

· Un dia na vida de Vladimiro e o seu can Trotsky

Non dispoñíbel

S. XX

Murado, Miguel-Anxo:

 

 

 

· A Grande Noite de Fiz

Non dispoñíbel

 

 

· Historias Peregrinas

Non dispoñíbel

S. XX

Núñez Singala, Manuel C.:

 

 

 

· O achado do castro

Non dispoñíbel

S. XX

Otero Pedrayo, Ramón:

 

 

 

· A lagarada

Non dispoñíbel

 

 

· O desengano do prioiro ou O pasamento da legría co grande auto epilogal e xusticieiro dos féretros de Floravia

Non dispoñíbel

 

 

· O fidalgo e a noite

 

 

· O fidalgo e o teatro. Tres textos dramáticos

Non dispoñíbel

 

 

· Rosalía

Non dispoñíbel

 

 

· Teatro de Máscaras

Non dispoñíbel

 

 

· Teatro Ignorado

Non dispoñíbel

 

 

· Traxicomedia da noite dos Santos

Non dispoñíbel

S. XX

Pereiro, Paulino:

 

 

 

· O leitor de Goethe

Non dispoñíbel

S. XX

Pernas Cora, Gustavo:

 

 

 

· ¡Ai, que sería de nós sen os obreiros!

 

 

· Comedias paranoicas

Non dispoñíbel

 

 

· O galego, a mulata e o negro

Non dispoñíbel

S. XX

Picallo, Xavier:

 

 

 

· Cachorros sen domesticar

Non dispoñíbel

S. XX

Picouto, Millán:

 

 

 

· María Soliña

Non dispoñíbel

 

 

· Prisciliano en Tréveris

Non dispoñíbel

 

 

· Silvania

Non dispoñíbel

 

 

· Un tolo en outono

S. XX

Pillado Mayor, Francisco:

 

 

 

· Antoloxía do teatro galego

Non dispoñíbel

 

 

· Dicionário do Teatro Galego (1671-1985)

Non dispoñíbel

S. XX

Pisón, Xesús:

 

 

 

· Crisálidas

Non dispoñíbel

 

 

· Ei, Feldmühle!

Non dispoñíbel

 

 

· Monólogos

Non dispoñíbel

 

 

· O camiño das estrelas

Non dispoñíbel

 

 

· O pauto. Teorema de Mondoñedo

Non dispoñíbel

 

 

· O rei aborrecido

Non dispoñíbel

 

 

· O xigante don Gandulfo, señor de Tentequedo

Non dispoñíbel

 

 

· Quero ser Hamlet

Non dispoñíbel

 

 

· Teatro-minuto

Non dispoñíbel

 

 

· Textos / XXIII

Non dispoñíbel

 

 

· Venenos

Non dispoñíbel

 

 

· Viva Peter Pan

Non dispoñíbel

S. XX

Pousa Antelo, Avelino:

 

 

 

· O entroido en Perruscallos

Non dispoñíbel

S. XX

Prado "Lameiro", Xavier:

 

 

 

· Marzadas

 

 

· Monifates e Farsadas

Non dispoñíbel

S. XX

Queizán, María Xosé:

 

 

 

· Antígona, a forza do sangue

Non dispoñíbel

S. XX

Quintanilla, Xaime:

 

 

 

· Alén

Non dispoñíbel

 

 

· Donosiña, drama en tres autos

S. XX

Rabuñal, Henrique:

 

 

 

· A noite das noites

Non dispoñíbel

 

 

· Mumias no país de Luzetro

Non dispoñíbel

 

 

· Oratio Mare (O cântico de Orfeu)

Non dispoñíbel

S. XX

Rei Ballesteros, Anxo A.:

 

 

 

· Xogos de damas

Non dispoñíbel

S. XX

Risco, Vicente Martínez:

 

 

 

· O bufón d'El-Rei

Non dispoñíbel

S. XX

Rivas, Manuel:

 

 

 

· Bala perdida

Non dispoñíbel

S. XX

Riveiro Loureiro, Manoel:

 

 

 

· A vinga

Non dispoñíbel

 

 

· O coronel ten a quen lle escribir

Non dispoñíbel

 

 

· O prazo

Non dispoñíbel

S. XX

Ruibal, Euloxio R.:

 

 

 

· A sonada e proveitosa enchenta do Marqués Ruchestinto no derradeiro século da súa vida

Non dispoñíbel

 

 

· Azos de esguello

Non dispoñíbel

 

 

· O cabodano. Cousas da morte. A sombra do bon cabaleiro

Non dispoñíbel

 

 

· O circo da medianoite. Maremia. As actas escuras

Non dispoñíbel

 

 

· O son da buguina

Non dispoñíbel

 

 

· Unha macana de dote

Non dispoñíbel

 

 

· Zardigot

Non dispoñíbel

S. XX

Salgueiro, Roberto:

 

 

 

· Eliana en ardentía ou Bernardo destemplado

Non dispoñíbel

 

 

· Historia de Neera

Non dispoñíbel

 

 

· O arce do xardín

Non dispoñíbel

 

 

· Todo é horrible, moi horrible e eu tamén

Non dispoñíbel

S. XX

Salinas, Galo:

 

 

 

· Bodas de Ouro

 

 

· Sabela, comedia nun acto

S. XX

San Luís Romero, Xesús:

 

 

 

· O conto do abó

Non dispoñíbel

 

 

· O Fidalgo

 

 

· Rosiña

Non dispoñíbel

 

 

· Xenreira

Non dispoñíbel

S. XX

Sande, Miguel:

 

 

 

· Á alba pide comigo vivir

Non dispoñíbel

 

 

· Ninguén chorou por nós

Non dispoñíbel

S. XX

Seoane, Luís:

 

 

 

· A Soldadeira

Non dispoñíbel

S. XX

Taxes, Francisco:

 

 

 

· Casta i Albito

 

 

· Lenta Raigame

Non dispoñíbel

 

 

· O Velorio

S. XX

Toro, Suso de:

 

 

 

· Unha rosa é unha rosa (unha comedia de medo)

Non dispoñíbel

S. XX

Torres, Xohana:

 

 

 

· A outra banda do Íberr

Non dispoñíbel

 

 

· Un hotel de primeira sobre o río

Non dispoñíbel

S. XX

Valenzuela, Ramón de:

 

 

 

· As bágoas do demo

S. XX

Varela Buxán, Daniel:

 

 

 

· "O cego de Fornelos" e outras comedias curtas, diálogos e monólogos

 

 

· A xustiza dun muiñeiro. Se o sei... non volvo a casa

 

 

· Gracias, Padre Ramón (de Manuel Daniel Varela Buxán)

Non dispoñíbel

 

 

· O Ferreiro de Santán. Taberna sin dono

S. XX

Vázquez, Dora:

 

 

 

· Tres cadros de teatro galego

Non dispoñíbel

S. XX

Vázquez Pintor, Xosé:

 

 

 

· A fraga encantada: teatro para todos

Non dispoñíbel

 

 

· A sombra da memoria

S. XX

Vidal Bolaño, Roberto:

 

 

 

· A burla do galo

 

 

· A ópera de a patacón

Non dispoñíbel

 

 

· Agasallo de sombras

Non dispoñíbel

 

 

· Bailadela da morte ditosa

Non dispoñíbel

 

 

· Cochos

Non dispoñíbel

 

 

· Criaturas

Non dispoñíbel

 

 

· Días sen gloria

Non dispoñíbel

 

 

· Doentes

Non dispoñíbel

 

 

· Laudamuco, Señor de Ningures - Ledaíñas pola morte de meco

Non dispoñíbel

 

 

· O circo da medianoite. Maremia. As actas escuras

Non dispoñíbel

 

 

· Rastros

Non dispoñíbel

 

 

· Saxo tenor

Non dispoñíbel

 

 

· Touporroutou da lúa e do sol

Non dispoñíbel

S. XX

Vilar Ponte, Antón:

 

 

 

· A festa da malla

Non dispoñíbel

 

 

· A pátrea d'o labrego

Non dispoñíbel

 

 

· Almas mortas

Non dispoñíbel

 

 

· Entre dous abismos

 

 

· Entre dous abismos - Nouturnio de medo e morte

Non dispoñíbel

 

 

· Nouturnio de medo e morte, bárbara anécdota realista en dous tempos (sin literatura) que puido andar nos romances dos cegos

 

 

· O Mariscal

Non dispoñíbel

 

 

· Os evanxeos da risa absoluta (Anunciación do Antiquixote) ...

Non dispoñíbel

 

 

· Teatro Galego: Tríptigo

Non dispoñíbel

 

 

· Xuana de Vega ou "Os mártires": dúas versións dunha obra inconclusa de Antón Vilar Ponte

Non dispoñíbel

S. XXI

Álvarez Cáccamo, Xosé María:

 

 

 

· Soidades de amor que non chega

Non dispoñíbel

S. XXI

Araguas, Vicente:

 

 

 

· Banqueiros

Non dispoñíbel

S. XXI

Blanco, Concha:

 

 

 

· Repetimos. Acción!

Non dispoñíbel

S. XXI

Braxe, Lino:

 

 

 

· Banqueiros

Non dispoñíbel

S. XXI

Cabanillas, Ramón:

 

 

 

· Ramón Cabanillas: A Virxe do Cristal. Lenda de Curros Enríquez axeitada para ópera

Non dispoñíbel

S. XXI

Campo, Marica:

 

 

 

· Banqueiros

Non dispoñíbel

S. XXI

Carballeira, Paula:

 

 

 

· Alicia & Alicia

Non dispoñíbel

 

 

· Pressing catch

Non dispoñíbel

S. XXI

Cortizas Amado, Antón:

 

 

 

· ¡Cázame ese pensamento!

Non dispoñíbel

S. XXI

Dans, Raúl:

 

 

 

· A chamada

Non dispoñíbel

 

 

· Mantis (A misión)

S. XXI

Díaz Pardo, Isaac:

 

 

 

· Teatro en Israel

S. XXI

Diéguez, Lois:

 

 

 

· Banqueiros

Non dispoñíbel

S. XXI

Fernán-Vello, Miguel Anxo:

 

 

 

· O can, o libro e o espello

Non dispoñíbel

S. XXI

Fernández Naval, Francisco X.:

 

 

 

· Non se che faga tarde (Monólogo para inventar o amor)

S. XXI

Ferreira, Isaac:

 

 

 

· A fonte do bidueiro

 

 

· Dique de abrigo

 

 

· In Extremis

 

 

· Sagrada familia

S. XXI

Ferreiro, Manuel:

 

 

 

· Cándido González: ¡Mal Ollo!... Comedia de ambiente mariñeiro

Non dispoñíbel

 

 

· Ramón Cabanillas: A Virxe do Cristal. Lenda de Curros Enríquez axeitada para ópera

Non dispoñíbel

S. XXI

Frías Conde, Xavier:

 

 

 

· Axarquía (aššarqiya)

 

 

· Canto de Nedara

 

 

· Terra á vista; El burato de Andrés el cempés

S. XXI

Garrido Couceiro, Xoán Carlos:

 

 

 

· Falando con balas

S. XXI

Gómez, Lupe:

 

 

 

· Diario dun bar

Non dispoñíbel

S. XXI

Gômez, Joel R.:

 

 

 

· Quase toda a verdade sobre os Outeiros do Inferno

S. XXI

Lama, Xavier:

 

 

 

· Lección de teatro case sen pernas (Comedia tal vez macabra)

 

 

· Sete veos (Teatro breve visual)

S. XXI

Lourenzo, Manuel:

 

 

 

· A larva furiosa. Adeus, Madelón

Non dispoñíbel

 

 

· As horas baixas

Non dispoñíbel

 

 

· Banqueiros

Non dispoñíbel

 

 

· Camiñar polo arame cunha lata de cervexa

Non dispoñíbel

 

 

· Flores de Dunsinane

Non dispoñíbel

 

 

· Insomnes

 

 

· Medea dos fuxidos e outras pezas

Non dispoñíbel

 

 

· Nocturnos

Non dispoñíbel

 

 

· O can, o libro e o espello

Non dispoñíbel

 

 

· O reino de atrás

S. XXI

Lourenzo González, Manuel:

 

 

 

· A música da noite

Non dispoñíbel

S. XXI

Manuel María:

 

 

 

· Edipo

Non dispoñíbel

S. XXI

Martínez Pereiro, Xosé Luís:

 

 

 

· Aproximación á muller nociva

 

 

· Ovidio en compota

Non dispoñíbel

 

 

· Panexírico da lapa

Non dispoñíbel

S. XXI

Momán, Alberte:

 

 

 

· Lapatiancorum

S. XXI

Moure, Teresa:

 

 

 

· Cínicas

Non dispoñíbel

 

 

· Unha primavera para Aldara

Non dispoñíbel

S. XXI

Núñez Singala, Manuel C.:

 

 

 

· Atranco no banco

Non dispoñíbel

 

 

· Comedia bífida

Non dispoñíbel

 

 

· Planificación estratéxica

Non dispoñíbel

S. XXI

Pérez Prieto, Victorino:

 

 

 

· Obras de teatro (grandes e pequenas) para o Nadal

Non dispoñíbel

S. XXI

Pernas Cora, Gustavo:

 

 

 

· A vella sensación do prohibido. Peza pintoresca e Pinteriana.

 

 

· Banqueiros

Non dispoñíbel

 

 

· Branco e negro

 

 

· Final de película

Non dispoñíbel

 

 

· Footing

Non dispoñíbel

 

 

· Medidas preventivas

Non dispoñíbel

 

 

· Paso de cebra e Sucesos

Non dispoñíbel

 

 

· Tres logomonos. Colgados. Pisados. Snakizados

Non dispoñíbel

S. XXI

Picallo, Xavier:

 

 

 

· Gatos ionquis de Fornells. Teatro insular

S. XXI

Picouto, Millán:

 

 

 

· Ciclo da Terra

Non dispoñíbel

 

 

· Ciclo de Marte

Non dispoñíbel

 

 

· Ciclo de Mercurio

Non dispoñíbel

 

 

· Ciclo de Venus

Non dispoñíbel

 

 

· Ciclo de Xúpiter

Non dispoñíbel

 

 

· Dous asteroides

Non dispoñíbel

S. XXI

Pillado Mayor, Francisco:

 

 

 

· Fígaro ou a inútil precaución

 

 

· Na outra banda da ponte

Non dispoñíbel

 

 

· O Teatro de Manuel Lugrís Freire

Non dispoñíbel

S. XXI

Pisón, Xesús:

 

 

 

· A man rota

Non dispoñíbel

 

 

· A Vía Láctea

Non dispoñíbel

 

 

· Animal / Vacío

Non dispoñíbel

 

 

· Cóxegas

Non dispoñíbel

 

 

· Edipo no trisquel

Non dispoñíbel

 

 

· Hamlet ADN

Non dispoñíbel

 

 

· Morte do arponeiro

Non dispoñíbel

 

 

· Nocturno do Orzán

Non dispoñíbel

 

 

· Noite invadida

Non dispoñíbel

 

 

· Nós

Non dispoñíbel

 

 

· O can, o libro e o espello

Non dispoñíbel

 

 

· O milagre de Baíñas

Non dispoñíbel

 

 

· Os ollos

Non dispoñíbel

 

 

· Parade de respirar

Non dispoñíbel

 

 

· Serpe serpe

Non dispoñíbel

 

 

· Tatuaxes

Non dispoñíbel

S. XXI

Pozo Garza, Luz:

 

 

 

· Medea en Corinto

Non dispoñíbel

S. XXI

Queizán, María Xosé:

 

 

 

· Antígona. A cartuxeira. Neuras

Non dispoñíbel

 

 

· Banqueiros

Non dispoñíbel

S. XXI

Rabuñal, Henrique:

 

 

 

· Banqueiros

Non dispoñíbel

 

 

· Teatro incompleto

Non dispoñíbel

S. XXI

Rivadulla Corcón, X. H.:

 

 

 

· ¡Furga garabela!

 

 

· Pan. Catro propostas arredor da malla

Non dispoñíbel

 

 

· Salitre

S. XXI

Rivas, Manuel:

 

 

 

· O heroe

Non dispoñíbel

S. XXI

Ruibal, Euloxio R.:

 

 

 

· Minimalia

Non dispoñíbel

 

 

· Noitebra

S. XXI

Salgueiro, Roberto:

 

 

 

· Apnea. Poema dramático con cinco acotacións

 

 

· Historia de María atrapada. Pequeno tratado de amor precipitado

 

 

· Matanza

 

 

· Molière final

Non dispoñíbel

S. XXI

Sande, Miguel:

 

 

 

· 39 veces chao

Non dispoñíbel

 

 

· Elas, que din

Non dispoñíbel

S. XXI

Taibo, Nacho:

 

 

 

· Vertixe v.4.2

S. XXI

Taxes, Francisco:

 

 

 

· Daquel Abrente

Non dispoñíbel

S. XXI

Vázquez Pintor, Xosé:

 

 

 

· Sala de espera

Non dispoñíbel

 

 

· Teatro do patacón. Os pés do vento

Non dispoñíbel

S. XXI

Vidal Bolaño, Roberto:

 

 

 

· As actas escuras

Non dispoñíbel

 

 

· Daquel Abrente

Non dispoñíbel

 

 

· Integral

Non dispoñíbel

 

 

· Mar revolto

Non dispoñíbel

 

 

· Obras Completas. Volume I

Non dispoñíbel

 

 

· Obras Completas. Volume II

Non dispoñíbel

 

 

· Ruada das papas e o unto

Non dispoñíbel


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega